C08J 3/00

Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288000

Dátum: 07.09.2012

Autori: Michlík Peter, Brejka Ondrej, Krajňák Peter, Marcinčin Antón, Folvarčíková Katarína

MPK: C08J 3/20, C08J 3/00, A41D 13/01...

Značky: bariérovými, zlepšenými, polypropylénové, vlákno, vlastnosťami, žiarenia, proti, prenikaniu, ultrafialového

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g.

Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5721

Dátum: 05.04.2011

Autori: Lumnitzer Ervin, Ochocová Renáta, Badida Miroslav, Mátel František

MPK: B29C 35/00, C08J 11/00, B29C 35/02...

Značky: mikrovlnného, gumárenského, ohřevu, technológiou, recyklátu, kompaktné, vyrobené, prvky

Text:

...Minimálne 8 hmotnostných tvorí spojivo na báze polybutadien - polyuretánovej živice. Kompaktné prvky môžu byt vyrábané i V kombinácii s prvkami anorganického pôvodu (betón), ktoré tvoria neoddeliteľnú tvrdú podložku kompaktného prvku. Mikrovlnný ohrev rovnomerne prehreje celý profil prvku, celý jeho objem, čím príde i k rovnomernému sieťovaniu a rovnomernej kompaktácii. V prípade kombinácie s betónovou podložkou táto tvorí vrchnú...

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287148

Dátum: 28.12.2009

Autori: Špirk Eugen, Klabník Miroslav, Macho Vendelín, Michálek Jaroslav, Olšovský Milan, Cíbik Branislav, Komora Ladislav, Karvaš Anton

MPK: C08K 5/00, C08J 3/00, C08C 19/00...

Značky: vulkanizačné, přípravy, zmesí, spôsob, gumárskych, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí na báze nenasýtených kaučukov alebo zmesi nenasýtených kaučukov s ďalšími elastomérmi alebo hydrofóbnymi makromolekulovými látkami, ktoré pozostáva z produktov adície až polyreakcií síry až polymérnej v prítomnosti najmenej dvoch nenasýtených a/alebo nasýtených organických zlúčenín, obsahujúcich v molekule viazané najmenej po jednom atóme spomedzi prvkov dusíka, kyslíka a síry, ako alifatických...

Koncentrát aditíva na nežmolkujúcu úpravu polyesterových vlákien a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5223

Dátum: 06.08.2009

Autori: Šofranko Jozef, Brejka Ondrej

MPK: C07C 31/00, C08G 77/00, C08J 3/00...

Značky: spôsob, nežmolkujúcu, vlákien, aditiva, polyesterových, koncentrát, přípravy, úpravu

Text:

...pozostáva z prípravy homogénnej práškovej zmesi (premixu) v turbulentných alebo fluidných rýchlomiešačkách a jej spracovávaním na 2-vretenovom extrúderi so súhlasne rotujúcimi vretenami pri teplotnom režime, zaručujúcom teplotu taveniny do 230 °C.Podstatou tiež je, že polyméme koncentráty aditíva pentaerytritol, vyrobené uvedeným spôsobom, sú vhodné pri optimálnom dávkovaní na prípravu jemných polyesterových vlákien so zlepšenou odolnosťou...

Spôsob dispergovania organických mikročastíc/nanočastíc v nevodnom živicovom médiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13947

Dátum: 22.06.2009

Autori: Zhao Ming-yang, Hsu Chih-pin, Voeks Steven

MPK: C08G 63/78, C08J 3/00, C08F 283/01...

Značky: médiu, živicovom, organických, dispergovania, spôsob, nevodnom

Text:

...náklady budú vtedy veľmi vysoké. Je takmer nemožné získať mikročastice/nanočastice v práškovej forme s rovnakou veľkosťou častíc ako v suspenzii.3 0017 Disperzia suchých anorganických mikročastíc/nanočastic v živicovom médiu predstavuje další problém. Aby sa mikroćastice/nanočastice úplne dispergovali v živicovom médiu, počas procesu dispeizie sa zvyčajne používa mechanické miešanie s vysokým strihom alebo exfoliácia 0018 Cieľom predloženého...

Vynálezy kategórie «C08J 3/00» v ZSSR.

Spôsob prípravy stabilných vodných disperzií zo syntetických monomérov a natívneho škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286891

Dátum: 15.06.2009

Autori: Kováčik Ján, Kelemen Peter, Herencsárová Gabriela

MPK: C08F 2/00, C08F 18/00, C08B 31/00...

Značky: přípravy, disperzií, natívneho, stabilných, monomérov, spôsob, syntetických, vodných, škrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérnej disperzie spočívajúci v oxidácii natívneho škrobu rozptýleného vo vode v prítomnosti peroxidu v množstve najmenej 15·10-3 mol na 100 g sušiny škrobu a katalyzátora oxidácie s koncentráciou vyššou ako 1·10-3 mol/l, následnom zmazovatení oxidovaného škrobu bez izolácie a čistenia tejto látky a pokračovaní oxidácie pri dodatočnom pridaní peroxidu v množstve najmenej 130·10-3 mol peroxidu na 100 g sušiny škrobu. V...

Spôsob výroby nano-fibrilárnych celulózových gélov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17491

Dátum: 30.03.2009

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Schenker Michel, Gantenbein Daniel

MPK: D01F 2/02, C08J 3/075, C08J 3/00...

Značky: výroby, spôsob, gélov, nano-fibrilárnych, celulózových

Text:

...obvykle obsahujú veľmi jemné fibrily,považované za zložené sčasti z nanocelulózy, prejavujúce silnejší väzbový potenciál k sebe alebo k akémukoľvek inému prítomnému materiálu, než vykazujú ñbrily, ktoré nie sú tak jemne alebo0013 Dosiahnuteľná jemnosť s konvenčnými drvičmi je však obmedzená. Tiež rad inýchprístrojov na rozklad častíc nie je schopný rozdrviť celulózové vlákna na nano-ñbrily, ako kypriče (fluffers) uvedene v US 2001/0045264,...

Spôsob výroby polymérového materiálu s plnivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19608

Dátum: 30.03.2009

Autori: Wendelin Gerhard, Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: C08J 3/00

Značky: výroby, polymérového, materiálů, plnivom, spôsob

Text:

...väzby medzi jednotlivými molekulami. Z tohto dôvodutreba brať ohľad na zodpovedajúcu dobu zdržania a vhodnú teplotu spracovania, aby sa získal kvalitný produkt.0010 Druhým relevantným mechanizmom rozkladu je hydrolytická degradácia, t.j. PET je, tak ako aj iné polykondenzáty, citlivý na vodu resp. vlhkosťVoda resp. vlhkosť pochádza 2 dvoch základných zdrojov Na jednej strane má PET hygroskopickú štruktúru, t.j. PET absorbuje...

Spôsob spracovania termoplastického polymérneho materiálu obsahujúceho termicky nestabilnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286538

Dátum: 19.11.2008

Autori: Chodák Ivan, Miková Gizela

MPK: C08J 3/20, B29B 7/00, C08J 3/00...

Značky: spôsob, materiálů, obsahujúceho, termicky, nestabilnú, spracovania, zložku, polymérneho, termoplastického

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spracovanie termoplastických polymérnych materiálov obsahujúcich termicky nestabilnú zložku, ktoré spočíva v tom, že sa do taveniny polyméru alebo zmesi polymérov, ktorá má teplotu topenia výrazne nižšiu než termicky nestabilný polymér alebo než je teplota rozkladu nízkomolekulovej zložky, pridá druhá polymérna zložka ako tuhá fáza vo forme prášku. Spracovanie sa uskutočňuje pri teplote vyššej než teplota topenia prvej zložky, ale...

Vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov, spôsoby ich výroby ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8951

Dátum: 11.09.2008

Autori: Nord Simon, Reimers Oliver, Lawrenz Dirk, Geissler Ulrike, Birkert Oliver, Koplin Tobias Joachim

MPK: C09D 129/04, C08L 101/00, C08J 3/00...

Značky: použitie, polymérne, spôsoby, značkované, fluorescenčnými, disperzie, farbivami, vodné, výroby, pigmentov, obsahu

Text:

...mieste ušetril prinajmenšom krok miešania, čo by znamenalo veľkú ekonomickú a technickú výhodu.Predpokladom tohto ale je, že príslušné vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov vykazujú vysokú dlhodobú stabilitu anajmä počas prinajmenšom 1,5 mesiaca pri skladovaní bez pohybu nevykazujú žiadne usadzovanie polymérnych častíc. Toto je možnédosiahnut ešte aj prídavkom zahusťovadiel, ale jednoduché zvýšenie...

Spôsob výroby vlákien na báze polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285925

Dátum: 10.10.2007

Autori: Šuriová Viera, Chodák Ivan, Hudec Ivan, Alexy Pavel, Kršiak Miroslav, Bakoš Dušan, Sedláková Eva, Janypka Petr, Sedlák Michal

MPK: C08J 3/00, C08J 5/00, C08L 29/00...

Značky: spôsob, polyvinylacetátu, vlákien, polyvinylalkoholů, zmydelneného, výroby, báze, parciálně

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vlákien na báze polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s vysokým Youngovým modulom pružnosti v ťahu a vysokou pevnosťou vlákna spočíva v tom, že sa pripravia zo suchej práškovej zmesi polyvinylalkoholu a/alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, so stupňom hydrolýzy 95 až 99,9 % mol a viskozitou 4 %-ného vodného roztoku a/alebo sólu pri 20 °C, 3 až 30 mPas, zo zmäkčovadla v množstve 3 až 12 % hmotn....

Tvarovacia hmota a tvarovacie teleso z termoplastickej syntetickej hmoty obsahujúcej anorganické nanočastice, spôsob výroby tvarovacej hmoty a tvarovaného telesa, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4261

Dátum: 11.04.2006

Autori: Albrecht Klaus, Häger Harald, Höss Werner, Sado Krzysztof

MPK: C08J 3/00, C08K 9/00

Značky: výroby, hmota, obsahujúcej, anorganické, syntetickej, použitie, spôsob, nanočastice, termoplastickej, tělesa, hmoty, tvarovacie, tvarovacej, tvarovacia, těleso, tvarovaného

Text:

...spracovania. Vývinu jemného prachu je potrebné všeobecne zabrániť pre možné zdravotné riziká pre človeka. Pri doštičkovítých časticiach, ako napríklad vrstevnatých silikátov, sa môže pri zapracovaní do zmesi na sucho tak, jak je tomu v US 6 753 360 B 2,už vyskytovať určitý vývin prachu. V zosílnenej miere ale tento problém existuje ked sa majú používať anorganické nanočastice s maximálnym pomerom dlžok primárnych častíc najviac 5,pretože...

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie s časticami typu jadro/obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 284001

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nováková-volfová Petra, Chrástová Viera, Černáková Ľudmila

MPK: C08F 212/08, C08F 12/08, C08F 2/22...

Značky: disperzie, výroby, časticami, spôsob, polymérnej, presietenej, styrén-butylakrylátovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie so štrukturovanými latexovými časticami typu jadro/obal, kde polymerizácia prebieha v emulzii dvojstupňovou násadovou syntézou, s kontinuálnym dávkovaním monomérov, pri nízkych teplotách v kyslom prostredí, v systéme obsahujúcom iniciátor, aktivátor a zmesný emulgátor. V prvom stupni syntézy polymerizuje 30 až 45 % hmotn. styrénu bez alebo za prítomnosti funkčného monoméru...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Stingl Thomas, Melchiors Martin, Ruttmann Gerhard, Ottensmann Hartmut, Probst Joachim

MPK: C04B 41/45, C08F 265/00, C08G 18/00...

Značky: polyuretanové, systémy, vodné, dvojzložkové

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Způsob výroby plastické modelovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260483

Dátum: 15.12.1998

Autor: Prochazka Josef

MPK: C08J 3/00

Značky: plastické, hmoty, výroby, modelovací, způsob

Text:

...mákladné a prodražují tím i proces výroby modelovací hmoty.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby plastické modelovací hmoty podle vynálezu,jehož podstatou je to, že promichaná polosuchá směs se přímo dávkuje do základního spotřebitelskéhct obalu sáčku, misky, kelímku, plechovky apod., v němž se zhutňuje, solvatuje a formuje, a to působením tvářecího tlaku o velikosti 20 až 200 kPa,po dobu 15 až 90 .s, přičemž toto působení tvářecího...