C08H

Spôsob stanovenia obsahu metoxylových skupín v ligníne, lignosulfonátoch a ich derivátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7536

Dátum: 05.09.2016

Autori: Jablonský Michal, Šurina Igor, Škulcová Andrea, Sládková Alexandra, Ház Aleš

MPK: G01N 33/00, G01N 33/34, C08H 7/00...

Značky: lignosulfonátoch, skupin, obsahu, stanovenia, metoxylových, spôsob, ligníne, derivátoch

Text:

...skupín 21,4 a 9,5 . Pomocou metódy Fibok-Shvappakhovej sa stanovil obsah -OCH 3 skupín(16,25 pre lignín izolovaný z hydrolyzátu brezového dreva a Vyzrážaný 20 kyselinou síroVou (G. Shulga, S. Vitolina, V. Shakels, L. Belkova, L., Cayacu, C. Vasile, L. Nita, Cellulose Chem Technol., 46, 307(2012) (referencia 14) sa obsah metoxylových skupín stanovil pomocou plynovej chromatografie s hmotnostným spektrom a Bjorkmanov lignín obsahoval...

Spôsob pre kyselinou katalyzovanú depolymerizáciu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17327

Dátum: 22.11.2011

Autori: Schüth Ferdi, Rinaldi Roberto, Meine Niklas

MPK: C13K 1/02, C08H 8/00, C13K 1/06...

Značky: katalyzovanú, spôsob, depolymerizáciu, kyselinou, celulózy

Text:

...výhodný pre anorganické kyseliny. Potom sa kyselina najskôr zmieša s vhodným rozpúšťadlom. Vhodné rozpúštadIo je ľubovoľné rozpúšťadlo, ktoré neovplyvňuje negatívne reakciu, ako napríklad voda aorganické rozpúšťadlá, ako napríklad dietyléter, dichlórmetán, etanol, metanol, THF,acetón a ľubovoľné iné polárne alebo nepolárne rozpúšťadlo, v ktorom je použitá kyselina rozpustná, alebo ktoré umožňuje dobré miešanie celulózy a kyseliny na disperziu...

Postup na výrobu kožených peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21004

Dátum: 26.07.2010

Autor: Bader Thomas Christof

MPK: C08H 1/06, C08L 89/06

Značky: kožených, peliet, výrobu, postup

Text:

...alebo predhriate kožené pelety pridávali a v priebehu ochladzovania, pred tvarovaním granulátu z hotovej zmesi, sa s nim zmiešali.0013 Uprednostňovaný postup, ktorý je v súlade s vynálezom, predpokladá, že sa polymérny materiál na linke v priebehu extrudovania zahreje a roztaví alebozmäkne. Materiál sa zahreje na najvyššiu teplotu, ktorá presahuje 180 °C. Studené alebo predhriate kožené pelety sa k polymérnemu materiálu, ktorý je...

Separácia reaktívnej celulózy z lignocelulózovej biomasy s vysokým obsahom lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17001

Dátum: 23.04.2010

Autori: Benech Régis-olivier, Benson Robert Ashley Cooper, Dottori Frank

MPK: C13K 13/00, C08H 8/00, C12P 7/10...

Značky: obsahom, lignocelulózovej, biomasy, separácia, vysokým, reaktívnej, ligninu, celulózy

Text:

...rozvlákňovaním).0014 V spôsobe, ktorý patentovali Paszner a Chang, sa lignocelulózová biomasa scukornatie,aby sa premenili pentosany a hexosany na cukry varenlm pod tlakom pri 180 °C až 220 °C so zmesou rozpúšťadla, acetónu a vody, ktorá nesie od 0,05 do 0,25 hmotn. kyseliny. Spôsob takmer rozpustí celý drevený materiál, čo vedie kzmiešaným pentózam a hexózam. Takto sa delígnifikovaná buničina hydrolyzuje na glukózové monoméry, ktoré sa...

Predspracovanie lignocelulózovej biomasy prostredníctvom odstránenia inhibičných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17005

Dátum: 07.04.2010

Autori: Benson Robert Ashley Cooper, Dottori Frank, Benech Régis-olivier

MPK: C08H 8/00, C12P 19/14, C08B 1/00...

Značky: predspracovanie, prostredníctvom, zlúčenín, biomasy, lignocelulózovej, odstránenia, inhibičných

Text:

...intenzívne. Navyše tento prístup je veľmi nepriateľský k životnému prostrediu kvôli potrebe ohromených množstiev premývacej tekutiny,všeobecne vody. Okrem toho toto kompletné odstránenie vytvára obrovský objem toku eluentov,ktoré sa musia koncentrovat pri vysokých nákladoch, ak eluované zlúčeniny sa majú likvidovať alebo pripraviť pre iné účely a eluent regenerovaný pre opätovné použitie. Ako pri iných prístupoch preberaných vyššie, náklady...

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19120

Dátum: 28.04.2009

Autor: Medoff Marshall

MPK: C08B 15/04, A23K 1/14, B01J 19/08...

Značky: spracovanie, biomasy

Text:

...spracováva. V niektorých uskutočneniach môže byt súčasťou tu opísaných spôsobov predbežné spracovanie biomasy za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jej jednotlivých súčastí. Predbežné spracovanie za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jednotlivých súčastí biomasy sa uskutočňuje napr. drvením,rezaním, roztláčaním, trieštenim alebo mletím.Vo všetkých tu opísaných spôsoboch sa dá na biomasu pôsobiť tlakom. Napríklad...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a iných prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a kompozície na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17531

Dátum: 22.10.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08L 89/00, C08H 8/00, B27N 1/00...

Značky: spôsob, iných, organických, kompozície, dřevěných, zníženia, emisie, materiálov, aldehydov, zlúčenín, účel, prchavých

Text:

...ako aj po ich výrobe alebo pri ich použití. Pri výrobe drevovláknitých dosiek môže napríklad pri termohydrolytickom spracovaní materiálov obsahujúcich lignocelulózy dôjsť k čiastočnému chemickému odbúravaniu dreva. Pri tomto vznikajúce ľahko prchavézlúčeniny, ako sú aldehydy akyseliny, emitujú potom počas neskoršieho výrobného-3 procesu alebo pri neskoršom využití vyrobených drevených materiálov. Môžu mať taktiež negatívny vplyv na pevnosť...

Spôsob zníženia emisie aldehydov a prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14343

Dátum: 08.08.2008

Autori: Grunwald Dirk, Hasch Joachim

MPK: C08L 97/02, C08H 8/00, B27N 1/00...

Značky: spôsob, emisie, organických, materiálov, prchavých, aldehydov, zlúčenín, dřevěných, zníženia

Text:

...procesu výroby drevených materiálov, aby sa vyhlo náročnému technologickému prispôsobovaniu alebo prestavbovým opatreniam. Okrem toho sa musí taktiež zabrániť chemickému narušeniu procesu. Pri použití bežných3 lepidiel s obsahom formaldehydu sa ich vytvrdzovanie uskutočňuje pri vysokých teplotách a vysokom tlaku. Ďalšie dôležité parametre sú hodnota pH ako miera prítomnosti kyselín alebo zásad a pufrovacia kapacita ako miera odolnosti...

Spôsob výroby dreva a/alebo materiálu na báze dreva so zníženým obsahom extraktívnych látok dreva a/alebo VOC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17839

Dátum: 29.07.2008

Autori: Srebotnik Ewald, Ters Thomas

MPK: C12P 19/00, C08H 7/00, C08H 8/00...

Značky: materiálů, extraktívnych, obsahom, zníženým, výroby, báze, látok, spôsob, dřeva

Text:

...dosák.0007 Výskyt extraktívnych látok dreva v materiálochobsahujúcich celulózu je však nevýhodný aj z ďalších dôvodov.Napríklad za tepla, napríklad v stupňoch sušenia, ktoré sa uskutočňujú zvyčajne v drevospracujúcom priemysle, sa nenasýtené zlúčeniny nachádzajúce sa v extraktívnych látkach dreva, napríklad tuky alebo živičné kyseliny, oxidujúv dôsledku tepelnej indukcie, pričom sa tvoria prchavé organické zlúčeniny (VOC). Okrem toho najmä...

Proces výroby želatínového hydrolyzátu s nízkou molekulovou hmotnosťou a želatínových hydrolyzátových kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16245

Dátum: 31.05.2006

Autori: Babel Wilfried, Dolphin John, Russell Jason, Keenan Tom

MPK: C08H 1/06, C12P 21/06, C08L 89/06...

Značky: molekulovou, hydrolyzátových, želatinových, kompozícií, výroby, hmotnosťou, želatínového, nízkou, proces, hydrolyzátů

Text:

...oneskorením vlastnej dezintegrácie a rozpustením, čo jepravdepodobne vyskytuje pokiaľ karbonyl obsahujúce zložky v kapsulách, alebo dekompozičné zložky V karbonylových skupinách, reagujú s primárnymi amínmi a dalšími zlúčeninamidusíka v želatíne za vzniku prekriženia.0006 Prekríženie potom zvlášť môže mať priame dôsledky na vlastnosti želatínových kapsúl po dlhšie skladovanie a vystavenie extrémnym teplotám a vlhkosti. Nadbytočné prekríženie...

Kolagénový prášok a termoplastická kompozícia na báze kolagénu na prípravu tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7345

Dátum: 13.03.2006

Autori: Maser Franz, Etayo Garralda Vicente, Kotlarski Oliver, Meyer Michael

MPK: C08H 1/00, C08L 89/00

Značky: termoplastická, kolagenu, tvarovaných, báze, kompozícia, kolagénový, přípravu, prášok, výrobkov

Text:

...založená na kolagéne sa Vyznačuje degradáciou kolagénu na želatínu, živočíšne lepidlá a hydrolyzáty. Také produkty hydrolýzy kolagénu, ktore sa líšia stupňom hydrolýzy, sa používajú V rôznych odvetviach priemyslu, ako V potravinárskom priemysle, ako kozmetické prísady a živočíšne lepidlá. Pri tomto postupe sú molekuly kolagénu hydrolyzované pôsobením enzýmov alebo tepla na kyslú alebo alkalickú disperziu Vláknítého kolagćnu vo vode,...

Makrocyklická karboxylová kyselina a acylsulfónamidová zlúčenina ako inhibítor HCV replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13423

Dátum: 13.10.2004

Autori: Jiang Yutong, Wenglowsky Steven Mark, Stengel Peter John, Blatt Lawrence, Seiwert Scott, Kennedy April Layne, Josey John Anthony, Doherty George Andrew, Andrews Steven Wade, Condroski Kevin Ronald, Woodard Benjamin (zomrel), Madduru Machender

MPK: C08H 1/00, C07D 487/04, A61K 38/00...

Značky: inhibitor, makrocyklická, acylsulfónamidová, replikácie, karboxylová, kyselina, zlúčenina

Text:

...jej farmaceutlcky prijatelnej soli alebo uvedenej kompozlcie na výrobu lieku na liečenie tu opisaných ochorení, pričom liek sa vyrába na použitie v kombinácii s účinným množstvom NSSB RNA-dependentneho inhibllora RNA polymerázy.0017 Vynález dalej poskytuje použitie uvedenej zlúčeniny alebo jej farmaceutický prijatelnej soli alebo uvedenej kompozície na výrobu lieku na liečenie tu opisaných chorôb, pričom sa jedincovi podáva účinné množstvo...

Způsob výroby vysoce pružných polymérů na bázi kaseinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268814

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brzozowski Zbigniew, Lorens Krzysztof, Pietrzak Bogdan, Schmidt Elzbieta

MPK: C08H 1/00

Značky: výroby, pružných, kaseinu, bázi, způsob, vysoce, polymerů

Text:

...pro výrobu tiskových berev, při činěni, atd.Zpoaob podle vynllezu je bliže objeeněn v náaledujicich přikledech provedení.40 9 keeeinu e 90 g vody se předloži do třihrdló beñky vybavené eichedlel, toploně 2 CS 268 814 B 2rou o zpätnýu chlodičoo u přidů ss 5 g 25 roztoku uuoniuku. Vznikli uuěo so zuhřujo nu top 1 otu 85 °c. V průběhu zohřivsní ou zisku houogsnni roztok. Zohřivúni buñky so přuručí u začne so po uolých dávksch přikupúvot glyoid....

Spôsob prípravy sietovaného proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264992

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bejdová Mária, Zemek Jiří, Floch Ľubomír

MPK: C08H 1/00

Značky: přípravy, spôsob, sieťovaného, proteínu

Text:

...50 °C po dobu 10 až 120 minút. V druhom stupni sa sietovaný protein vyperie od zložiek tlmivého roztoku a adjustuje pre dalšie použitie. Hydrogél sietovaného proteínu možno použit ako selekčnú pôdu k sledovaniu mikrpbiálnych producentov enzýmov proteolytickeho typu alebo v suchom stave po defibrácii v rýchlootáčkovom mixéri a následnom vysušení a vysítovaní ako afinant k izolácii proteolytických enzýmov zo zmesi enzýmov, alebo ako...