C08G 8/00

Spôsob výroby rezolov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285425

Dátum: 27.12.2006

Autori: Roll Willi, Böttcher Axel, Napp Walter, Fricke Peter

MPK: C08G 8/00

Značky: použitie, výroby, rezolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby rezolov reakciou fenolových zlúčenín s aldehydmi za katalytického účinku takých kovových solí, ktorých katióny sa môžu technickým spôsobom ľahko vyzrážať ako ťažko rozpustné soli, pričom sa do reakčnej zmesi z fenolových zlúčenín, aldehydov a kovových solí pred kondenzačnou reakciou, v jej priebehu alebo po kondenzačnej reakcii pridá dispergačný prostriedok, po ukončenej kondenzačnej reakcii a po pridaní dispergačného...

Použitie polykondenzačných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3269

Dátum: 03.07.2003

Autor: Suren Josef

MPK: C08G 8/00

Značky: polykondenzačných, produktov, použitie

Text:

...oxidácií než u zodpovedajúcich žiaruvzdorných výrobkov vyrobených podľa doterajšieho stavu techniky s fenolovými novolakmi.0011 Polykondenzačné produkty podľa vynálezu sú nelepivé a je možné ich mlíet pri izbovej teplote. Takto vyrobené práškové živice sú pre svoje vyššie uvedené vlastnosti obzvlášť vhodné na výrobu netvarovaných hmôt, ktoré sa používajú v oblasti žiaruvzdorných materiálov. Zloženie zmesi a spôsob výroby,ako pre tvarované...

Bezplatinové elektrokatalytické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1635

Dátum: 23.06.2003

Autori: Bianchini Claudio, Bert Paolo

MPK: C08G 8/00, H01M 4/90

Značky: elektrokatalytické, materiály, bezplatinové

Text:

...chelátov obsahujúcich prechodný kov a ich zahrievaním. Dusíkate cheláty obsahujú metaloporfyríny a výhodnýmiprechodnými kovmi sú železo, kobalt, nikel, med, horčík, ruténium, vanád a zinok.0008 Katalyzované katódy pre palivové články, obsahujúce zmes acetátu kobaltu a polyakrylonitríl, sú opísané v patente US-A-5358803.0009 Patent US-A-5240893 opisuje spôsob prípravy elektród, hlavne katód, pripravených s pyrolyzovanou látkou na báze...

Spôsob lepenia materiálov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2355

Dátum: 15.10.2002

Autori: Pirhonen Salme, Nasli-bakir Benyahia, Lindh Ingvar

MPK: C09J 5/06, C08G 8/00, C09J 161/00...

Značky: dřeva, báze, materiálov, lepenia, spôsob

Text:

...môžu tiež vydávať formaldehyd počas vytvrdzovania a počas manipulácie 5JP Laid Open č. 1977-51430, opisuje lepidlovú kompozíciu na výrobu preglejky obsahujúcej melamínovú živicu a fenolovú živicu resolového typu. Predsa len,neexistuje tu žiadna zmienka o akejkoľvek redukciiEP 0277106 A 1 opisuje aminoživicu, ktorá je kondenzačným produktom formaldehydu, močoviny, fenolu a, prípadne, melamínu.EP 0538687 Al opisuje tekuté vytvrdzovadlo pre...

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mirgel Ralf, Weber Heinz-dietmar

MPK: A01G 5/06, C08G 8/00

Značky: rezolov, postup, látok, fenolických, modifikovaných, použitie, výroby, výrobu, pěnových

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

Způsob výroby fenolických lisovacích a vstřikovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238995

Dátum: 01.07.1987

Autori: Marek Petr, Tatíček Jaroslav, Frimlová Blanka, Marek Oldřich, Hajíček Odon, Maťátko Jan

MPK: C08G 8/00

Značky: výroby, fenolických, vstřikovacích, způsob, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenolických a vstřikovacích hmot v jedné operaci ve vznosu za intenzivního míchání v rozsahu teplot 60 až 170 °C z primárních surovin či poloproduktů. Dosaženo krátkých výrobních časů a výrobných fyzikálně mechanických vlastností - pevnost v ohybu vyšší než 80 MPa, tvarová stálost dle Martense vyšší než 145 °C, rázová houževnatost vyšší než 0,7 J/cm2. Poloprodukty připravené uvedeným způsobem obsahují méně než 0,5...