C08G 8/00

Spôsob výroby rezolov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285425

Dátum: 27.12.2006

Autori: Roll Willi, Fricke Peter, Napp Walter, Böttcher Axel

MPK: C08G 8/00

Značky: výroby, spôsob, rezolov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby rezolov reakciou fenolových zlúčenín s aldehydmi za katalytického účinku takých kovových solí, ktorých katióny sa môžu technickým spôsobom ľahko vyzrážať ako ťažko rozpustné soli, pričom sa do reakčnej zmesi z fenolových zlúčenín, aldehydov a kovových solí pred kondenzačnou reakciou, v jej priebehu alebo po kondenzačnej reakcii pridá dispergačný prostriedok, po ukončenej kondenzačnej reakcii a po pridaní dispergačného...

Použitie polykondenzačných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3269

Dátum: 03.07.2003

Autor: Suren Josef

MPK: C08G 8/00

Značky: produktov, použitie, polykondenzačných

Text:

...oxidácií než u zodpovedajúcich žiaruvzdorných výrobkov vyrobených podľa doterajšieho stavu techniky s fenolovými novolakmi.0011 Polykondenzačné produkty podľa vynálezu sú nelepivé a je možné ich mlíet pri izbovej teplote. Takto vyrobené práškové živice sú pre svoje vyššie uvedené vlastnosti obzvlášť vhodné na výrobu netvarovaných hmôt, ktoré sa používajú v oblasti žiaruvzdorných materiálov. Zloženie zmesi a spôsob výroby,ako pre tvarované...

Bezplatinové elektrokatalytické materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1635

Dátum: 23.06.2003

Autori: Bert Paolo, Bianchini Claudio

MPK: C08G 8/00, H01M 4/90

Značky: elektrokatalytické, bezplatinové, materiály

Text:

...chelátov obsahujúcich prechodný kov a ich zahrievaním. Dusíkate cheláty obsahujú metaloporfyríny a výhodnýmiprechodnými kovmi sú železo, kobalt, nikel, med, horčík, ruténium, vanád a zinok.0008 Katalyzované katódy pre palivové články, obsahujúce zmes acetátu kobaltu a polyakrylonitríl, sú opísané v patente US-A-5358803.0009 Patent US-A-5240893 opisuje spôsob prípravy elektród, hlavne katód, pripravených s pyrolyzovanou látkou na báze...

Spôsob lepenia materiálov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2355

Dátum: 15.10.2002

Autori: Nasli-bakir Benyahia, Pirhonen Salme, Lindh Ingvar

MPK: C08G 8/00, C09J 161/00, C09J 5/06...

Značky: báze, spôsob, materiálov, dřeva, lepenia

Text:

...môžu tiež vydávať formaldehyd počas vytvrdzovania a počas manipulácie 5JP Laid Open č. 1977-51430, opisuje lepidlovú kompozíciu na výrobu preglejky obsahujúcej melamínovú živicu a fenolovú živicu resolového typu. Predsa len,neexistuje tu žiadna zmienka o akejkoľvek redukciiEP 0277106 A 1 opisuje aminoživicu, ktorá je kondenzačným produktom formaldehydu, močoviny, fenolu a, prípadne, melamínu.EP 0538687 Al opisuje tekuté vytvrdzovadlo pre...

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Weber Heinz-dietmar, Mirgel Ralf

MPK: C08G 8/00, A01G 5/06

Značky: látok, rezolov, použitie, postup, modifikovaných, výroby, pěnových, výrobu, fenolických

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

Vynálezy kategórie «C08G 8/00» v ZSSR.

Způsob výroby fenolických lisovacích a vstřikovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238995

Dátum: 01.07.1987

Autori: Frimlová Blanka, Marek Petr, Maťátko Jan, Tatíček Jaroslav, Hajíček Odon, Marek Oldřich

MPK: C08G 8/00

Značky: výroby, lisovacích, vstřikovacích, způsob, fenolických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenolických a vstřikovacích hmot v jedné operaci ve vznosu za intenzivního míchání v rozsahu teplot 60 až 170 °C z primárních surovin či poloproduktů. Dosaženo krátkých výrobních časů a výrobných fyzikálně mechanických vlastností - pevnost v ohybu vyšší než 80 MPa, tvarová stálost dle Martense vyšší než 145 °C, rázová houževnatost vyšší než 0,7 J/cm2. Poloprodukty připravené uvedeným způsobem obsahují méně než 0,5...