C08G 69/00

Spôsob výroby nylonu 6 so zvýšeným odstraňovaním prchavých látok riadením teploty počas spracovávania v pevnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287490

Dátum: 27.10.2010

Autori: Alsop Albert, Marks David

MPK: C08G 69/00

Značky: odstraňováním, spôsob, látok, spracovávania, fáze, zvýšeným, výroby, nylonu, riadením, počas, prchavých, pevnej, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti nylonu 6, pri znížení obsahu kaprolaktámu a ďalších prchavých látok, pomocou dvojfázového spôsobu ohrievania.

Spôsob prípravy polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287211

Dátum: 24.02.2010

Autori: Fischer Michael, Winterling Helmut

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polyamidov zahrnuje polymerizáciiu východiskových monomérov v prítomnosti od 2,3 dp 10 mmol, vztiahnuté na 1 mól karboxamidovej skupiny polyamidu, zlúčeniny použitej ako regulátor reťazca, obsahujúcej nitrilovú skupinu a funkčnú skupinu, schopnú tvoriť karboxamidovú skupinu.

Polymérny materiál, vlákna, fóliové materiály a lisované výrobky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287167

Dátum: 11.01.2010

Autori: Klostermann Rainer, Richter Konrad, Weiss Robert, Wilms Axel, Neuberg Rainer

MPK: C08L 77/00, C08K 3/00, C08G 69/00...

Značky: materiály, výrobky, lisované, fóliové, vlákna, materiál, obsahom, polymérny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polymérny materiál (I), ktorý pozostáva z a) polyméru (II) obsahujúceho amidové skupiny opakujúce sa v hlavnom reťazci polyméru a b) 0,01 až 5 % hmotnostných, vztiahnuté na tento polymér, oxidu titaničitého (III) s priemernou veľkosťou častíc d50 do 150 nm.

Spôsob výroby polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286576

Dátum: 22.12.2008

Autori: Schwier Chris, Lembcke Robert, Bush Gregory, Cook Steven

MPK: C08G 69/00

Značky: výroby, spôsob, polyamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyamidov z monoméru dikarboxylovej kyseliny a monoméru diamínu sa skladá z krokov: (a) zmiešania roztaveného monoméru dikarboxylovej kyseliny a roztaveného monoméru diamínu v ekvimolárnych množstvách (b) prietoku reakčnej zmesi aspoň jednou neodvzdušnenou reakčnou nádobou, kde doba zdržania reakčnej zmesi v aspoň jednej neodvzdušnenej reakčnej nádobe je medzi približne 0,01 minúty až 30 minútami, a tým vzniká prvý prúd produktu,...

Funkcionalizované polyméry alfa-aminokyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286284

Dátum: 02.06.2008

Autori: Kubies Dana, Machová Luďka, Rypáček František, Dvořák Milan

MPK: C08G 69/00

Značky: polyméry, spôsob, přípravy, alfa-aminokyselín, funkcionalizované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú funkcionalizované polyméry alfa-aminokyselín všeobecného vzorca (I) spôsob prípravy polymérov spočívajúci v tom, že zmes monoméru vo vhodnom pomere s iniciátorom a katalyzátorom sa ponechá reagovať vo vhodnom rozpúšťadle pri zvolenej teplote na čas potrebný na uskutočnenie reakcie a vzniknutý polymérny produkt sa izoluje z reakčnej zmesi bežnými postupmi, pričom takto získaný polymér môže byť podľa potreby buď konečným produktom...

Vynálezy kategórie «C08G 69/00» v ZSSR.

Čiastočne aromatické kopolyamidy s vysokou kryštalinitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6041

Dátum: 28.02.2007

Autori: Desbois Philippe, Stawitzki Hagen, Weis Hans-joachim, Neuhaus Ralf, Blinne Gerd

MPK: C08G 69/00

Značky: kryštalinitou, aromatické, čiastočne, kopolyamidy, vysokou

Text:

...výhodnejšie od 45 do 48,5 a najvýhodnejšie od 46,5 do 48 mol. jednotiek, ktoré sú odvodené od hexametyléndiamínu, a 4) od 0,5 do 8, výhodnejšie od 1,5 do 5 a najvýhodnejšie od 2 do 3,5 mol. jednotiek, ktoré sú odvodené od aromatických diamínov s 6 až 30,výhodnejšie 6 až 29 a najvýhodnejšie 6 až 17 uhlíkovými atómami, pričom mólové percentá zložiek a 1) až a 4) spoločne sú rovné 100 .Diaminové jednotky a 3) a a 4) reagujú sjednotkami...

Spôsob výroby polyamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285008

Dátum: 23.03.2006

Autori: Mohrschladt Ralf, Fuchs Eberhard, Pipper Gunter, Hildebrandt Volker

MPK: C08G 69/00

Značky: výroby, spôsob, polyamidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyamidov polymerizáciou laktámov v prítomnosti kovových oxidov ako heterogénnych katalyzátorov. Uvedené katalyzátory sa používajú vo forme peliet, vytláčaných výrobkov, pevných lôžok alebo katalyzátorom poťahovaných elementov, čo umožňuje ich mechanické odstránenie z reakčnej zmesi a následne po skončení polymerizácie sa z reakčnej zmesi odstraňujú.

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri spôsobe tvarovania a tvarované telesá vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4389

Dátum: 25.11.2005

Autori: Baumann Franz-erich, Monsheimer Sylvia

MPK: C08J 3/12, B29C 67/00, C08G 69/00...

Značky: vyrobené, tohto, tvarovania, prášok, polyamidom, polymérny, polymérneho, použitie, tvarované, tělesa, spôsobe, prášků

Text:

...otvorenia kruhu a následnej polykondenzácie laurolaktámu. Pri tom ide o polyamid 12. Pri tomto prášku je nevýhodou vyvíjanie plynov zo zvyškových monomérov počas konštrukčného procesu na zariadení na rýchle prototypovanie, najmä keď sakonštrukčný priestor počas celého konštrukčného procesu udržiava na teplote tesne podteplotou topenia polyméru. Vyvíjania plynov vedú k sublimáciám na častiach zariadení pre RP, na ktorých môžu pôsobiť veľmi...

Parotesná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3931

Dátum: 21.11.2005

Autori: Schröter Irene, Baumann Hans Joachim, Krüger Norbert

MPK: C08J 5/18, B32B 27/34, C08G 69/00...

Značky: fólia, parotesná

Text:

...zima s., 0,8) vykazujú nepostačujúce mechanické vlastnosti na použitie ako parotesná vrstva. Napríklad majú takéto fólie veľmi nízke pretiahnutie pri pretrhnutí len cca. 2 - 3 . .0010 Ďalej je známe použitiefólií s priepustnosťou pre vodnú paru (PVP) závislou od relatívnej vlhkosti okolia. U použitého materiálu ide napríklad o spevnený papier z nátronovej buničiny, celulózové fólie, fólie z homopolyamidu a z kopolyamidu. V DE 195 l 4 420 Cl...

Spôsob prípravy zmesí polypeptidov použitím purifikovanej kyseliny bromovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7028

Dátum: 09.09.2005

Autor: Dolitzky Ben-zion

MPK: C07K 14/00, C07K 1/00, C08G 69/00...

Značky: přípravy, zmesí, použitím, bromovodíkovej, spôsob, kyseliny, purifikovanej, polypeptidov

Text:

...voľného brómu a menej ako 1000 ppm nečistôt vo forme kovových iónov, aby sa vytvoril trifluóracetyl~glatiramer acetátc) reakcie trifluóracetyl-glatiramer acetátu, svodným piperidínom, aby sa vytvoril roztok glatiramer acetátu a z-3 0012 Tento vynález ešte ďalej poskytuje spôsob analýzy percentuálneho obsahu brómovaného tyrozínu vo vzorke glatiramer acetátu, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokova) hydrolýzy glatiramer acetátu s cieľom...

Polymérny prášok s polyamidom, použitie pri tvárniacom spôsobe a tvarované teleso vyrobené z tohto polymérneho prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5614

Dátum: 03.03.2005

Autori: Baumann Franz-erich, Monsheimer Sylvia, Grebe Maik, Lohmar Jörg

MPK: C09D 177/00, C08J 3/12, C08G 69/00...

Značky: polymérneho, těleso, spôsobe, tvárniacom, použitie, polyamidom, tohto, prášků, prášok, tvarované, vyrobené, polymérny

Text:

...Scanning Calorimetry podľa DIN 53765) ako ostrý pík. Aj šírenie tepla vedením a žiarením z roztavenej oblasti, ktorému sa nedá vždy zabrániť, má za následok, že sa tvarované teleso viac či menej výrazne odchyľuje od príslušného originálu Pokiaľ možno vysoká entalpiatavenia prášku bráni spekaniu práškového lôžka k roztavenej oblasti.Cieľom vynálezu je preto poskytnúť polymémy prášok, ktorý by umožnil výrobu pokiaľ možno tvarovo...

Spôsob výroby práškového polyamidu 12 s vysokou teplotou tavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5304

Dátum: 28.02.2005

Autori: Senff Holger, Pauly François-xavier, Loyen Karine

MPK: C08J 3/12, C08G 69/00, B29C 67/00...

Značky: vysokou, tavenia, teplotou, spôsob, výroby, polyamidů, práškového

Text:

...pri pretrhnutí) predmetov získaných tavenim. Tieto plnivá sú napríklad sklenené vlákna, uhlíkové vlákna, nanoplniva, nanoíly auhlíkové nanotrubice. Zavádzanie týchto plnlv vo chvíli zlučovania umožňuje zlepšiť ich rozptyl a účinnosť. Úzke granulometrické zloženie týchto práškov ich predurčuje na použitie pri výrobe výrobkov zlučovaním za pomoci žiarenia (pôsobenie UV žiarením alebo infračervenými lúčmi, ) pretože vedie k veľmi presnému...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2845

Dátum: 06.05.2004

Autori: Deininger Jürgen, Kory Gad, Benisch Christoph, Krempel Kurt, Winterling Helmut, Demeter Jürgen, Sötje Oliver, Neuhaus Ralf

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...New York, 1977, S. 424-467, najmä na strane 444 až 446, z monomérov, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej Iaktámy,omega-aminokarboxylové kyseliny, nitrily omega-aminokarboxylových kyselín, amidy omega-aminokarboxylových kyselín, soli omega-aminokarboxylových kyselín, estery omega-aminokarboxylových kyselín, ekvimolárne zmesi zložené z diamínov a díkarboxylových kyselín, soli díkarboxylových kyselín/diamínov, dinitrily a diamíny...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2215

Dátum: 06.05.2004

Autori: Demeter Jürgen, Wilms Axel, Kory Gad, Weiss Robert, Sötje Oliver, Benisch Christoph, Krempel Kurt, Deininger Jürgen, Winterling Helmut

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...soli dikarboxylových kyselín/diamínov, dinitrily a diamínyalebo zmesi takýchto monomérov.Ako monoméry prichádzajú do úvahymonoméry alebo oligoméry C 2- až C 20- výhodnejšie C 2- až C 15- arylalifatického alebo výhodnejšie alifatického laktámu, ako je enantoiaktám, undekanolaktám, dodekanolaktám alebo kaprolaktám, monoméry alebo oligoméry C 2- až C 2 o-, výhodnejšie C 3- až Cm-aminokarbowlových kyselín, ako je kyselina G-aminokaprónová,...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2669

Dátum: 28.10.2003

Autori: Winterling Helmut, Demeter Jürgen, Krempel Kurt

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...polyadícia.Takéto polyamidy je možné získať spôsobmi samo o sebe známymi, ako sú napríklad opísané v DE-A-14 95 198, DE-A-25 58 480. EP-A-129 196 alebo v Polymerízation Processes, Interscience, New York, 1977, strany 424-467, najmä na strane 444 až 446, z monomérov, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej Iaktámy,omega-aminokarboxylové kyseliny, nitrily omega-aminokarboxylových kyselín, amídy omega-aminokarboxylových kyselín, soli...

Dávkový postup na výrobu polyamidov z aminonitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283229

Dátum: 28.02.2003

Autori: Mohrschladt Ralf, Hildebrandt Volker

MPK: C08G 69/08, C08G 69/04, C08G 69/00...

Značky: dávkový, aminonitrilov, polyamidov, výrobu, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkový postup na výrobu polyamidu reakciou zmesi obsahujúcej aspoň jeden aminonitril a voliteľne monoméry užitočné na výrobu polyamidu s vodou pozostáva z nasledujúcich krokov: 1. reakcie zmesi s vodou pri teplote od 90 do 400 °C a tlaku od 0,1 do 35 x 10exp(6) Pa, čím sa získa reakčná zmes, 2. ďalej reakcie reakčnej zmesi pri teplote od 150 do 400 °C a tlaku, ktorý je nižší ako tlak v kroku 1., pričom teplota a tlak sa volia tak, aby sa...