C08G 18/00

Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5737

Dátum: 05.04.2011

Autor: Šoška Ľuboš

MPK: E04D 7/00, C08G 18/00

Značky: tepelnoizolačný, hydroizolačný, strešný, systém

Text:

...a musi zabezpečovať odtok dažďovej vody. Podklad na nanášanie tretej tepelnoizolačnej vrstvy musí byť pevný, suchý, čistý, bez mastnôt, s teplotou povrchu min. 10 °C, tep 10lota vzduchu pri aplikácií musí byť min. 10 °C, max. 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 70 a rýchlosť vetra najviac 6 ms.Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém zabezpečuje pri uvedenej skladbe plnú servisnú pochôdznosť povrchu. Pri požiadavke na zvýšenú...

Modifikované polyizokyanáty, spôsob ich výroby, použitie, prostriedok na vytváranie povlakov a substrát vybavený povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287160

Dátum: 08.01.2010

Autori: Laas Hans-josef, Halpaap Reinhard

MPK: C08G 18/00

Značky: povlakov, substrát, povlakom, vybavený, prostriedok, výroby, použitie, vytváranie, modifikované, spôsob, polyizokyanáty

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované polyizokyanáty získateľné reakciou polyizokyanátov s kyselinou 2-(cyklohexylamino)-etánsulfónovou a/alebo kyselinou 3-(cyklohexylamino)-propánsulfónovou, spôsob ich prípravy a ich použitie.

Spôsob zhotovenia dielu z penovej kompozitnej hmoty a diel z penovej kompozitnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6019

Dátum: 04.06.2008

Autori: Hohenhorst Manfred, Heitmann Ulrich, Geiger Markus, Schmid Albert, Zäh Melanie

MPK: C08J 9/00, C08G 18/00

Značky: dielů, spôsob, zhotovenia, hmoty, penovej, kompozitnej

Text:

...z penových hmôt alebo podobný materiál. Pritom sa tieto penové častice spojujú organickým, horľavým spojivom na báze izokyanát prepolyméru a vytvárajú diel z penovej kompozitnej hmoty.S výhodou sa tieto zvyšky alebo odpad penových hmôt najprv rozdrtí na vločky a potom sa spojí pomocou spojiva do dielu z kompozitnej penovej hmoty. Vytvorením vločiek sa aspoň čiastočne zväčší zmáčacia povrchová plocha častíc z penovej hmoty. Tak je možné...

Vodné reaktívne stierkové hmoty (I)

Načítavanie...

Číslo patentu: 285551

Dátum: 26.02.2007

Autori: Ehlers Michael, Clemens Horst, Irle Christoph, Wolff Joachim, Probst Joachim, Blum Harald

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04, C09D 5/34...

Značky: vodné, reaktívne, hmoty, stierkové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vodné reaktívne dvojzložkové spojivové kompozície pozostávajúce z aspoň jedného kopolyméru vo vodnej disperzii alebo emulzii a aspoň jedného polyizokyanátu obsahujúceho voľné izokyanátové skupiny. Tieto kompozície sa používajú ako vodné reaktívne stierkové hmoty.

Štrkové telesá a spôsob výroby štrkových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7425

Dátum: 12.01.2007

Autori: Ebert Heinz-dieter, Klesczewski Bert, Hoffmann Andreas

MPK: C08G 18/00, E02B 1/00, E01B 1/00...

Značky: spôsob, telies, štrkových, výroby, tělesa, štrkové

Text:

...z polyizokyanátov s obsahom NCO- 28 hmotn. až 50 hmotn. a NCO-predpolymérov s obsahom NCO- 10 hmotn, až 48 hmotn. z polyizokyanátov s obsahom NCO- 28 hmotn. až 50 hmotn. a polyéterpolyolov s hydroxylovým číslom6 až 112, polyoxyalkyléndiolov shydroxylovým číslom 113 až 1100 alebo alkylendiolov s hydroxylovým číslom 645 až 1850alebo ich zmesí ab) polyolového komponentu pozostávajúceho zjedného alebo niekoľkých polyéterpolyolov...

Lakované fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5747

Dátum: 21.11.2006

Autori: Rappen Diethelm, Stoeckel Nicolas, Weikard Jan, Fischer Wolfgang

MPK: C09D 175/14, C08G 18/00

Značky: lakované, fólie

Text:

...až 130 °C.0007 Súhrnne je možné konštatovať, že zo stavu techniky nie sú známe lakové systémy pre povlečenie dodatočne tvarovateľnej fólie, ktoré splňujú nasledujúce požiadavky1) Jednoduchá aplikácia zvyčajnými metódami na fólii alebo fóliový kompozít. 2) Tepelné vytvrdenie prostredníctvom polyadičného mechanizmu, ktorý vedie k blokovo pevnej termoplastickej lakovanej fólii, ktorá môže byt pomocou príslušných nástrojov dodatočne tvarovaná.3)...

Svetlostále elastomérne polyuretánové výlisky, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285340

Dátum: 23.10.2006

Autori: Du Prez Eddie, Coppens Pierre

MPK: C08G 18/00

Značky: svetlostále, výlisky, spôsob, polyuretanové, elastomérne, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mikropórovitých alebo nepórovitých, svetlostálych elastomérnych, ohybných alebo čiastočne ohybných polyuretánových výliskov, vhodných najmä ako zapuzdrovacie tesnenie okien, z reakčnej zmesi procesom reakčného vstrekovania tak, že reaguje A) izokyanátová zložka pozostávajúca zo zmesi triméru/monoméru izoforóndiizokyanátu majúca obsah NCO 24,5 až 34 % hmotn. s B) izokyanátovými reaktívnymi zložkami obsahujúcimi: b1) polyolovú...

Gélové hmoty na báze polyuretánov, ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5937

Dátum: 05.09.2006

Autori: Hoffmann Andreas, Ebert Heinz-dieter

MPK: C08G 18/00

Značky: výroba, použitie, báze, gelové, hmoty, polyuretánov

Text:

...NCO - prepolyméry sa získajú z polyízokyanátov s funkčnostou 2,1 až 5 a polyoxyalkyiéndiol - monoalkyléterov s molekulovou hmotnosťou 1 000 až 18 000, pričom pomer NCO - skupín kOH skupinám leží medzi 2 1 a 8 1 ab) polyolové komponenty majú stredné hydroxylové číslo 6 až 112 a formálnu funkčnosť 3 až 8, EP 19 Z 8927 B 1 33148/Hpričom charakteristické číslo reakčnej zmesi je v rozmedzí 15 až 60.0008 Gélové hmoty podľa vynálezu sa vyrábajú...

Použitie prísady na zvýšenie prilípnavosti na úpravu textilných výstužových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285252

Dátum: 30.08.2006

Autor: Kurz Guenter

MPK: C09J 175/00, C08G 18/00, C08J 5/04...

Značky: prilípnavosti, výstužových, textilných, úpravu, použitie, přísady, vložiek, zvýšenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje použitie vodnej disperzie ako prísady na zvýšenie prilípnavosti na úpravu výstužných vložiek na výrobu vystužených polymérnych výrobkov. Vodná disperzia obsahuje izokyanát, čiastočne alebo úplne blokovaný izokyanát ako prísadu na zvýšenie prilípnavosti vo forme pevnej látky a aditíva, podiel pevnej látky vodnej disperzie je 55 až 85 % hmotn. a priemerná veľkosť častíc pevnej látky je < 2,0 um.

Amfifilné polymérne zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7739

Dátum: 20.07.2006

Autori: Bauer Mathias, Thaler Stefan, Albrecht Gerhard, Ingrisch Stefan

MPK: C08G 18/00, C04B 24/00, C09D 175/00...

Značky: amfifilné, výroby, zlúčeniny, použitie, polymérne, spôsob

Text:

...dokumentu uverejňuje reakciu izoforóndiizokyanátu s MPEG 1000, pričom reakčný produkt po dosiahnutí teoretickej požadovanej hodnoty NCO je uvedený do reakcie sneopentylglykoldigIycidyléterom amastnou kyselinou zo slnečnicového oleja. Vylúčenie tohto špeciálneho spôsobu je uvedené v nárokoch predloženéhoÚlohou predloženého vynálezu bolo preto pripraviť prostriedky na zamedzenie výkvetov na povrchoch vytvrdnutých, hydraulicky tuhnúcich...

Amfifilné polymérne zlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5951

Dátum: 30.06.2006

Autori: Albrecht Gerhard, Bauer Mathias, Thaler Stefan, Ingrisch Stefan

MPK: C08G 18/00, C04B 24/00

Značky: použitie, výroby, polymérne, spôsob, amfifilné, zlúčeniny

Text:

...zreagovaťa) di-, tri- alebo tetraglycidylová zlúčenina (A) s pripadne nenasýtenou reaktívnou zložkou (B), pozostávajúcou z Cg-Czg-mastnej kyseliny, Cą-Czaalkoholu alebo Cg-Czg-sekundárneho amínu, následneb) sa reakčný produkt zo stupňa a) nechá zreagovať s alifatickou alebo, aromatickou polyizokyanátovou zlúčeninou (C) a na záverc) sa reakčný produkt zo stupňa b) nechá zreagovať spolyalkylénoxidovou zlúčeninou (D) všeobecného vzorca (l)R H,...

Spojivová kompozícia z polyesterov kyseliny asparágovej a sulfónovaných polyizokyanátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3530

Dátum: 19.04.2006

Autori: Schmitz Jörg, Reidenbach Nicole, Niesten Meike, Mundstock Holger

MPK: C09D 175/12, C08G 18/00

Značky: sulfonovaných, polyizokyanátov, polyesterov, spojivová, kompozícia, asparágovej, kyseliny

Text:

...R 2 predstavujú rovnaké alebo rôzne organické zvyšky, ktoré sú za reakčných podmienok inertné voči izokyanátovým skupinám, an je celé číslo rovnajúce sa aspoň 2.0010 Polyizokyanáty použité VA) vykazujú okrem voľných NCO~skupín tiež jednu alebo viac voľných sulfónových alebo sulfonátových skupín. Výroba takýchto modifikovaných polyizokyanátov je podrobne opísaná v WO-A 0188006.0011 Tie sú založené na organických polyizokyanátoch výhodne so...

Polyuretánové disperzie neobsahujúce N-metylpyrolidón na báze kyseliny dimetylolpropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5340

Dátum: 12.04.2006

Autori: Kopp Richard, Lühmann Erhard, Gertzmann Rolf

MPK: C08J 3/02, C08G 18/00, C08L 33/00...

Značky: dimetylolpropiónovej, polyuretanové, disperzie, n-metylpyrolidón, kyseliny, neobsahujúce, báze

Text:

...257 B 1 33 075 mC) jednu alebo niekoľko zlúčenín obsahujúcich najmenej jednu OH- alebo NHfunkčnú skupinu, ktorá obsahuje karboxylovú a/alebo karboxylátovú skupinu,pričom najmenej 50 mol. , vztiahnute na množstvo kyseliny zavedenej do celkovej živice pozostáva z kyseliny dimetyolpropiónovej, a taktiežD) jeden alebo niekoľko polyolov a/alebo polyaminov so strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) nižšou ako 500 a taktiežE) prípadne jeden alebo...

Polyuretánové disperzie so zlepšenými vlastnosťami pri tvorbe filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5232

Dátum: 12.04.2006

Autori: Irle Christoph, Roschu Rolf, Gertzmann Rolf

MPK: C08G 18/00, C08J 3/02, C08K 5/00...

Značky: vlastnosťami, tvorbě, polyuretanové, zlepšenými, disperzie, filmu

Text:

...étermi a pripadne zahusťovadlami a/alebo prostriedkami proti peneniu a /alebo ďalšími lakovníckymi pomocnými prostriedkami. Tieto disperzné laky obsahujúce rozpúšťadlá vytvárajú filmy, obzvlášť na savých podkladoch lepšie ako disperzné laky s inými prídavnými rozpúšťadlami, ako napríklad NMP, ktoré sa používajú v rovnakom množstve. Disperzie obsahujúce glykolové rozpúštadlá majú minimálne teploty pre tvorbu ñlmu menej ako 20 °C a vedú k...

Tvarované diely zo spevnených polyuretán-močovinových elastomérov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5341

Dátum: 13.12.2005

Autori: Haas Peter, Arntz Hans-detlef

MPK: C08G 18/00, C08L 75/00, C08K 3/00...

Značky: spevnených, diely, polyuretán-močovinových, použitie, tvarované, elastomérov

Text:

...3 až 8, A 3) spevňovacej látky a A 4) pripadne katalyzátorov a/alebo pripadne prísad, ako aj komponentu B z reakcieB 1) polyizokyanátového komponentu zo skupiny pozostávajúcej zpolyizokyanátov a zmesí polyizokyanátov zradu difenylmetánu aB 2) aspoň jedným polyolovým komponentom s číselným priemerom molekulovej hmotnosti 500 až 18 000 a s funkčnosťou 3 až 8 zo skupinypozostávajúcej z polyéterpolyolov, obsahujúcich pripadne organické plnivá a z...

Spevnené polyuretán-močovinové elastoméry a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3615

Dátum: 13.12.2005

Autori: Haas Peter, Arntz Hans-detlef

MPK: C08G 18/00, C08K 7/00

Značky: spevnené, elastoméry, použitie, polyuretán-močovinové

Text:

...B predstavoval 10 až 90 mólových podielu uretánu.0007 Soli A 6) sa môžu prípadne použiť rozpustené v komponente A 3).0008 Výhodné sú spevnené polyuretán-močovinové elastoméry s podielom močoviny 75 až 95 mólových a s podielom uretánu 5 až 25 mólových,vztlahnuté na mólové ekvivalentu NCO-.0009 Ďalším predmetom vynálezu sú polyuretánové telesá/diely z poIyuretán-močovinových elastomérov podľa vynálezu.0010 Ako komponent A 6) je možné...

Vlhkom vytvrditeľná kompozícia a tavné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2633

Dátum: 13.12.2005

Autori: Ludewig Michael, Wintermantel Matthias, Meckel Walter

MPK: C09J 175/06, C08G 18/00

Značky: tavné, vlhkom, vytvrditelná, lepidlo, kompozícia

Text:

...sa pri výrobe tavného lepidla ako katalyzátor používadibutylcíndilaurát (DBTL). DBTL sa po ukončení reakcie nedeaktivuje a zostáva v produkte, kde môže principiálne pôsobiť ako vytvrdzovaci katalyzátor. Takto vyrobené tavné lepidlá by sa mali vytvrdzovat vzdušnou vlhkosťou už pri teplote0010 EP A O 354 472 opisuje vlhkosťou zosietiteľné tavné lepidlo s alkoxysilánovými koncovými skupinami, získateľné reakciou a) silánových zlúčenín...

Alifatické sintrovateľné termoplastické polyuretány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3408

Dátum: 10.12.2005

Autori: Kaufhold Wolfgang, Peerlings Henricus

MPK: C08G 18/00, C08K 5/00

Značky: sintrovateľné, použitie, termoplastické, polyuretany, alifatické

Text:

...Zuzana fĺömannová pntranlový zásiiupca 841 02 Braľisiľavcr, Repašského 20, SKpričom predlžovač reťazca b 1) nie je identický s predlžovačom reťazcamatematický súčet percentuálnych podielov a 2) a b 2) predstavuje 2 až 28 molc) aspoň jedného komponentu s číselným stredom molárnej hmotnosti 450atómami aktivnymi podľa Zerewitinova, pričom pomer izokyanátových skupin v komponente a) k ostatným skupinámv komponente b), c) a pripadne h)...

Plastové výlisky z polyuretánov plnených polymérom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5416

Dátum: 03.12.2005

Autori: Paul Reiner, Wegener Dirk, Haas Peter

MPK: C08G 18/00

Značky: výlisky, plastové, použitie, plnených, polymérom, polyuretánov

Text:

...C, cykloalifatický uhľovodíkový zvyšok so 4 až 15, výhodne 5 až 10 atómami C, aromatický uhľovodíkový zvyšok so 6 až 15, výhodne 6 až 13 atómami C, alebo aralifatický uhľovodíkový zvyšok s 8 až 15, výhodne 8 až 13 atómami C,napr. polyizokyanáty, ako sú opisané v DE-OS 2 832 253, str. 10 - 11.0012 Zvlášť výhodné sú spravidla technicky ľahko dostupné polyizokyanáty,napr. 2,4- a 2,6-toluyléndiizokyanát a ľubovoľné zmesi týchto izomérov...

Nízkoviskózne polyuretánové predpolyméry na báze 2,4′-MDI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3918

Dátum: 09.07.2005

Autori: Meckel Walter, Kraus Harald, Kobelka Frank, Matner Mathias, Wintermantel Matthias

MPK: C08G 18/00

Značky: polyuretanové, nízkoviskózne, 2,4'-mdi, báze, predpolyméry

Text:

...formulácii vytvrdzujúcich vlhkosťou.0010 Z W 0 03/006521 a W 0 03/033562 sú známe predpolyméry s nízkym obsahom monoméru obsahujúce NCO skupiny na báze MDl s podielom 2,4 MDl vyšším ako 97,5 hmotn. Ako polyoly sa medzi iným používajú polyéterdioly s molárnou hmotnosťou s 2000 g/mol. Ako predpolyméry sapodmienené v dôsledku relatívne krátkoreťazcových polyolov získajú produkty,ktoré sú pri teplote miestnosti pevné alebo extrémne...

Polyuretánové penové materiály s nízkou hustotou a ich použitie v podrážkach topánok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3460

Dátum: 21.05.2005

Autori: Schütte Markus, Kappes Anton, Ortalda Marco

MPK: C08G 18/00

Značky: použitie, pěnové, topánok, nízkou, hustotou, materiály, polyuretanové, podrážkach

Text:

...materiály podľa vynálezu výhodne odrazovú pružnosť podľa DIN 53 512 v rozmedzí od 20 do 60 . Na záver vykazujú integrované penové materiály podľa vynálezu výhodnejšie odolnost proti ďalšiemu trhaniu v rozmedzí od 1 do 10 N/mm, výhodnejšie od 1,5 do 5 N/mm, namerané podľa ASTM D 3574.U polyuretánových penových materiálov podľa vynálezu ide najmä o elastoméme polyuretánové mäkké integrované penové materiály.Polyuretánové penové materiály podľa...

Adičné zlúčeniny, vhodné ako dispergačné činidlá a stabilizátory disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1261

Dátum: 23.04.2005

Autori: Haubennestel Karlheinz, Pritschins Wolfgang, Krappe Udo, Esser Andrea

MPK: C08G 18/00, B01F 17/00, C09D 17/00...

Značky: adičné, činidla, zlúčeniny, vhodné, stabilizátory, disperzií, dispergačně

Text:

...so zreteľom na izokyanátové skupiny majú uvedenú funkčnosť 2. Napriklad funkčnosť 2 znamená, že molekula V štatistickom priemere obsahuje 2 voľné izokyanátové skupiny. Priemerná funkčnosť sa môže experimentálne zistil tak, že sa určí ćíselný priemer mólovej hmotnosti. Okrem toho sa urči počet NCO a vypočíta sa z toho NCO ekvlvalentná hmotnosť. Priemerná funkčnosť je kvocienl z čiselného priemeru mólovej hmotnosti a NCO ekvivalentnej...

Prostriedok na použitie na prípravu skla alebo plastu s povlakom odolným proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4379

Dátum: 10.12.2004

Autori: Heberer Daniel, Hsieh Harry, Allam Dominic, Wu Ziyan

MPK: C09J 175/04, B32B 17/06, C08G 18/00...

Značky: proti, použitie, přípravu, oteru, prostriedok, odolným, plastů, povlakom

Text:

...pričom dva alebo viac ligandov môžu tvoriť cyklickú štruktúru b) jedného alebo viac markaptosilanov c) jedného alebo viac polyaminosilanov d) jedného alebo viac sekundárnychprostriedku. Tento prostriedok sa v dokumente ďalej nazýva číry primer. 0006 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je systém na spájanie skla alebo plastu potiahnutého povlakom odolným proti oderu so substrátom, ktorého systém obsahuje číry primer podľa tohto vynálezu a...

Karbamátové polyoly, a prostriedky a spôsoby, pri ktorých sa používajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2436

Dátum: 06.05.2004

Autori: Lynch Paul, List Michael, Kaleem Kareem, Moussa Youssef, Taylor Ron

MPK: C08G 71/00, C08G 65/00, C08G 18/00...

Značky: prostriedky, polyoly, používajú, ktorých, spôsoby, karbamátové

Text:

...V niektorých uskutočneniach bude R v rozsahu l až 10 uhlikových atómov, a V niektorých uskutočneniach bude mať 2 až 4 uhlikové atómy. Ak sa použije len jeden alkylénoxid, dve R skupiny budú rovnaké. Ak sa použije zmes alkylénoxidov, bude zrejmé, že R môže byt rôzne pre každú opakujúcu sa jednotku (tzn. (RO) a (RO),) v zlúčenine. Dve karbamátové funkčne skupiny sú lokalizované na každom konci zlúčeniny vzorca (l). R 1 môže byt vodik alebo...

Polyuretán – polyakrylátové hybridy ako poťahové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2912

Dátum: 01.08.2003

Autori: Müller Heino, Gertzmann Rolf, Petzoldt Joachim

MPK: C08G 18/00

Značky: prostriedky, potahové, polyuretan, hybridy, polyakrylátové

Text:

...živice. Reťazec NCO-predpolyméru sa po prevedení do vodnej fázy s amínmi predĺži. Následne na to sa uskutočňuje polymerizácia nenasýtených monomérov, ktoré sú uzavreté včasticiach polyuretánu. Taktiež tento spôsob zahŕňa dispergáciu0008 EP A 353 797 uvádza vodné hybridné poIyuretán-polyakrylátové disperzie, ktoré sa získajú dvojstupňovým výrobným procesom. Najskôr sazíska polyuretán reakciou polyizokyanátov shydroxyfunkčnými zlúčeninami, EP 1...

Polyuretánové kompozície s obsahom polyaldimínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3903

Dátum: 23.07.2003

Autor: Burckhardt Urs

MPK: C08G 18/00

Značky: obsahom, polyaldimínu, polyuretanové, kompozície

Text:

...iba trocha vnimateľný0006 V ostatných použitiach, tak zvane citlivých na zápach, nie sú naproti tomu take pachové zaťaženia zásadne tolerovane.Zvlášť citlivé sú použitia V uzavretých priestoroch, ako je napriklad utesňovanie špár vo vntúri budov, alebo lepenie konštrukčných dielov vo vnútornom priestore automobilov. Neprítomnosť zápachu je tu nevyhnutnou podmienkou, a to tiež počas aplikácie aj krátko po aplikácii produktu. Pri použitiach...

Polyaldimíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3290

Dátum: 23.07.2003

Autor: Burckhardt Urs

MPK: C08G 18/00, C07C 251/00

Značky: polyaldimíny

Text:

...s údajne veľmi slabým zápachom. Pri použití opísaných polyaldiminov sa ale vyskytujú aj nepríjemné, dlhý Čas vnímateľné zápachy, čo spôsobuje, že tieto látky sú na aplikácie citlivé na zápachDokument US 4,720,535 popisuje za vlhkosti tvrdnúce polyuretánové kompozície, ktoré obsahujú substituované 2,2-dimetylpropánaldimíny aromatických polyamínov. Použitie opísaných polyaldimínov je v dôsledku použitých aromatických polyamínov nevhodné....

Vodné spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 749

Dátum: 07.07.2003

Autori: Feola Roland, Gmoser Johann, Kuttler Ulrike

MPK: C09D 167/00, C09D 175/04, C08G 18/00...

Značky: spojiva, vodné

Text:

...(vysýchavých) olejov A 31 a olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín A 32, obzvlášť dikarboxylových kyselín. Ako oleje A 31 sa výhodne používajú vysýchavé a polovysýchavé,ako je ľanový olej, talový olej, repkový olej, slnečnicový olej a olej z bavlnikových semien, s jodovým číslom asi 100 až asi 150. Nenasýtené karboxylové kyseliny A 32 sú zvolené tak, aby sa za obvyklých podmienok oćkovali radikálovo (po pridavku iniciátorov alebo po...

Prepolymér, polyolová kompozícia a spôsob prípravy flexibilnej polyuretánovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2546

Dátum: 02.07.2003

Autori: Yu Jianming, Chan Koon Yeow, Vanhalle Anja, Moureau Herman Eugene Germain

MPK: C08G 18/00

Značky: flexibilnej, polyolová, přípravy, kompozícia, prepolymér, spôsob, polyuretánovej

Text:

...takýchto MDI spolyolmi, ktoré majú molekulovú hmotnosť najviac 500, a/alebo s karbodiimidovými a/alebo uretoimínovými skupinami, pričom takéto varianty majú NCO-hodnotu najmenej 20 hmotn. a zmesi takýchto difenylizodikyanátov majú izokyanátovú ñinkčnosť najmenej 2.0012 Príkladmi MDI, MDI modifikovaných uretonimínorn/karbodiimidom a polymérnych MDI sú Suprasec MPR, 2020 resp. 2185, všetky od Huntsman Polyurethanes (Suprasec je obchodná...

Plastické hmoty spevnené sklenými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7079

Dátum: 04.06.2003

Autori: Weikard Jan, Rische Thorsten, Naujoks Karin, Feller Thomas, Lühmann Erhard

MPK: C08G 18/00, C03C 25/24, C08J 5/04...

Značky: vláknami, hmoty, spevnené, sklenými, plastické

Text:

...Príklady vhodných polyizokyanátov sú butyléndiizokyanát,hexametyléndiizokyanát (HDI), izoforóndiizokyanát (lPDl), 2,2,4- a/alebo 2,4,4 trimetylhexametyléndiizokyanát, izomérne bis(4,4-izokyanátocyklohexyl)metány alebo ich zmesi s ľubovoľným obsahom izomérov, izokyanátometyl-1,8 oktándiizokyanát, 1,4-cyklohexyléndiizokyanát, 1,4-fenyléndiizokyanát, 2,4 a/alebo ZG-toluyléndiizokyanát, 1,5-naftyléndiizokyanát, 2,4- alebo 4,4...

Šlichtovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1582

Dátum: 04.06.2003

Autori: Naujoks Karin, Feller Thomas, Gürtler Christoph, Mazanek Jan, Rische Thorsten

MPK: C09D 175/04, C03C 25/24, C08G 18/00...

Značky: prípravok, šlichtovací

Text:

...alifaticky alalebo cykloalifalicky viazanými izokyanátovými skupinami. 0023 Obzvlášť výhodné východiskové komponenty A) sú polyizokyanáty, príp. zmesi polyizokyanátov s izokyanurátovou alalebo biurelovou štruktúrou na báze HDI, lPDl alalebo 4.4-diizokyanátodicyklohexylmetánu 0024 Vhodné zlúčeniny pre komponent B) sú iónové alebo potenciálne iónové a/alebo neiónové zlúčeniny,0025 Neiónové zlúčeniny sú napr. jednomocné...

Nové blokovacie prostriedky pre nevodné polyizokyanáty na báze aralkylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1313

Dátum: 04.06.2003

Autori: Gürtler Christoph, Müller Heino, Klimmasch Thomas, Mazanek Jan, Petzoldt Joachim

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00

Značky: aralkylamínov, polyizokyanáty, prostriedky, nové, nevodné, blokovacie, báze

Text:

...1,051 až 101, výhodne 1,11 až 31, pričom vodíkové atómy výhodne pochádzajú z hydroxylových skupin. Druhy a pomery množstva východiskových materiálov, používaných pri výrobe NCO prepolymérov, sa výhodne volia tak, aby NCO prepolyméry mali výhodne strednú NCO funkcionalitu 2 až 3 a číselný stred molekulovej hmotnosti 500 až 10000, výhodne 800 až 4000.0018 Ďalej sú- ako polyizokyanáty vzmysle vynálezu vhodné také polyméry, obsahujúce...

Nové dodatočne zosietiteľné polyuretán-polymočovinové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1291

Dátum: 04.06.2003

Autori: Feller Thomas, Rische Thorsten, Naujoks Karin, Gürtler Christoph, Mazanek Jan

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: disperzie, nové, dodatočné, zosietiteľné, polyuretán-polymočovinové

Text:

...propándiol, 1,2- a 1,4-butándiol, LS-hexándiol, 1,8-oktándiol, neopentylgtykol, 1,It-bis-hydroxymetylcyklohexan, 2 ~metyl-1,3 propándiol, 2,2,4-trimetylpentadio|-1.3, dipropylénglykol, polypropylénglykoly, dibutylénglykol, polybutylenglykoly, bisfenol A,tetrabrómbisfenol A, ale tiež laktóny modifikované diolmi. Výhodne obsahuje diolový komponent 40 až 100 hmotn hexándiolu, výhodne 1,B-hexándio|u a/alebo derivátov hexandiolu, výhodne také....

Blokované polyizokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1201

Dátum: 04.06.2003

Autori: Füssel Christian, Baumbach Beate, Gürtler Christoph, Schelhaas Michael

MPK: C08G 18/00

Značky: polyizokyanáty, blokované

Text:

...jednu izokyanátovú skupinu pre molekulu. Získajú sa predreakciou molárneho prebytku, napríklad jedného z vyššie uvedených polyizokyanátov, s organickým materiálom, ktorý má aspoň dva aktívne vodíkové atómy pre molekulu. napr. vo forme hydroxylových skupín.0021 Výhodné polyizokyanáty sú také, ktoré obsahujú uretdiónovú, izokyanurátovú, iminooxadiazindionovú,acyímoćovinovú, biuretovú alebo alofanátovú štruktúru, napríklad na báze...

Prípravky na báze vody a/lebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošných útvaroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5724

Dátum: 13.03.2003

Autori: Duschek Gunther, Sandner Bernhard, Wilfling Alfred

MPK: C08G 18/00, D06M 13/00, D06M 15/21...

Značky: rozpúšťadiel, použitie, organických, báze, útvaroch, plošných, apretúry, přípravky

Text:

...a prídavkom kyseliny octovej2 vodného kúpeľa do aplikovetelnej emulznej formy.renýcn plošných úarov a vláknitýchk relatívne vysoke dávke naneseneho chemického prípravkuvzhladom k vzájomnemu sietovaniu mastnými kyselijamiodifikovaných väzieb metýloltriazínu, ako aj funkčných skupínsubsrrátu na nativnej báze dochádza k zretelnemu stvrdnítíumateriálu Ina omak. Na základe tejto reakćnej Charakteristikysa sice získa odolnosť pri opakovanom paní u...

Vodné dvojzložkové polyuretánové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2200

Dátum: 12.03.2003

Autori: Stingl Thomas, Probst Joachim, Melchiors Martin, Ruttmann Gerhard, Ottensmann Hartmut

MPK: C08G 18/00, C08F 265/00, C04B 41/45...

Značky: systémy, vodné, dvojzložkové, polyuretanové

Text:

...sice vzásade možné. pri poťahovaní substrátov sa však javí ako nevyhnutné dodatočné použitie korozpúšťadiel vsystémoch spojivolzosieťovadlo ako pomocný prostriedok pre lepšiu znášanlivost komponentov (spojivo azosieťovadlo), ako i pre lepšiu tvorbu filmu.0007 Úloha predloženého vynálezu spočíva vpríprave disperzii polyolov ako spojív pre vodné ZK-PUR-systémy, pri ktorých by nebol nutný dodatočný prídavok korozpúšťadiel a tieto by boli...

Vodný fluórom modifikovaný polyuretánový systém pre anitgrafity a antisoiling nátery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 643

Dátum: 26.02.2003

Autori: Stadler Rupert, Hiller Wolfgang, Steidl Norbert, Wolfertstetter Franz, Maier Alois

MPK: C08F 283/00, C08G 18/00, C08G 65/00...

Značky: nátěry, anitgrafity, modifikovaný, vodný, antisoiling, systém, fluórom, polyuretanový

Text:

...hmotnosťou od 500 do 2 000 Dalton, kde sa ako zložka (A)(i) použijú reakčné produkty pripadne makromonoméry monofunkčných fluóralkoholov, alifatických a/alebo aromatických díizokyanátov adietanolamínu, pričom fluóralkoholy sú perfluóralkylalkoholy s koncovými metylénovými skupinami (uhľovodikové oddeľovače) všeobecného vzorca- 3 alebo hexafluórpropénoxid (HFPO) oligomér-alkoholy všeobecného vzorca CF 3 CFZCF 2 O-(CF(CF 3)CF 2...

Stabilizované vodné disperzie polyuretán-polymočovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 515

Dátum: 10.01.2003

Autori: König Eberhard, Meixner Jürgen, Naujoks Karin, Rische Thorsten, Feller Thomas

MPK: C08G 18/00

Značky: disperzie, stabilizované, polyuretán-polymočovina, vodné

Text:

...(1994) str. 185-200.0024 Polymerne polyoly (A 2) s rozmedzím molekulovej hmotnosti 400 až 6000 sú tie obvyklé, ktoré sa pre polyuretány už dlhú dobu používajú, s OH-funkčnosťou aspoň 1,8 až 4, ako sú napriklad polyakryláty, polyestery, polylaktóny, polyétery, polykarbonáty, polyesterkarbonáty, polyacetaly,polyolefíny a polysiloxány. Výhodné sú polyoly s rozmedzím molekulovej hmotnosti 600 až 2500 s OH-funkčnosfou 2 až 3.0025 Do úvahy...

Polyuretánová reaktívna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2903

Dátum: 23.12.2002

Autori: Rohrer Paul, Schneider Daniel, Symietz Detlef

MPK: C09J 175/06, C08G 18/00

Značky: reaktívna, kompozícia, polyuretanová

Text:

...a pevnosťou v strihu a dobrou odolnosťou oproti hydrolýze.Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť polyuretánovú reaktívnukompoziciu, ktorá po vytvrdení poskytuje polyuretán so zvlášťvysokou pevnosťou V ťahu a pevnosťou v strihu, s vysokým pretiahnutím pri pretrhnutí a s dobrou odolnosťou voči hydrolýze.Tento problém je podľa tohto vynálezu riešený polyuretánovou reaktivnou kompoziciou podľa nároku 1 obsahujúcou pevný,povrchovo deaktivovaný...

Prostriedok na vytváranie povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 535

Dátum: 11.11.2002

Autori: Schafheutle Markus, Kuttler Ulrike, Burkl Julius, Arzt Anton

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: vytváranie, prostriedok, povlakov

Text:

...obzvlášť 12 až 19 cm 3/g, a obzvlášť výhodne 13 až 18 cm°/g. Na jeho výrobu sa použijú komponenty A 1 a A 2 s výhodou v hmotnostnom pomere 1 D ku 9 D až 8 D ku 20, obzvlášť 15 ku 85 až 40 ku 60.0013 Živica A 1 s karboxylovými skupinami sa s výhodou vyberie z polyesterových živíc A 11 polyuretánových živíc A 12 , tak zvaných maleinatových olejov A 13 , mastných kyselín a zmesí mastných kyselín , očkovaných nenasýtenými karboxylovými...