C08F 8/50

Reaktor zahŕňajúci rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6625

Dátum: 02.12.2013

Autor: Olsson Anders

MPK: C08F 8/50, B01J 19/18, C08J 11/10...

Značky: zahŕňajúci, rotor, reaktor

Text:

...primárne paralelne s principiálnym smerovaním predĺženia hriadeľa g rotora g. Ked rotor g rotuje - na obrázku proti smeru hodinových ručičiek - článkovitá časť ü má gravitačný stred Lg, ktorý leží na prvom polomere g rotora g v súčasne s tým,ako os 13 pre rotáciu medzi článkovitou časťou 4 h a fixnou časťou 51 g leží na druhom polomere Q rotora s tým, že prvý polomer Q nasleduje druhý polomer g pri rotácíi, napr. prvý polomer g tvorí uhol s...

Spôsob dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284003

Dátum: 30.06.2004

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08J 11/10, C08F 8/50

Značky: spôsob, látok, organických, dekompozície, depolymerizácie, nízkohodnotných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok, pri ktorom sa nízkohodnotné organické látky podrobia pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním a vírivé pohyblivé lôžko pevných častíc s priemerom 3.10exp(-5) až 3.10exp(-2) je tvorené čiastočne alebo úplne látkou, ktorá pri reakčných...

Spôsob termálnej a/alebo katalytickej dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279397

Dátum: 08.04.1998

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08F 8/50, C08J 11/10, C08B 17/00...

Značky: tohoto, nízkohodnotných, látok, katalytickej, organických, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, termálnej, dekompozície, depolymerizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nízkohodnotné organické látky podrobia pri teplote 150 °C až 700 °C a tlaku 0,1 MPa až 2,5 MPa pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc látky vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice látky tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním. Zariadenie je tvorené reakčnou komorou (1) s rotačným mechanizmom (2), kde rotačný mechanizmus (2) umiestnený otáčateľne v čelách...

Polypropylény so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279635

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hafner Norbert, Neissl Wolfgang, Wölfer Rudolf, Bernreitner Klaus, Gahleitner Markus

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: vlastnosťami, zlepšenými, polypropylény

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylény so zlepšenými vlastnosťami pripraviteľné chemickou degradáciou elastických polypropylénov alebo zmesí polypropylénov a elastických polypropylénov pomocou organických peroxidov, prípadne s prídavkom bežných aditív a/alebo plnív.

Spôsob výroby polypropylénu pre vlákna riadenou degradáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270157

Dátum: 13.06.1990

Autori: Javorek Miroslav, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Rzyman Tadeáš, Šandová Katarina, Pokojný Jozef

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: vlákna, výroby, polypropylénu, spôsob, degradáciou, riadenou

Text:

...1 oveteInoudegradéciou a spolu e fenolickýn izokyenurétovýn antioxidantom doe tatočnú aprecoveterekú stabilitu. Okrem antioxidečného e ternoetabilizsćného účinku se prejavuje aj vybieľbveci efekt. Fenolický antioxident izokysnurátového typu neinteraguje v degredočnom prooeee e molekuleai peroxidov a evoju aktivitu si v plnej miera uchováva pre stabilizáciu polymóru pri zvlákňovani. Chemická štruktúra antioxidentu je ak 2 1 CS 270 157 B 1tivne...

Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 268581

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rzyman Tadeáš, Pospíšil Ladislav, Pokojný Jozef, Pác Jiří, Mišo Jozef, Kaššovič Vratko, Javorek Miroslav

MPK: D01F 6/06, C08L 23/12, C08F 8/50...

Značky: spôsob, vlákna, polypropylénové, polypropylénu, výroby

Text:

...pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č....

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Javorek Miroslav, Szentiványi Norbert, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Mihály František, Mačurák Milan

MPK: C08F 8/50, C08J 3/22

Značky: najmä, upravenými, polypropyléne, pigmentov, vlastnosťami, aditiv, disperzií, tokovými, výroby, koncentrátov, spôsob, práškových

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Způsob intenzivní degradace polypropylenu a/nebo kopolymerů propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243996

Dátum: 01.07.1988

Autori: Yamamoto Shigeo, Kamoshita Katsuzo, Brunner Hans-georg, Noguchi Hiroshi, Oguri Yukio, Takahashi Junya, Kato Toshiro

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: kopolymerů, degradace, způsob, propylenu, polypropylénu, intenzívní

Text:

...přímo promítají dále - např. v nepřiměřených energetických nárocích, složitýchopatřeních k zajištění bezpečnosti práce apod. Rovněž řízenídegradace z hlediska regulování dosaženého stupně degradaoe je značné obtížné, mnohdy dokonce až nemožné.Určité zlepšení v tomto směru přináší způsob degradace polypropylénu ve ěnekovém vytlačovacím stroji, používaný v průmyslovém méřítku při přípravě taveniny pro zvlákñování. Jedná se v podstatě o...

Způsob výroby odbouraných typů polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Král Antonín, Šulc Zdeněk, Mošna Pavel, Šula Karel, Pospíšil Ladislav, Ottis Jiří

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: typů, polypropylénu, odbouraných, způsob, výroby

Text:

...se však tento postup vzhledem k poměru výkonu granulačnľch linek(obvykle 3 až 7 t/h) a násad fluidních mísíčů (obvykle jen 0,2 až 0,5 t) jevi nevhodný.Nyni byl nalezen způsob, jak dosáhnout spolehlivého promicháni teakční směsi. Fředmňtem vynálezu je způsob výroby odbouraných typů polypropylenu řízenuu dúqradací polypropylenu, 3 f 257052stabilizovaného směsi stabilizátorů, iniciovanou organickými peroxidy dávkovanými do fluidizované vrstvy...

Způsob výroby houževnatých polymerů propylenu a jeho kopolymerů s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243047

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kvaekaj Tibor, Seekárová Kristína, Baeo Július, Moleányi Vladimír, Malík Vladimír, Koazovický Jan, Seekár Peter, Bláha Vojtich

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: etylenem, propylenu, kopolymerů, houževnatých, způsob, polymerů, výroby

Text:

...pro zpracování na granulat, tak poohopítelně pro aplikaci v oblasti vstřikovaných výrobků.Index toku je však možno vhodné upravit použitím organického peroxidu, jehož přídavkem je možno zvýeit index toku do rozmezí 2 až 6 woman. v A 0 č. 239 716 bylo popséno odbourávání kopolymerů organickým peroxidem, přičemž byl index toku výchozího prášku menší než 0.5 5/10 min.Odbouráváním ee dosáhne indexu toku 10 až 20 3/10 min. v závislosti na...

Izotaktický polypropylén pre výrobu bikonštituentného vlákna so samooblúčkujúcim efektom pre cigaretové filtre

Načítavanie...

Číslo patentu: 239187

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šándorová Katarína, Kaššovič Vratko, Rzyman Tadeáš, Šimko Karol, Šándorová Mária

MPK: C08F 8/50

Značky: bikonštituentného, polypropylén, filtre, samooblúčkujúcim, izotaktický, cigaretové, vlákna, výrobu, efektom

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je získať izotaktický polypropylén pre výrobu bikonštituentného vlákna so samooblučkujúcim efektom určeného pre výrobu cigaretových filtrov, ktorý by sa vyznačoval regulovateľnou degradovateľnosťou a vyhovoval podmienkam pre materiály určené pre styk s potravinami. Uvedeného účelu sa dosiahne prídavkom aditívneho systému pozostávajúceho z 0,05 až 0,2 hmot. dielov 2,6-ditercbutyl-p-krezolu, 0,05 až 0,3 hmot. dielov...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Filáček Ladislav, Kudrna Stanislav, Kotlán Josef

MPK: C08F 20/02, C08F 6/06, C08F 8/50...

Značky: rozpouštědlech, uhlovodíkových, přípravy, roztoku, kopolymerů, stabilních, způsob, polymerů, akrylových, termodynamicky

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.

Způsob výroby vysokotekutého kopolymeru propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Zdenik, Novák Jioí, Wiesnerová Ludmila, Jarolímek Poemysl, Wiesner Ivo

MPK: C08F 8/50

Značky: způsob, propylenu, etylenem, vysokotekutého, kopolymerů, výroby

Text:

...vynúlesu je způsob výroby vyaokotekuteho kopolymeru propylenu s etylenem řízenou degradací iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního sytému obsahujícího fenolická entioxidaty nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny rosforité, při kterém se peroxiaicky odbourává terminálne blokový polymer propylenu obsahující alespoň I hmotnostní díl etylonu a alespoň 20 hmotnostních dilü...

Způsob výroby polypropylenu pro vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 229766

Dátum: 01.05.1986

Autori: Pác Jiří, Jelínek Jaromír, Šimko Karol, Javorek Miroslav, Pospíšil Ladislav, Rzyman Tadeáš

MPK: C08F 8/50

Značky: polypropylénu, vlákna, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polypropylenu pro vlákna, řízenou degradací iniciovanou organickými peroxidy v přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolický antioxidant, estery kyseliny thiodipropionové, svetělné stabilizátory a zpacovatelské přísady, vyznačený tím, že polypropylen s indexem toku 0,1 až 10g/10min se stabilizuje před degradací, probíhající v extrudru při teplotě 180 až 280°C se střední pobytovou dobou 200 až 1000 sekund, 0,05 až 0,3...