C08F 4/642

Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281619

Dátum: 02.04.2001

Autori: Albizzati Enrico, Galimberti Maurizio, Collina Gianni, Dall'occo Tiziano, Noristi Luciano

MPK: C08F 4/642, C08F 2/42, C08F 297/08...

Značky: olefínov, jedného, viacerých, polymerizácie, viacstupňový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík alebo alkylová, cykloalkylová alebo arylová skupina s 1 až 10 uhlíkovými atómami, ktorý zahrnuje: (A) prvý stupeň polymerizácie, v ktorom sa pripraví prvý olefínový polymér v prítomnosti titánového alebo vanádového katalyzátora (B) stupeň opracovania, v ktorom sa už použitý katalyzátor dezaktivuje a v ktorom je metalocénová látka nesená na olefínovom...

Metalocénový katalyzátor, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280700

Dátum: 12.06.2000

Autori: Razavi Abbas, Ewen John

MPK: C08F 4/642, C08F 10/06, C08F 10/00...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, metalocénový, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Metalocénový katalyzátor na prípravu syndiotaktických polyolefínov so všeobecným vzorcom R''(CpRn)-(CpR'm)MeQk, kde Cp je cyklopentadienylový alebo substituovaný cyklopentadienylový kruh, každý zo symbolov R, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, každý zo symbolov R', ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, R'' je štruktúrny mostík medzi kruhmi Cp,...

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279077

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bernard Albert, Fiasse Paul

MPK: C08F 4/642, C08F 10/06

Značky: polymerizácie, stereošpecifickej, spôsob, alfa-olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov, hlavne propylénu v suspenzii v inertnom rozpúšťadle, v monoméri v kvapalnom stave alebo v plynnej fáze, v prítomnosti katalytického systému, obsahujúceho organokovovú zlúčeninu kovov skupiny I.A, II.A, II.B a III.B periodického systému a pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, ktorý bol predaktivovaný uvedením do styku pevného prekurzora vo forme guľovitých častíc s...

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu alfa-olefínov, a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278631

Dátum: 10.12.1997

Autori: Fiasse Paul, Bernard Albert

MPK: C08F 10/00, C08F 4/642

Značky: pevný, komplexného, katalyzátor, použitelný, alfa-olefínov, titanitého, přípravy, polymerizáciu, báze, spôsob, chloridů, stereošpecifickú

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor je predaktivovaný uvedením do styku s predaktivátorom tvoreným reakčným produktom 0,1 až 50 mólov organohlinitej zlúčeniny, zvolenej zo zlúčenín všeobecného vzorca AlRnX3-n, pričom R znamená lineárny alebo vetvený alkylový zvyšok s 2 až 8 atómami uhlíka X je chlór n je číslo z rozmedzia 1 až 3 a 1 mól hydroxyaromatickej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej diterciárne alkylované monocyklické monofenoly a monoestery...

Etylénový kopolymér a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281515

Dátum: 05.03.1997

Autori: Dall'occo Tiziano, Balbontin Giulio, Albizzati Enrico, Resconi Luigi

MPK: C08F 210/16, C08F 4/642

Značky: spôsob, přípravy, kopolymer, etylénový

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénový kopolymér pozostáva z komonomérov vybratých z alfa-olefínov, cykloolefínov a polyénov, s obsahom etylénových jednotiek medzi 80 a 99 % molových, obsahom jednotiek odvodených z alfa-olefínových, cykloolefínových a/alebo polyénových komonomérov medzi 1 a 20 % molových, pričom frakcionačnou eluačnou analýzou sa eluuje najmenej 90 % hmotnostných kopolyméru v teplotnom intervale menej ako 50 oC, a Mw/Mn > 3, kde Mw je hmotnostná stredná...

Vynálezy kategórie «C08F 4/642» v ZSSR.

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278022

Dátum: 11.10.1995

Autori: Sato Akihiro, Takahashi Tsutomu, Matsukawa Tetsuya, Naito Yoshihiro

MPK: C08F 4/642

Značky: katalyzátor, olefínov, polymerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor je pripraviteľný reakciou reakčného produktu I organohlinitej zlúčeniny s donorom elektrónov a chloridom titaničitým s následnou reakciou výsledného tuhého produktu II s donorom elektrónov a akceptorom elektrónov a miešaním výsledného produktu III s organohlinitou zlúčeninou v inertnom rozpúšťadle za vzniku disperzie katalyzátora, do ktorej sa pri teplote v rozmedzí 0 až 70 °C nechá absorbovať alfa-olefín v množstve 0,10 až 0,5...

Etylénpropylénové kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277906

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kumahara Katsumi, Oka Takahiro, Harada Takakiyo, Chiba Hiromasa, Sato Akihiro

MPK: C08F 4/642, C08F 210/16

Značky: etylénpropylénové, spôsob, výroby, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-propylénové kopolyméry, s vysokou húževnatosťou a odolnosťou voči zbeleniu, pripraviteľné kopolymerizáciou propylénu s etylénom tak, že sa v prvom stupni vytvára frakcia kopolyméru s obsahom etylénu 0,5 až 5,0 % hmotn. v množstve 60 až 90 % hmotn. vztiahnuté na celkové množstvo polyméru, v druhom stupni sa vytvára frakcia kopolyméru a obsahom etylénu 85 až 100 % hmotn. v množstve 5 až 17 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo polyméru,...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu a spôsob prípravy jeho pevnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279390

Dátum: 15.04.1992

Autori: Pondrelli Maddalena, Borghi Italo, Luciani Luciano, Invernizzi Renzo

MPK: C08F 4/642, C08F 10/02, C08F 4/655...

Značky: spôsob, katalyzátor, kopolymerizáciu, přípravy, pevnej, homopolymerizáciu, etylénu, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z pevnej zložky, ktorá obsahuje hmotnostne 50 až 90 % nosiča, ktorým je oxid kremičitý s veľkosťou častíc 10 až 100 um, s povrchom 250 až 400 m2/g, s objemom pórov 1,3 až 1,8 ml/g a so stredným priemerom pórov 30 nm a 50 až 10 % katalyticky účinného podielu na báze titánu, horčíka, chlóru a alkoxyskupín s 1 až 5 atómami uhlíka v molárnom pomere titán : horčík : chlór 1 : (0,2...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279040

Dátum: 15.04.1992

Autori: Milani Federico, Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Invernizzi Renzo, Borghi Italo

MPK: C08F 4/637, C08F 10/02, C08F 4/642...

Značky: homopolymerizáciu, kopolymerizáciu, etylénu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z organokovovej zlúčeniny hliníka a z pevnej zložky katalyzátora obsahujúcej horčík, halogén a titán, pričom pevná zložka sa pripravuje (i) rozpustením alkylu horečnatého, halogenidu kremíka a prípadne alkylhalogenidu v inertnom organickom rozpúšťadle za udržiavania styku až do vyzrážania pevnej granulovanej látky, (ii) uvádzaním do styku pevnej granulovanej látky s...

Pevná zložka katalyzátora na polymerizáciu etylénu a kopolymerizáciu etylénu s alfa olefínmi, spôsob jej prípravy, katalyzátor s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280848

Dátum: 18.03.1992

Autori: Borghi Italo, Invernizzi Renzo, Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano

MPK: C08F 4/02, C08F 210/16, C08F 10/02...

Značky: použitie, katalyzátor, polymerizáciu, pevná, olefínmi, obsahom, kopolymerizáciu, spôsob, zložka, etylénu, přípravy, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zložka katalyzátora obsahuje 50 až 90 % hmotn. oxidu kremičitého a 50 až 10 % hmotn. katalyticky aktívnej časti zahŕňajúcej titán, horčík, chlór a tiež alkoxyskupiny, s nasledujúcimi atómovými pomermi: Mg/Ti od 2,0/1 do 12,0/1, Cl/Ti od 10/1 do 40/1, alkoxyskupiny/Ti od 0,1 do 20/1 a s obsahom titánu od 0,5 do 5,0 % hmotn., ku hmotnosti uvedenej pevnej zložky. Je pripraviteľná tým, že sa pripraví roztok chloridu horečnatého v etanole,...