C08F 2/34

Spôsob výroby alfa-olefínového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14415

Dátum: 26.06.2009

Autori: Ceustermans Roger, Wijsman Geerlig Willem, Munteanu Dan

MPK: C08F 10/00, C08F 2/00, C08F 2/34...

Značky: alfa-olefínového, polymerů, spôsob, výroby

Text:

...propylénového polyméru.0011 Predmetom tejto prihlášky je poskytnutie riešenia problému zanášania reaktora s mechanicky miešaným lôžkom, najmärecyklačného systému v podstate bez ovplyvnenia dôležitých produktových vlastností vyrábaného polyméru. Konkrétnejšie by nemali byť príliš ovplyvnené index toku taveniny (MFR) a objemová hmotnosť. Táto prihláška je založená na objave, že relatívne malé množstvo určitých zlúčenín, pokiaľ sú...

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 286545

Dátum: 24.11.2008

Autori: Durand Daniel, Morterol Frederic Robert Marie Michel

MPK: C08F 10/00, B01J 8/18, B01J 8/24...

Značky: plynnej, polymerizácie, fáze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze v reaktore s fluidným lôžkom, ktorý je tvorený valcom s vertikálnou osou, nad ktorým je umiestnená oddeliteľná nádoba priliehajúca k valcu reaktora, ktorej stena pozostáva aspoň z jednej rotačnej plochy generovanej rotáciou priameho a/alebo zakriveného segmentu okolo rovnakej vertikálnej osi, pričom tento spôsob je charakterizovaný tým, že výška fluidného lôžka (h) je väčšia ako 1,05 x H, kde H je dĺžka...

Spôsob katalytickej polymerizácie v plynnom skupenstve a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285844

Dátum: 23.08.2007

Autori: Govoni Gabriele, Covezzi Massimo

MPK: B01J 19/24, B01J 8/24, B01J 8/18...

Značky: katalytickej, polymerizácie, skupenstve, zariadenie, uskutočňovanie, spôsob, plynnom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytickej polymerizácie v plynnej fáze sa uskutočňuje v dvoch prepojených polymerizačných zónach, do ktorých sa napĺňa jeden alebo viacero monomérov v prítomnosti katalyzátora v polymerizačných podmienkach a z ktorých sa vypúšťa vyrobený polymér. Častice rastúceho polyméru prúdia cez prvú polymerizačnú zónu v podmienkach rýchlej fluidizácie, opúšťajú prvú zónu a vstupujú do druhej polymerizačnej zóny, cez ktorú prúdia v zhustenej...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie polymerizovateľného monoméru alebo jeho zmesi v parnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285537

Dátum: 19.02.2007

Autori: Hung Scott Ching- Sheng, Webster Daryl Henry, Lee James, Lee Kwok-fu, Aubuchon Joseph Michael

MPK: B01J 8/24, B01J 8/00, C08F 10/00...

Značky: parnej, monomerů, kontinuálnej, fáze, polymerizovateľného, polymerizácie, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kontinuálny spôsob na prenos častíc polyméru medzi vysokotlakovými reaktormi na polymerizáciu v parnej fáze, plnenými reaktívnym plynom, za udržiavania nezávisle zvolených pracovných podmienok v každom z nich.

Postup a zariadenie na polymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4202

Dátum: 30.01.2006

Autori: Karer Rainer, Nieken Ulrich, Ahmadzade-youssefi Cyrus, Penzo Giuseppe

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34

Značky: zariadenie, postup, polymerizáciu, etylénu

Text:

...reaktore za vzniku polymérnych častíc, a reakčný plyn obsahujúci propán a nespolymerízovaný etylén sa cirkuluje, aby sa odvádzalo polymerizačné teplo, pričom- polymérne častice sa kontinuálne alebo diskontinuálne vypúšťajú- polymérne častice sa oddelujú od hlavnej časti súčasne vypúšťaného plynu a polymérne častice sa odplyňujú,- plyn sa zbavuje unášaných jemných častíc,- plyn sa oddeľuje od nízkovrúcej frakcie obsahujúcej etylén alebo odi...

Polyolefínový kopolymérny prostriedok, fólia alebo iný priemyselný výrobok a zmes s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284880

Dátum: 29.12.2005

Autori: Cady Larry, Maddox Peter James, Peil Kevin, Howard Philip, Wilson David, Winter Mark, Williams Peter, Parikh Deepak, Spencer Lee, Munro Ian, Frye Christopher, Van Volkenburgh William, Partington Roy, Karjala Teresa

MPK: C08F 4/00, C08F 2/34, C08F 210/00...

Značky: fólia, prostriedok, výrobok, kopolymérny, obsahom, priemyselný, polyolefínový

Zhrnutie / Anotácia:

Polyoelfínový kopolymérny prostriedkov vyrobený pomocou katalyzátora obsahujúceho metalocénový komplex v jednom reaktore, polymerizáciou alfa-olefínových monomérov s jedným alebo viacerými olefínovými komonomérmi, pričom prostriedky majú maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúce sa v tých 50 % hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru. Ďalej sú opísané fólie alebo iné priemyselné výroby a zmesi polymérov s...

Dýza na atomizáciu tekutiny vo fluidnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283622

Dátum: 29.09.2003

Autori: Power Michael Bernard, Newton David

MPK: B01J 8/24, B05B 1/14, B01J 19/26...

Značky: lôžku, tekutiny, atomizáciu, dýza, fluidnom

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny proces v lôžku fluidizovanom plynom na polymerizáciu olefínov, hlavne etylénu, propylénu alebo ich zmesi s ďalšími alfaolefínmi chladením prúdu recyklovaného plynu na kondenzáciu časti kvapaliny (napr. ko-monomeru), oddeľovaním aspoň časti kvapaliny a jej rozstrekovaním pod tlakom cez dýzu (1) priamo do fluidného lôžka natlakovaním kvapaliny a jej zavádzaním do rozstrekovacej dýzy (1) majúcej mechanické zariadenie (6) na atomizáciu...

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282416

Dátum: 20.12.2001

Autori: Wilson David, Story Bruce, Peil Kevin, Kolthammer Brian, Swindoll Robert

MPK: C08F 2/34, C08F 10/02, C08F 4/643...

Značky: vetvenia, reťazcom, spôsob, polymerů, etylénového, plynnej, dlhým, výroby, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia a so zlepšenou spracovateľnosťou vo fluidnom lôžku v plynnej fáze, uskutočňovaný pri tlaku nižšom ako 6890 kPa a pri teplote 0 až 110 °C, v najmenej dvoch reaktoroch, zapojených sériovo alebo paralelne. Každý reaktor, samostatne, môže mať stereošpecifický katalyzátor s koordinovanou stereošpecifitou alebo konvenčný Ziegler-Nattov katalyzátor potrebný na získanie in-situ miešaného...

Zariadenie na polymerizáciu olefínu(ov) a spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov)

Načítavanie...

Číslo patentu: 281885

Dátum: 25.06.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: B01J 8/00, C08F 110/00, B01J 3/02...

Značky: spôsob, polymerizáciu, zariadenie, kontinuálnej, olefínu(ov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a zariadenie na kontinuálnu polymerizáciu olefínov v plynnej fáze vo valcovom reaktore so skvapalňujúcou vrstvou, odkiaľ je polymér odsávaný do uzavretého zásobníka odsávacím potrubím, ktoré je vedené stále smerom nadol, takže nedochádza k upchatiu potrubia. Výťažok polymerizácie uvedeným spôsobom a zariadením je vyšší ako pri doteraz známych výrobných postupoch.

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281758

Dátum: 25.05.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: C08F 10/00, B01J 3/02, B01J 8/00...

Značky: spôsob, kontinuálnej, olefínov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov) v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného polyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesi obsahujúcej olefín(y), ktorá prechádza reaktorom pri vyššom tlaku ako je tlak atmosférický a zahŕňa fázu odsávania polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skvapalňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy prenášaná do uzavretého zásobníka spojením reaktora s týmto...

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279984

Dátum: 11.06.1999

Autori: Lalanne-magne Claudine, Havas Laszlo

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34

Značky: polymerizácie, spôsob, kontinuálny, alfa-olefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie alfa-olefínu s 2 až 12 atómami uhlíka v reaktore uvedením plynnej zmesi obsahujúcej alfa-olefín, ktorý má byť polymerizovaný, do kontaktu s katalyzátorom na báze oxidu chrómu na granulovanom nosiči, ktorý bol aktivovaný teplom, pri ktorom je do polymerizačného reaktora zavádzaný alfa-olefín aj katalyzátor konštantnou rýchlosťou.

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280746

Dátum: 05.02.1997

Autori: Govoni Gabrielo, Rinaldi Roberto, Penzo Guiseppe

MPK: C08F 210/02, B01J 8/24, C08F 2/34...

Značky: fáze, polymerizácie, kontinuálny, jedného, olefínov, viacerých, spôsob, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík, alkyl- alebo arylový radikál uskutočňovaný v jednom alebo viacerých reaktoroch s fluidizovanou vrstvou, ktoré zahŕňajú polymerizačnú zónu a zónu zníženia rýchlosti plynu, umiestnenú nad fluidizovanou vrstvou, tento reaktor je spojený s recirkulačným potrubím zahŕňajúcim kompresor a chladiace zariadenie, pomocou ktorých sa plyn vychádzajúci...

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281033

Dátum: 08.01.1997

Autori: Chinh Jean-claude, Power Michael Bernard, Filippelli Michel, Newton David

MPK: B01J 8/24, C08F 2/34, C08F 10/00...

Značky: vykonávanie, spôsobu, zariadenie, polymerizácie, kontinuálny, spôsob, tohto, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov, predovšetkým etylénu, propylénu alebo zmesí týchto olefínov s ďalšími alfa-olefínmi v plynnej fáze vo fluidnom lôžku, pri ktorom recyklovaný plyn obsahujúci monomér, používajúci sa na zvírenie uvedeného lôžka sa ochladí s cieľom vykondenzovať kvapalná uhľovodík. Skondenzovaná kvapalina, ktorou môže byť monomér alebo inertná kvapalina, je odlúčená z uvedeného recyklovaného plynu a vedená priamo....

Spôsob kontinuálnej polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viac alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278156

Dátum: 07.02.1996

Autori: Havas Laszlo, Engel Jean, Dumain Andre

MPK: C08F 2/40, C08F 10/00, C08F 2/34...

Značky: alfa-olefínov, spôsob, polymerizácie, plynnej, kontinuálnej, fáze, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna polymerizácia jedného alebo viac alfaolefínov s katalyzátorom na báze prechodných kovov sa uskutočňuje v reaktore majúcom fluidné a/alebo mechanicky miešané lôžko, pričom sa kontinuálne do reaktora zavádza veľmi malé množstvo retardérov účinnosti, všeobecne menšie než 0,1 ppm, prietokovou rýchlosťou, ktorá sa mení s časom tak, aby sa udržal v podstate konštantný buď obsah prechodných kovov v produkovanom polyméri, alebo...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie jedného alebo viacerých alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277831

Dátum: 12.04.1995

Autori: Havas Laszlo, Bernard Jean-claude, Berruyer Claudine

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34, C08F 2/38...

Značky: viacerých, spôsob, jedného, polymerizácie, alfa-olefínov, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje v plynnej fáze a vo fluidnom lôžku a/alebo v mechanicky miešanom lôžku reaktora za použitia katalyzátora s vysokou aktivitou na báze prechodného kovu zo IV., V. alebo VI. skupiny periodickej sústavy prvkov, pri ktorom sa do reaktora privádza kontinuálnym spôsobom súčasne retardér aktivity a aktivátor vo veľmi malých množstvách, pričom molárny pomer a prietokové množstvá týchto látok sa s časom menia tak, aby sa udržiavala...

Spôsob výroby polyméru v plynnej fáze s použitím rozpustného nenaneseného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279828

Dátum: 11.05.1994

Autori: Lynn Timothy Roger, Wasserman Eric Paul, Karol Frederick John, Brady Robert Converse, Jorgensen Robert James, Kao Sun-chueh

MPK: C08F 2/34

Značky: nenaneseného, spôsob, plynnej, katalyzátora, výroby, použitím, rozpustného, polymerů, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyméru polymerizačnou reakciou v plynnej fáze zahrnuje: a) kontinuálne privádzanie plynného prúdu obsahujúceho jeden alebo viac monomérov obsahujúcich 2 až 12 atómov uhlíka do reakčnej zóny, b) privádzanie polymerizačného katalyzátora, ktorého veľkosť kvapôčok je v rozmedzí od 1 do asi 1000 mikrometrov, do uvedenej reakčnej zóny, pričom tento katalyzátor obsahuje i) zlúčeninu prechodného kovu vybraného z III. B skupiny až VIII....

Zmesné produkty kryštalických polymérov propylénu s nízkou teplotou zvariteľnosti a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280077

Dátum: 15.04.1992

Autori: Ciarrocchi Antonio, Covezzi Massimo

MPK: C08F 2/34, C08L 23/14, C08F 210/06...

Značky: krystalických, výroby, produkty, zmesné, polymérov, propylenu, zvariteľnosti, nízkou, teplotou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesové produkty kryštalických polymérov propylénu obsahujúce v hmotnostných podieloch: (A) 30 až 65 % kopolyméru propylénu s alfa-olefínom so 4 až 8 atómami uhlíka, obsahujúceho od 98 do 80 % propylénu (B) 35 až 70 % kopolyméru propylénu s etylénom, a prípadne s 2 až 10 % alfa-olefínu so 4 až 8 atómami uhlíka, pričom uvedený kopolymér obsahuje 2 až 10 % etylénu, keď alfa-olefín so 4 až 8 atómami uhlíka nie je prítomný, a 0,5 až 5 %, keď...

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279998

Dátum: 18.03.1992

Autori: Morterol Frederic Robert Marie Michel, Martens André, Raufast Charles

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34

Značky: polymerizácie, fáze, spôsob, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu majúceho od 2 do 12 atómov uhlíka sa uskutočňuje v polymerizačnom reaktore v plynnej fáze vedením plynnej zmesi, obsahujúcej alfa-olefín do kontaktu s katalytickým systémom Ziegler-Nattovho typu, obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu prechodného kovu patriacu do skupín IV, V alebo VI periodickej tabuľky prvkov, a kokatalyzátor obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu kovu patriacu do skupín II alebo III...

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hussein Fathi David, Miller Douglas, Liu Han Tai, Gaines David Mason

MPK: C08F 2/34, C08F 4/64

Značky: polymerace, kontinuálním, fluidním, způsob, plynové, loží, alfamonoolefinů, fázi, katalytické

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Způsob polymerace polymerovatelného monomeru v plynné fázi a polymerační reaktor s fluidním ložem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264120

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rhee Seung, Simpson Larry

MPK: C08F 2/34

Značky: tohoto, monomerů, způsobu, fluidním, polymerovatelného, ložem, provádění, reaktor, polymerace, fázi, plynné, způsob, polymerační

Text:

...fluidního lože se odvádí jednak částice polymerního produktu a jednak recírkulovane proudy. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se proud polymerovatelné tekutiny zaváděný do mísící komory rozděluje pomocí prstencového usměrňovače toku do dvou proudů, 2 nichž první teče po vnější obvodové dráze směřující vzhůru podél stěny mísící komory a druhý teče po dráze směřujíoí vzhůru, která je kolmá k rozdělovacímu patru a vede podel...

Způsob katalytické polymerace alespoň jednoho olefinového monomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253599

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noshay Allen, Gross Laurence

MPK: C08F 2/34

Značky: monomerů, jednoho, způsob, polymerace, katalytické, alespoň, olefinového

Text:

...nebo Ziegler-Natta-ova typu. Výrazem katalyzátor o vysoké aktivitě se rozumí bučZieglerův katalytický systém, který je schopen při polymeračnim postupu v suspenzi tvořené alifatickým uhlovodikovým rozpouštědlem nebo roztokem kapalného monomeru vyrobit etylenové komopolymery a/nebo kopolymery při úrovni produktivity řádově alespoň 200 000,s výhodou alespoň 500 000 g plastu na 1 q přechodného kovu použitého v katalyzátoru,...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jenkins John Mitchell, Sawin Steven Paul, Fulks Bernard Dwane, Aikman Collin Dale

MPK: C08F 2/34, C08F 10/02, C08F 4/64...

Značky: tvorby, nánosu, kopolymeraci, způsob, homopolymerací, ethylenu, zmenšování

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...