C08F 14/06

Spôsob výroby termoplastickej polyvinylchloridovej formovacej masy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288095

Dátum: 13.06.2013

Autori: Stieneker Axel, Sturm Harald, Schmitt Wilhelm Friedrich, Neu Thomas, Bordeianu Radu

MPK: C08F 259/00, C08F 14/06, C08F 259/04...

Značky: spôsob, formovacej, výroby, polyvinylchloridovej, termoplastickej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby termoplastickej polyvinylchloridovej formovacej hmoty, ktorá obsahuje elastomér obsahujúci modifikátor rázovej húževnatosti typu jadro-obal, ktorým sa vyrobí modifikátor rázovej húževnatosti typu jadro-obal, ktorého jadro je tvorené polyvinylchloridom alebo vinylchloridovým kopolymérom a ktorého obal je tvorený zosieťovaným alkylakrylátovým alebo alkylmetakrylátovým homo- alebo kopolymérom, dvojstupňovou emulznou...

Spôsob výroby pastotvorných polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13851

Dátum: 17.02.2006

Autori: Bankholt Heinz, Stieneker Axel, Gehrke Jan-stephan, Träger Michael, Müller Kurt

MPK: B01J 8/10, C08F 2/16, C08F 14/06...

Značky: pastotvorných, výroby, polymérov, spôsob

Text:

...s takmer identickými objemovými podielmi populácii s rôznymi veľkosťami častíc v disperzii. Plastizoly, získanépo vysušení polymérov so zmäkčovadlami, vykazujú podstatne nižšiu viskozitu V porovnání s plastizolmi z mikrosuspenzného režimu, sširším rozdelením veľkosti častíc. Je možné eliminovať použitie prísad k zníženiu viskozity pasty, ako sú napríklad riedidlá alebo sekundáme plastifrkátory.0017 Spôsob podľa vynálezu ponúka možnosť...

Spôsob výroby 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9688

Dátum: 21.12.2005

Autori: Strebelle Michel, Balthasart Dominique

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02, C08F 14/06...

Značky: spôsob, 1,2-dichlóretánu, výroby

Text:

...nie zahŕňa prvý krok pyrolýzy (to znamená konverziu za pôsobenia tepla) zdroja uhľovodíkovv prítomnosti alebo bez prítomnosti tretích zlúčenín ako je voda, kyslík, deriváty síry a/alebo katalyzátor. Tento prvý krok je výhodnejšie nasledovaný krokmi na tepelnú regeneráciu tepla krakovaných plynov, na oddelenie ťažkých produktov (napríklad cez organické zhášanie a vodné zhášanie), na stlačenie a sušenie plynov a na odstránenie väčšiny oxidu...

Vodná emulzia peroxyesteru a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284473

Dátum: 30.03.2005

Autori: O Boen Ho, Westmijze Hans

MPK: C08F 14/06, C07C 409/00, C08F 4/34...

Značky: použitie, vodná, emulzia, peroxyesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodná emulzia peroxyesterov obsahujúca činidlo proti zamŕzaniu, polyvinylacetát so stupňom hydrolýzy medzi 45 a 68 % molových a neiónovú povrchovo aktívnu látku s HLB hodnotou väčšou než 16 a vybranú z alkylénoxidových blokových kopolymérov, etoxylovaných mastných alkoholov a etoxylovaných mastných kyselín. Emulzie sú bezpečné, stabilné pri skladovaní a všeobecne aplikovateľné.

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu a použitie tohto roztoku na polymerizáciu vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284350

Dátum: 05.01.2005

Autor: Bodart Vincent

MPK: C07C 409/34, C08F 14/06

Značky: polymerizáciu, použitie, spôsob, roztoku, tohto, vinylchloridu, výroby, dialkylperoxydiuhličitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztoku dialkylperoxydiuhličitanu, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka spočíva v tom, že sa v prvom stupni vyrobí dialkylperoxydiuhličitan, v ktorom každá alkylová skupina obsahuje 2 alebo 3 atómy uhlíka reakciou zodpovedajúcich množstiev alkylhalogénmravčanu s anorganickým peroxidom vo vode v prítomnosti anorganickej soli pridanej v množstve dostatočnom na zvýšenie hustoty vodného reakčného prostredia,...

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284170

Dátum: 30.08.2004

Autori: Gaman Ľuboš, Beňo Ľuboš, Macho Vendelín, Lucký Martin, Mazanec Ján, Cingelová Jarmila, Sroková Iva, Hojč Ján

MPK: C08F 2/22, C08F 2/18, C08F 14/06...

Značky: vinylchloridu, kopolymérov, homopolymérov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu spočíva v tom, že po skončení homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, alebo až po odstránení podstatnej časti neskonvertovaného monoméru alebo monomérov sa do disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru, jednorazovo alebo po častiach pridá vodorozpustný alkanolamín všeobecného vzorca (I), kde (R) a (R') je H, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, CnH2nOH a CnH2nOCnH2nOH a (R'') je...

Spôsob prípravy PVC častíc, ich použitie a PVC zmes s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282776

Dátum: 12.11.2002

Autori: Sommervold Viola, Saethre Bard, Pedersen Steinar, Berge Arvid, Leth-olsen Kari-anne, Jacobsen Harald

MPK: C08F 14/06

Značky: částic, spôsob, obsahom, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy PVC častíc, ktoré majú úzke rozdelenie veľkostí v rozmedzí 10 až 50 um, pričom v prvom stupni procesu sa vinylový monomér alebo zmes monomérov polymerizuje za vzniku polymérnych/oligomérnych zárodkov v rozmedzí veľkostí 1 až 10 um, v druhom stupni sa iný vinylový monomér alebo zmes monomérov zmieša s polymérnymi/oligomérnymi zárodkovými časticami a zmes sa polymerizuje takým spôsobom, že častice narastú do vyžadovaných rozmerov....

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281498

Dátum: 07.05.1999

Autori: Seidl Anton, Bruška Július, Gaman Ľuboš, Ilčík Štefan, Žiak Tibor, Macho Vendelín

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: homopolymerizácie, kopolymerizácie, spôsob, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu, najmä suspenznej s potlačením tvorby nehomogenít, tzv. rybích ôk, sa uskutočňuje pri teplote 5 až 85 °C s použitím iniciátorov, dispergátorov a/alebo emulgátorov a pomocných látok, pričom pred násadou surovín do reaktora - autoklávu sa jeho vnútorné steny a miešadlo ošetria vodnou parou alebo vodným roztokom s obsahom aspoň jedného polymerizačného inhibítora, alebo zlúčeniny s...

Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid – akryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278758

Dátum: 04.02.1998

Autori: Zeleňáková Blažena, Svoboda Josef, Žemberová Mária, Ondruš Imrich, Mazanec Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 20/06

Značky: výroby, spôsob, akryláty, vinylchlorid, disperzií, kopolymérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérne disperzie vinylchlorid - akryláty sa vyrábajú tak, že do polymerizačného prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plnív v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 % hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čím sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO3/g neprchavých podielov kopolymérnej...

Zmes na výrobu izolačných obalov prívodných káblov elektrických rozbušiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1527

Dátum: 09.07.1997

Autori: Černošek Zdeněk, Kliman Norbert, Vaštják Ivan, Weisz Alexander, Stašík Peter, Zeleňák Pavel

MPK: C08F 14/06

Značky: výrobu, izolačných, elektrických, obalov, rozbušiek, prívodných, káblov

Text:

...pripadne iných vodičov používaných v trhacej technike na báze mäkčeného polyvinylchloridu, podľa riešenia , ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje na 100 hmotn. dielov polyvinylchloridu 3 až 20 hmotn. dielov účinného antistatika , 3 až 40 hmotn. dielov živice s bodom topenia 40 až 120 °C znášanlivej s PVC alebo nitrilbutadiénových kaučukov a 15 až 40 hmotn. dielov zmäkčovadiel polyvinylchloridu.Ako účinné antistatikum sa použijú...

Zmes PVC na výrobu tlakových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1346

Dátum: 08.01.1997

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: C08F 14/06, C08J 5/10

Značky: tlakových, výrobu

Text:

...hmot.dielov na 100 hmot.dielov PVC a pigmenty vrátanesadzí v množstve nižšom ako 0,5 hmot.dielov na 100 hmot.dielov polyvinylchloridu. Táto zmes obsahuje netoxický stabi lizátor na báze Cazn mydiel alkyl a aryl karboxylových kyselín alebo fenolov alebo ich zmesí v množstve 2,6 až 4,0 hmot.dielov na 100 hmot.dielov PVC pri obsahu kovov v stabilizátore od 2,5 až 3,5 hmot.Výhody spočívajú v tom, že sa dosiahne nový účinok, ktorý umožňuje pri...

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277971

Dátum: 14.09.1995

Autori: Koyanagy Shunichi, Kaneko Ichiro, Kitamura Hajime, Shimizu Toshihide

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: spôsob, vinylchloridového, výroby, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru suspenznou alebo emulznou polymerizáciou vinylchloridového monoméru alebo zmesi vinylchloridového monoméru s vinylovým monomérom, kopolymerizovateľným s vinylovým monomérom vo vodnom prostredí, pri ktorom prebieha polymerizácia v polymerizačnej nádobe, ktorej vnútorné steny a časti pomocného zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s monomérom v priebehu polymerizácie, sú vopred potiahnuté činidlom na...

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277795

Dátum: 08.03.1995

Autori: Toshihide Shimizu, Hajime Kitamura, Shunichi Koyanagi, Ichiro Kaneko

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: výroby, spôsob, vinylchloridového, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizácia sa uskutočňuje v polymerizačnej nádobe, ktorej vnútorné steny a súčasti pomocného vybavenia prichádzajúce do styku s monomérom pri polymerizácii sú vopred povlečené činidlom na prevenciu inkrustácií. Činidlo obsahuje aspoň jednu látku vybranú zo súboru, ktorý zahrňuje azofarbivá a pigmenty, antrachinónové farbivá a pigmenty, indigoidné farbivá a pigmenty, ftalocyaninové farbivá a pigmenty, karboniové farbivá a pigmenty,...

Spôsob suspenznej homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278596

Dátum: 19.02.1992

Autori: Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, kopolymerizácie, suspenznej, vinylchloridu, homopolymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje pri teplote 10 až 90 °C za iniciačného účinku radikálových iniciátorov, prítomnosti ochranných koloidov-dispergátorov a pomocných látok, pričom ochranné koloidy v množstve 0,02 až 0,5 % hmotn. na monoméry tvorí zmes parciálne zmydelneného (zhydrolyzovaného) polyvinylacetátu so stupňom zmydelnenia 68 až 95 mol.% a polymerizačným stupňom 600 až 1700 buď s parciálne acetalizovaným (najmenej jedným aldehydom C1 až C8) alebo...

Spôsob výroby homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277904

Dátum: 19.02.1992

Autori: Rusina Miroslav, Fabini Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C08F 14/06

Značky: kopolymérov, spôsob, výroby, vinylchloridu, homopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje suspenznou homopolymerizáciou alebo kopolymerizáciou vinylchloridu, v ktorej ochranný koloid v množstve 0,02 až 0,3 % hmotn. vztiahnuté na monoméry je tvorený z 9 až 90 % hmotn. najmenej jedným čiastočným ketálom a/alebo acetálom polyvinylalkoholu alebo parciálne zmydelneného polyvinylacetátu s polymerizačným stupňom 650 až 1800. V prípade acetalizovaného alebo ketalizovaného parciálne zmydelneného polyvinylacetátu...

Polymery nesoucí 4-aminofenylsulfonylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268885

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/18, C08F 12/06, C08F 14/06...

Značky: 4-aminofenylsulfonylové, výroby, skupiny, jejich, způsob, polyméry, nesoucí

Text:

...i na zesítäných polymerech praktic~ ky se 100 Ť konversl. ul kyseliny 0-aoetylaminobençensulfinové lze připravit in situ v reakční směsi neutralizeci volné kyseliny vhodnou zásadou.významným znakem připravy polymerů s aromatickou primární aminoskupinou podle vy~ iálezu je její universšlnost. Polymerní skelet P může mít nejrůznější strukturu alkylace probíhá 5 chlormethylovaným polystyrenem, s polyvinylchloridem, s alkylujicimizpůsobu je...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Daubnerová Viera, Rusina Miroslav, Velický Viktor, Fabini Miroslav, Komora Ladislav, Mišeje Gabriela, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: kopolymerů, výroby, spôsob, vinylchloridu, suspenzného, homopolymerů

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bobula Stanislav, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Glos Ján, Glevitzký Edmund, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: homopolymérov, výroby, spôsob, kopolymérov, vinylchloridu

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu a/alebo styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267188

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondruš Imrich, Hojč Ján, Lednický Viliam

MPK: C08F 14/06, C08F 2/16

Značky: styrenu, vinylchloridu, spôsob, vinylacetátu, polymerizácie

Text:

...požadované A t medzi teplotou polymerizácie a teplotou cirkulačného média dosiahlo hodnoty 20 °c. Pri dosiahnutí teploty cirkulačného temperačného média 52 °C sa automaticky zapojí regulácia rýchlosti polymerizácie tak, že pri konštantnej teplote cirkulačného média je polymerizačná teplota v reaktore udržiavaná na konštantnejS kg/min pokles teploty cirkulačného temperačného média pri konštantnej teplote 72hodnote dávkovaním potrebného...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kráľ Bohumil, Mišeje Gabriela, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: vinylchloridu, homopolymérov, kopolymérov, spôsob, výroby

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Koubek Ivan, Mařík Jiří, Štolba Václav, Dobeš Martin, Brynda Jiří, Štěpánek Josef, Novák Zdeněk, Skala Otto, Šejba Jan, Daniel Ladislav

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: suspenzní, kopolymerace, způsob, polymerace, vinylchloridu

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štěpánek Josef, Šejba Jan, Novák Zdeněk, Dobeš Martin, Daniel Ladislav, Štolba Václav, Skala Otto, Brynda Jiří, Mařík Jiří, Koubek Ivan

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: polymerace, vinylchloridu, způsob, suzpenzní, kopolymerace

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Způsob jednostupňové výroby vinylických polymerů a reaktor k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246370

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hradil Jaroslav, Zlatoš Anton, Triebušnak Milan

MPK: C08F 14/06, C08F 2/02

Značky: jednostupňově, polymerů, reaktor, způsob, provádění, výroby, vinylických, způsobu

Text:

...pràškovitý produkt. Intenzívní turbulencí v celém objemu reakční směsi i při malých otáčkach se dosáhne dokonalého rozmíchání katalyzátorą,a tín vzniku velkého množství íniciačních center. Požadovaná honogeníta chemických a fyzikálních podmínek se udržuje v celém reakčnín prostoru. Současně se potlačuje nalepování částíc polyneru na vnitřní stěnl reaktoru a snižuje se usazovâni na níchadlech a stěracích lopatkách. Stěrací lopatky...

Způsob snižování vzniku nezpracovatelných částic a inkrustací při polymeraci a kopolymeraci vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245419

Dátum: 01.07.1988

Autori: Jakovlev Arlan Michajlóvie, Rippa Fedor, Gulán Ján, Trebatický Rudolf, Patrušev Gennadij Vasiljevie, Tatevosjan Ruben Armenovie, Lipatov Nikolaj Konstantinovie

MPK: C08F 14/06

Značky: vinylových, částic, snižování, inkrustací, polymeraci, způsob, nezpracovatelných, monomerů, vzniku, kopolymeraci

Text:

...sorpci na povrchu stěn pomocí dípol-dípol vazeb. Obecně silnejší inkrustaci na kovových plochách než na emailových plochách reaktorů lze vysvetlit silnejší adsorpcí vínylchlorídu a uonomery nabotnalých polynerních čàstíc na kovových plochách vlíven prítomných dispergačních činídel. Experímentàlne byla adsorpce díspergačních činídel prokázànau hydroxypropyluethylcelulosy /Hethocel/ zjíštením, že ve vrstvíčce nánosu Pvc se Methocel...

Způsob polymerizace a kopolymerizace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254452

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacovský Vladimír, Mrázek Zdeněk, Grüll Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: C08F 14/06

Značky: způsob, polymerizace, kopolymerizace, vinylchloridu

Text:

...Dodatečné dávkování iniciátoru do reakčního systému v průběhu reakce umožňuje efektivnější využití iniciátoru. To dovoluje buč použít menší množství iniciátoru beze ztrát na výtěžku, nebo se stejným kvantem iniciátoru dosáhnout standardní konverze v kratším reakčním čase, popřípadě získat vyšší výtěžky při nezměněném množství iniciátoru a zachovaném reakčním čase. Při dávkování iniciátorů v pevné fázi odpadá proti aplikaci iniciátoru v...

Zařízení pro dávkování komponent do tlakových reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253970

Dátum: 17.12.1987

Autori: Grüll Ladislav, Pacovský Vladimír, Ševčík Stanislav, Mrázek Zdeněk

MPK: C08F 14/06, B01F 15/02

Značky: komponent, zařízení, směsi, tlakových, reakčních, dávkování

Text:

...v relativně nepříznivých podmínkách jak z hlediska fun kce dávkovacího zařízení, tak i ve vztahu ke kvalitě získaných po lymerů a kopolymerů. 253970Zřízení podle vynálezu je znázorněné V řezu na obr. Sestá vá z pístů l, 2 s Výhodou teflonových pevně spojených profilovanýmtáhlem 3 a V plnicí poloze umístěných ve válcovém plášti Ě s leštěným vnitřním povrchem opatřeným uzavíratelným plnicím otvorem Ž. Písty l, 2 jsou na profilovaném...

Spôsob výroby homopolyméru a kopolymérov vinylchloridu kontinuálnou emulznou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243950

Dátum: 15.11.1987

Autori: Juhás Milan, Liptáková Veronika, Eerný Jioí Teplice, Korim Juraj

MPK: C08F 14/06

Značky: výroby, spôsob, kopolymérov, homopolymerů, emulznou, polymerizáciou, vinylchloridu, kontinuálnou

Text:

...tvorby nových častíc s rastom častíc.K cyklickému vytvárania nových častíc dochádza obvykle v 90 až 110 hodinových intervaloch.Nové častice sa vytvoria v- dôsledku tohio, že .rastom častíc, pri udržnovaní konštantnej sušiny disperzie, dochádza k zmenšovaniu celkového povrchu častíc nachádzajúcich sa v systéme. Tým súčasne klesá potreba emulgátora na stabilizáciu, pretože množstvo potrebného emnlgátora je úmerne veľkosti povrchu...

Způsob polymerace v suspenzi za přítomnosti peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239920

Dátum: 15.05.1987

Autori: Oswald Anton, Jahnel Richard

MPK: C08F 4/34, C08K 5/14, C08F 14/06...

Značky: přítomnosti, peroxidu, způsob, suspenzí, polymerace

Text:

...peroxidů.Kromě organickěho oeroxidu má vodná emulze obsahovat 2 až 20 hmotnostníoh , s výhodou 5 až 15 hmotnostních alkanolu o 1 až 4 atomech uhlíku n/nebo nlknndíolu o 2 až 4 atomech uhlíku. Přítomnost těchto alkoholu vede k uodstatnému snížení teploty tání emulze. V závislosti na složení Jsou emulze kapalné aři tealotě -10 až -25 °C. Při velmi nízká teplotě mohou některá peroxidy tubnout, což nyovlívňuje neoříznivě stálost amulze.V...

Vodná emulze peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239913

Dátum: 15.05.1987

Autori: Klápšti Boetislav, Skoupa František

MPK: C08F 14/06, C08K 5/14, C08F 4/34...

Značky: peroxidu, emulze, vodná

Text:

...~vtyinnxylperoxydikarhunáL. di-3-metoxybutylperoxjdikavbcnát a di-2 ~etoxyety 1 peroxy~ dikarbnršt. Výhodąou látkou je ôí~ 2-etylhexylperoxydikmrbanát. Rovněž je možno použít rmetm 1 vké percxydikyrbcháty) například isopropył-sek.butylperoxydikarhonát. Emulze podle vynélüzu mohou semcxřwjmě obsnhowat i směsi eroxidü.Kromě organického paroxidu má vodnú emulze obsahovat 2 až 20 hmot. , s výhodou5 až 15 hmot. alkanolu 0...

Sposob demonomerizácie suspenzných polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250035

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuška Vladislav, Glos Ján, Sellyei Ladislav, Zeleník Július, Daňo Ján

MPK: C08F 14/06, C08F 6/24

Značky: vinylchloridu, kopolymérov, uskutočňovaniu, zariadenie, suspenzných, spôsob, demonomerizácie, polymérov

Text:

...prúudmi inasýtenej, resp. predohriatej vodnej pary. Vďaka intenzivnemu turbulełntnémtl režimu, ktorý sa pri fluidizácii dosahuje, lprebie-ha ude-sorpčný proces uvoľňovania inonomérneho vinylchloridu z častíc veľmi úičinne.Suspeonzia V kolóne postupne prepadáva z , etáže na etáž, až nakoniec zdem-onomerizovaná susjpenzia obsahujúca oca 1 pp-m monomérneho vinylchloridu opúšťa kolóna a vedie sa na ďalšie spracovanie. Pod pojmom...

Sposob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248087

Dátum: 15.01.1987

Autori: Porubský Juraj, Glevitzký Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 14/06

Značky: kopolymerizácie, spôsob, homopolymerizácie, vinylchloridu

Text:

...a ro-»Llulrčnýchi zmesiznižuje sa tým tiež tvorba úsad polyměrov na vnútorných stenách autoklávov a armatúr. odpadá riziko extrémne vysokej tvorby rybich ôír, napr. pri nedokonalom vyčisteni autoklçłąrotx a v neposlednom rade, zvyšuje sa termicka stabilita homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu pri zachovaní ostatný-ch vynikajúcich fyzikálne-chemických a spracovateľských parametrov produktu. .Homopolymerizácia i kopolymerizácia...

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230275

Dátum: 15.10.1986

Autori: Ondruš Imrich, Smejkal Václav, Svoboda Jozef

MPK: C08F 14/06, C08F 18/08

Značky: spôsob, vinylchloridu, vinylacetátu, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie vinylchloridu a/alebo vinylacetátu, poprípade v zmesi s inými alifatickými vinylovými monomérmi vo vodnej disperzii, pri ktorom sa k polymerizačnej násade alebo k polymerizačnej sústave jednorázove alebo postupne pridáva, spravidla v niektorej komponente polymerizačnej sústavy, aspoň jeden glykolový éter alebo glykolový ester obecného vzorca I pričom R1 - H alebo acyl s 2 až 4 atómami uhlíka R2 - alkyl s 2 až 12 atómami...

Obdukačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 276580

Dátum: 11.02.1983

Autori: Macho Vendelín, Kordík Jozef, Talián Igor

MPK: C08F 14/06

Značky: systém, obdukačný