C08F 10/06

Metalocénový katalyzátor, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280700

Dátum: 12.06.2000

Autori: Razavi Abbas, Ewen John

MPK: C08F 10/00, C08F 4/642, C08F 10/06...

Značky: metalocénový, spôsob, katalyzátor, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metalocénový katalyzátor na prípravu syndiotaktických polyolefínov so všeobecným vzorcom R''(CpRn)-(CpR'm)MeQk, kde Cp je cyklopentadienylový alebo substituovaný cyklopentadienylový kruh, každý zo symbolov R, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, každý zo symbolov R', ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, R'' je štruktúrny mostík medzi kruhmi Cp,...

Spôsob výroby polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279707

Dátum: 11.02.1999

Autori: Brady Robert Converse, Stakem Francis Gregory, Han Tai Liu, Noshay Allen

MPK: C08F 10/06, C08F 4/649

Značky: spôsob, polypropylénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénu s distribúciou molekulovej hmotnosti nižšou než 5,0 a indexom izotakticity vyšším než 96 %, pri ktorom sa polypropylén uvedie za tlaku maximálne 7 000 kPa a pri teplote nad 80 °C v reaktore do styku s fluidným lôžkom použitím tepelne stáleho katalyzátorového systému zahŕňajúceho pevnú zložku katalyzátora obsahujúcu horčík, titán, halogenid a ester polykarboxylovej kyseliny obsahujúcej dve esterové skupiny,...

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279077

Dátum: 03.06.1998

Autori: Fiasse Paul, Bernard Albert

MPK: C08F 10/06, C08F 4/642

Značky: stereošpecifickej, spôsob, alfa-olefínov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov, hlavne propylénu v suspenzii v inertnom rozpúšťadle, v monoméri v kvapalnom stave alebo v plynnej fáze, v prítomnosti katalytického systému, obsahujúceho organokovovú zlúčeninu kovov skupiny I.A, II.A, II.B a III.B periodického systému a pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, ktorý bol predaktivovaný uvedením do styku pevného prekurzora vo forme guľovitých častíc s...

Spôsob výroby kopolymérov alfa-metylstyrénu s vinylovými monomérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278702

Dátum: 14.01.1998

Autori: Citovický Pavol, Pristačová Jana, Štaudnerová Anna, Beniska Jozef, Chrástová Viera

MPK: C08F 10/06, C08F 12/12, C08F 2/30...

Značky: spôsob, kopolymérov, monomérmi, alfa-metylstyrenu, výroby, vinylovými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov alfa-metylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metylmeta-krylát-b-(metylmetakrylát/alfa-metylstyrén) alebo styrén-b-(styrén/alfa-metylstyrén) so zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Polymerizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávajúci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého,...

Spôsob výroby vysokokryštalického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278649

Dátum: 10.12.1997

Autori: Chiba Hiromasa, Namiki Ichiro, Mori Kinya, Hanari Tohru, Matsuda Kiyoshi

MPK: C08F 10/06

Značky: polypropylénu, výroby, spôsob, vysokokryštalického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokryštalického polypropylénu s nasledujúcimi vlastnosťami: A) rýchlosť toku taveniny MFR a pomer absorpcie v infračervenom spektre IR-tau pri vlnočte 997 cm-1 a 973 cm-1, t. j. A997/A973, spĺňa rovnicu IR-tau je menšie alebo rovné 0,0203 log MFR + 0,950, pričom MFR je v rozmedzí 0,1 až 200 a B) v prípade, že sa zriedený roztok polypropylénu v xyléne pomaly mieša počas chladenia, má počiatočná usadená zložka v množstve 2 až 3...

Vynálezy kategórie «C08F 10/06» v ZSSR.

Polypropylény so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279635

Dátum: 07.12.1994

Autori: Wölfer Rudolf, Gahleitner Markus, Bernreitner Klaus, Neissl Wolfgang, Hafner Norbert

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: vlastnosťami, zlepšenými, polypropylény

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylény so zlepšenými vlastnosťami pripraviteľné chemickou degradáciou elastických polypropylénov alebo zmesí polypropylénov a elastických polypropylénov pomocou organických peroxidov, prípadne s prídavkom bežných aditív a/alebo plnív.

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277798

Dátum: 16.12.1992

Autori: Nakajima Hirokazu, Komori Nobutoschi

MPK: C08F 10/06

Značky: výroby, polymerů, modifikovaného, propylenu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného polyméru propylénu spočíva v tom, že sa zmieša špecifikovaný fenolový antioxidant, polyol alebo parciálny ester mastnej kyseliny s týmto polyolom a činidlo vytvárajúce radikály s polymérom propylénu obsahujúcim aspoň 5 ppm titánového podielu ako zvyšku katalyzátora alebo aspoň 0,5 ppm vanádového podielu ako zvyšku katalyzátora a vzniknutá zmes sa roztaví a hnetie pri teplote 150 až 300 stupňov C.

Polypropylén, kryštalické kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277920

Dátum: 18.11.1992

Autor: Kathan Wolfgang

MPK: C08F 10/06, C08K 5/3437

Značky: výroby, polypropylén, krystalické, kopolymery, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypropylén, kryštalické kopolyméry polypropylénu alebo zmesi polypropylénu s inými polyolefínmi s prevažným podielom polypropylénu s vysokou rázovou húževnatosťou a vysokou pevnosťou v ťahu, ktorý obsahuje kryštalickú fázu v hexagonálnej alebo pseudohexagonálnej forme v množstve vyššom než 65 % hmotnostných pri meraní diferenciálnym kalorimetrom so špecifickou hmotnosťou podľa DIN 53479 nižšou než 0,905 g/cm3. Uvedené materiály sa...

Způsob intenzivní degradace polypropylenu a/nebo kopolymerů propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243996

Dátum: 01.07.1988

Autori: Takahashi Junya, Brunner Hans-georg, Kamoshita Katsuzo, Yamamoto Shigeo, Oguri Yukio, Kato Toshiro, Noguchi Hiroshi

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: degradace, intenzívní, polypropylénu, způsob, kopolymerů, propylenu

Text:

...přímo promítají dále - např. v nepřiměřených energetických nárocích, složitýchopatřeních k zajištění bezpečnosti práce apod. Rovněž řízenídegradace z hlediska regulování dosaženého stupně degradaoe je značné obtížné, mnohdy dokonce až nemožné.Určité zlepšení v tomto směru přináší způsob degradace polypropylénu ve ěnekovém vytlačovacím stroji, používaný v průmyslovém méřítku při přípravě taveniny pro zvlákñování. Jedná se v podstatě o...

Svetlom degradovatelné polyméry obsahujúce 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 253934

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Karpátyová Angela, Lukáč Ivan

MPK: C08F 10/06

Značky: degradovatelné, 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové, polyméry, svetlom, obsahujúce, struktury

Text:

...na báze 1-ll-karbetoxyfenyl-Z-propén-l-ónu je najmä dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti, pričom dochádza k trhaniu hlavných väzieb s vysokým kvantuv-ým výťažkom pre homopolymérov 0,45 vPrí k 1 a d 1 6 g 1-tl-karbetoxytenyl-z-propén-l-ónu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme, alebo pri červenom osvetlení 15 hodin. Po trojnásobnom pre 4zrážaní z benzénu do metanolu sa získa 2,3 gramu (34,8 hmot....

Způsob výroby houževnatých polymerů propylenu a jeho kopolymerů s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243047

Dátum: 15.05.1987

Autori: Seekár Peter, Seekárová Kristína, Baeo Július, Koazovický Jan, Kvaekaj Tibor, Malík Vladimír, Bláha Vojtich, Moleányi Vladimír

MPK: C08F 10/06, C08F 8/50

Značky: etylenem, houževnatých, způsob, polymerů, propylenu, výroby, kopolymerů

Text:

...pro zpracování na granulat, tak poohopítelně pro aplikaci v oblasti vstřikovaných výrobků.Index toku je však možno vhodné upravit použitím organického peroxidu, jehož přídavkem je možno zvýeit index toku do rozmezí 2 až 6 woman. v A 0 č. 239 716 bylo popséno odbourávání kopolymerů organickým peroxidem, přičemž byl index toku výchozího prášku menší než 0.5 5/10 min.Odbouráváním ee dosáhne indexu toku 10 až 20 3/10 min. v závislosti na...

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů zvláště propylenu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233859

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pokorný Petr, Staněk Vladimír, Ottis Jiří, Blatný Jan, Vitvar Milan, Jelínek Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C08F 2/06, C08F 10/06

Značky: zvláště, olefinu, rozpouštědlo, zieglerovu, přípravy, polymeraci, způsob, propylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlo pro Zieglerovu polymeraci olefinů, zvláště propylenu, obsahuje jako hlavní složky nízkooktanové isohexany 2- a 3-metylpentany a je prakticky prosté benzenu a olefinů. Jeho příprava vychází z lehkého ropného benzinu, který se na platinovém katalyzátoru za přítomnosti chlorových aktivátorů současně isomeruje a zbavuje aromátů i olefinů a redestilací se z produkce isoluje isohexanová frakce.

Katalyzátor pro výrobu polymérů a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236763

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tachibana Masami, Sato Akihiro, Kikuta Kazutsune

MPK: C08F 10/00, C08F 4/14, C08F 10/06...

Značky: polymerů, katalyzátor, a-olefinů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro přípravu polymerů (-olefinů, zejména propylenu, polymerací (-olefinů, sestává (a) z pevného produktu II a (b) z organohlinité sloučeniny. Tento pevný produkt II lze připravit reakcí pevného produktu I s donory elektronů, elektronů a/nebo s akceptory elektronů (z nichž alespoň jedním je chlorid titaničitý), a to ve dvou oddělených dávkách. Výchozí pevný produkt I je připravitelný reakcí chloridu hlinitého nebo železitého s...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fančovič Karol, Chrástová Viera, Kizlink Juraj, Mejzlík Jiří, Rattay Vladimír, Malík Ján, Citovický Pavol, Majer Josef, Beniska Jozef

MPK: C08F 10/06, G01N 31/00, C08F 8/08...

Značky: epoxidických, stanovenia, skupin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Způsob výroby propylenových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235518

Dátum: 15.11.1986

Autor: Suzuki Takeshi

MPK: C08F 4/64, C08F 10/06

Značky: způsob, výroby, propylenových, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propylenových polymerů nebo kopolymerů polymerací propylenu nebo jeho směsí a jinými alfa-olefiny v přítomnosti katalytického systému obsahujícího sloučeninu na bázi chloridu titanitého, organohlinitou sloučeninu a popřípadě tzv. třetí složku. Aby bylo možno recyklovat bez čištění část nebo celé množství polymeračního rozpouštědla, modifikuje se katalytický systém předpolymerací za vytvoření 0,1 g nebo více polypropylenu na 1 g...

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

MPK: C08F 10/06, C08F 4/64

Značky: a-olefinů, halogenidů, bázi, titanu, katalytický, polymeraci, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci ?-olefinů, vyznačující se tím, že obsahuje a ) složku obsahující organohlinitou sloučeninu a b) složku obsahující halogenid titanu, získanou 1. společným zpracováváním na prášek sloučeniny hořčíku obsahující halogen s organickou sloučeninou obsahující aktivní vodík za vzniku společně na prášek zpracovaného produktu, 2. reakcí společně na prášek zpracovaného produktu s organokovovou...