C08F 10/00

Spôsob výroby alfa-olefínového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14415

Dátum: 26.06.2009

Autori: Munteanu Dan, Wijsman Geerlig Willem, Ceustermans Roger

MPK: C08F 2/00, C08F 10/00, C08F 2/34...

Značky: polymerů, alfa-olefínového, spôsob, výroby

Text:

...propylénového polyméru.0011 Predmetom tejto prihlášky je poskytnutie riešenia problému zanášania reaktora s mechanicky miešaným lôžkom, najmärecyklačného systému v podstate bez ovplyvnenia dôležitých produktových vlastností vyrábaného polyméru. Konkrétnejšie by nemali byť príliš ovplyvnené index toku taveniny (MFR) a objemová hmotnosť. Táto prihláška je založená na objave, že relatívne malé množstvo určitých zlúčenín, pokiaľ sú...

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 286545

Dátum: 24.11.2008

Autori: Durand Daniel, Morterol Frederic Robert Marie Michel

MPK: B01J 8/18, B01J 8/24, C08F 10/00...

Značky: spôsob, fáze, polymerizácie, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze v reaktore s fluidným lôžkom, ktorý je tvorený valcom s vertikálnou osou, nad ktorým je umiestnená oddeliteľná nádoba priliehajúca k valcu reaktora, ktorej stena pozostáva aspoň z jednej rotačnej plochy generovanej rotáciou priameho a/alebo zakriveného segmentu okolo rovnakej vertikálnej osi, pričom tento spôsob je charakterizovaný tým, že výška fluidného lôžka (h) je väčšia ako 1,05 x H, kde H je dĺžka...

Spôsob modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286448

Dátum: 24.09.2008

Autori: Kosár Karol, Šustek Ján, Lehocký Peter, Balko Jozef

MPK: C08F 10/00, C08K 5/00, C08F 210/00...

Značky: spôsob, polyizoprénu, modifikácie, syntetického, kopolymérov, izoprenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu zapracovaním amidu kyseliny maleínovej všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 - je metyl, etyl, alebo iný alkyl, nezávisle jeden od druhého substituentu, R3 - je priamy alebo rozvetvený C1-18 alkyl, fenyl alebo substituovaný fenyl, v množstve 0,1 až 2,0 % hmotn. do kaučuku
modifikácia sa uskutočňuje pri vhodnej teplote počas najmenej 15 sekúnd.

Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefínov a takto získaný polymér alebo kopolymér olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286102

Dátum: 27.02.2008

Autori: Sacchetti Mario, Govoni Gabriele, Ciarrocchi Antonio

MPK: C08F 10/00, C08F 4/00, C08F 110/00...

Značky: přípravy, olefínov, kopolymer, spôsob, kopolymérov, polymérov, takto, získaný, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefínov všeobecného vzorca CH2=CHR, v ktorom R znamená atóm vodíka alebo alkylovú, alebo arylovú skupinu obsahujúcu 1 až 8 atómov uhlíka, sa vykonáva v prítomnosti katalyzátora obsahujúceho reakčný produkt trialkylhlinitej zlúčeniny a pevnej katalytickej zložky obsahujúcej zlúčeninu titánu, obsahujúcej aspoň jednu väzbu titán - halogén, nanesenej na bezvodom chloride horečnatom ako nosiči, pričom táto...

Spôsob katalytickej polymerizácie v plynnom skupenstve a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285844

Dátum: 23.08.2007

Autori: Govoni Gabriele, Covezzi Massimo

MPK: B01J 8/24, B01J 8/18, B01J 19/24...

Značky: polymerizácie, katalytickej, zariadenie, uskutočňovanie, skupenstve, plynnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytickej polymerizácie v plynnej fáze sa uskutočňuje v dvoch prepojených polymerizačných zónach, do ktorých sa napĺňa jeden alebo viacero monomérov v prítomnosti katalyzátora v polymerizačných podmienkach a z ktorých sa vypúšťa vyrobený polymér. Častice rastúceho polyméru prúdia cez prvú polymerizačnú zónu v podmienkach rýchlej fluidizácie, opúšťajú prvú zónu a vstupujú do druhej polymerizačnej zóny, cez ktorú prúdia v zhustenej...

Elektrický izolačný povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6201

Dátum: 08.05.2007

Autori: Daniels Yvo, Ernst Eberhard, Huhtanen Lauri, Stadlbauer Manfred, Jacobs Franck

MPK: H01B 3/44, C08F 10/00

Značky: elektricky, povlak, izolačný

Text:

...smere, aťažný pomer vpozdĺžnom smere savypočítava z pomeru aktuálnej dĺžky k pôvodnej dĺžke vzorky. Následne, vzorka je naťahovaná v priečnom smere, pričom jej šírka sa zväčšuje. Takže ťažný pomer sa vypočítava z aktuálnej šírky vzorky voči pôvodnej šírke vzorky. Je výhodné, ak dvojosovo orientovaný polypropylén má ťažný pomer v smere stroja v rozsahu 4,0 až 8,0, a ešte výhodnejšie od 4,5 do 6,5. Je výhodné, ak dvojosový polypropylén má...

Spôsob výroby propylénových polymérov s nízkou popolnatosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6245

Dátum: 24.04.2007

Autori: Gromada Jérôme, Standaert Alain, Vandewiele David

MPK: C08F 10/00, C08F 4/00

Značky: nízkou, popolnatosťou, spôsob, polymérov, výroby, propylenových

Text:

...pomer Al/Ti je 30, priemerná doba zotrvania je 6 hodín, polymerizácia sa uskutočňuje pri 70 °C v kvapalnom propyléne v 9501 slučkovom reaktore, prívod propylénu je 88,5 kg/h, výroba polypropylénu je 46 kg/h avýťažok je 150 kg polypropylénu na g katalyzátora,zodpovedajúc 25 kg /g katalyzátora /h.0007 Výsledný zvyšok Al V polypropyléne je V rozmedzí od 4,5 do 4,8 ppm. Kvôli nízkemu výťažku a nízkej produktivitetento spôsob už nie je...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie polymerizovateľného monoméru alebo jeho zmesi v parnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285537

Dátum: 19.02.2007

Autori: Aubuchon Joseph Michael, Webster Daryl Henry, Lee James, Lee Kwok-fu, Hung Scott Ching- Sheng

MPK: C08F 10/00, B01J 8/00, B01J 8/24...

Značky: zmesí, spôsob, polymerizovateľného, monomerů, fáze, parnej, polymerizácie, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kontinuálny spôsob na prenos častíc polyméru medzi vysokotlakovými reaktormi na polymerizáciu v parnej fáze, plnenými reaktívnym plynom, za udržiavania nezávisle zvolených pracovných podmienok v každom z nich.

Postup a zariadenie na polymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4202

Dátum: 30.01.2006

Autori: Nieken Ulrich, Karer Rainer, Penzo Giuseppe, Ahmadzade-youssefi Cyrus

MPK: C08F 10/00, C08F 2/34

Značky: postup, zariadenie, etylénu, polymerizáciu

Text:

...reaktore za vzniku polymérnych častíc, a reakčný plyn obsahujúci propán a nespolymerízovaný etylén sa cirkuluje, aby sa odvádzalo polymerizačné teplo, pričom- polymérne častice sa kontinuálne alebo diskontinuálne vypúšťajú- polymérne častice sa oddelujú od hlavnej časti súčasne vypúšťaného plynu a polymérne častice sa odplyňujú,- plyn sa zbavuje unášaných jemných častíc,- plyn sa oddeľuje od nízkovrúcej frakcie obsahujúcej etylén alebo odi...

Rúrkový polymerizačný reaktor na prípravu polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6988

Dátum: 13.12.2004

Autori: Mutsers Stanislaus Martinus Petrus, Bonte Geert Imelda Valerie, Hem Van Der Sjoerd

MPK: C08F 10/00, F28F 1/10, B01J 19/24...

Značky: polymerizačný, rúrkový, polyetylénu, reaktor, přípravu

Text:

...a rúrka reaktora je navrhnutá a skonštruovaná takým spôsobom, že nasledujúci vzťah platí pre každú axiálnupozíciu, kde je vnútorná stena tvarovaná s profilomA plocha tvorená priečnym prierezom rúrky reaktora kolmo na axiálne komponenty rýchlostných vektorov postupujúceho toku a celkom ju zaberá postupujúcí tok a zvonka je ohraničená proñlovaným vnútorným povrchom rúrky (m 2) aL obvod A, ktorý zvonka proces ohraničuje (m).Podľa výhodného...

Multimodálna polyetylénová kompozícia so zlepšenou homogenitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3332

Dátum: 03.11.2004

Autori: Van Praet Erik, Bäckman Mats, Van Marion Remko, Gustafsson Bill

MPK: C08L 23/00, C08F 2/00, C08F 10/00...

Značky: zlepšenou, kompozícia, multimodálna, homogenitou, polyetylénová

Text:

...frakcii ako funkcia molekulovej hmotnosti, takéhoto multimodálneho polyetylénu bude vykazovať dve alebo viac maxim alebo je prinajmenšom zreteľne rozšírený v porovnaní s krivkamí pre individuálne frakcie.Ak je napríklad polymér vyrábaný v sekvenčnom multistupňovom postupe, použitím spracovateľských reaktorov spojených v sérii a za použitia rôznych podmienok v každom reaktore,polyméme frakcie vyrábané v rôznych reaktoroch budú mať svoju...

Dýza na atomizáciu tekutiny vo fluidnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283622

Dátum: 29.09.2003

Autori: Power Michael Bernard, Newton David

MPK: B01J 19/26, B05B 1/14, B01J 8/24...

Značky: lôžku, dýza, fluidnom, atomizáciu, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny proces v lôžku fluidizovanom plynom na polymerizáciu olefínov, hlavne etylénu, propylénu alebo ich zmesi s ďalšími alfaolefínmi chladením prúdu recyklovaného plynu na kondenzáciu časti kvapaliny (napr. ko-monomeru), oddeľovaním aspoň časti kvapaliny a jej rozstrekovaním pod tlakom cez dýzu (1) priamo do fluidného lôžka natlakovaním kvapaliny a jej zavádzaním do rozstrekovacej dýzy (1) majúcej mechanické zariadenie (6) na atomizáciu...

Nosičový katalyzátor s obsahom titánu v homopolymerizácii, kopolymerizácii a terpolymerizácii olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7413

Dátum: 06.12.2002

Autori: Proto Antonio, Masi Francesco, Vallieri Andrea, Sommazzi Anna, Santi Roberto, Polesello Mario

MPK: C08F 10/00, C07F 3/00, C08F 4/00...

Značky: homopolymerizácii, katalyzátor, obsahom, kopolymerizácii, olefínov, terpolymerizácii, nosičový, titanu

Text:

...prihláške patentu IT MIOlAOOO 858 vykazujú dobre známe nevýhody homogénnych katalytických systémov, napriklad problémy pri produkcii vysokých molekulárnych hmotnosti a neuspokojivé výťažky.Vedľa toho nie sú vhodné pre homopolymerizáciu U-olefínov.Ďalšie príklady katalyzátorov sú opisané v dokumente W 0-A-9722633,opisujúcim nosičové katalyzátory pre kopolymerízáciu etylénbuténu, konkrétne Si, Mg, Al, Ti a C 1, u ktorých silikový nosič...

Spôsob prípravy katalyzátorového systému a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282831

Dátum: 22.11.2002

Autori: Pettijohn Ted Matthew, Conroy Brian Keith, Freeman Jeffrey Wills, Reagen William Kevin, Benham Elizabeth Ann

MPK: B01J 31/18, C07C 2/32, B01J 31/12...

Značky: systému, použitie, spôsob, přípravy, katalyzátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorového systému, pri ktorom sa spojí zdroj kovu, pyrol obsahujúca zlúčenina a alkylkov v spoločnom rozpúšťadle bez predchádzajúceho reakčného stupňa medzi zdrojom kovu a pyrolobsahujúcou zlúčeninou za prítomnosti elektróndonorového rozpúšťadla. Príprava sa prípadne uskutoční za prítomnosti nenasýteného uhľovodíka. Ako zdroj kovu používa prednostne zlúčeniny chrómu, niklu, kobaltu, železa, molybdénu alebo medi, najmä...

Aktivujúca organokovová kompozícia pre (ko)polymerizáciu alfa-olefínov obsahujúca fluorované cyklopentadienylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13655

Dátum: 10.07.2002

Autori: Pampaloni Guido, Borsotti Giampietro, Passarella Vincenzo, Sommazzi Anna, Masi Francesco, Calderazzo Fausto, Santi Roberto

MPK: C07F 1/02, C08F 10/00, C08F 4/62...

Značky: kompozícia, fluorované, obsahujúca, alfa-olefínov, zlúčeniny, aktivujúca, organokovová, ko)polymerizáciu, cyklopentadienylové

Text:

...vyššiu katalytickú aktivitu. Tieto katalyzátory sú však relatívne zložité na prípravu a predovšetkým sú nestále na vzduchu a vlhkosti, podobne tým, ktoré obsahujú anión bóru, a navyše nie je jednoduché ich prispôsobiť naEurópska patentová prihláška EP-A-77 l 882 opisuje katalyzátor metalocénového typu, ktorý obsahuje wear koordinujúcu polárnu zlúčeninuEurópska patentová prihláška EP-A 1013675, V mene prihlasovateľa, nedávno opisuje...

Iónová zlúčenina katalytických zložiek a kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282300

Dátum: 19.11.2001

Autori: Stevens Theo, Loix Pierre, Jacobsen Grant

MPK: C08F 10/00, C08F 4/603, C07F 5/02...

Značky: zložiek, kompozícia, zlúčenina, iónová, katalytických, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Iónová zlúčenina obsahuje (a) (1) katiónové a (a) (2) aniónové zlúčeniny majúce najviac 100 nevodíkových atómov a anión zahrňujúci aspoň jeden substituent obsahujúci podiel s aktívnym vodíkom, a prípadne (d) nosič, kde nosná katalytická zložka je v pevnej forme dispergovaná v riedidle, v ktorom (a) a (d) sú nerozpustné alebo slabo rozpustné. Katalytická zložka je kombinovaná s (b) zlúčeninou prechodného kovu a kde katalytická zložka je v...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281758

Dátum: 25.05.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: B01J 3/02, C08F 10/00, B01J 8/00...

Značky: polymerizácie, kontinuálnej, spôsob, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov) v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného polyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesi obsahujúcej olefín(y), ktorá prechádza reaktorom pri vyššom tlaku ako je tlak atmosférický a zahŕňa fázu odsávania polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skvapalňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy prenášaná do uzavretého zásobníka spojením reaktora s týmto...

Spôsob polymerizácie jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281620

Dátum: 02.04.2001

Autori: Sacchetti Mario, Pasquali Stefano, Govoni Gabrielo

MPK: C08F 295/00, C08F 10/00

Značky: viacerých, spôsob, jedného, olefínov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Viacstupňový spôsob polymerizácie olefínov CH2=CHR, kde R je vodíkový alebo alkylový, cykloalkylový alebo arylový radikál s 1 až 10 uhlíkovými atómami, ktorý zahrnuje dva stupne polymerizácie. V prvom stupni v prítomnosti titánového alebo vanádového katalyzátora, pričom sa pracuje v jednom alebo viacerých reaktoroch, sa získa olefínový polymér, ktorý má zvláštne hodnoty poréznosti v druhom stupni polymerizácie sa v prítomnosti tohto porézneho...

Metalocénový katalyzátor, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280700

Dátum: 12.06.2000

Autori: Ewen John, Razavi Abbas

MPK: C08F 10/00, C08F 4/642, C08F 10/06...

Značky: katalyzátor, spôsob, metalocénový, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metalocénový katalyzátor na prípravu syndiotaktických polyolefínov so všeobecným vzorcom R''(CpRn)-(CpR'm)MeQk, kde Cp je cyklopentadienylový alebo substituovaný cyklopentadienylový kruh, každý zo symbolov R, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, každý zo symbolov R', ktoré sú rovnaké alebo rôzne, znamená uhľovodíkový zvyšok s 1 až 20 uhlíkovými atómami, R'' je štruktúrny mostík medzi kruhmi Cp,...

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281632

Dátum: 10.04.2000

Autori: Knuuttila Hilkka, Kallio Kalle, Palmqvist Ulf, Andell Ove

MPK: C08F 10/00, C08F 4/602, C08F 4/02...

Značky: přípravy, katalyzátora, nosičového, polymerizácie, olefínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nosičového katalyzátora polymerizácie olefínov, pri ktorom a) sa do vzájomného styku uvedie reakčný produkt metalocén/aktivátor v pomere hliníka k prechodnému kovu 50 : 1 až 25 : 1, uhľovodíkové rozpúšťadlo schopné ho rozpustiť a porézny nosič a b) rozpúšťadlo sa odstráni, pričom stupeň a) sa uskutočňuje tak, že porézny nosič je impregnovaný reakčným produktom metalocén/aktivátor a rozpúšťadlom v množstve rovnom maximálne jeho...

Zlúčeniny chrómu, spôsob ich výroby, látky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280294

Dátum: 08.11.1999

Autori: Conroy Brian Keith, Reagen William Kevin

MPK: B01J 31/18, C07F 11/00, B01J 31/22...

Značky: báze, látky, použitie, zlúčeniny, spôsob, výroby, chromu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny chrómu všeobecného vzorca {[Crm(C4H4N)n](OC4H8)p[Na]q}, kde m, n, p a q majú v uvedenom poradí význam 5, 10, 4, 0 1, 4, 0, 0 1, 4, 2, 2 1, 5, 1, 0 alebo 1, 5, 5, 2. Látka obsahujúca aspoň jednu už definovanú zlúčeninu chrómu a aktivačnú zlúčeninu, ktorou je alkylkovová zlúčenina, v ktorej kovom je hliník a každý z jej alkylových zvyškov obsahuje 1 až 12 atómov uhlíka a/alebo Lewisovu kyselinu a prípadne nosič, ktorým je anorganický...

Spôsob polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280001

Dátum: 11.06.1999

Autor: Reagen William Kevin

MPK: C08F 4/22, C08F 10/00

Značky: olefínov, spôsob, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie olefínov v prítomnosti polymerizačného katalyzátora a kokatalyzátora pripraviteľného vzájomným pôsobením soli chrómu, amidu kovu a éteru, pričom ako katalyzátor sa použije nosičový chrómový katalyzátor obsahujúci titán, uskutočňovaný suspenzným postupom v atmosfére vodíka v rozmedzí od 66 do 110 °C.

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279984

Dátum: 11.06.1999

Autori: Lalanne-magne Claudine, Havas Laszlo

MPK: C08F 2/34, C08F 10/00

Značky: spôsob, alfa-olefinů, kontinuálny, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie alfa-olefínu s 2 až 12 atómami uhlíka v reaktore uvedením plynnej zmesi obsahujúcej alfa-olefín, ktorý má byť polymerizovaný, do kontaktu s katalyzátorom na báze oxidu chrómu na granulovanom nosiči, ktorý bol aktivovaný teplom, pri ktorom je do polymerizačného reaktora zavádzaný alfa-olefín aj katalyzátor konštantnou rýchlosťou.

Katalytická zložka a katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279546

Dátum: 02.12.1998

Autori: Giannini Umberto, Morini Giampiero, Albizzati Enrico

MPK: C08F 4/651, C08F 4/654, C08F 10/00...

Značky: zložka, olefínov, polymerizáciu, katalyzátor, katalytická

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická zložka tvorená pórovitým oxidom kovu, na ktorom je nanesený halogenid horečnatý a halogenid titánu, alebo halogénalkoholát titánu a zlúčenina obsahujúca dve alebo viacero éterových skupín, ktoré majú špecifické reaktívne vlastnosti vzhľadom na MgCl2 a TiCl4. Katalyzátor na polymerizáciu olefínov s obsahom uvedenej katalytickej zložky a alkylovej zlúčeniny.

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279025

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hoppin Charles Richard, Tovrog Benjamin Samuel

MPK: C08F 4/646, C08F 10/00

Značky: polymerizáciu, olefínov, prostriedok, katalytický

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov s obsahom pevnej zložky nerozpustnej v uhľovodíkoch s obsahom titánu na nosiči, halogenidu horčíka a donora elektrónov, ďalej obsahuje alkylhlinité zlúčeniny a organosilánové zlúčeniny, pričom organosilán sa volí zo skupiny rozvetvených alkyl-terc.butoxydimetoxysilánov s 3 až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti.

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu alfa-olefínov, a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278631

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bernard Albert, Fiasse Paul

MPK: C08F 4/642, C08F 10/00

Značky: katalyzátor, přípravy, báze, stereošpecifickú, polymerizáciu, titanitého, spôsob, pevný, chloridů, komplexného, použitelný, alfa-olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor je predaktivovaný uvedením do styku s predaktivátorom tvoreným reakčným produktom 0,1 až 50 mólov organohlinitej zlúčeniny, zvolenej zo zlúčenín všeobecného vzorca AlRnX3-n, pričom R znamená lineárny alebo vetvený alkylový zvyšok s 2 až 8 atómami uhlíka X je chlór n je číslo z rozmedzia 1 až 3 a 1 mól hydroxyaromatickej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej diterciárne alkylované monocyklické monofenoly a monoestery...

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281033

Dátum: 08.01.1997

Autori: Power Michael Bernard, Filippelli Michel, Newton David, Chinh Jean-claude

MPK: B01J 8/24, C08F 10/00, C08F 2/34...

Značky: zariadenie, spôsob, olefínov, spôsobu, vykonávanie, polymerizácie, kontinuálny, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov, predovšetkým etylénu, propylénu alebo zmesí týchto olefínov s ďalšími alfa-olefínmi v plynnej fáze vo fluidnom lôžku, pri ktorom recyklovaný plyn obsahujúci monomér, používajúci sa na zvírenie uvedeného lôžka sa ochladí s cieľom vykondenzovať kvapalná uhľovodík. Skondenzovaná kvapalina, ktorou môže byť monomér alebo inertná kvapalina, je odlúčená z uvedeného recyklovaného plynu a vedená priamo....

Spôsob kontinuálnej polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viac alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278156

Dátum: 07.02.1996

Autori: Dumain Andre, Engel Jean, Havas Laszlo

MPK: C08F 2/34, C08F 2/40, C08F 10/00...

Značky: plynnej, jedného, polymerizácie, alfa-olefínov, fáze, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna polymerizácia jedného alebo viac alfaolefínov s katalyzátorom na báze prechodných kovov sa uskutočňuje v reaktore majúcom fluidné a/alebo mechanicky miešané lôžko, pričom sa kontinuálne do reaktora zavádza veľmi malé množstvo retardérov účinnosti, všeobecne menšie než 0,1 ppm, prietokovou rýchlosťou, ktorá sa mení s časom tak, aby sa udržal v podstate konštantný buď obsah prechodných kovov v produkovanom polyméri, alebo...

Nosič katalyzátorov, metaloncénkatalyzátor na nosiči, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280653

Dátum: 06.12.1995

Autori: Reußner Jens, Neißl Wolfgang, Ernst Eberhard

MPK: C08F 10/00

Značky: nosič, výroby, spôsob, metaloncénkatalyzátor, použitie, katalyzátorov, nosiči

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič katalyzátorov je na báze hydrofilného, makroporézneho, disperzného oxidu hliníka, oxidu kremíka, oxidu titánu alebo oxidu zirkónia alebo ich zmesí, prípadne zmesových oxidov a aluminoxánov zosieťovaný s viacfunkčným organickým sieťovacím prostriedkom. Spôsob výroby nosiča katalyzátora spočíva v tom, že sa hydrofilný makroporózny disperzný oxid hliníka, oxid kremíka, oxid titánu alebo oxid zirkónia, alebo ich zmesi, prípadne zmesové oxidy...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie jedného alebo viacerých alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277831

Dátum: 12.04.1995

Autori: Havas Laszlo, Berruyer Claudine, Bernard Jean-claude

MPK: C08F 2/38, C08F 10/00, C08F 2/34...

Značky: spôsob, alfa-olefínov, jedného, polymerizácie, kontinuálnej, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje v plynnej fáze a vo fluidnom lôžku a/alebo v mechanicky miešanom lôžku reaktora za použitia katalyzátora s vysokou aktivitou na báze prechodného kovu zo IV., V. alebo VI. skupiny periodickej sústavy prvkov, pri ktorom sa do reaktora privádza kontinuálnym spôsobom súčasne retardér aktivity a aktivátor vo veľmi malých množstvách, pričom molárny pomer a prietokové množstvá týchto látok sa s časom menia tak, aby sa udržiavala...

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280003

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hafner Norbert, Töltsch Wilfried, Ledwinka Hans, Neissl Wolfgang

MPK: C08F 10/00, C08F 4/02, C08F 4/76...

Značky: spôsob, výroby, katalyzátorov, vysokoaktívnych, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov na polymerizáciu olefínov, zahrnujúci reakciu organokovových zlúčenín vzorca (RCH2)4M, kde R je arylový, aralkylový, terc.-alkylový alebo trialkylsilylový zvyšok, pričom skupina RCH2 neobsahuje žiadny atóm viazaný v polohe beta voči M, a kde M znamená Ti, Zr alebo Hf s oxidmi zo skupiny IIa, IIIa, IVa, IVb s čiastočne hydroxylovaným povrchom alebo s ich zmesami v uhľovodíku ako reakčnom prostredí,...

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280679

Dátum: 06.07.1994

Autori: Pivotto Bruno, Milani Federico, Labianco Antonio, Luciani Luciano

MPK: C08F 10/00, C08F 4/657

Značky: spôsob, katalyzátor, přípravy, polymerizáciu, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov obsahuje zmes dialkylmagnézia alebo alkylmagnézia halogenidu s C1-10 v alkyle v inertnom organickom rozpúšťadle a halogenid kremíka alebo cínu v inertnom organickom rozpúšťadle s atómovým pomerom kremíka alebo cínu k horčíku v dialkylmagnéziu alebo alkylmagnéziu halogenidu v rozmedzí 0,1 : 1 až 15 : 1, a zlúčeninu všeobecného vzorca (I), pričom význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob prípravy...

Spôsob výroby polyolefínových voskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280438

Dátum: 02.02.1994

Autori: Hohner Gerd, Böhm Ludwig, Herrmann Hans-friedrich, Voigt Hartmut, Spaleck Walter

MPK: C08F 4/62, C08F 10/00

Značky: výroby, polyolefínových, spôsob, voskov

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizáciou olefínov v nízkovriacom suspendačnom činidle, hlavne v propáne, za prítomnosti metalocénového katalyzátora, sa získajú polyolefínové vosky, ktoré sa môžu ďalej použiť bez ďalšieho spracovania.

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, spôsob jeho výroby a použitie na polymerizáciu alfa – olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280823

Dátum: 13.05.1992

Autori: Pamart Sabine, Costa Jean-louis

MPK: C08F 4/655, C08F 4/65, C08F 10/00...

Značky: komplexného, pevný, olefínov, chloridů, spôsob, použitie, polymerizáciu, báze, katalyzátor, výroby, titanitého

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého je získaný tepelným spracovaním v prítomnosti halogénovaného aktivačného činidla kvapalného materiálu pochádzajúceho z produktu reakcie chloridu titaničitého, predspracovaného elektróndonorovou zlúčeninou, s kompozíciou všeobecného vzorca Al Rp (Y)q X3-(p+q), v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, pričom tepelné spracovanie sa uskutočňuje za podmienok...

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279998

Dátum: 18.03.1992

Autori: Martens André, Raufast Charles, Morterol Frederic Robert Marie Michel

MPK: C08F 2/34, C08F 10/00

Značky: polymerizácie, plynnej, spôsob, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu majúceho od 2 do 12 atómov uhlíka sa uskutočňuje v polymerizačnom reaktore v plynnej fáze vedením plynnej zmesi, obsahujúcej alfa-olefín do kontaktu s katalytickým systémom Ziegler-Nattovho typu, obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu prechodného kovu patriacu do skupín IV, V alebo VI periodickej tabuľky prvkov, a kokatalyzátor obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu kovu patriacu do skupín II alebo III...

Způsob kationtové polymerizace olefinických a vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266684

Dátum: 12.01.1990

Autori: Marek Miroslav, Halaška Vlastimil, Pecka Jan

MPK: C08F 10/00, C08F 10/10

Značky: kationtově, olefinických, polymerizace, monomerů, způsob, vinylových

Text:

...je přidat málo aktivní nebo neaktivní halogenid kovu jako prvni reakční směsi a po malých dávkách postupně přidávat roztok FeC 13 nebo FeBr 3 tak, aby se udržel isotermní průběh polymerizace při.neměnném chlazení a míchání reakční směsi. Komponenty iniciátoru lze přidávat i V opačném pořadí nebo ve formě již hotové směsi připravené jako roztok například v nitromethanu nebo acetonitrilu, ve kterých je dobře rozpustný také chlorid...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Harada Masato, Miya Shinya, Iljima Makoto, Yamada Sadahiko

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: pevného, způsob, katalyzátoru, polymeraci, olefinu, výroby

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-lkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262335

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křivánek Josf, Hamřík Oldřich, Gheorghiu Mihnea, Legeza Vasil, Salajka Zdeněk, Kratochvíla Jan

MPK: C08F 10/00, C08F 4/68, C08F 4/64...

Značky: výroby, polymerů, způsob, kopolymerů, 1-lkenů

Text:

...organohořečnaté sloučeniny jsou stejné jako u předchozích složek. Závěrečnou fází přípravy jednofázového katalyzátoru je případné odsušení uhlovodíkového rozpouštědla, prováděla-li se příprava v něm. Toto odsušení se neprovádí, následuje-li polymerace v kapalné fázi.Polymeraci 1-alkenů podle tohoto vynálezu na jednofázovém katalyzátoru lze provéstve fluidním loži, v mechanicky míchané vrstvě v plynné fázi, V kapalném monomeru, neboV...