C08B 37/08

Spôsob prípravy ultravysokomolekulových hyalurónanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282717

Dátum: 24.10.2002

Autori: Alföldi Juraj, Steiner Bohumil, Mendichi Raniero, Stratilová Eva, Kogan Grigorij, Machová Eva, Bauer Viktor, Bystrický Slavomír, Šoltés Ladislav, Mach Mojmír

MPK: C08J 7/16, C08B 37/08

Značky: přípravy, hyalurónanov, ultravysokomolekulových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hyalurónanov s ultravysokou molekulovou hmotnosťou niekoľkonásobne väčšou ako 10exp(6) daltonov spočíva v tom, že sa zmiešajú vodné roztoky dvoch látok nesúcich vzájomne asociujúce komponenty. Jednou látkou je kyselina hyalurónová, jej derivát alebo jej soľ s molekulovou hmotnosťou rádovo 10exp(4) - 10exp(9) daltonov, ktorá nesie zvolený substituent. Druhou je sieťujúca látka nesúca substituentovi zodpovedajúci asociujúci...

Spôsob prípravy zosieťovaného biokompatibilného polysacharidového gélového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282431

Dátum: 31.12.2001

Autor: Agerup Bengt

MPK: C08B 37/08, C08L 5/08, A61K 31/715...

Značky: gelového, přípravy, biokompatibilného, zosieťovaného, polysacharidového, prostriedku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zosieťovaného biokompatibilného polysacharidového gélového prostriedku, ktorý zahŕňa vytvorenie vodného roztoku vo vode rozpustného, zosieťovateľného polysacharidu, zosieťovanie polysacharidu, iniciáciu zosieťovania v prítomnosti polyfunkčného zosieťovacieho činidla, sterické zabránenie ukončenia zosieťovacej reakcie pred výskytom gélovatenia, získanie aktivovaného polysacharidu, a opätovné zavedenie stericky...

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Neszmélyi Erzsébet, Illés János, Réthey Iván, Burger Kálmán, Király Gyöngyvér, Gebhardt István, Rácz István, Várkonyi Viktória, Stefkó Béla, Takácsi Nagy Géza

MPK: C08B 37/08, A61K 31/715, A61K 33/30...

Značky: prostriedok, hyaluronovej, obsahom, farmaceutický, deprotonovanej, přípravy, asociáty, kozmetický, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Frakcia kyseliny hyalurónovej, spôsob výroby frakcie hyaluronátu sodného a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280191

Dátum: 07.06.1995

Autori: Lorenzi Silvana, Romeo Aurelio

MPK: C08B 37/08, A61K 31/73

Značky: sodného, kyseliny, prostriedok, hyaluronovej, výroby, hyaluronátu, farmaceutický, spôsob, frakcie, frakcia

Zhrnutie / Anotácia:

Frakcia kyseliny hyalurónovej alebo jej soli, ktorá má strednú molekulovú hmotnosť v rozmedzí 750 000 až 1 230 000 D a tieto charakteristiky: a) limitné viskozitné číslo v rozmedzí 14,5 až 21 dl/g, b) obsah bielkovín nepresahujúci 0,2 %, vyjadrené ako albumín, c) absorbanciu UV pri 257 nm a pri 280 nm nepresahujúcu 1,0 A.U., merané v 1 % vodnom roztoku, d) dynamickú viskozitu 1 % roztoku v 0,15 M chloride sodnom pri pH 7,0 pomocou rotačného...

Sieťovaný meďnatý derivát kyseliny hyalurónovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277976

Dátum: 18.11.1992

Autori: Lapčík Ľubomír, Valko Marián, Staško Andrej

MPK: C08B 37/08

Značky: derivát, kyseliny, meďnatý, spôsob, přípravy, sieťovaný, hyaluronovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sieťovaný meďnatý derivát kyseliny hyalurónovej je vysokomolekulárna látka tvorená štruktúrnymi jednotkami vzorca (I). Jej využitie je najmä v oblasti medicíny. Pripravuje sa pridávaním meďnatých solí v množstve 1 až 85 hmotn. % k 0,1 až 5 %-nému, výhodne 1 %-nému roztoku solí kyseliny hyalurónovej, pričom pH sa udržiava v rozmedzí 6 až 8.

Vynálezy kategórie «C08B 37/08» v ZSSR.

Spôsob prípravy [3H]-alebo[14C]-kyseliny hyalurónovej alebo jej solí o definovanej molekulovej hmotnosti a špecifickej rádioaktivite

Načítavanie...

Číslo patentu: 280150

Dátum: 15.07.1992

Autori: Orviský Eduard, Stančíková Mária, Šoltés Ladislav, Kéry Vladimír

MPK: C08B 37/08

Značky: solí, rádioaktivite, špecifickej, přípravy, 3h]-alebo[14c]-kyseliny, spôsob, definovanej, hyaluronovej, molekulovej, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Natívna kyselina hyalurónová alebo jej soľ sa deacetyluje pôsobením alkálií v organickom rozpúšťadle nemiešateľnom s vodou počas 15 až 60 minút pri teplote 80 až 100 °C a následne sa acetyluje s [3H]- alebo [14C]-acetanhydridom. Značená kyselina hyalurónová sa podrobí vysokoúčinnej gélovej permeačnej chromatografii a v získaných frakciách sa zmeria distribúcia molekulovej hmotnosti a rádioaktivita metódou kvapalinovej scinitilačnej...

Spôsob prípravy apyrogenného derivátu kyseliny hyaluronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 267079

Dátum: 12.02.1990

Autori: Galatík Antonín, Blažek Anton Akademik, Kuběna Karel

MPK: C08B 37/08

Značky: přípravy, hyaluronovej, derivátů, apyrogenného, spôsob, kyseliny

Text:

...sa vyluhuje HYA pomocou 4 1 redestilovanej vody s prídavkom 200 ml chloroformu. Každý extrakčný krok sa vykonáva za pomalého miešania pri teplote 10 OC.Pred treťou extrakciou sa väzivo rozrežie na jemnú drt. Extrakty sa spoja a použijú pre dalšie čistenie.Vodný spojený extrakt sa upraví prídavkom 1,1 kg chloridu sodného a po jeho úplnom rozpustení sa mieša 4 hodiny pri 20 °C s chloroformom v objemovom pomere 11. Potom sa nechajú obe fázy...