C07K 7/16

Analógy oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16765

Dátum: 30.03.2009

Autori: Wisniewski Kazimierz, Galyean Robert, Alagarsamy Sudarkodi, Schteingart Claudio

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, analogy

Text:

...dráždivého čreva (IBS), zápchy agastrointestinálnej obštrukcie autizmu, stresu, úzkosti (vrátane poruchy úzkosti) a depresie (Pitman R. et al., Psychiatry Research, 481107-117 Kirsch P. et al., The Journal of Neuroscience, 25(49)11489-11493) straty krvi pri chirurgickom zákroku, regulácie popôrodného krvácanía, hojenia a infekcie rán mastitidy a vylúčenia placenty a osteoporózy. Okrem toho, agonisti oxytocínu môžu byt užitoční tak pri rakovine...

Využitie agonistov receptorov peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20704

Dátum: 12.02.2007

Autori: Laporte Regent, Riviere Pierre

MPK: A61K 38/11, A61P 9/00, A61P 9/02...

Značky: vazopresínu, využitie, receptorov, peptidického, agonistov

Text:

...syndrómu systematicky deravých vlásočníc (Clarksonova choroba). 0009 Tento vynález sa tiež týka zlúčeniny vybranej zo skupiny pozostávajúcej zna použitie pri výrobe lieku na liečenie krvácania pri hypertenznom ochorení žalúdka, sepsy,ťažkej sepsy, septického šoku, prolongovanej aťažkej hypotenzie, intradialytickej hypotenzie, zástave srdca, traumou spôsobenej straty krvi, vazodilatačného šoku vyvolaného kardiopulmonárnym bypassom, milrinonom...

Agonisty receptora peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9614

Dátum: 03.08.2005

Autori: Laporte Regent, Wisniewski Kazimierz, Schteingart Claudio, Galyean Robert Felix, Riviere Pierre

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: vazopresínu, agonisty, receptora, peptidického

Text:

...seiektívne pre receptor V 1 a, ako je (Phe 2, Om 8)OT, pre liečbu septického šoku.0008 Cieľom tohto vynáiezu je poskytnúť zlúčeniny, ktoré sú špeciálne užitočné pri0009 zlúčeniny sú tu znázornené všeobecným vzorcom (I) (SEQ ID č. 53)Ar je arylová skupina zvolená z aromatických karbocyklických kruhových systémov, päťalebo šesť-členných heteroaromatických kruhových systémov a bicyklických heteroaromatických kruhových systémovR 1, R 2 a R 3 sú...

Heptapeptidový analóg, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento analóg, spôsob prípravy heptapeptidového analógu a jeho použitie pri príprave liečiva na redukciu alebo blokovanie kontrakcie maternicového svalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283800

Dátum: 12.01.2004

Autori: Aurell Carl-johan, Melin Per, Nilsson Anders, Trojnar Jerzy, Riviere Pierre, Haigh Robert

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: blokovanie, analogů, svalu, obsahujúca, použitie, maternicového, liečivá, kontrakcie, heptapeptidového, kompozícia, analog, redukciu, přípravě, heptapeptidový, farmaceutická, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heptapeptidové analógy alebo ich farmaceuticky prijateľné soli majúce antagonizujúcu účinnosť proti oxytocínu, sú zložené z hexapeptidovej časti S a C-koncovej beta-aminoalkoholovej časti Z naviazanej na časť S cez amidovú väzbu, v ktorých beta-aminoalkohol Z znamená -NR-CH(Q)-CH2OH, kde Q znamená (CH2)n-NH-A, n znamená 1 až 6 a A znamená atóm vodíka alebo -C(=NH)NH2 a R znamená metylovú alebo etylovú skupinu a X v časti S znamená...

Analógy 1-deamino-8-D-arginyl-vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13586

Dátum: 29.12.2003

Autori: Giron Santiago, Ripoll Giselle, Alonso Daniel, Gomez Daniel

MPK: C07K 7/16, A61K 38/08

Značky: analogy, 1-deamino-8-d-arginyl-vazopresínu

Text:

...boli z nich odstránené chrániace skupiny, aby sa podporilo ich pripojenie k aktivovaným aminokyselinám v roztoku. Polypropylénové vrecko je Vybraté zroztoku prvej reakcie a ponorené do druhého roztoku obsahujúceho iné aktivované aminokyseliny, aby sa týmto spôsobom zabudovali ďalšie aminokyseliny do peptidového reťazca. Proces je opakovaný niekoľkokrát, abysa získal peptid, ktorý nás zaujíma. Tento postup vrátane jeho variácií je v danej...

Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Princ Břetislav, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan, Lepša Luděk

MPK: C07K 7/16

Značky: terlipresínu, spôsob, n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Analogy oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270051

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černý Bohuslav, Barth Tomislav, Eichler Jutta, Slaninová Jiřina, Lebl Michal, Hrbas Pavel

MPK: C07K 7/16

Značky: analogy, oxytocinu

Text:

...Bon-Ty- standaninim postupom uvedeným v tsbuico 1. Po připojeni posledni aminokyseliny byla Boc-hránici skupina odłtłpena kyselinou iritluoroctovom pryskyřice bylo neutratizovćna roztokom triethyiaminu o peptid by cyklizován účlnkoín 1 o skvivnlontů dicykiohexytkubodlinnldu a N-hydroatybonztriązotu v 2.2.2 u~Inuoothanoiu. Po doanženi negatlvniho. výsledku v ninhydrinovćm testu byla pryokyřica důkladně promýta ,dimsiłlyitormnmidem .a...

Nový analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268463

Dátum: 14.03.1990

Autori: Barth Tomislav, Škopková Jana, Krojidlo Milan, Kluh Ivan, Hrbas Pavel

MPK: C07K 7/16

Značky: nový, analog, výroby, způsob, vasopresinu

Text:

...kapalinovou ohromatoàafií za tajných podmínek jako je popsáno v příkiadu 1. Zlyofílizovaný vzor-ek byl rozpuštěn ve 2 m 1 R 20 a na kolonu nanášeny 50/41 vzorky. Frakce odpovídající produktu a nezreagovanému IB-D-argíninjdeaminovasopresínu byly pogpojovúny a odpařeny vevakuu při. laboraťorní teplotě a usohovány přiPřfklad 3 stanovení aminokyselinověho složení,- N-teminálních aminokyselín a určení primární struktury produktu chymotryptickěho...

Vasopresinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266156

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zaoral Milan, Barth Tomislav, Lebl Michal, Bláha Ivo

MPK: C07K 7/16

Značky: jejich, přípravy, způsob, vasopresinová, analoga

Text:

...se přípraví lineárni prekursor analoga podle vzorce V, přičemž ve čtvrtém stupni syntézy nekondensuje k peptidovému řetězci N-Boc-S~/tetrbutoxykarbonylpropyl/cystein nebo N~Boc-S-/fluoreny 1 metyloxykarbonylpropyl/cystein. Po skončení připravy lineárniho prekursoru podle vzorce V se odštěpi Boc chránicí skupina (resp. Boc a fluorenylmetylová chránicí skupina)a provede se uzávěr kruhu mezi karboxylovou skupinou...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mrvová Zdenka, Geisler Adolf, Lebl Michal, Grafnetterová Taťjana, Krojidlo Milan, Pavlovská Eliška

MPK: C07K 7/16

Značky: injekční, stabilizace, lékové, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu, způsob, formy

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Vasopresinová a vasotocinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242062

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vadina Štefan, Bauernfeind Peter, Hanzel Pavol

MPK: C07K 7/16, A61K 37/34, C07K 99/04...

Značky: přípravy, analoga, vasopresinová, vasotocinová, způsob, jejich

Text:

...Hruby sa spclupracovniky popsal připravu a vlastnosti DaTyr 2 arginin-vasopresinu. Podle Hrubyho a spolupracovnikü jsou biologické účinky analoga velmi blizké lysin-vasopresinu. Podle výsledků získaných autory vynálezu má toto analogon značné vysoký a specifický antidiuretický účinek. situaci osvětluje tabulka 2,v níž jsou uvedeny biologické účinky nalezené Hrubym a spolupracovniky a autory vynálezu.aHruby v. a spoluprac. J. Amer....

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Bietti Giuseppe, Thieme Thomas

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, oxytocinu, meziproduktu, bázi, přípravy, oxytocinových, molekuly, fragmentu

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Flegel Martin, Lebl Michal, Krchňák Viktor, Krojidlo Milan Chemik, Kolínský Jiří

MPK: C07K 7/16

Značky: karbaanalogů, oxytocinu, přípravy, cyklických, peptidů, způsob, vasopressinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.