C07K 7/16

Analógy oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16765

Dátum: 30.03.2009

Autori: Alagarsamy Sudarkodi, Galyean Robert, Schteingart Claudio, Wisniewski Kazimierz

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, analogy

Text:

...dráždivého čreva (IBS), zápchy agastrointestinálnej obštrukcie autizmu, stresu, úzkosti (vrátane poruchy úzkosti) a depresie (Pitman R. et al., Psychiatry Research, 481107-117 Kirsch P. et al., The Journal of Neuroscience, 25(49)11489-11493) straty krvi pri chirurgickom zákroku, regulácie popôrodného krvácanía, hojenia a infekcie rán mastitidy a vylúčenia placenty a osteoporózy. Okrem toho, agonisti oxytocínu môžu byt užitoční tak pri rakovine...

Využitie agonistov receptorov peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20704

Dátum: 12.02.2007

Autori: Riviere Pierre, Laporte Regent

MPK: A61K 38/11, A61P 9/00, A61P 9/02...

Značky: využitie, receptorov, vazopresínu, peptidického, agonistov

Text:

...syndrómu systematicky deravých vlásočníc (Clarksonova choroba). 0009 Tento vynález sa tiež týka zlúčeniny vybranej zo skupiny pozostávajúcej zna použitie pri výrobe lieku na liečenie krvácania pri hypertenznom ochorení žalúdka, sepsy,ťažkej sepsy, septického šoku, prolongovanej aťažkej hypotenzie, intradialytickej hypotenzie, zástave srdca, traumou spôsobenej straty krvi, vazodilatačného šoku vyvolaného kardiopulmonárnym bypassom, milrinonom...

Agonisty receptora peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9614

Dátum: 03.08.2005

Autori: Schteingart Claudio, Riviere Pierre, Wisniewski Kazimierz, Laporte Regent, Galyean Robert Felix

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: peptidického, receptora, vazopresínu, agonisty

Text:

...seiektívne pre receptor V 1 a, ako je (Phe 2, Om 8)OT, pre liečbu septického šoku.0008 Cieľom tohto vynáiezu je poskytnúť zlúčeniny, ktoré sú špeciálne užitočné pri0009 zlúčeniny sú tu znázornené všeobecným vzorcom (I) (SEQ ID č. 53)Ar je arylová skupina zvolená z aromatických karbocyklických kruhových systémov, päťalebo šesť-členných heteroaromatických kruhových systémov a bicyklických heteroaromatických kruhových systémovR 1, R 2 a R 3 sú...

Heptapeptidový analóg, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento analóg, spôsob prípravy heptapeptidového analógu a jeho použitie pri príprave liečiva na redukciu alebo blokovanie kontrakcie maternicového svalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283800

Dátum: 12.01.2004

Autori: Riviere Pierre, Melin Per, Aurell Carl-johan, Trojnar Jerzy, Haigh Robert, Nilsson Anders

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: redukciu, kompozícia, přípravě, farmaceutická, přípravy, obsahujúca, svalu, heptapeptidový, heptapeptidového, maternicového, analogů, liečivá, použitie, kontrakcie, spôsob, blokovanie, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heptapeptidové analógy alebo ich farmaceuticky prijateľné soli majúce antagonizujúcu účinnosť proti oxytocínu, sú zložené z hexapeptidovej časti S a C-koncovej beta-aminoalkoholovej časti Z naviazanej na časť S cez amidovú väzbu, v ktorých beta-aminoalkohol Z znamená -NR-CH(Q)-CH2OH, kde Q znamená (CH2)n-NH-A, n znamená 1 až 6 a A znamená atóm vodíka alebo -C(=NH)NH2 a R znamená metylovú alebo etylovú skupinu a X v časti S znamená...

Analógy 1-deamino-8-D-arginyl-vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13586

Dátum: 29.12.2003

Autori: Ripoll Giselle, Gomez Daniel, Giron Santiago, Alonso Daniel

MPK: C07K 7/16, A61K 38/08

Značky: analogy, 1-deamino-8-d-arginyl-vazopresínu

Text:

...boli z nich odstránené chrániace skupiny, aby sa podporilo ich pripojenie k aktivovaným aminokyselinám v roztoku. Polypropylénové vrecko je Vybraté zroztoku prvej reakcie a ponorené do druhého roztoku obsahujúceho iné aktivované aminokyseliny, aby sa týmto spôsobom zabudovali ďalšie aminokyseliny do peptidového reťazca. Proces je opakovaný niekoľkokrát, abysa získal peptid, ktorý nás zaujíma. Tento postup vrátane jeho variácií je v danej...

Vynálezy kategórie «C07K 7/16» v ZSSR.

Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Princ Břetislav, Lepša Luděk, Krojidlo Milan, Kolínský Jiří

MPK: C07K 7/16

Značky: n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, výroby, spôsob, terlipresínu

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Analogy oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270051

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lebl Michal, Černý Bohuslav, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina, Eichler Jutta, Hrbas Pavel

MPK: C07K 7/16

Značky: oxytocinu, analogy

Text:

...Bon-Ty- standaninim postupom uvedeným v tsbuico 1. Po připojeni posledni aminokyseliny byla Boc-hránici skupina odłtłpena kyselinou iritluoroctovom pryskyřice bylo neutratizovćna roztokom triethyiaminu o peptid by cyklizován účlnkoín 1 o skvivnlontů dicykiohexytkubodlinnldu a N-hydroatybonztriązotu v 2.2.2 u~Inuoothanoiu. Po doanženi negatlvniho. výsledku v ninhydrinovćm testu byla pryokyřica důkladně promýta ,dimsiłlyitormnmidem .a...

Nový analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268463

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kluh Ivan, Hrbas Pavel, Barth Tomislav, Škopková Jana, Krojidlo Milan

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, analog, vasopresinu, výroby, nový

Text:

...kapalinovou ohromatoàafií za tajných podmínek jako je popsáno v příkiadu 1. Zlyofílizovaný vzor-ek byl rozpuštěn ve 2 m 1 R 20 a na kolonu nanášeny 50/41 vzorky. Frakce odpovídající produktu a nezreagovanému IB-D-argíninjdeaminovasopresínu byly pogpojovúny a odpařeny vevakuu při. laboraťorní teplotě a usohovány přiPřfklad 3 stanovení aminokyselinověho složení,- N-teminálních aminokyselín a určení primární struktury produktu chymotryptickěho...

Vasopresinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266156

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lebl Michal, Zaoral Milan, Bláha Ivo, Barth Tomislav

MPK: C07K 7/16

Značky: přípravy, jejich, způsob, analoga, vasopresinová

Text:

...se přípraví lineárni prekursor analoga podle vzorce V, přičemž ve čtvrtém stupni syntézy nekondensuje k peptidovému řetězci N-Boc-S~/tetrbutoxykarbonylpropyl/cystein nebo N~Boc-S-/fluoreny 1 metyloxykarbonylpropyl/cystein. Po skončení připravy lineárniho prekursoru podle vzorce V se odštěpi Boc chránicí skupina (resp. Boc a fluorenylmetylová chránicí skupina)a provede se uzávěr kruhu mezi karboxylovou skupinou...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grafnetterová Taťjana, Lebl Michal, Krojidlo Milan, Geisler Adolf, Pavlovská Eliška, Mrvová Zdenka

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu, lékové, formy, stabilizace, injekční

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Vasopresinová a vasotocinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242062

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vadina Štefan, Hanzel Pavol, Bauernfeind Peter

MPK: A61K 37/34, C07K 7/16, C07K 99/04...

Značky: přípravy, způsob, vasopresinová, jejich, vasotocinová, analoga

Text:

...Hruby sa spclupracovniky popsal připravu a vlastnosti DaTyr 2 arginin-vasopresinu. Podle Hrubyho a spolupracovnikü jsou biologické účinky analoga velmi blizké lysin-vasopresinu. Podle výsledků získaných autory vynálezu má toto analogon značné vysoký a specifický antidiuretický účinek. situaci osvětluje tabulka 2,v níž jsou uvedeny biologické účinky nalezené Hrubym a spolupracovniky a autory vynálezu.aHruby v. a spoluprac. J. Amer....

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Bietti Giuseppe, Thieme Thomas

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, fragmentu, bázi, meziproduktu, oxytocinu, oxytocinových, přípravy, molekuly

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Krchňák Viktor, Flegel Martin, Lebl Michal, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan Chemik

MPK: C07K 7/16

Značky: karbaanalogů, vasopressinů, přípravy, peptidů, cyklických, způsob, oxytocinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.