C07K 7/16

Analógy oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16765

Dátum: 30.03.2009

Autori: Schteingart Claudio, Alagarsamy Sudarkodi, Galyean Robert, Wisniewski Kazimierz

MPK: C07K 7/16

Značky: analogy, oxytocinu

Text:

...dráždivého čreva (IBS), zápchy agastrointestinálnej obštrukcie autizmu, stresu, úzkosti (vrátane poruchy úzkosti) a depresie (Pitman R. et al., Psychiatry Research, 481107-117 Kirsch P. et al., The Journal of Neuroscience, 25(49)11489-11493) straty krvi pri chirurgickom zákroku, regulácie popôrodného krvácanía, hojenia a infekcie rán mastitidy a vylúčenia placenty a osteoporózy. Okrem toho, agonisti oxytocínu môžu byt užitoční tak pri rakovine...

Využitie agonistov receptorov peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20704

Dátum: 12.02.2007

Autori: Riviere Pierre, Laporte Regent

MPK: A61P 9/00, A61P 9/02, A61K 38/11...

Značky: vazopresínu, peptidického, agonistov, využitie, receptorov

Text:

...syndrómu systematicky deravých vlásočníc (Clarksonova choroba). 0009 Tento vynález sa tiež týka zlúčeniny vybranej zo skupiny pozostávajúcej zna použitie pri výrobe lieku na liečenie krvácania pri hypertenznom ochorení žalúdka, sepsy,ťažkej sepsy, septického šoku, prolongovanej aťažkej hypotenzie, intradialytickej hypotenzie, zástave srdca, traumou spôsobenej straty krvi, vazodilatačného šoku vyvolaného kardiopulmonárnym bypassom, milrinonom...

Agonisty receptora peptidického vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9614

Dátum: 03.08.2005

Autori: Laporte Regent, Wisniewski Kazimierz, Schteingart Claudio, Galyean Robert Felix, Riviere Pierre

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: vazopresínu, agonisty, receptora, peptidického

Text:

...seiektívne pre receptor V 1 a, ako je (Phe 2, Om 8)OT, pre liečbu septického šoku.0008 Cieľom tohto vynáiezu je poskytnúť zlúčeniny, ktoré sú špeciálne užitočné pri0009 zlúčeniny sú tu znázornené všeobecným vzorcom (I) (SEQ ID č. 53)Ar je arylová skupina zvolená z aromatických karbocyklických kruhových systémov, päťalebo šesť-členných heteroaromatických kruhových systémov a bicyklických heteroaromatických kruhových systémovR 1, R 2 a R 3 sú...

Heptapeptidový analóg, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento analóg, spôsob prípravy heptapeptidového analógu a jeho použitie pri príprave liečiva na redukciu alebo blokovanie kontrakcie maternicového svalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283800

Dátum: 12.01.2004

Autori: Riviere Pierre, Haigh Robert, Nilsson Anders, Aurell Carl-johan, Melin Per, Trojnar Jerzy

MPK: A61K 38/11, C07K 7/16

Značky: kompozícia, použitie, svalu, přípravy, přípravě, redukciu, spôsob, liečivá, heptapeptidový, blokovanie, analogů, maternicového, kontrakcie, farmaceutická, analog, heptapeptidového, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heptapeptidové analógy alebo ich farmaceuticky prijateľné soli majúce antagonizujúcu účinnosť proti oxytocínu, sú zložené z hexapeptidovej časti S a C-koncovej beta-aminoalkoholovej časti Z naviazanej na časť S cez amidovú väzbu, v ktorých beta-aminoalkohol Z znamená -NR-CH(Q)-CH2OH, kde Q znamená (CH2)n-NH-A, n znamená 1 až 6 a A znamená atóm vodíka alebo -C(=NH)NH2 a R znamená metylovú alebo etylovú skupinu a X v časti S znamená...

Analógy 1-deamino-8-D-arginyl-vazopresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13586

Dátum: 29.12.2003

Autori: Giron Santiago, Alonso Daniel, Gomez Daniel, Ripoll Giselle

MPK: C07K 7/16, A61K 38/08

Značky: analogy, 1-deamino-8-d-arginyl-vazopresínu

Text:

...boli z nich odstránené chrániace skupiny, aby sa podporilo ich pripojenie k aktivovaným aminokyselinám v roztoku. Polypropylénové vrecko je Vybraté zroztoku prvej reakcie a ponorené do druhého roztoku obsahujúceho iné aktivované aminokyseliny, aby sa týmto spôsobom zabudovali ďalšie aminokyseliny do peptidového reťazca. Proces je opakovaný niekoľkokrát, abysa získal peptid, ktorý nás zaujíma. Tento postup vrátane jeho variácií je v danej...

Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Princ Břetislav, Krojidlo Milan, Lepša Luděk, Kolínský Jiří

MPK: C07K 7/16

Značky: výroby, terlipresínu, spôsob, n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Analogy oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270051

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černý Bohuslav, Hrbas Pavel, Eichler Jutta, Lebl Michal, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina

MPK: C07K 7/16

Značky: analogy, oxytocinu

Text:

...Bon-Ty- standaninim postupom uvedeným v tsbuico 1. Po připojeni posledni aminokyseliny byla Boc-hránici skupina odłtłpena kyselinou iritluoroctovom pryskyřice bylo neutratizovćna roztokom triethyiaminu o peptid by cyklizován účlnkoín 1 o skvivnlontů dicykiohexytkubodlinnldu a N-hydroatybonztriązotu v 2.2.2 u~Inuoothanoiu. Po doanženi negatlvniho. výsledku v ninhydrinovćm testu byla pryokyřica důkladně promýta ,dimsiłlyitormnmidem .a...

Nový analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268463

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrbas Pavel, Krojidlo Milan, Barth Tomislav, Kluh Ivan, Škopková Jana

MPK: C07K 7/16

Značky: nový, analog, vasopresinu, výroby, způsob

Text:

...kapalinovou ohromatoàafií za tajných podmínek jako je popsáno v příkiadu 1. Zlyofílizovaný vzor-ek byl rozpuštěn ve 2 m 1 R 20 a na kolonu nanášeny 50/41 vzorky. Frakce odpovídající produktu a nezreagovanému IB-D-argíninjdeaminovasopresínu byly pogpojovúny a odpařeny vevakuu při. laboraťorní teplotě a usohovány přiPřfklad 3 stanovení aminokyselinověho složení,- N-teminálních aminokyselín a určení primární struktury produktu chymotryptickěho...

Vasopresinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266156

Dátum: 13.12.1989

Autori: Barth Tomislav, Lebl Michal, Zaoral Milan, Bláha Ivo

MPK: C07K 7/16

Značky: přípravy, způsob, jejich, analoga, vasopresinová

Text:

...se přípraví lineárni prekursor analoga podle vzorce V, přičemž ve čtvrtém stupni syntézy nekondensuje k peptidovému řetězci N-Boc-S~/tetrbutoxykarbonylpropyl/cystein nebo N~Boc-S-/fluoreny 1 metyloxykarbonylpropyl/cystein. Po skončení připravy lineárniho prekursoru podle vzorce V se odštěpi Boc chránicí skupina (resp. Boc a fluorenylmetylová chránicí skupina)a provede se uzávěr kruhu mezi karboxylovou skupinou...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krojidlo Milan, Lebl Michal, Pavlovská Eliška, Mrvová Zdenka, Grafnetterová Taťjana, Geisler Adolf

MPK: C07K 7/16

Značky: formy, způsob, stabilizace, injekční, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu, lékové

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Vasopresinová a vasotocinová analoga a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242062

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vadina Štefan, Bauernfeind Peter, Hanzel Pavol

MPK: C07K 7/16, C07K 99/04, A61K 37/34...

Značky: analoga, vasotocinová, přípravy, způsob, vasopresinová, jejich

Text:

...Hruby sa spclupracovniky popsal připravu a vlastnosti DaTyr 2 arginin-vasopresinu. Podle Hrubyho a spolupracovnikü jsou biologické účinky analoga velmi blizké lysin-vasopresinu. Podle výsledků získaných autory vynálezu má toto analogon značné vysoký a specifický antidiuretický účinek. situaci osvětluje tabulka 2,v níž jsou uvedeny biologické účinky nalezené Hrubym a spolupracovniky a autory vynálezu.aHruby v. a spoluprac. J. Amer....

Způsob přípravy oxytocinových meziproduktů na bázi fragmentů molekuly oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244645

Dátum: 14.10.1987

Autori: Thieme Thomas, Bietti Giuseppe

MPK: C07K 7/16

Značky: fragmentu, molekuly, meziproduktu, přípravy, způsob, oxytocinu, oxytocinových, bázi

Text:

...odfiltrována a promma 1 M-Hcl, vodou, 0,5 M-NaHC 03 a opět vodou a petroletherem e vysu. šena. Extrakcí horkým methanolen bylo ziskáno 42 mg /62 / produktu o mt. 241 oC.Aminokyselinové enalysa Asp 1,00, Glu 1,01, Cys/Bzl/ 0,98. Pro C 33 H 39 łł 707 S.H 2 OFenylhydraz id terc . butyloxykarbomylisoleucyl-glutaminuK roztoku methyloeteru terc. butyloxykarborąylísoleucinu /8 mg/ a fenylhydrazidu tritluorecetátu glutaminu /35 8/ ve gměei...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Krojidlo Milan Chemik, Flegel Martin, Kolínský Jiří, Krchňák Viktor, Lebl Michal

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, přípravy, karbaanalogů, cyklických, oxytocinu, peptidů, vasopressinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.