C07K 5/10

Peptidomimetiká a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19395

Dátum: 28.12.2012

Autor: Lipkowski Andrzej

MPK: C07K 5/10, C07K 5/08, C07K 5/06...

Značky: peptidomimetiká, použitie

Text:

...vysokú afinitu k opioidným receptorom, najmä opioidným mu receptorom, ale s antagonistickou aktivitou voči opioidným liečivám, ako sú morfín, fentanyl alebo opioidným peptidom, ako súenkefalín alebo bifalín. Okrem toho sa zistilo, že peptidomimetiká aplikované intravenóznealebo orálne v prípade pokusného zvieraťa ako modelu bolesti neznižujú antinociceptívne centrálne účinky spoločne aplikovaných opioidných agonistov, ako sú morfin...

Makrocyklické chinoxalínové zlúčeniny ako inhibítory HCV NS3 proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13006

Dátum: 17.07.2009

Autori: Liverton Nigel, Harper Steven, Summa Vincenzo, Mccauley Johh

MPK: A61K 38/06, A61K 38/07, A61K 38/08...

Značky: proteázy, makrocyklické, chinoxalínové, inhibitory, zlúčeniny

Text:

...zložky kompozície môžu byť zlúčeniny a soli primárnym aktívnym terapeutickým činidlom. Keď to je vhodné môže byť zlúčenina kombinovaná s inými terapeutickými činidlami,zahŕñajúcimi, ale bez obmedzení, HCV antivirotiká, činidlá proti0011 NS 3 inhibítory sú tiež výhodné pri príprave a uskutočnení skreeningových testov pre antivírusové zlúčeniny. Napríklad,také zlúčeniny sa môžu použiť na izoláciu enzýmových mutantov,ktoré sú vynikajúcimi...

Kombinácie makrocyklickej chinoxalínovej zlúčeniny, ktorá je inhibítorom proteázy AN HCV NS3 s inými HCV činidlami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16916

Dátum: 17.07.2009

Autori: Liverton Nigel, Mccauley John, Summa Vincenzo, Harper Steven

MPK: A61K 38/08, A61K 38/07, A61K 38/06...

Značky: zlúčeniny, proteázy, chinoxalínovej, ktorá, činidlami, inými, inhibítorom, kombinácie, makrocyklickej

Text:

...činidlom. Keď to je vhodné môže byť zlúčenina kombinovaná s inými terapeutickými činidlami,zahŕñajúcimi, ale bez obmedzení, HCV antivirotiká, činidlá proti0011 NS 3 inhibítory sú tiež výhodné pri príprave a uskutočnení skreeningových testov pre antivírusové zlúčeniny. Napríklad,takéto zlúčeniny sa môžu použiť na izoláciu enzýmových mutantov,ktoré sú vynikajúcimi skreeningovými nástrojmi pre silnejšie antivírusové zlúčeniny. Ďalej,...

Kozmetické alebo farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítory metaloproteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13467

Dátum: 27.02.2009

Autori: Ferrer Montiel Antonio, Carreno Serraima Cristina, Van Den Nest Wim, Alminana Doménech Nuria, García Sanz Nuria, Cebrián Puche Juan

MPK: A61K 38/55, C07K 14/81, A61Q 19/00...

Značky: obsahujúce, farmaceutické, metaloproteináz, kompozície, inhibitory, kozmetické

Text:

...80-90 celkového množstva kolagénu v derme. Vo všeobecnosti, vlákna kolagénu typu I majú väčší priemer, čo súvisí s ich schopnosťou odolávať väčšej mechanickej záťaži. Kolagén typu lll mávplyv na extenzibilitu tkaniva a s pribúdajúcim vekom je postupne nahrádzaný molekulami kolagénu typu l. Tento proces je čiastočne zodpovedný za to, že pokožka staršieho človeka je menej pružná ako mladá pokožka. Kolagén typu V sa spája s kolagénmi typu I a...

Kokryštály a farmaceutické kompozície ktoré kokryštály obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12019

Dátum: 27.02.2008

Autori: Connelly Patrick, Zhang Yuegang, Bhisetti Govinda, Jurkauskas Valdas, Stavropolus Kathy, Rose Peter, Johnston Steve, Kadiyala Irina

MPK: A61K 31/497, A61K 38/07, C07D 403/12...

Značky: obsahujú, kokryštály, kompozície, farmaceutické

Text:

...C Virus Polyprotein Cleavage Products, J. Virol., 67, str. 1385-1395(l 993) L. Tomei a kol., NS 3 is a serine protease required for processing of hepatitis C virus polyprotein, J. Viro 1 67, str. 4017-4026 (1993).HCV NS proteín 3 (NS 3) je základný pre vírusovú replikáciu a infekčnost Kolykhalov, J. Virology, Volume 74, str. 2046 2051 2000 Mutations at the HCV NS 3 Serine Protease Catalytic Triad abolish infectivity of HCV RNA in...

Michaelove systémy ako inhibítory transglutamináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18789

Dátum: 08.11.2007

Autor: Oertel Kai

MPK: C07K 1/02, C07K 5/08, C07K 5/10...

Značky: inhibitory, michaelove, systémy, transglutamináz

Text:

...substituovaná dvojitá väzba-(CO),-C 2 H 4-zákIadný reťazecakceptorom substituovaná dvojitá väzba má najmenej jeden zvyšok prijlmajúci elektrón, ktorý je schopný konjugácie, podľa možnosti s elektronegativitou 2 2,20, ešte lepšie 2 2,50, a najlepšie 2 2,80, azákladným reťazcom je peptid vytvorený z aspoň dvoch aminokyselín a/alebo základný reťazec má aspoň jednu amidovú väzbu a základný reťazec nesúci akceptorom substituovanú dvojitú...

Peptidové fragmenty pre indukciu syntézy proteínov extracelulárnej matrix

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20583

Dátum: 12.06.2007

Autori: Falla Timothy, Zhang Lijuan, Harris Scott

MPK: C07K 5/10

Značky: fragmenty, indukciu, matrix, extracelulárnej, syntézy, proteínov, peptidové

Text:

...mechanizmu, pričom KTTKS segment má aktívnu úlohu. Maquart et al. (J Soc BIOL. 193 423-28 (1999 publikovali, že peptidy GHK a CNYSNS tiež stimulujú syntézu ECM. Tieto sekvencie môžu byť uvoľňované behom metabolického obratu ECM, a tým môžu signalizovat potrebu obnovy ECM. Krátke peptidové sekvencie uvoľnené ktorýmkoľvekz mechanizmov sú často nazývané matrikiny (Maquart et al., J. Soc. BIOL. 193 423-28 (1999.0007 l ked existuje rad...

Peptidové fragmenty pre indukciu syntézy extracelulárnych matricových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19597

Dátum: 12.06.2007

Autori: Falla Timothy, Harris Scott, Zhang Lijuan

MPK: C07K 14/78, C07K 5/10

Značky: indukciu, matricových, peptidové, proteínov, fragmenty, extracelulárnych, syntézy

Text:

...ECM proteínov ako vo vedeckej literatúre, tak v príslušných patentoch. Peptidy historicky boli izolované z prírodných zdrojov a boli nedávno predmetom štruktúrnychfunkčných štúdií. Prírodné peptidy boli tiež využité akovýchodiskové body pre navrhnutie syntetických peptidových0006 Špecifické sekvencie u ECM proteínov môžu stimulovać využiteľné prvky v pokožke, ako je napr. kolagén typ I,kolagén typ III, a fibronektín (Katayama a kol., J....

Vylepšené antimikrobiálne peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16718

Dátum: 15.05.2007

Autori: Malmsten Martin, Schmidtchen Artur

MPK: A61K 38/17, A61K 38/10, A61K 38/04...

Značky: antimikrobiálne, vylepšené, peptidy

Text:

...Ešte dôležitejšia je potreba nových 2antimikrobiálnych peptidov, ktoré sú nealergénne pri aplikovaní u cicavcov ako napríklad u ľudí.0017 Kvôli potenciálnej Iytickej ako aj iným vlastnostiam AMP voči bakteriálnym membránam ako aj membránam cicavcov sa jedna zťažkých úloh navrhnutia nových peptidov spolieha na vývoj AMP svysokou špecifickosťou voči mikroorganizmom ako napríklad bakteriálnym alebo hubovým bunkám, t.j. vysoký terapeutický...

Zlúčeniny na inhibíciu enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Sun Congcong, Zhou Han-jie, Laidig Guy, Shenk Kevin

MPK: A61K 38/55, C07K 5/06, C07K 5/08...

Značky: inhibíciu, enzýmov, zlúčeniny

Text:

...majú nukleoñlnú skupinu na N-konci. Napríklad aktivity enzýmov alebo enzýmových podjednotiek, ktoré majú N-terminálové aminokyseliny s nukleoñlmi v ich vedľajších reťazcoch,ako je treonín, serín alebo cysteín, sa môžu úspešne inhibovať tu opísanými enzýmovými inhibítormi. Aktivity enzýmov alebo enzýmových podjednotiek, ktoré majú neaminokyselinové nukleofilné skupiny na ich N-konci,ako sú napríklad ochranné skupiny alebo sacharidy, môžu...

Heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory adhézie leukocytov, antagonisty VLA-4 a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284349

Dátum: 05.01.2005

Autori: Stilz Hans-ulrich, Seiffge Dirk, Hüls Christoph, Wehner Volkmar

MPK: A61K 38/07, A61K 38/06, C07D 207/02...

Značky: heterocyklické, farmaceutický, antagonisty, inhibitory, zlúčeniny, obsahuje, adhézie, prostriedok, ktorý, leukocytov, vla-4

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami adhézneho receptora VLA-4, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa používajú na prípravu liečiv na liečenie alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov a/alebo migrácie leukocytov, alebo sú spojené s nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov...

Alkoxyfuranónamínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284168

Dátum: 30.08.2004

Autori: Colladant Colette, Lagouardat Jacques, Bouchet Raphaël, Brion Francis

MPK: C07D 307/33, A61K 38/07, A61K 31/34...

Značky: přípravy, alkoxyfuranónamínové, medziprodukty, použitie, přípravu, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zlúčenín všeobecných vzorcov (IV) alebo (I) z racemického alkoxyfuranónu všeobecného vzorca (II), ako aj zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) a medziprodukty na ich prípravu a použitie zlúčenín všeobecných vzorcov (IV) alebo (I) na prípravu zlúčenín, ktoré inhibujú enzým meniaci interleukin-1beta.

Spôsob a nosičové komplexy na dodávanie molekúl do buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17498

Dátum: 03.05.2004

Autori: Zhao Kesheng, Birk Alex, Robertson Hugh, Szeto Hazel

MPK: A61K 47/48, A61P 31/00, A61P 35/00...

Značky: dodávanie, nosičové, komplexy, molekúl, buniek, spôsob

Text:

...7 buniek. Spodný panel predstavuje kontrastné snímky diferenciálneho rozhrania v rovnakej oblasti.Obrázok 10. Konjugàcia jDmtllDALDA s RNA oligo. Syntetická RNA oligo (dlhá 40 nukleotidov) bola fosforylovaná na 5 konci pomocou y-azP-ATP a polynukleotidkinázy. Produkt bol čistený elektroforézou na géle. 500 000 cpm na géle čistenej RNA oligo bolo konjugované s DmtDALDA v prltomnosti 1 mg EDC (N 3-dimetylaminopropyI-N-etylkarboimidj). Produkt...

Spôsob prevencie zmeny mitochondriálnej permeability

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15988

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zhao Kesheng, Schiller Peter, Szeto Hazel

MPK: A61K 38/07, C07K 5/10, A61K 38/03...

Značky: změny, mitochondriálnej, permeability, spôsob, prevencie

Text:

...s okysličeným Krebs-Henseleitovým roztokom. Post-ischemicka kontraktilné sila bola významne zlepšená v skupine prijímacej DmtDALDA (p 0,001).0016 vynález je založený na prekvapivom objave vynálezcov, že určité aromatické-katiónové peptidy významne znižujú počet mitochondrií, ktoré podliehajú zmene mitochondriálnej permeability (MPT), alebo judokonca úplne zabraňujú. Zníženie počtu mitochondril, ktoré podliehajú MTP. a prevencie MPT sú...

Použitie aromatických katiónových peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19283

Dátum: 03.02.2004

Autori: Zhao Kesheng, Szeto Hazel, Schiller Peter

MPK: A61K 38/07, A61K 38/03, C07K 5/00...

Značky: použitie, katiónových, peptidov, aromatických

Text:

...analgetický účinok aromatického-katiónového peptidu v liećebnom režime pacienta alebo iného cicavca, aj keď aromatický-katiónový peptid, ktorý neaktivuje mu-opioidný receptor. môže byť vzávislosti na klinických potrebách tiež použitý s analgetikom alebo bez neho.0020 Alternatívne, v iných prípadoch môže byť užitočný aromatický-katiónový peptid, ktorý nemá aktivitu muopioidného reoeptora. Napriklad pri dlhodobej liečbe, ako je napríklad...

Deriváty peptidu, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283129

Dátum: 03.01.2003

Autori: Finsinger Dirk, Goodman Simon, Jonczyk Alfred, Diefenbach Beate, Kessler Horst

MPK: A61K 38/04, C07K 14/78, C07K 14/75...

Značky: použitie, deriváty, prostriedok, farmaceutický, obsahuje, peptidů, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát peptidu zo súboru zahŕňajúceho Bit-Gly-Gly-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Lys-OH, Bit-Gly-Gly-Gly-Lys-Thr-Ala-Asp-Cys(Trt)-Pro-OH, cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)-Gly), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-N-Me-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)),...

Peptid Ser-Ser-Ser-Arg a jeho liečebné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14659

Dátum: 03.12.2002

Autori: Inui Makoto, Nishida Teruo, Nakamura

MPK: A61K 9/06, A61K 9/00, A61K 38/30...

Značky: liečebné, peptid, použitie, ser-ser-ser-arg

Text:

...minimálnej jednotky, ktorá prejavuje aktivitu.0011 Pôvodcovia predkladaného vynálezu zistili, že minimálnajednotka, ktorá prejavuje aktivitu IGF-l, bola aminokyselinová sekvencia reprezentovaná Ser-Ser-Ser-Arg (nižšiev tomto textu nazývaná SSSR), tak, že syntetizovali rôzne parciálne peptidy IGF -I a uskutočňovali farmakologický test týkajúci sa extenzie epitelu rohovky podávanim substancie P alebo F GLM v kombinácii s parciálnymi...

Peptid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282604

Dátum: 20.09.2002

Autori: Korotkov Andrei Marxovich, Deigin Vladislav Isakovich

MPK: C07K 5/10, C07K 5/06, C07K 5/08...

Značky: přípravy, spôsob, peptid

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický biologicky aktívny peptid s imunoregulačnými vlastnosťami všeobecného vzorca X-Glu-Trp-Y, kde X je vybrané zo skupiny H, Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-Nval, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslovej kyseliny, alfa-aminokaprónovej kyseliny, Y je vybrané zo skupiny Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-Nval, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp,...

Deriváty imidazolidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282518

Dátum: 09.09.2002

Autori: Breipohl Gerhard, Just Melitta, Jablonka Bernd, Knolle Jochen, Zoller Gerhard, König Wolfgang, Klingler Otmar

MPK: C07K 5/10, A61K 38/07, C07K 5/02...

Značky: preparát, použitie, farmaceutický, spôsob, výroby, imidazolidínu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty imidazolidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom Y znamená skupinu -(CH2)m-CO-, pričom m znamená celé číslo 1 až 4, alebo skupinu C6H5-CO-, pričom benzénové jadro je substituované r znamená číslo 0 až 3 Z znamená kyslíkový atóm alebo atóm síry W znamená alkoxyskupinu s 1 až 28 uhlíkovými atómami, arylalkoxyskupinu so 6 až 14 uhlíkovými atómami v aryle a s 1 až 8 uhlíkovými atómami v alkoxyle, aryloxyskupinu so 6 až 14...

Deriváty fenylimidazolidínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282517

Dátum: 09.09.2002

Autori: König Wolfgang, Just Melitta, Knolle Jochen, Klingler Otmar, Zoller Gerhard, Breipohl Gerhard, Jablonka Bernd

MPK: A61K 31/4164, A61K 38/04, A61P 7/02...

Značky: výroby, fenylimidazolidínu, farmaceutický, deriváty, obsahom, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Nové deriváty fenylimidazolidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opise, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, najmä ako inhibítor agregácie trombocytov.

Peptidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282360

Dátum: 27.11.2001

Autori: Müllner Stefan, Müller Günter, König Wolfgang

MPK: A61K 38/06, A61K 38/07, C07K 5/04...

Značky: výroby, obsahujúci, peptidy, farmaceutický, spôsob, látky, prostriedok, tieto, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy vybrané zo skupiny zahrnujúcej Asn-Tyr-Cys-Asn a X-Q-Cys-D, kde Q znamená Tyr alebo Nal, D znamená Asp, Asn, D-Asp, D-Asn, beta-Ala alebo Azagly-NH2 a X znamená a) vodíkový atóm alebo b) skupinu (C1-C18)-alkyl-C(=O)-, a ich stereoizomérne formy alebo fyziologicky prijateľné soli. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie cukrovky a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Zlúčeniny ovplyvňujúce uvoľňovanie rastového hormónu, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281963

Dátum: 20.07.2001

Autori: Johansen Nils Langeland, Thogersen Henning, Madsen Kjeld, Hansen Birgit Sehested, Lau Jesper, Peschke Bernd, Lundt Behrend Friedrich

MPK: A61K 38/08, C07K 14/60, C07K 5/02...

Značky: hormonu, použitie, rastového, farmaceutické, ovplyvňujúce, obsahom, zlúčeniny, prostriedky, uvoľňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca A-B-C-D-(E)p, kde p je 0 alebo 1, so zvýšenou rezistenciou k enzymatickej proteolytickej degradácii, ktorá je dosiahnutá prítomnosťou susediacich D-aminokyselín v peptidovej sekvencii, prípadne substitúciou amidickej väzby (-CO-NH-) skupinou (Y-N-R18), aminometylénom (-CH2-NH-) a/alebo modifikovaním N- alebo C- konca peptidu. Opísané deriváty stimulujú uvoľňovanie rastového hormónu z hypofýzy. Ďalej je...

Cyklopeptidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281843

Dátum: 15.06.2001

Autori: Hölzemann Günter, Kessler Horst, Haubner Roland, Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Wermuth Jochen

MPK: C07K 5/10, A61K 38/08, C07K 14/75...

Značky: přípravy, spôsob, obsahom, prostriedok, cyklopeptidy, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) Cyklo-(Arg-Gly-Asp-R1), kde znamená R1 skupinu o-aminometyl-o'-karboxybifenylovú (Biph), 2-aminometyl-5-karboxymetyltiofénovú (Act) alebo 2-karboxy-8-amino-4-tiapiperolidin-9-ónovú (Btd), a jeho fyziologicky vhodné soli vo forme enatioméru alebo diastereoizoméru, ktorá je inhibítorom integrínu a je použiteľná na profylaxiu a liečbu chorôb krvného obehu, kostí, nádorov, ako antibakteriálne a antivírusovo účinná...

Peptidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281825

Dátum: 15.06.2001

Autori: Deigin Vladislav Isakovich, Korotkov Andrei Marxovich

MPK: A61K 38/05, A61K 38/07, A61K 38/06...

Značky: peptidy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy všeobecného vzorca X-A-D-Trp-Y, v ktorom A je D-Glu alebo iD-Glu X je H alebo Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-NVal, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslová kyselina a ksí-aminokaprónová kyselina Y je Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-NVal, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslová kyselina, ksí-aminokaprónová kyselina,...

Argininové peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269492

Dátum: 11.04.1990

Autori: Roubalová Alena, Šturc Antonín, Křepela Evžen, Kasafírek Evžen, Novák Karel

MPK: C07K 5/10, C07K 7/06, C07K 5/08...

Značky: peptidy, argininové

Text:

...roztok Arg(N 02)-MCU (3,8 3 10 mmolů) v dimathylformamidu (50 ml). Po 12 n atáni při teplotě míetnoati byl renkční róztok odpařen, k nekryatalickěmu odparkn byla přidánn IM HC 1 n vyloučený kryatalický produkt byl postupnä (lkrát) rozetírán 5 hydrogen-uhličitnnem aadným, nakonec 3 vodou a krystalováh ze směsi dimethylformamiduK roztoku Z-Arg(N 02)-arg(NQ 2)-MCU (10,7 5 15 mmolů) v ledově kya§ 1 ině octové (100 ml) byl přidán 35...

Chromogenní substráty pro proteolytické enzymy štěpící v kyselé oblasti pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 262120

Dátum: 10.02.1989

Autori: Heinová Dagmar, Roubalová Alena, Kasafírek Evžen, Bartík Michal

MPK: C07K 5/10

Značky: oblastí, chromogenní, substráty, kysele, štěpicí, enzymy, proteolytické

Text:

...kyseliny chlorovodíkové V led. kyselině octově 6 Inílilitrůj. Po 3 h stání při teplotě místnosti byl krystalický hydrochlorid odfiltrován,promyt etherem a vysušen nad hydroxidem sodným a oxidem fosforečným. Bylo získáno 1,8 g kvant produktu o t. t. 232 až 236 °C. Vzorek k analýze byl krystałován z kyseliny octové a etheru t. t. 254 až 257 °C,mhf-ĺ 2,7 ° c - 0,2 dimethylformamidLRoztok hydrochloridx rniiroanilidu...

Způsob výroby heterocyklických sloučenin substituovaných zbytkem peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252832

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ives Jeffrey

MPK: C07K 5/10

Značky: způsob, heterocyklických, výroby, zbytkem, peptidů, sloučenin, substituovaných

Text:

...činidly, jakož i antiínfekčnímí činidly. Ve shora uvedeném obecném VzorciR znamená popřĺpadě substituovaný pěti~ nebo šestičlenný heterocyklický zbytek vybraný ze skupiny zahrnující ty heterocyklické zbytky, které obsahují(aj jeden atom dusíku, bi dva atomy dusíku,(c) jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku, nebo(d) jeden atom dusiku a jeden atom síry, přičemž připadný substituent jevyhrán e skupiny zahrnujicí methylovou skupinu,...