C07H 3/02

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20933

Dátum: 28.04.2009

Autori: Medoff Marshall, Masterman Thomas Craig

MPK: C07H 3/04, C07H 3/02, C07H 3/00...

Značky: biomasy, spracovanie

Text:

...a mikroorganizmy výrazne zlepšuje výťažok produktu získaného konverziou cukru, napríklad alkoholu, ako napríklad etanolu bez konverzie alebo spotrebovania samotnej biomasy. Začlenenie biomasy môže tiež zamedziť v neúplnej, zdĺhavej alebo zaseknutej konverzii produktu napr. fermentácii.Samotná biomasa nemusí byť konvertovaná na produkt (ako napríklad etanol) súčasne s cukrom s nízkou molekulovou hmotnosťou.V niektorých prípadoch môžu...

Spôsob nepretržitej kyslej hydrolýzy materiálov obsahujúcich celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17769

Dátum: 17.03.2008

Autor: Chernyavskaya Nina Andreevna

MPK: C07G 3/00, C07H 1/08, C07G 1/00...

Značky: materiálov, kyslej, spôsob, obsahujúcich, nepretržitej, hydrolýzy, celulózu

Text:

...pri použití štiepiaceho roztoku obsahujúceho 0,001 - 0,1 N kyselinu sírovú alebo chlorovodikovú, vodu a acetón(s koncentráciou acetónu od 70 do 90 ) pri teplotách od 145 C do 230 °C s piatimi po sebe nasledujúcimi spracovaniami toho istého množstva východiskovéhoMedzi hlavné nevýhody známej metódy patri použitie dvojfázového procesu na oddeľovanie monosacharidov od materiálov obsahujúcich celulózu v prvej fáze hydrolýza východiskovej...

Spôsob prípravy D-sedoheptulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284318

Dátum: 27.12.2004

Autori: Petruš Ladislav, Hricovíniová Zuzana

MPK: B01D 15/04, C07B 37/08, C07H 3/02...

Značky: přípravy, d-sedoheptulózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

D-Sedoheptulóza (D-altro-heptulóza) sa pripraví z východiskovej 2,3 : 5,6-di-O-izopropylidén-D-alofuranózy, na ktorú sa v prvom stupni pôsobí vodným roztokom formaldehydu za prítomnosti uhličitanu draselného v metanolickom prostredí, čím sa získa 2,3 : 5,6-di-O-izopropylidén-2-C-(hydroxymetyl)-D-alóza, ktorá sa po izolácii v druhom stupni hydrolyzuje zahrievaním vo vodnom kyslom prostredí. Vzniknutá 2-C-(hydroxymetyl)-D-alóza sa izoluje z...

Spôsob prípravy D-hamamelózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284292

Dátum: 29.11.2004

Autori: Hricovíniová Zuzana, Petruš Ladislav

MPK: C07H 3/02, B01D 15/04, C07B 37/08...

Značky: přípravy, d-hamamelózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava D-hamamelózy (2-C-hydroxymetyl-D-ribózy) z D-Fruktózy izomerizačnou reakciou katalyzovanou molybdénanovými iónmi za prítomnosti kyseliny boritej. D-fruktóza sa zohrieva vo vodných roztokoch v prítomnosti kyseliny boritej v množstve vyjadrenom mólovým pomerom k sacharidu 4 : 1 a katalytického množstva kyseliny molybdénovej 1 až 4 % hmotn., pri teplote 70 až 90 °C, počas 1 až 10 hodín, čím sa vytvorí rovnovážna zmes D-fruktóza :...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260397

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, přípravy, aldóz

Text:

...na východiskovú D-gluközu).Filtrát sa upraví zmesou inetanolu a etanolu v hmotnostnom pomere 1 1 na 500 mlcelkového objemu, pridá sa 100 m 1 anilínu a nechá stát 20 h pri teplote 23 °C. Kryštalický N-fenyl-D-monozylamin sa odfiltruje 80 g, t. j. 25 výťažok D-manozyvztahauvané na východiskovú D-glukózu, resp. 43 Ú/o-ný výťažok zohladnením na regenerovanfi D-gluközu a premyje zmesou metanolu a etanolu v hmotnostnom pomere 1 1. získaný...

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal

MPK: C07H 3/02, C13K 13/00, C12P 19/02...

Značky: výroby, arabinózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob prípravy a izolácie metyl-alfa-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279045

Dátum: 08.03.1995

Autori: Švec Jozef, Kozák Jan, Magdolen Peter, Kvasňovský Jaroslav, Lokaj Vladimír

MPK: C07H 1/08, C07H 15/04, B01D 9/00...

Značky: spôsob, metyl-alfa-d-xylopyranozidu, izolácie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-alfa-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid. Z materských lúhov sa zo zmesi 2-butanónu a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 4 až 30 dielov 2-butanónu na jeden diel etanolu izoluje metyl-alfa-D-xylopyranozid.

Spôsob prípravy a izolácie metyl-ß-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279017

Dátum: 08.02.1995

Autori: Magdolen Peter, Švec Jozef, Kvasňovský Jaroslav, Lokaj Vladimír, Kozák Jan

MPK: C07H 15/04, B01D 9/00, C07H 1/08...

Značky: spôsob, metyl-ß-d-xylopyranozidu, izolácie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-beta-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou zo zmesi etylesteru kyseliny octovej a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 6 až 40 dielov etylesteru kyseliny octovej na jeden diel etanolu izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid, ktorý sa premyje etanolom a...

Spôsob výroby D-galaktózy a etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281153

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rosenberg Michal

MPK: C07H 3/02, C12P 7/06, C12P 19/02...

Značky: spôsob, etanolu, výroby, d-galaktózy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že sa kvasinky rodu Saccharomyces submerzne kultivujú pri teplote 10 - 40 °C, hodnote pH 3,0 - 7,0 v prítomnosti 5 - 30 % hmotn. glukózovo-galaktózových sirupov, pričom D-galaktózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob výroby D-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277871

Dátum: 18.11.1992

Autori: Borovcová Magda, Dufek Vladimír, Jiřičný Vladimír, Prchlík Jaroslav, Dostál Jidřich, Suchlík Jiří, Staněk Vladimír

MPK: C07H 3/02

Značky: výroby, spôsob, d-arabinózy

Zhrnutie / Anotácia:

D-glukóza sa fermentačne oxiduje s kmeňom Asperigillus niger pri teplote 30 až 36 st. C a pH 5,5 až 6,5 udržovanom na konštantnej hodnote automatickým dávkovaním hydroxidu sodného, získaný 10 až 25 % roztok D-glukónanu sodného je priamo spracovaný v reaktore s fluidnou anódou pri hustote jednosmerného prúdu nad 350 A/m2 na 2 až 15 % hmotn. vodný roztok D-arabinózy, ktorý sa uvedie do styku s meničom iónov v H+ cykle, potom v OH-cykle a ďalej...

Spôsob prípravy D-arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278477

Dátum: 18.03.1992

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal, Švitel Juraj, Šturdík Ernest, Kočan Jozef, Kubala Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob, d-arabinózy

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave D-arabinózy dekarboxyláciou glukonanu peroxidom vodíka za prítomnosti katalyzátora sa dekarboxylácia uskutočňuje pôsobením peroxidu vodíka na glukonan sodný za katalytického účinku železnatých a železitých iónov vo vodnoetanolickom prostredí pri teplote 30 až 50°C, hodnote pH 4,5 až 7,0, pričom peroxid vodíka je kontinuálnym prídavkom udržiavaný v reakčnej zmesi v koncentrácii 0,01 až 1 % hmotn.

Spôsob prípravy L-manózy a L-glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278067

Dátum: 19.02.1992

Autori: Lattová Erika, Petruš Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob, l-glukózy, l-manózy

Zhrnutie / Anotácia:

L-Glukóza a L-manóza sa pripravuje zo sodných solí 1-deoxy-1-nitroalditolov L-arabinózy tak, že na vodný roztok sodných solí 1-deoxy-1-nitroalditolov L-arabinózy sa pôsobí ozónom pri teplote 20 až 25°C počas 0,25 až 2,5 h pri prietoku ozónu 30 až 60 mg.min-1. Po skončení reakcie sa po pridaní ekvimolárneho množstva fenylhydrazínu izoluje z reakčnej zmesi L-manóza-fenylhydrazón, z ktorého sa L-manóza získa reakciou s benzaldehydom a z filtrátu...

Způsob izolace D-ribózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267706

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kulhánek Miloš, Dostál Jindřich, Tadra Milan

MPK: C07H 3/02

Značky: způsob, d-ribózy, izolace

Text:

...použít takto získané roztoky přímo, případně po vhodném zahuštění, k dalším operacím, tj. roztokPodrobnosti zpüsobu podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení,které tento způsob pouze ilustrují, ale nijak neomezují.llutantem Bacillus pumílus VÚľB 1004, udržovaným na bujonovém šilcmém egeru, bylo po dvou ćnech nárůstu zeočkováno 100 ml půdy, obsahující 2 rozpuetného ěkrobu,2 S 6 kukuřičného extraktu. 0,3 39...

Způsob přípravy D-ribosy značené radioisotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265746

Dátum: 14.11.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: radioisotopem, d-ribosy, přípravy, způsob, značené

Text:

...je časově náročné a málo efektivní vzhledem k relativně vysokému bodu varu této kyseliny a současné nutnosti práce při teplotě pod 40 OC. Zbytkú kyseliny mravenčí je možno se zbavit jen obtížné, např.převáděním na těkavější methylester.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhovaný způsob přĺpravy D-ribosy značené radioisotopem 140 jehož podstata spočívá v tom, že značený ribonukleosid se hydrolýzuje kyselinou trífluor octovou, s výhodou o...

Způsob přípravy maltosy značené radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264250

Dátum: 13.06.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, izotopem, značené, maltosy, radioizotopem, stabilním, způsob

Text:

...C nebo stabilním isotopem C spočíva v tom, že- radiochemícké výtěžky jsou vyšší nebo pří nejmenším srovnatelné s výtěžky při dosud používané enzymové hydrolýze,- postup se mimořádněyzjednoduší (iontomě nič lze odstranit z reakční směsi pouhým odstředěním) a výrazně urychlí,- vedlejší produkty vznikají v celkovém množství jen do 10 a lze je oddělit např. papírovou chromatografií,- metoda je šetrnější než při použití hydrolý CS 264 250 B...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263187

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech, Bíliková Katarína

MPK: C07H 3/02, C13K 13/00

Značky: d-manózy, přípravy, spôsob

Text:

...aonohydratu D-glukőzy a získa 23,5 i hmot. D-aanôzy počítaně na D-glukôzu resp. . 39,5 z hmot. D-manězy vzhladom na regenerovanú D-qlukőzu.Postupuj sa ako, v príklade l s tým rozdielom. že sa pridá 10 ml vody (hmotnostný pomerD-glukôzy a vody 1021.6) a zmes aa zahrieva príteplota 120 °c počas 30 minut. Regensrujeaa 79 g (t.j. 40 t hmot.) nonohydr. tu D-qluköry a získa 42,5 g D-manözy (tj. 23,5 l hmot počítam na D-qlukôzu) .Poatupuje sa ako v...

Způsob přípravy 1,6-anhydro-beta-D-glukopyranosy značené radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 260699

Dátum: 12.01.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, způsob, radioizotopem, 1,6-anhydro-beta-d-glukopyranosy, značené

Text:

...organisny, napŕ. zelená řaso Chlorella vuígaria /A 0 121 sos/.Při pyrolýze by bylo možno vycházot z řádově niligrnnovýeh nnožetví znočeného škrobu, což by umožnilo jeho účinnějši vyoušoní a zejnéno účínnějěi pyrolýzu. ýZ těchto okuťečnosti vychází navrhovaný způsob připravy 1,ő-anhydro-(FD-glukopyranooy značeně radioísotopen MC, jehož podotota apočívá v tom, že se značený škrob půvoéen z fotooutotrofních organisnů, s výhodou ze...

Spôsob prípravy metyl-3-0-metyl-alfa-D-manopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257394

Dátum: 15.04.1988

Autor: Toman Rudolf

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, přípravy, metyl-3-0-metyl-alfa-d-manopyranozidu

Text:

...do sucha a zvyšky pyridínu sa odstránia kodestilaciott s vodou pri tlaku 5 kPa. Sirup sa rozpusti vo vode 30 m 1 a štyrikrát vytrepáva s chloroformrun 60 ml). Vodná vrstva sa odparí a nezreagovaný metyI-a-D-manopyranozid 0,5 g 10 0/0 sa môže použit pre ďalšiu metyláciu. Organická vrstva sa vysušĺ síranom sodným, odparí do sucha, pridá sa bezvodý pyridín 50 m 1, acetanhydrid 50 ml a reakčná zmes sa zahrieva pod spätným chladlčom pri 100 C po...

Způsob výroby D-glucitolu s obsahem až 15 % hmot. D-mannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244023

Dátum: 16.11.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavoel Jaroslav

MPK: C07H 3/02

Značky: d-glucitolu, obsahem, hmot, výroby, způsob, d-mannitolu

Text:

...produkty so sískdvají chromatogratií roztoku sacharósy, invortního cukru nobo jiných smčsí D-glukősy a D-fmktősy nobo směsí sacharőay a invortního cukru na aloupoi kationtomčnně pryslsyřioa a hydrogsnací aludtu. Podlo naatavaného Ipůsobu jímdní so sískdva sluát o zvolenom složení, t.j. svolonćm obsahu glukôayča frůtkősy.Ľatalytickou hąydrogsnací sa pak pripraví glucitol požadovaná čistoty. Saoharősa, pŕíp.invsrtní cukr, získaný...

Spôsob prípravy turanózy a D-glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240545

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kovzun Igor Grigorjevie, Ovearenko Fedor Danilovie

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob, turanózy, d-glukózy

Text:

...roztoku 25 g melezitôzy v 250 ml vody sa pridá 25 g iónomeníča s funkčnými sulfoskupinarni Woriatit KPS 200, 0,3 až 0,85 milimetrov a za miešania sa hydrolyzujepri teplote B 0 °C po dobu 6 h. Hydrolyzát safiltráciou oddelí od iónomeniča a zahustí na 19 g sirupu. 2 g tohoto sirupu sa rozpustia v 2 m 1 35 hmot. vodného rioztoku etanolua nanesü na kolónu naplnenú iónomeničom s funkčnými skupinami vo vápenatej forme Dowex 50 Wx 8,...

Sposob prípravy 1,6-anhydro-2,3-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251992

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, 1,6-anhydro-2,3-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy, spôsob

Text:

...v jedinom reakčnom stupni ~ 90 a nižšie náklady.1,6-ąnhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-jŕł-D-glukoPyranoza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metaľ 10111, prlda sa 50 m 1 citran-fosforečnanový Pufeľ 0,05 11101 N 171, pH 5,0) a k tomuto roztoku sa pridaju bunky izolované z kmeňa Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 (0,5 gramov). Enzýmová hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po dobu 48 hod. Reakčný roztoksa po odsolení...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 4-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240333

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hlavay Sandor, Dezséry Loránd, Szilvássy Zsolt

MPK: C07H 3/02, C13K 1/00

Značky: přípravy, 6-anhydro-2, spôsob, stereošpecifickej, 4-di-o-acetyl-.beta, d-glukopyranózy

Text:

...1,6-anhyd ro-2,4-di-O-acetyl-li-D-glukopyranôzy v reakčnej zmesi je však nižší, okolo 52 0/0. Výhodou tohto postupu je jeho jednoduchosť,vysoké výťažky 1,ô-anhydro-2,4-di-O-acetyl-gí-D-glukopyranözy v jednom reakčnom stupni.LB-Anhydro-Z,3,4-tri-O-acetyl-p-D-glukopyranóza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metanolu a takto pripravený roztok sa pridá do 50 ml cltranovo f/osforečnanového pufru,0,05 mol . l o pH 5,8 a pridá sa chymo sa, týka...

Spôsob prípravy metyl-3, 5,6-tri-O-benzoyl-.alfa. a.beta. -D-glukofuranozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240332

Dátum: 15.06.1987

Autori: Frcska Miklos, Matijka Dušan, Bálek Miloo

MPK: C07H 3/02, C13K 1/00

Značky: spôsob, 5,6-tri-o-benzoyl-.alfa, d-glukofuranozidov, přípravy, a.beta, metyl-3

Text:

...teplotu 5 °C a postupne sa pridáva 16 mi 96 0/0 hmot. kyseliny sírovej. Po pridaní sa reakčná zmes miešaešte 5 hodin. Po zneutralizovaní reakčnejzmesi 5 U 0/0 hmot. vodným roztokom hydroxidu sodného sa vzniknuté anorganické soli odfiltrujú a filtrát sa zahustí. Destilačný zvyšok sa rozpustí v 200 mi 0,05 mol . l kyseliny chlorovodíkovej a zahrieva pri teplote 40 °C po dobu 4 hodín. Reakčný roztok sa potom zneutralizuje 20 0/0 hmot. roztokom...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 3-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240331

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ivan Lubomír, Šmidák Štipán, Bódi Jan

MPK: C13K 1/00, C07H 3/02

Značky: přípravy, 3-di-o-acetyl-.beta, stereošpecifickej, 6-anhydro-2, spôsob, d-glukopyranózy

Text:

...pripravený roztok sa pridá do 50 ml citranovo tostorečňanového pufru,0,05 mol . l o pH 5 a k tomuto roztoku sa pridá ali-esteráza z bravčovej pečene EC 3.1.1.1, 1 ml o celkovej aktivite 2,6 ncat a špecifickej aktivite 2 ncat . mg. Enzýmova hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po d-obu 48 h. Ziskaný reakčný produkt obsahoval 70 hmotnostných 1,ô-anhydro-2,3 4-di-O-acetyI-(f-D-glukopyranózy, t. j. 0,7 g. Reakčná zmes mimo tohto hlavneho...

Spôsob izolácie D-volemitolu z prvosienky jarnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 240315

Dátum: 15.06.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Mihály František

MPK: C07H 3/02

Značky: prvosienky, spôsob, izolácie, d-volemitolu, jarnej

Text:

...je jednoduché a jeho vý ťažnosť je podstatne vyššia. Ďalšou výhodou je, že techniku izolácie je možné uplatniť pre izoláciu D-volemitolu i z iných druhov rastlín, resp. častí rastlín.Na vzduchu vysušené nadzemná časť prvo K. sienky ,jarnej nazbieranä V dobe kvitnutia 400 gf sa maceruje V 7 0/0 hmot. vodnomroztoku kyseliny mravčej 4 l 10 hodím pri teplote 75 °C, potom sa droga odfiltruje a opät zahrieva 5 hodin V 7 hmot. Kyseline...

Spôsob prípravy melibiózy a D-fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239597

Dátum: 15.06.1987

Autori: Addašina Jozef, Raeko Dušan

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, d-fruktózy, melibiózy, přípravy

Text:

...a Vyrobené produkty sú kryštalické látky o Vysokej čistote.I( roztoku 25 g rafinózy V 250 ml Vody sa pridá 25 g ionomeniča s funkčnými sulfoskupinamiWofatit KPS 200 0,3 až 0,85 mm a za miešania sa hydrolyzuje pri teplote 60 °C po dobu 8 h. Hydrolyzát sa filtrácíouoddelí od ionomeniča a zahustí na 21 g si-vrupu. 2 g tIohto sirupu sa rozpustí V 2 ml 35perc. hmot. vodného roztoku etanolu a nanesie na kolónu naplnenú ionomeničom s funkčnými...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233220

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kubala Jozef, Rosík Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, přípravy, d-manózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-manózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmes D-glukózy a D-manózy selektívne rozdelí pomocou silne kyslého vymieňača katiónov vo vápenatej forme, ako eluačné činidlo sa použije 5 až 60 % vodný roztok etylalkoholu. Čistá frakcia, ktorá obsahuje D-manózu sa po zahustení a odfarbení aktívnym uhlím zahustí a z etylalkoholu vykryštalizuje. Vynález má rozsiahle použitie pri štúdiu biochemických pochodov, v...

Způsob přípravy D-arabinosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231400

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: způsob, d-arabinosy, přípravy, isotopem, stabilním, radioisotopem, značené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-arabinosy, značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že D-arabinosa se připravuje ze značené D-glukosy cestou přes oxidaci na kyselinu D-glukonovou, její převedení na vápenatou nebo barnatou sůl a oxidativní odbourání této soli v jedné reakční směsi bez isolace meziproduktů, přičemž odbourání vápenaté nebo barnaté soli kyseliny D-glukonové se provádí za...

Způsob přípravy D-lyxosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231399

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: způsob, přípravy, stabilním, radioisotopem, d-lyxosy, značené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsoby přípravy D-lyxosy značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že D-lyxosa se připravuje ze značené D-galaktosy cestou přes oxidaci na kyselinu D-galaktonovou, její převedení na vápenatou nebo barnatou sůl a oxidativní odbourání této soli, přičemž odbourání vápenaté nebo barnaté soli kyseliny D-galaktonové se provádí za katalyzy trifluoracetátem železitým, s výhodou při...

Spôsob prípravy L-glyceraldehydu a L-erytrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234864

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kubala Jozef, Linek Kazimír

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob, l-glyceraldehydu, l-erytrózy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy L-glyceraldehydu a L-erytrózy. Podstata vynálezu spočíva v tam, že, sa L-arabinóza oxiduje octanom olovičitým v prostredí 80 až 90 percent kyseliny octovej pri teplotách 15 až 20 °C po dobu 15 až 20 minút. Reakčná zmes po zahustení pri tlaku 2 až 5 kPa na rotačnej odparke sa rozpustí v octane etylnatom a extrahuje vodou. Vzniklé formyl estery cukrov sa uvolnia pomocou 5 až 10 percentnej kyseliny octovej a voľné...

Spôsob prípravy D-/U-14C/erytrózy a D-/U-14C/treózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232889

Dátum: 01.01.1987

Autori: Biely Peter, Bílik Vojtech, Kolina Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-/U-14C/erytrózy a D-/U-14C/treózy z D-/U-14C/arabinózy resp. D-/U-14C/ xylózy. Podstata vynálezu spočíva v oxidačnom odbúraní 4-nitrofenylhydrazónov D-/U-14C/aldopentóz peroxidom vodíka za katalytického účinku molybdénanových iónov na odpovedajúce D-/U-14C/aldotetrózy. Vynález má význam pre prípravu D-/U-14C/aldotetróz, ktoré sa využívajú pri štúdiách chemických a biochemických premien sacharidov.

Spôsob prípravy D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/manózy z a-/U-14C/glukánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232888

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bílik Vojtech, Biely Peter, Kolina Jozef

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/-manózy z ?-/U-14C/glukánu. Podstata vynálezu spočíva v hydrolýze ? -/U-14C/glukánu a za upravených reakčných podmienok následnej epimerizácii D-/U-14C/glukózy katalyzovanej molybdénanovými iónmi za vytvorenia rovnovážnej zmesi D-/U-14C/ glukózy a D-/U-14C/manózy v pomere 3 : l. Vynález má význam pre prípravu D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/-manózy, ktoré sa veľmi často využívajú pri...