C07G

Spôsob získavania hroznového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288353

Dátum: 18.04.2016

Autori: Kazacker Aleksander, Káčerík Peter

MPK: C07B 63/00, C07G 99/00

Značky: pigmentů, spôsob, získavania, hroznového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania hroznového pigmentu, ktorý zahŕňa namáčanie suroviny – hroznových výliskov v demineralizovanej vode v priebehu 12 hodín, premývanie demineralizovanou vodou pri teplote 65 – 70 °C do dosiahnutia pH premývacích vôd 5,5 – 6,0, spracovanie premytej suroviny roztokom hydroxidu amónneho s koncentráciou 0,3 – 0,4 % pri teplote 30 - 40 °C v priebehu 10 – 12 hodín, extrakciu usadeniny roztokom hydroxidu sodného s koncentráciou 0,1 –...

Spôsob regenerácie oleja a sulfonátov z filtračných koláčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287065

Dátum: 14.10.2009

Autori: Pianta Orazio, D'elia Luigi

MPK: C10M 159/00, C07C 303/00, C07G 99/00...

Značky: oleja, filtračných, koláčov, sulfonátov, regenerácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania filtračných koláčov získaných pri filtrácii olejov obsahujúcich sulfonáty kovov alkalických zemín, pričom uvedená filtrácia sa uskutočňuje v prítomnosti filtračných pomocných materiálov skladajúcich sa v podstate z kremičitého materiálu, ktorý pozostáva z týchto stupňov: a) zriedenie filtračného koláča alifatickým uhľovodíkom so 4 až 8 atómami uhlíka, prednostne hexánom, pridanie iného pomocného filtračného materiálu, a tým...

Spôsob výroby zmesi námeľových vločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286270

Dátum: 26.05.2008

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: C07G 5/00, A61K 36/06, B05D 1/00...

Značky: zmesí, výroby, námelových, spôsob, vločiek

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob výroby zmesi námeľových vločiek na zabezpečenie jej štruktúry a tvaru na následnú extrakciu námeľových alkaloidov, pričom sa najprv vykonáva zabezpečenie vstupného námeľa s jeho prípadnou úpravou vlhkosti, následne sa od námeľa separujú mechanické nečistoty a potom sa námeľ prípadne podrobí hmotnostnej a veľkostnej separácii do jednotlivých frakcií, ďalej sa na námeľ a/alebo na jednotlivé frakcie námeľa pôsobí celkovým tlakom,...

Spôsob nepretržitej kyslej hydrolýzy materiálov obsahujúcich celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17769

Dátum: 17.03.2008

Autor: Chernyavskaya Nina Andreevna

MPK: C07G 1/00, C07G 3/00, C07H 1/08...

Značky: obsahujúcich, nepretržitej, kyslej, hydrolýzy, materiálov, spôsob, celulózu

Text:

...pri použití štiepiaceho roztoku obsahujúceho 0,001 - 0,1 N kyselinu sírovú alebo chlorovodikovú, vodu a acetón(s koncentráciou acetónu od 70 do 90 ) pri teplotách od 145 C do 230 °C s piatimi po sebe nasledujúcimi spracovaniami toho istého množstva východiskovéhoMedzi hlavné nevýhody známej metódy patri použitie dvojfázového procesu na oddeľovanie monosacharidov od materiálov obsahujúcich celulózu v prvej fáze hydrolýza východiskovej...

Ligandom modifikované materiály s polyoxo-hydroxy kovovými iónmi, ich použitie a spôsoby výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19367

Dátum: 06.02.2008

Autori: Powell Jonathan Joseph, Pereira Dora Isabel Amaral, Bruggraber Sylvaine Francoise Aline, Faria Nuno Jorge Rodrigues

MPK: C07F 15/02, C07G 99/00

Značky: polyoxo-hydroxy, výroby, materiály, modifikované, ligandom, iónmi, spôsoby, kovovými, použitie

Text:

...materiálu s polyoxo-hydroxy kovovými iónmi, zahrnujúceho ióny kovov (M), Iigandy (L) a oxo alebo hydroxy skupiny (OH), kdeM predstavuje jeden alebo viac kovových iónov, vybraných z Ag, Al 3, Au 3, Be, Ca, Co, CW, Cu 2,Eu, Fe, Mg 2, Mn, Ni, sr, V 52 ZnZ a ZrzñL predstavuje jeden alebo viac Iigandov, ktoré zahŕňajú ligand zvolený z karboxylovej kyseliny, maltolu,etylmaltolu, vanilínu, hydrogénuhličitanu, síranu, fosforečnanu,...

Vynálezy kategórie «C07G» v ZSSR.

Spôsob a zariadenie na výrobu glukózy, etanolu, furfuralu, furánu a lignínu z obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11981

Dátum: 30.07.2007

Autori: Rychtár Libor, Kratochvíl Zdeněk, Machek František, Bouška František

MPK: C12P 19/02, C12P 17/04, C07G 1/00...

Značky: výrobu, etanolu, surovin, furanu, ligninu, obnoviteľných, spôsob, furfuralu, glukózy, zariadenie

Text:

...kontínuálnych technológií, ktoré možno rozdeliťNepriame metódy sú dvojstupňovć metódy, v prvom stupni sa pripravil roztok sacharóz (s pomocou predhydrolýzy, hydrolýzy, dcligniñkácie alebo extrakcie) a tento roztok sa spracoval v nasledujúcom stupni s pomocou dehydratačnej reakcie. Existujú metódy, ktorýmimožno separovať fural v prvom kroku z uvoľňovaných plynov, avšak väčšina furalu sa tvorív druhom stupni dehydratácie predhydrolýzy.Počas...

Kvartérne chelidonínové a alkaloidové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7819

Dátum: 12.03.2004

Autor: Nowicky Wassyl

MPK: A61K 31/00, A61K 36/00, C07D 221/00...

Značky: liekov, chelidonínové, deriváty, výroby, alkaloidové, použitie, výrobu, kvartérne, spôsob

Text:

...chelidonínu, oxychelidonínu a metowchelidonínu, pokial nie je uvedené inak, alebo pokiaľ sa nedá implicitne odvodiť inak zopisu. Vhodné organické rozpúšťadlo podľa vynálezu je akýkoľvek prostriedok, vktorom sa alkaloidy zamýšľané pre reakciu dajú rozpustiť. Alkaloidy možno rozpustiť napríklad vorganickom rozpúšťadle, ktoré uľahčuje alebo prispieva kalkylačnej reakcii,napríklad rozpúšťadlo vybrané zo skupiny pozostávajúcej z monochlórmetánu,...

Prípravok zabraňujúci vypadávaniu vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279673

Dátum: 10.08.1994

Autori: Yunis Adel, Jimenez Joaquin

MPK: C07C 401/00, C07G 13/00, A61K 31/59...

Značky: prípravok, zabraňujúci, vypadávaniu, vlasov

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje vitamín D3 alebo jeho analóg, derivát alebo štruktúrny analóg v množstve dostačujúcom na dosiahnutie stimulácie rastu vlasov alebo prevencie, alebo redukcie chemoterapiou indukovanej alopécie. Výhodne tento prípravok obsahuje 1,25-dihydroxyvitamín D3 alebo 1,25-dihydroxy-16-én-23-ín-cholkalciferol.

Způsob čištění surového folikuly stimulujícího hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259723

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotáb Stanislav, Vávra Vladimír

MPK: C07G 15/00

Značky: způsob, folikuly, čištění, stimulujícího, hormonu, surového

Text:

...až 8, s výhodou při. 7,5 odstruaní balastní látky vysolením síranem arnonným do jeho koncentrace 1,8 M. Ze získaného vodného roztoku folikuly stimulujícího hormonu se čistý hormon izoluje vysolením síranem amonným při jeho koncentraci 3,2 M.Výhoda způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nežadoucí adsorpce žádaného hormonu tím, že se celý izolační postup při čištění surověho meziproduktu FSH rozdělí na dvě základní operace a...

Sposob výroby stabilizovaného lignínsulfonanu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254233

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bistrická Margita, Daniš Ľudovít, Staník Vojtěch

MPK: C07G 1/00

Značky: výroby, lignínsulfonanu, železnatého, stabilizovaného, spôsob

Text:

...neyykazuje dostatočnú schopnost znižovať viskozitu suspenzií. V oboch prípadoch sa. získa lignínsulionan železnatý, ktorý nevykazuje maximálne reologické vlasthosti.850 1 zahustených sulfitových výluhov kone. 51,3 hmot. percent s obsahom monosacharidov 23 hmot. percent sa podľa AO č. 234 B 018 pri teplote 95 C desulfituje a desacharizuje za lneustáleho miešania účinkom 145 litrov hydr-oxidu sodného o koncentrácii 330 g v 1 litri pri pH...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Husák Jioí, Hireš Jaroslav, Iurišová Julie, Drobný František

MPK: C09B 61/00, C07G 13/00, C08K 3/24...

Značky: vitaminochlorofylového, způsob, stabilizace, koncentrátů

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Způsob výroby nového polypeptidového antibiotika s protinádorovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251077

Dátum: 11.06.1987

Autori: Miyaki Takeo, Sakai Fumihide, Konishi Masataka, Kawaguchi Hiroshi

MPK: A61K 35/74, C07G 11/00

Značky: protinádorovým, polypeptidového, nového, způsob, antibiotika, účinkem, výroby

Text:

...C., listopad 1975.Fyziologické vlastnosti kmene 1-1710-49Test Výsledek Prostředí teplota maximální růst při 28 °C, mírný Bennetův agar při 20 až 37 °C, neroste při 10 a 41 °C reakce se želatinou zkapalnění prostředí s glukózou, peptonem a gelatinou hydrolýza škrobu hydrolýza agar se škrobem reakce s odstředěným mlékem není koagulováno, je úplně Difco s odstředěným mlékem peptonizováno tvorba melanoidního pigmentu netvoří se bujón s tryptonem...

Způsob odstranění choriogonádotropního hormonu z roztoků lidských krevních derivátů izolovaných z retroplacentárního nebo abortního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 239472

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Šula Karel, Ottis Jioí, Šulc Zdenik, Štefek Stanislav

MPK: A61K 37/04, A61K 39/395, C07G 15/00...

Značky: krevních, abortního, lidských, způsob, izolovaných, retroplacentárního, odstranění, roztoku, hormonu, choriogonádotropního, derivátů, séra

Text:

...elbuminu, případně dalších roztoku krevníoh derivátů, získaných z retroplacentćrních nebo abortních výchozích materiálů, jednoduchým technologicky nenáročným způsobem. ztráty vzniklé při navrhovaném způsobu jsou nízké a jejich úroveň je závislá na promyti sorbdního materiálu, případně na vhodném zařazení postupd do procesu frakcionace. Postup neovlívñuje negatívne z zadného známého hlediska kvalitu konečného produktu. Zařazením...

Způsob výroby 3-iminomethylderivátů rifamycinu SV

Načítavanie...

Číslo patentu: 236653

Dátum: 15.02.1987

Autori: Marsili Leonardo, Pasqualucci Carmine

MPK: C07G 11/00

Značky: výroby, způsob, rifamycinu, 3-iminomethylderivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce III, kde X znamená skupinu =NR, ve které R představuje benzylovou skupinu, nebo aminoskupinu nebo 4-methylpiperazinoskupinu reakcí rifamycinu S vzorce II se sloučeninou obecného vzorce V v inertním organickém rozpouštědle, při teplotě mezi teplotou místnosti a teplotou varu rozpouštědla, za vzniku meziproduktu, který se zpracuje vodou a inertním organickým rozpouštědlem nemísitelným s vodou při pH 4 až 6,...

Způsob dělení D a L isomerů analogů oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235151

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krojidlo Milan, Lebl Michal, Flegel Martin

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: dělení, isomerů, způsob, oxytocinu, analogů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení D a L isomerů analogů oxytocinu obecného vzorce I, kde R1 a R2 je H nebo CH3, R3 je H nebo NH2, R4 je H, OH, alkyl o 1 až 3 uhlících nebo alkoxyl s jedním až dvěma uhlíky, R5 je S-S, S-CH2 nebo CH2-S a konfigurace aminoskupiny v poloze 2 je označené + je D nebo L, vyznačený tím, že směs analogů obecného vzorce I majících v poloze 2 racemickou aminokyselinu, se dělí pomocí vysokotlaké chromatografie na koloně silikagelu se...

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230327

Dátum: 15.10.1986

Autori: Jošt Karel, Machová Alena, Servítová Linda, Barth Tomislav, Slaninová Jiřina, Lebl Michal

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: oxytocinu, analog, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Analog oxytocinu vzorce I, kde všechny aminokyseliny jsou L-řady a pouze zbytek p-methylfenylalaninu má konfiguraci D, kde všechny chirální aminokyseliny jsou L-řady a pouze zbytek p-methylfenylalaninu.

Analogy vasopresinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230315

Dátum: 15.10.1986

Autori: Krejčí Ivan Rndr, Kupková Běla, Brtník František, Škopková Jana, Machová Alena, Barth Tomislav, Jošt Karel, Hrbas Pavel, Servítová Linda

MPK: C07G 15/00

Značky: analogy, výroby, jejich, vasopresinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů vasopresinu chemického vzorce kde X značí D-arginin nebo ornithin a způsobu jejich výroby. Tyto analogy vasopresinu, mající v poloze 8 nebílkovinnou bazickou aminokyselinu a ve srovnání s přírodním hormonem odstraněný glycinamidový zbytek z polohy 9, zachovávají si účinek na centrální nervový systém při velmi nízké endokrinní aktivitě. Podstata způsobu výroby těchto analogů spočívá v tom, že lineární peptidy chemického...

Analogy vasopresinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229896

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jošt Karel, Machová Alena, Brtník František, Servítová Linda, Slaninová Jiřina, Barth Tomislav, Šimek Petr

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: jejich, analogy, způsob, výroby, vasopresinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů vesopresinu chemického vzorce I kde X značí zbytek cysteinu nebo penicilaminu, a způsobu jejich výroby. Tyto analogy se vyznačují tím, že mají inhibiční (antagonistické) účinky vůči některým biologickým aktivitám neurohypofysárních hormonů. Podstata způsobu výroby analogů vasopresinu spočívá v tom, že se lineární peptidy vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I obsahující dvě sulfhydrylové skupiny, oxidují za...

Analog oxytocinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229895

Dátum: 15.04.1986

Autori: Machová Alena, Slaninová Jiřina, Jošt Karel, Servítová Linda, Lebl Michal, Barth Tomislav

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: výroby, oxytocinu, způsob, analog

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového analogu oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou konfigurace L s výjimkou p-etylfenylalaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog oxytocinu vykazuje prodloužený inhibiční účinek vůči uterotonické aktivitě oxytocinu při testu ne děloze in vivo. Podstata způsobu výroby analogu oxytocinu vzorce I spočívá v tom, že se 2-D-p-etylfenylalaninloxytocin (jehož způsob výroby je popsán v PV...

Analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229894

Dátum: 15.04.1986

Autori: Machová Alena, Barth Tomislav, Lebl Michal, Slaninová Jiřina, Jošt Karel, Servítová Linda

MPK: C07G 15/00, C07C 103/52

Značky: výroby, analog, vasopresinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogu vasopresinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny mají konfiguraci 1. s výjimkou p-etylfenylaleaninu /Phe(Et)/, který má konfiguraci D. Tento analog se vyznačuje tím, že má inhibiční účinek vůči presorické aktivitě vasopresinu. Podstata způsobu výroby nového analogu vasopresinu spočívá v tom, že se z lineárního peptidu vzorce II odstraní chránicí skupiny a vzniklá disulfhydrylová látka se oxiduje ze...