C07F 9/38

Fosfonátové spojovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17520

Dátum: 15.09.2010

Autori: Fleming Eimear, Kneafsey Brendan, Fay Nigel, Nolan Darren

MPK: C07F 9/40, C07F 9/38, C07F 9/12...

Značky: spojovacie, kompozície, fosfonátové

Text:

...Vo všeobecnosti je žiaduce, aby sa viazanie dosiahlo počas vulkanizačného kroku, ako je lisovanie,pretláćanie, vstrekovanie a zahriatie v autokláve, napriklad parou alebo horúcim vzduchom. Do matrice sa môže injikovat napríklad polotuhá guma. Polotuhá guma sa potom zosieťovala do plne vytvrdenej gumy a v rovnakom case na vytvorila väzba s materiálom.0014 Určité požiadavky na vytvrdzovací systém sú žiaduce. Tieto zahŕňajú...

Difenylsulfidové deriváty a lieky, ktoré ich obsahujú ako aktívnu zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17477

Dátum: 08.07.2010

Autori: Fujii Kiyoshi, Taru Momoko, Miyoshi Keita, Kohno Yasushi

MPK: A61P 31/04, A61P 43/00, A61K 31/662...

Značky: zložku, obsahujú, deriváty, difenylsulfidové, aktívnu, lieky

Text:

...ako terapeutický alebo preventívny liek na sepsu. Navyše bolo opísané, že antagonista S 1 P 1 zvyšuje permeabilitu cievnej steny a spôsobuje pulmonálny edém (nepatentová literatúra 8). Preto, aby nový terapeutický alebo preventívny liek na sepsu mal vysokú úroveň bezpečnosti, tento terapeutický alebo preventívny liek by mal mať slabý S 1 P 1 antagonistický účinok, výhodne vykazuje S 1 P 1 agonistický účinok a výhodnejšie nevykazuje...

Povlaková kompozícia na kovy inhibujúca koróziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284558

Dátum: 27.05.2005

Autori: Wolf Jean-pierre, Braig Adalbert, Frey Markus, Kramer Andreas

MPK: C08K 5/524, C07F 9/38, C08K 5/5317...

Značky: kompozícia, inhibujúca, koróziu, povlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú všeobecné symboly špecifické významy, a prípadne ich soli odvodené od zirkónu, bizmutu a vápnika, ako aj soli so zlúčeninami všeobecného vzorca (II), v ktorom všeobecné symboly majú špecifické významy, použiteľné ako inhibítory korózie v povlakových kompozíciách určených na ochranu kovových povrchov.

Nové oxazolidinónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10131

Dátum: 17.12.2004

Autori: Cho Chong Hwan, Lee Tae Ho, Choi Sung Hak, Im Weon Bin, Rhee Jae Keol

MPK: C07D 263/32, C07D 413/14, C07D 413/10...

Značky: oxazolidinónové, nové, deriváty

Text:

...pyridínu alebo fenyl V polohe 4 fenyloveho kruhu. Tieto zlúčeniny majú silnú inhibičnú aktivitu proti širokému spektru baktérií a sú vynikajúcim antibiotikom 7 porovnaní s prípravkom Zyvox. Avšak tieto zlúčeniny nemôžu byť formulované do injekcií pre ich0006 Európska patentová prihláška EP O 352 781 A 2 opisuje0007 Medzinárodná patentová prihláška W 0 03/022824 Al opisujezlúčeniny nasledujúceho vzorca (I), alebo ich farmaceuticky...

Deriváty aminofosfónovej kyseliny, ich adičné soli a modulátory receptora S1P

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9529

Dátum: 18.02.2004

Autori: Hori Wataru, Kuriyama Kazuhiko, Kohno Yasushi, Tanaka Kiyoaki

MPK: A61K 31/662, A61P 1/04, A61K 31/661...

Značky: modulátory, aminofosfónovej, deriváty, receptora, kyseliny, adičné

Text:

...cirhóza pečene, chronické zlyhanie obličiek a glomeruloskleróza (Patentový dokument 3. Ďalej bolo preukázané, že zlúčeniny, ktoré pôsobia ako agonisty receptorov S 1 P, modulujú migráciu Ieukocytov (Nepatentový dokument 4 a Nepatentový dokument 5). Ďalej bolo preukázané, že deriváty spomenuté vo vyššie citovaných Nepatentových dokumentoch sú účinné nielen proti rôznym transplantátom orgánov a GCDH, ale rovnako proti autoimunitným...

Deriváty benzazepinon-N-octovej kyseliny substituované kyselinou fosfónovou, ako aj spôsob ich výroby a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283233

Dátum: 03.03.2003

Autori: Wurl Michael, Waldeck Harald, Meil Jörg, Thormählen Dirk

MPK: C07F 9/08, A61K 31/215, C07F 9/38...

Značky: benzazepinon-n-octovej, kyselinou, substituované, tieto, kyseliny, liečivá, spôsob, obsahujúce, deriváty, zlúčeniny, výroby, fosfónovou

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), a ich fyziologicky prijateľné soli týchto derivátov. Opísaný je aj spôsob prípravy týchto derivátov reakciou východiskovej zlúčeniny vzorca (IV) a derivátov fosfonometylcyklopentánkarbónovej kyseliny s derivátmi benzazepinom-N-octovej kyseliny, pričom prípadne je možná ďalšia esterifikácia získanej zlúčeniny. Liečivo ako účinnú zložku obsahuje uvedený derivát spolu s farmaceutickou pomocnou alebo...

Spôsob selektívnej produkcie rastlín so samčou a samičou sterilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9285

Dátum: 14.02.2003

Autori: Thompson Paul Anthony, Hadfield Stephen Thomas, Zhang Yan, Viner Russell, Mitchell Glynn, Hawkes Timothy

MPK: C12N 9/06, C07F 9/38, C12N 15/82...

Značky: rastlín, sterilitou, samičou, samčou, spôsob, produkcie, selektívnej

Text:

...Pri takomto systéme by bolo nepraktické zberat iba semená zo samičícltrodičov (so samčou sterilitou). Kontaminácia nehybridnými semenami pochádzajúcimi zo samčieho rodiča sa môže minimalizovať použitím tak nízkeho percenta takýchto samčích rodičovských rastlín vo vysadenej zmesi, ako je len možne, a/alebo použitím samčich rastlín, ktoré sú so samčou sterilitou. Spôsob konštrukcie dominantnej línie so samičou sterilitou sa už opísal (EP 412...

Sodná soľ dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283110

Dátum: 27.12.2002

Autori: Konopíková Marta, Štibrányi Ladislav

MPK: C07F 1/04, C07F 1/00, C07F 7/00...

Značky: dietylesteru, 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej, kyseliny, sodná, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sodná soľ dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny vzorca (I) a spôsob jej prípravy transesterifikáciou dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny bezvodým octanom sodným pri teplote 90 až 140 °C za súčasného oddestilovávania vznikajúceho etylacetátu.

Spôsob prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283108

Dátum: 27.12.2002

Autori: Štibrányi Ladislav, Konopíková Marta

MPK: C07F 9/00, C07F 7/00, C07F 7/02...

Značky: 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej, kyseliny, spôsob, přípravy, dietylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Dietylester 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny sa pripraví kontinuálnym čerpaním zmesi trietoxyvinylsilánu, dietylesteru kyseliny fosfónovej a peroxidického katalyzátora cez prietokový reaktor, ohrievaný na teplotu 120 až 180 °C, pričom reakčná doba je 30 až 300 s a molárny pomer trietoxyvinylsilánu k dietylesteru kyseliny fosfónovej je 1 : 1,2 až 1: 2 a molárny pomer di-terc.butyl-peroxidu ako katalyzátora k trietoxyvinylsilánu je 1 :...

Spôsob odstraňovania N-fosfonometylglycínu z vodnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282217

Dátum: 15.10.2001

Autor: Hodgkinson Ian

MPK: C07F 9/38

Značky: vodnej, spôsob, odstraňovania, n-fosfonometylglycínu, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania N-fosfonometylglycínu (glyfosatu) alebo jeho soli, alebo iónovej formy z vodnej zmesi, v ktorej je prítomný. Touto vodnou zmesou je tekutý odpad z procesu výroby glyfosatu, pri ktorom sa k tejto zmesi pridajú ióny schopné tvoriť nerozpustnú alebo čiastočne rozpustnú komplexnú soľ glyfosatu, a táto komplexná soľ sa odstráni zo zmesi. Vhodné sú najmä železité ióny. Podľa výhodného integrovaného spôsobu sa glyfosat...

Indánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282098

Dátum: 03.09.2001

Autori: Lago Amparo Maria, Leber Jack Dale, Peishoff Catherine Elizabeth, Cousins Russell Donovan, Elliott John Duncan

MPK: A61K 31/36, A61K 31/19, A61K 31/41...

Značky: spôsob, farmaceutický, použitie, indánové, přípravy, deriváty, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nové indánové deriváty, všeobecného vzorca (I), ktoré sú antagonistami receptorov endotelínu. Tieto zlúčeniny sú vhodné na použitie a na liečenie hypertenzie, zlyhania obličiek alebo cerebrovaskulárneho ochorenia.

Spôsob odstraňovania odpadových látok obsahujúcich fosfor, alendronátov a ich vedľajších produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281649

Dátum: 17.04.2001

Autori: Venkataramani Edamanal, Magliette Ralph, Forman Andrew, Mckinney Donald

MPK: C07F 9/38, C02F 1/52

Značky: obsahujúcich, fosfor, vedľajších, spôsob, produktov, odstraňovania, alendronátov, odpadových, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania odpadových materiálov s obsahom fosforu (POx), alendronátu a vedľajších produktov alendronátu zo surových materských lúhov z výroby kyseliny 1-hydroxy-C2-C6-alkylidén-1,1-bisfosfónovej, napríklad alendronátu sodného. Na vyzrážanie materiálov s obsahom POx sa najprv k surovým materským lúhom pridá chlorid vápenatý, potom oxid vápenatý. Potom je zmes neutralizovaná na pH 7 na dokončenie zrážania. Zo zrazeniny je...

Spôsob čistenia aminometylénfosfónových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279107

Dátum: 03.06.1998

Autori: Simon Jaime, Garlich Joseph, Masterson Tipton

MPK: C07F 9/38, C07F 9/6524

Značky: kyselin, čistenia, aminometylénfosfónových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina etyléndiamíntetra(metylénfosfónová) a 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-1,4,7,10-tetra(metylénfosfónová) sa pripraví rozpustením menej čistej aminometylénfosfónovej kyseliny vo vodnej báze, roztok sa okyslí anorganickou kyselinou pri vyššej teplote kvôli vyzrážaniu kryštálikov a roztok sa udržiava na vyššej teplote v čase dostatočnom na kryštalizáciu, a potom sa ochladí a udržiava na nižšej teplote v čase dostatočnom na účinné vyzrážanie...

Spôsob regenerácie a recyklovania kyseliny metánsulfónovej a kyseliny fosforitej

Načítavanie...

Číslo patentu: 281212

Dátum: 10.09.1997

Autori: Forman Andrew, Magliette Ralph, Venkataramani Edamanal, Vaughn William, Dauer Richard

MPK: C02F 1/52, C07F 9/38

Značky: metánsulfónovej, spôsob, fosforitej, kyseliny, regenerácie, recyklovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob regenerácie a recyklovania kyseliny metánsulfónovej (MSA) a kyseliny fosforitej (H3PO3) z procesu bisfosfonácie a recyklovania uvedených kyselín v tomto procese. Spôsob izolácie zahrnuje pôsobenie HCl na odpadový prúd surového materského lúhu na odstránenie sodného iónu ako chloridu sodného, izoláciu HCl-H2O atmosférickou destiláciou, oddelenie a dehydratáciu vákuovou destiláciou. Suchá zmes kyseliny metánsulfónovej a...

N-substituované 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280268

Dátum: 08.02.1995

Autori: Garrison Deanna Colette, Kinney William Alvin

MPK: A61K 31/66, A61K 31/195, A61K 31/495...

Značky: n-substituované, deriváty, 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, R2 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenyl s 2 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, alebo R1 a R2 spojené znamenajú -CH2CH2-, -CH2C(R6)(R7)CH2- alebo - CH2C(R8)(R9)C(R10)(R11)CH2-, kde R6, R8 a R10 sú nezávisle vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo hydroxyl a R7, R9 a R11...

Acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové kyseliny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280053

Dátum: 08.12.1993

Autori: Rosini Sergio, Mian Maurizio

MPK: A61K 31/66, C07F 9/572, C07F 9/38...

Značky: farmaceutické, kyseliny, acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové, použitie, spôsob, výroby, prostriedky, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú acylaminoalkylidénhydroxybisfosfónové kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená skupinu -(CH2)n-, v ktorej n znamená celé číslo 1 až 10 a R znamená acylový zvyšok známej zlúčeniny s protizápalovým účinkom zo skupiny kyseliny salicylovej, aryloctovej, arylpropiónovej, antranilovej, 4,5-dihydroxy- alebo 4,5,8-trihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracénkarboxylovej alebo nikotínovej farmaceutické prostriedky, ktoré tieto...

N-(3-fluór-2-fosfonylmetoxypropyl)deriváty purínových a pyrimidínových heterocyklických báz, spôsoby ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280313

Dátum: 12.11.1991

Autori: Balzarini Jan, Jindřich Jindřich, De Clercq Erik, Holý Antonín

MPK: C07D 235/00, C07F 9/38

Značky: spôsoby, heterocyklických, pyrimidinových, výroby, n-(3-fluór-2-fosfonylmetoxypropyl)deriváty, použitie, báz, purínových

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané N-(3-fluór-2-fosfonylmetoxypropyl)deriváty purínových a pyrimidínových heterocyklických báz všeobecného vzorca (I), v ktorom B je cytozín-1-ylový zvyšok vzorca (II) alebo B znamená substituovaný purín-9-ylový, alebo purín-7-ylový zvyšok purínovej heterocyklickej bázy so všeobecných vzorcom (IV), kde R4 a R5 sú vodík, amino, azido skupina, halogén, X je -N= alebo -CH= skupina a absolútna konfigurácia na uhlíkovom atóme C2 je S, R...

Způsob výroby nových derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266345

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gall Rudi, Bosies Elmar

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675, C07F 9/38...

Značky: derivátů, difosfonové, způsob, nových, kyseliny, výroby

Text:

...vody a methylalkoholu nebo vody a acetonu. Sloučeniny obecného vzorce I se mohou popřípadě dodatečně navzájem převádět tak, že se ze substituovaných sloučenin dají například získat odpovídající nesubstituované sloučeniny obecného vzorce I.Jako farmakologicky přijatelné soli se používají především alkalické soli nebo soli amonné, které se připraví běžným způsobem například neutralisací sloučenin anorganickými nebo organickými basemi, jako je...

Způsob výroby sodné soli kyseliny nitriltrimethylenfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265354

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šíp Martin, Lukeš Ivan, Zelenka Pavel, Bartoníček Robert

MPK: C07F 9/38

Značky: sodné, kyseliny, výroby, nitriltrimethylenfosfonové, způsob

Text:

...kyseliny chlorovodíkové je sníženo o více jak o polovinu. Použitím pdpadního monomethylesteru kyseliny fosforité a snížením nadbytků reakčních složek se samozřejmě snižují výrobní náklady.schopnost kyseliny nitriltrimethylenfosfonové krystalizovat z nasyceného roztoku je dána řadou faktorů. Navrhovaným postupom se získá volný roztok, který obsahuje 43 až 47 hmot. produktu a neobsahuje formaldehyd a ve větší míře nadbytečnou kyselinu...

Způsob výroby nových derivátů difosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265242

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: A61K 31/66, C07F 9/38

Značky: výroby, difosfonové, derivátů, nových, kyseliny, způsob

Text:

...bromid fosforitý.Volné difosfonové kyseliny obecného vzorce I se mohou ízolovat jako volné kyseliny nebo ve formě svých monosoli nebo disoli s alkalickými kovy. soli s alkalickými kovy se dají zpravidla dobře čistit přesrážením ze směsi vody a methanolu nebo vody a acetonu.Jako farmakoloqicky snášenlivé soli se používají především soli s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové, které se připravují obvyklým způsobem, například reakci...

Způsob výroby N-(2-fosfonylmethoxyethyl) derivátů heterocyklických bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 264223

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 239/24, C07F 9/38, C07D 403/04...

Značky: heterocyklických, derivátů, způsob, n-(2-fosfonylmethoxyethyl, bázi, výroby

Text:

...solovaný (většinou krystalický diester vzorce III se uvede do reakce s trimet ylbromsilanem nebo trimethyljodsilanem jako nejvhodnější se k tomu účelu osvědčil stálý a snadno dostupný trimethylbromsilan. Reakce se s výhodou provádí v acetonitrilu při teplotě místnosti, po dobu 18-24 h. Reakční směs se po odstranění rozpouštědla ve vakuu rozloží ve vodném prostředí, např. roztokem triethylaminu v 50 vodném acetonitrilu nebo těkavým pufrem,...

N-Fosfonylmethoxyalkylderiváty pyrimidinových a purinových bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 264222

Dátum: 13.06.1989

Autori: Declercq Erik, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/38, C07H 19/16, C07H 19/06...

Značky: pyrimidinových, n-fosfonylmethoxyalkylderiváty, purínových, bázi

Text:

...azanebo deazaanaloga těchto bázi, G-alkylpuriny,deoxy- nebo deamínoanaloga těchto bazí a podobně.N-fosfonylmethoxyalkyderíváty obecného vzorce I mají charakter středně silných kyselín. Lze je snadno čístit chromatografíí na anexech(např. typu Dowex l, Sephadex A-25, DEAE-celulosa aj), s výhodou v roztocích těkavých organíck ch kyselín (např. kyseliny octové,mravenčí nebo těkavých neutrálních pufrů(např. triethylamoníum hydrogenkarbonátu) Pro...

Způsob výroby 9-(S)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl) adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263956

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 487/02, A61K 31/395, A61K 31/66...

Značky: výroby, adeninu, způsob, 9-(s)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl

Text:

...s komerčně dostupným chl-ormethanfosfonyldichloridem vzorce VI v triethylfvosfátu při teplotě místnosti. Směs se sražením etherem zbaví triethylf-osfátu a nadbytečného čínidla a získaný nestálý krystalický esterchlorid se přímo uvede do reakce s roztokem alkalickěho hydroxidu naupř, hydroxidu sodnéhoj. Přitom dojde k odštěpeiní benzoylskupin a itramolekulární reakcí chlormethanfostonátu v poloze 3 s uvolněnou hydroxylovou skupinou v poloze 2...

Způsob výroby N-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl) derivátů heterocyklických bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 263955

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 239/24, A61K 31/66, A61K 31/505...

Značky: derivátů, heterocyklických, n-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl, výroby, bázi, způsob

Text:

...č. 233 665 převedou .na látky vzorce l iniiramolekulärní cyklizační reakcí, která probíhá při mírně zvýšené teplotě ve vodných roztocích hydroxidů alkalických sodného, draselného, lithného). Po skončení reakce, která obvykle trvá 5 až 8 h při teplotě 70 °C, se směs zbaví přebytku alkâlie a v případě předem vyčištěného mezíproduktu vzorce V se látka vzorce l izoluje po odsolení jako volná kyselina nebo lépe rozpustná alkalické sůl. Při použití...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263954

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/38, C07D 257/02

Značky: výroby, 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu, způsob, 9-(s

Text:

...(např. oktadecyL silikagelu. Zľisomer látky vzorce V se snadno oddělí a může být odpařen a znovu isomerizován kyselinou chlorovodíkovou.Zahříváním izolované látky vzorce V s roztoky alkaliokých hydroxidů sodného,lithného. draselného) ve vodě vznikne podle pri.ncipu uvedeného v Čs. .autorském osvedčení č. 233 665 látka vzorce I jako jediný produkt. K její izolaci může být použite bud opět preprarativní lçapalin-ová Chromatografie,...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263953

Dátum: 12.05.1989

Autori: Votruba Ivan, Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 403/04, C07F 9/38

Značky: 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)adeninu, výroby, způsob, 9-(s

Text:

...isomerizací .na látku vz-orce 3-II v kyselem prostředí, čímž se zvýši stupeň využití výchozí látky i dalších činidel.Isnomerisace směsi látek vzor-ce ll pr-obíhá stejně dobře bez ohledu na způsob její přípravy. lsomerně čistý 3-O-ch 1 ~ormethanf~osfonylester vzorce 3511 se po-drobí alkalickému zpracování podle podmínek uvedených V původním postupu čs. autorské osvědčení č. 233 665, přičemž vzniká isomerně čistý produkt vzorce I HPMPA z...

Způsob výroby derivátů difosfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258493

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gall Rudi, Bosies Elmar

MPK: A61K 31/66, C07F 9/38, C07F 9/40...

Značky: způsob, difosfonových, výroby, kyselin, derivátů

Text:

...s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové. Tyto soli se vyrábějí obvyklým způsobem, například neutralízací popisovaných sloučenin anorqanickými nebo organickými bázemi, jako uhličitanem sodným nebo draselným, hydroxidem sodným nebo draselným, vodným amoniakem nebo aminy, například trimełhylaminem nebo triethylaminem.Nové sloučeniny obecného vzorce I podle vynalezu a jejich soli je možno aplikovat entsrálně nebo parenteralně v kapalné...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244939

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kratochvíl Milan

MPK: A01N 57/12, C07F 9/38

Značky: způsob, přípravy, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...roztoku je velmi důležitou veličinou a musí být udržována v rozmezí 9 až 10. Tato hodnota pH může být nastavena libovolným vhodným způsobem, přičemž je výhodné použít bázi, jarkými jsou uhličitan draselný, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid so-dný a hydroxid draselný,zejména uhličitan draeelný.Při provádění stupněl musi být formaldehyd při-dan k formamidu, nebo-t bylo zjištěno, že jedine tímto způsobem lze získat...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247199

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvooáeek Lubomír, Havlík Josef, Toman Václav

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, derivátů, methylendifosfonové, výroby, způsob

Text:

...na tenké vrstvě silikagelu (Kieselgel 60 F 54 Merck) při použití elučního činidla tvoŕeného isopropyletheremRf 0,70. b) Tetrasodná sůl kyseliny 1-amino-4-oyklohexylthiobutyliden-1,1-difosfonové ve formě monohydrátuSměs 11 g kyseliny fosforité a 10 g 4-cyklohexylhutyronitrilu se zahřivá na teplotu 160 °C po dobu 3 hodin. Zbytek se vyjme vodou vykrystalizuje pevný žlutý produkt, který se promyje vodou, potom acetonem a konečně etherem. Tato...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247198

Dátum: 16.05.1988

Autori: Rambousek Jaroslav, Novotný Vladislav, Petržela Jan

MPK: C07F 9/38

Značky: derivátů, kyseliny, methylendifosfonové, způsob, výroby

Text:

...z amidových výchozích produktů obecného vzorceve kterém R 1, n, Alk, R 2 a R 3 maji výše uvedený význam. Tyto amidy se získaji známým způsobem z kyselín obecného vzorceve kterém R 1, Alk a n mají výše uvedený význam, například působenim thionylchloridu nebo chloridu ŕosforitého na uvedenou kyselinu a potom reakcí s aminem obecného vzorceTaktopřipravený amid se potom zahřívá s kyselinou fosforitou a chloridem fosforitým v inertním...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247192

Dátum: 16.05.1988

Autori: Václav Jan, Thér Ferdinand, Lejnar Jioí

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, způsob, methylendifosfonové, výroby, derivátů

Text:

...vodíku, s roztavenou močovinou.Takto získané kyseliny mohou být potom převedeny o sobě známým způsobem na soli. Tato konverze se provádí v teplém rozpouštědle tak, že sůl vykrystalizuje ochlazením po případnémpřidavku třetiny rozpouštědla, Způsob podle vynálezu je v následující části popisu blíže objasněn formou konkrétníchKyselina 1-amino-2-(4-methylfeny 1 thio)ethyliden~ 1,1 difosfonová ve formě dihydrátu tetrasodné soli (SR 42 710a)...

Způsob výroby derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: A61K 31/665, A61K 31/67, A61K 31/675...

Značky: kyseliny, difosfonové, způsob, derivátů, výroby

Text:

...kyseliny. Zmýdelnění na diestery se provádí zpravidla tak, že se tetraalkyl Q ester zpracuje halogenidem alkalickěho kovu, výhodné jodidem sodným, ve vhodném rozpouštědle, jako je například aceton, při teplotě místnosti.Při uvedené reakoi vznikají symetrické diester/disodné soli, které se pomocí kyselých iontoměničů mohou přeměnit na diester/dikyselinu. Zmýdelnění na volné dífosfonové kyseliny se provádí zpravidla varem s kyselinou...

Způsob přípravy N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Varga Alexander, Žalman Milan, Kurila Ján

MPK: C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, přípravy, způsob

Text:

...se neutralizuje silnou kyselinou za vzniku konečného produktu N-fosfono metylglycinu.Jako výchozí sloučenina pro postup podle vynálezu se používá hydantoin nebo 3-substituovaný hydantoin shona uvedeného vzorce. Výhodný je nesubstituovaný hydantoin, ale je možno použít i 3-substituovaný hydantoin, například 3-metylhydantoin, 3-etylhydantoin apod. Vhodné jsou rovněž další alkylsubstituované hydantoiny V poloze 3, které mají 1 až 20 uhlíkových...

Způsob výroby hexahydrátu trojsodné soli kyseliny fosfonomravenčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253848

Dátum: 17.12.1987

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: C07F 9/38

Značky: trojsodné, výroby, fosfonomravenčí, hexahydrátu, způsob, kyseliny

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že zmýdelnění triethylesteru kyseliny fosfonomravenčí se provede tak, že 1 mol jmenovaného triethylesteru se přikape během 10 minut k roztoku 6 mol hydroxidu sodného V 1 litru vody při teplotě 38 až 45 °C. Pak se reakční směs postupně, během 50 minut, vyhřeje až k bodu varu a po dobu 2 h se vaří pod zpětným chladičem. Po odstavení při teplotě 5 °C se odsaje chladné reakční směs a získá se...

Způsob výroby sulfonovaných derivátů thiofosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253722

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lehoczky Éva, Läzär Ottó, Pudmer Erzsébet, Tóth Albert, Markó Bernadette, Töth János, Bencze Péter, Nemes Elemér, Szirmai Walter, Karbacsics János

MPK: C08F 8/40, C07F 9/38

Značky: derivátů, výroby, kyseliny, způsob, sulfonovaných, thiofosfonové

Text:

...thiofosfonová kyselina se zředí 1 700 g vřetenového oleje a při teplotě 100 až 120 °C se zbaví v kontinuálně pracujícím separátoru anorganických kyselých látek. Číslo kyselosti je 32,6 mg KOH/g.Vyčištěná thiofosfonová kyselina se pak hydrolyzuje při teplotě 70 OC přísadou 10 ml vody způsobem popsaným v příkladu 2. Číslo kyselosti hydrolyzované kyseliny je 41,5 mg KOH/q.získaná sulfonovaná thiofosfonová kyselina se pak převede na...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252463

Dátum: 17.09.1987

Autori: Breliere Jean-claude, Garcia Georges, Emonds-alt Xavier

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, methylendifosfonové, derivátů, výroby, způsob

Text:

...vzorce III se bez jekt izolovánízavede skupina ~ĺCH 2)n~S-R 2. V případě, že 3 je rovno 0, nechá se sloučenína nhcov vzorce III reagovat 5 dísulfidem obecného vzorce IV v rozpouštědle použitém pro prípravu samotného sodného či draselného derivátu. Reakční teplota a reakčnĺ doba se značné mění v závislosti na použitých reakčních složkách. Reakční teplota je v rozmezí od 20 OC do teploty varu použitého rozpouštědla, zatímco doba trvání reakce...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241089

Dátum: 15.08.1987

Autor: Usatyj Jurij Pavlovie

MPK: C07F 9/38

Značky: n-fosfonomethylglycinu, solí, výroby, způsob

Text:

...níožno uvést mj,patenty USA číslo 3868 407, 4197 254 a 4 199 354.Vzhledem k to-mu, jakou důležit-ost N-fosfonomethylglycin a určité jeho soli jako herbícidy mají, jsou neustále hledány jinézpüsoby výroby těchto slołučenin, aby se získaly zlepšene .nebo alternativní výrobní po stupy.Nyní se zjistilo, že N-fosfonomethylglycin nebo jeho rozpu-stné soli jemožno získat v dobrých výiěžcích oxida-cí glycinínethylenfosfinová kyseliny nebo jejích...

Způsob výroby N-fosfonomethylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244408

Dátum: 15.07.1987

Autori: Setnieka František, Vacek Jan, Mieulek Jioí, Kupeík František, Filip Jioí, Hilgerová Helena, Skopal Miroslav, Chládek Lubomír, Tesao Josef, Pokorný Pavel, Horký Miloš, Elbert Tomáš

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, způsob, n-fosfonomethylglycinu

Text:

...bod glycinu.Je rýhodné, použije-li so většího množství formaldeřwdu, vztažano na množství glycinu. Pontiac-li oo |,25 až 5. o výhodou 1,8 až 2 malou-nich ekvívalentů formaldehydn, přomění se glycin prakticky úplně na PLN-bis-hydroząvmotłąylglycin. V tomto případě se glycin nemusí získa-mt zpět. z roakční směsi.zásadu pro roakci LN-bis-łwdrowmothylglycinu s dialkylfosfitem je možno volit z různých zásad. jako Jsou hydroxid)...