C07D 493/08

Deriváty dioxa-bicyklo[3.2.1]oktán-2,3,4-triolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18264

Dátum: 21.10.2010

Autor: Mascitti Vincent

MPK: C07D 493/08, A61K 31/357, A61K 45/06...

Značky: dioxa-bicyklo[3.2.1]oktán-2,3,4-triolu, deriváty

Text:

...Ďalším aspektom tohto vynálezu je farmaceutická kompozícia, ktorá zahŕňa(1 ) zlúčeninu podľa tohto vynálezu a (2) farmaceuticky prijateľný excipient, ríedidlo alebo nosič. Výhodne uvedená kompozícia zahŕňa terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny podľa tohto vynálezu. Uvedená kompozícia môže rovnako obsahovať aspoň jednu ďalšiu farmaceutickú látku. Medzi výhodné látky patria antiobezitné látky a/alebo antidiabetické látky0008 Rovnako je...

Bi- a polycyklicky substituované deriváty izochinolínu a izochinolinónu ako inhibítori Rho-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15508

Dátum: 18.06.2009

Autori: Lorenz Katrin, Loehn Matthias, Duclos Olivier, Biscarrat Sandrine, Plettenburg Oliver

MPK: A61K 31/472, A61P 25/00, A61P 27/00...

Značky: rho-kinázy, inhibítori, izochinolínu, polycyklický, substituované, deriváty, izochinolínonu

Text:

...pluripotentných kmeňových buniek, napríklad interakcií bunka-bunka, proliferácie, progresie bunkového cyklu, génovej regulácie, migrácie,modulácie aktínového cytoskeletu, a príbuzných aplikácií, ako je napriklad životaschopnosť,prežitie, regenerácia, rast, náchylnosť k apoptóze, diferenciácia, vývoj, génová modulácia,modulácia morfogenézy, hosťovanie a invázia (Krawetz et al. BioEssay 2009, 31, 336-343 Claassen et al. M 01. Reprod. Dev....

Medziprodukty na prípravu halichondrínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18743

Dátum: 03.06.2005

Autori: Benayoud Farid, Calkins Trevor Lee, Christ William, Fang Francis, Chase Charles

MPK: C07D 307/28, C07D 493/08, C07D 307/33...

Značky: přípravu, halichondrínu, medziprodukty

Text:

...NR(CO)N(R)2, NR(CO)OR, (CO)OR, O(CO)R,(CO)N(R)2, O(CO)N(R)2, alebo OPG 1, kde PGl je vhodná skupina chrániaca hydroxyl, ktorá spolu s atómom kyslíka ku ktorému je viazaná, je vybraná z esteru, silyl éteru, alkyl éteru, arylalkyl éteru, alkoxyalkyl éteru, a kdeprípadne dve Q sú na A a spolu dohromady tvoria 3-8 členný, nasýtený, čiastočne nenasýtený alebo arylový kruh, ktorý má 0-4 heteroatómy nezávisle vybrané z dusíka, kyslíkakaždá R je...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície tieto taxoidy obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282835

Dátum: 22.11.2002

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: C07D 493/08, C07D 305/14, A61K 31/335...

Značky: kompozície, spôsob, přípravy, obsahujúce, farmaceutické, tieto, taxoidy

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent Z je atóm vodíka alebo skupina všeobecného vzorca (II), spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Taxoidy podľa vynálezu, v ktorých substituent Z znamená skupinu všeobecného vzorca (II), majú protinádorové a protileukemické vlastnosti.

Interfenylén-7-oxabicykloheptylsubstituované heterocykloamidové analógy prostaglandínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278865

Dátum: 08.04.1998

Autor: Misra Raj Narain

MPK: A61K 31/41, C07D 405/04, A61K 31/34...

Značky: přípravy, interfenylén-7-oxabicykloheptylsubstituované, heterocykloamidové, analogy, použitie, prostaglandinů, prostriedok, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy prostaglandínov typu heterocyklických amínov všeobecného vzorca (I), kde m, n, Y, X, R1, R2, R3 a R3a majú hodnoty uvedené v opise, a tiež spôsob výroby analógu prostaglandínu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú uvedený význam, pričom sa zlúčenina všeobecného vzorca (I'), kde R má uvedený význam s výnimkou karboxylovej skupiny a jej soli s alkalickým kovom a zvyšné všeobecné symboly majú uvedený význam,...

Deriváty baccatínu, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279257

Dátum: 08.12.1993

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 493/08, A61K 31/335, C07D 305/14...

Značky: baccatínu, deriváty, farmaceutické, výroby, prostriedky, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty baccatínu všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise, spôsob izolácie týchto derivátov a čiastočná syntéza niektorých z nich. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok sú vhodné najmä ako protinádorové prostriedky.

Způsob výroby 2-exo-hydroxy-7-oxabicyklo(2,2,1)heptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248036

Dátum: 15.01.1987

Autor: Payne George

MPK: C07D 493/08

Značky: výroby, způsob, 2-exo-hydroxy-7-oxabicyklo(2,2,1)heptanu

Text:

...V rozpouštědle, například acetonu a potom epoxid jako meziprodukt zpracovat, s výhodou in situ se sulfonovou kyselinou, zvláště s kyselinou p-toluensulfonovou. V některých případech se kyselina tvoří během epoxidačního stupně z peroxykyseliny, například kyseliny m-chlorperbenzoové a produkuje se přímo požadova ný cyklizovaný produkt.Stupeň epoxidace a uzavření kruhu se může provadět postupně, popřípadě se 3-cyklohexen-l-ol může běžným...