C07D 333/22

Tiofénové deriváty ako agonisti receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12970

Dátum: 10.07.2007

Autori: Velker Jörg, Steiner Beat, Nayler Oliver, Lehmann David, Mueller Claus, Mathys Boris, Bolli Martin

MPK: A61K 31/381, A61K 31/4245, A61P 17/00...

Značky: tiofénové, deriváty, agonisti, receptora

Text:

...znížením počtu cirkulujúcich a infiltrujúcichT- a B-lymfocytov, bez toho, aby bolo ovplyvnené ich zretie, pamäť alebo rozšírenie. Zníženie počtu cirkulujúcich T- a B- lymfocytov následkom agonizmu SlPl/EDGI,pravdepodobne v kombinácii s pozorovaným zlepšením funkcie endotelíálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGI robí také zlúčeniny užitočné pri liečbe nekontrolovanýchzápalových ochorení a pri lepšeni ñmkčnosti vaskulárneho...

Deriváty kyseliny butánovej, spôsoby ich výroby, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú a ich terapeutické využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9685

Dátum: 06.04.2005

Autori: Contard Francis, Ferrand Gerard, Dumas Hervé, Guyard-dangremont Valérie, Guerrier Daniel, Zeiller Jean-jacques, Berard Isabelle, Bonhomme Yves

MPK: C07C 59/13, C07C 251/58, C07C 59/205...

Značky: deriváty, obsahujú, kyseliny, výroby, spôsoby, využitie, butánovej, kompozície, terapeutické, farmaceutické

Text:

...nasýteným 5- až 8 členným níonocyklickým alebo polyeyklickým jadrom, ktoré sú kondenzované s nasýteným alebo nenasýteným 5- až Sčlenným monocyklickým alebo polycyklickým jadrom,ktoré poprípade obsahuje jeden alebo viac heteroatómov zvolených z kyslíka a síry, pričom samotné jadro je poprípade substituovanépoprípade substituovanćho (C 6 C| 3)aľyl 0 Véh 0 zvyšku, ktorý je kondenzovaný s nasýteným alebo nenasýteným 6- až Bčlenným monocyklickým...

Spôsob prípravy enantiomérne čistých 1-substituovaných-3-aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12747

Dátum: 21.02.2005

Autori: Mettler Hanspeter, Mcgarrity John, Michel Dominique

MPK: C07D 333/20, C07B 53/00, C07C 213/00...

Značky: čistých, spôsob, 1-substituovaných-3-aminoalkoholov, přípravy, enantiomérne

Text:

...rovnako ako solíoxaltátov z (S)-()-1/, N-dimetyl-3-(l-naftalcnyloxy)-3-(Z-ticnyD-propanamínu a (S)-(-)-MNdimetyl-3-(l-naftalenyloxy)-3-(2-tienyl)propánamínu. Posledné dva uvedené sú aromatické ćtery zlúčenín vzorca l. Priama príprava príslušných solí organických kyselín nie je v dotcrajšom stave techniky opísaná. Prekvapivo, tieto zlúčeniny sa môžu používať pri hydrogenizačnej reakcii rovnako bez...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Albus Udo, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner

MPK: A61K 31/38, C07C 279/22, C07D 333/22...

Značky: kyseliny, použitie, guanididy, liečivo, substituované, spôsob, tiofenylalkenylkarboxylovej, přípravy, obsahuje, liečivá, diagnostika

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Sposob prípravy substituovaných 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260336

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berkeš Dušan, Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 333/22, C07D 307/40

Značky: substituovaných, 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových, přípravy, kyselin, spôsob

Text:

...969 198 D, heterocyklických acetylénov a propínových kyselín Saikachi H., Taniguchi Y. Yakugaku Zasshiváč I., Hasová B. Collection Czech, Chem. Commun. 41, 614 1976, pričom výťažky sú od 40 do 80 . Nevýhodou týchto metód je použitie toxických a koruozívnych rozpúšťadiel CS 2, C 014, dioxán, kyselina octová),možnost priebehu vedľajších reakcii halogenizácie na tererocyklickom jadre, dekarboxylácia východzích diskových derivátov arácle...

Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich výroby, fungicídne, insekticídne a akaricídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279372

Dátum: 07.10.1998

Autori: De Fraine Paul John, Martin Anne

MPK: C07C 251/60, C07C 317/28, A01N 37/36...

Značky: použitie, akaricídne, deriváty, insekticídne, spôsoby, obsahujú, propénovej, prostriedky, kyseliny, výroby, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty propénovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-6alkyl, C1-4alkoxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3)2 alebo S(O)nR3, kde R3 je C1-4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, -COR4, kde R4 je C1-4alkyl alebo fenyl, fenoxyl, benzyl, fenyl (C1-4)alkenyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný heteroaryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako heteroatómy, prípadne...

Heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, farmaceutický prípravok, inhibítory cyklooxygenázy a protizápalové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281468

Dátum: 07.05.1997

Autori: Haruta Junichi, Matsushita Mutsuyoshi, Hashimoto Hiromasa

MPK: C07C 311/16, A61K 31/42, C07C 251/48...

Značky: zlúčeniny, činidla, aromatické, prípravok, oxazolové, farmaceutický, medziprodukt, cyklooxygenázy, přípravu, protizápalové, inhibitory, heterocyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka, jedna zo skupín R a R1 znamená skupinu všeobecného vzorca A, v ktorom R3 znamená C1-4 alkylovú, amínovú alebo C1-4 alkylamínovú skupinu, R4, R5, R6 a R7 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, atóm halogénu, C1-4 alkylovú skupinu, C1-4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu, hydroxylovú skupinu alebo amínovú skupinu s tým, že...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Hampl František, Hájek Jiří, Svoboda Jiří

MPK: C07D 333/22

Značky: suprofenu, způsob, výroby

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hampl František, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Votava Vladimír, Staněk Jan, Drahoňovský Jan, Svoboda Jiří, Dědek Václav

MPK: C07D 333/16, C07D 333/22

Značky: kyseliny, výroby, způsob

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...