C07D 319/06

Soli esterov 7-amino-3,5-dihydroxyheptánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20112

Dátum: 06.09.2011

Autori: Lange De Ben, Elsenberg Henricus Leonardus Marie

MPK: C07D 319/06, C07D 319/08, C07C 229/08...

Značky: 7-amino-3,5-dihydroxyheptánovej, kyseliny, esterov

Text:

...prípravu atorvastatínu, pretože nebola dostupná žiadna priamočiara (straightforwar ) a jednoduchá čistiaca metodológia. Pretože o 2-propylesteroch je známe, že sú citlivejšie voči hydrolýze (v porovnaní s terc-butylestermi), prekvapujúcejšie je to, že napriek tomu sa môžu vytvoriť stabilne soli 2-propylesterov. Pozoruhodne (remarkably) sa zistilo, že zlúčeniny vzorca (2 a), (2 b) a (2 c) tvoria stabilne soli s organickými kyselinami, čo je...

Spôsob prípravy derivátov 2-(6-substituovaných-1,3-dioxán-4-yl)octovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287755

Dátum: 27.07.2011

Autori: Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero, Mink Daniel, Zeegers Hubertus Josephus Marie, Mulders Joannes Maria Cornelis Antonius

MPK: C07D 319/06, C07B 61/00, C07D 309/30...

Značky: kyseliny, 2-(6-substituovaných-1,3-dioxán-4-yl)octovej, derivátov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy derivátov 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl)octovej kyseliny všeobecného vzorca (1), v ktorom: X znamená odštiepiteľnú skupinu a R1, R2 a R3 navzájom od seba nezávisle každý jednotlivo znamenajú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, pri ktorom sa ako východisková zlúčenina všeobecného vzorca (2), v ktorom má X rovnaký význam, ako je uvedené skôr, s použitím acetalizačného činidla v prítomnosti...

Použitie produktu obsahujúceho glycerolformalmonoestery mastných kyselín ako biopaliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9946

Dátum: 11.07.2007

Autori: Castells Boliart Josep, Estévez Company Carles, Bayarri Ferrer Natividad

MPK: C07D 319/06, C07D 317/24, C10L 1/02...

Značky: produktů, použitie, obsahujúceho, kyselin, biopaliva, mastných, glycerolformalmonoestery

Text:

...zvýšeným nákladom pri použití aldehydov, ketónov, olefínov a iných chemických produktov potrebných na syntézu navrhnutých derivátov glycerolu. Z ekonomického hľadiska je glycerolfonnal vhodným materiálom na prípravu biopalív, pretože jeho priemyselná dostupnosťa cena môžu byť dostatočne konkurencieschopné.0008 Konečne zo strategického hľadiska je vhodné zakladať chemickú výrobu v Európe na využití obnoviteľných materiálov alebo na zemnom...

Deriváty 6-(4-fenylbutoxy)hexylamínu, spôsob jeho prípravy a spôsob prípravy salmeterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284366

Dátum: 12.01.2005

Autori: Bessa Bellmunt Jordi, Dalmases Barjoan Pere, Marquillas Olondriz Francisco

MPK: C07C 213/08, C07C 217/44, C07D 319/06...

Značky: salmeterolu, deriváty, 6-(4-fenylbutoxy)hexylamínu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 6-(4-fenylbutoxy)hexylamínu všeobecného vzorca (I), kde R1 je skupina CHO alebo skupina CHOR3OR4 (kde R3 a R4 sú nezávisle alkylové skupiny obsahujúce 1 až 6 atómov uhlíka, arylalkylovej skupiny alebo tvoria 5 alebo 6-členné cyklické acetály), R2 je atóm vodíka, benzylová skupina alebo alkyloxykarbonylová skupina, aryloxykarbonylová skupina, arylalkoloxdykarbonylová skupina alebo acylová skupina. Opisuje sa i spôsob prípravy derivátu...

Prostriedok a spôsob na podporu rastu vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10479

Dátum: 12.08.2004

Autori: Sekida Takashi, Habe Tsuyoshi, Ueno Ryuji

MPK: A61K 31/22, A61K 31/357, A61K 8/18...

Značky: spôsob, vlasov, rastu, prostriedok, podporu

Text:

...činidiel obsahujúcich 13,14-dihydro-15-keto-prostaqlandínov ako aktívnych0009 US patent 3 962 218 sa týka derivátov prostanovej kyseliny a procesov na ich prípravu s tým, že je patentovonárokovaný, že tieto deriváty vykazujú farmakologické spektrumúčinnosti, ktoré je podobné tomu, ktoré majú prirodzené prostaglandíny. 0010 US patent 6 262 105 sa týka spôsobov a prostriedkov nastimulovanie rastu vlasov obsahujúcich prostaglandíny,...

5-Naftalen-1-yl-1,3-dioxánové deriváty, spôsob ich prípravy a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282451

Dátum: 31.12.2001

Autori: Evanno Yannick, Lardenois Patrick, Dargazanli Gihad, Frost Jonathan, Sevrin Mireille, George Pascal

MPK: C07D 405/12, C07D 319/06

Značky: deriváty, přípravy, 5-naftalen-1-yl-1,3-dioxánové, spôsob, obsahom, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka, cykloalkylmetylová skupina obsahujúca v cykloalkylovej časti 3 až 6 atómov uhlíka alebo fenylalkylová skupina obsahujúca v alkylovej časti 1 až 3 atómy uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná na fenylovom kruhu jedným alebo viacerými atómami alebo skupinami, medzi ktoré patria atóm halogénu a metylová skupina, trifluórmetylová skupina,...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281984

Dátum: 23.07.2001

Autori: Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman, Butler Donald Eugene

MPK: A61K 31/40, C07C 255/20, C07C 255/13...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrolkarboxamidy všeobecného vzorca (II), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinou všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281983

Dátum: 23.07.2001

Autori: Butler Donald Eugene, Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman

MPK: A61K 31/40, C07C 255/20, C07C 255/13...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinu všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl) alkyl] pyran-2-ónov a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281109

Dátum: 06.12.1995

Autori: Le Tung Van, Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman

MPK: C07C 255/13, C07C 255/20, A61K 31/40...

Značky: trans-6-[2-(substituovaný, pyrol-1-yl, výrobu, alkyl, spôsob, výroby, pyran-2-ónov, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, pri ktorom sa alfa-metalovaný N,N-disubstituovaný acetamid premieňa v siedmich operáciách na požadované produkty, ktoré sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá. Ďalej sú opísané medziprodukty všeobecného vzorca (V), (VI), (VIII) a (IX), kde všeobecné symboly majú...

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, spôsob jeho syntézy a medziprodukty na túto syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280942

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézu, syntézy, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, medziprodukty, túto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (III), spôsob jeho syntézy, pri ktorom sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogény a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla, a 6-arylsulfonyloxymetylové...

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-1,3- dioxán-4-acetáty a spôsob ich syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280941

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: spôsob, dioxán-4-acetáty, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-1,3, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-arylsulfonyloxy-metyl-2,2-dimetyl-1,3- dioxán-4-acetáty všeobecného vzorca (II), kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu spôsob ich syntézy, pri ktorom sa na (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-hydroxymetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4- acetát pôsobí zlúčeninou všeobecného vzorca ArS(O2)X, kde Ar má uvedený význam a X...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280940

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: tohto, spôsob, syntézy, spôsobu, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu vzorca (I) tak, že sa v prvom stupni na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla za vzniku zlúčeniny vzorca (III)...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280939

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézy, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu, medziprodukty, tohto, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu vzorca (I), pri ktorom sa aktivovaná sulfonátová skupina alebo halogenidová skupina 1,3-dioxánového derivátu všeobecného vzorca A, kde L predstavuje halogén alebo skupinu Ar(SO2)O-, kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu vytesňuje kyanidovou skupinou...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280938

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézy, spôsobu, spôsob, medziprodukty, tohto, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu

Zhrnutie / Anotácia:

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (I) sa syntetizuje tak, že sa v prvom stupni na (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-hydroxy-metyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4- acetát pôsobí zlúčeninou všeobecného vzorca ArS(O2)X, kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu a X predstavuje halogén, v prítomnosti bázy a rozpúšťadla, za...

Deriváty 2-/aminoalkyl/-5-/arylalkyl/-1,3-dioxánov, spôsob ich prípravy a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278142

Dátum: 15.01.1992

Autori: Evanno Yannick, Raizon Bernard, Legalloudec Odette

MPK: A61K 31/335, C07D 319/06

Značky: terapii, použitie, deriváty, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom m znamená 0 alebo 1, n znamená 1, 2, 3 alebo 4, R1 znamená buď atóm vodíka alebo metylovú skupinu, R2 znamená buď atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo alkanoylovú skupinu všeobecného vzorca COR', v ktorom R' znamená atóm vodíka alebo lineárnu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alebo alkoxykarbonylovú skupinu všeobecného vzorca COOR'', v ktorom R'' znamená alkylovú skupinu,...

Způsob výroby acetalů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230650

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Stibor Ivan, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Čapek Antonín, Černý Miroslav, Kubelka Vladislav, Ledvinová Marie, Staněk Jan

MPK: C07D 319/06, C07C 177/00

Značky: výroby, prostanoidů, acetalů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů prostanoidů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1 značí vodík nebo methyl, X značí kyslík nebo síru, n = 0 nebo 1, vyznačený tím, že se lakton obecného vzorce II, kde R2 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo R3C6H4- zbytek, kde R3 značí vodík nebo fenyl, převede působením alkandiolu nebo alkandithiolu s počtem atomů uhlíku 2 až 5 za přítomnosti katalytického množství...

Způsob výroby derivátů 4-hydroxyfenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245796

Dátum: 17.09.1985

Autori: Šove3k Štefan, Chrenovec

MPK: C07D 319/06

Značky: derivátů, způsob, výroby, 4-hydroxyfenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových, kyselin

Text:

...poprípade substituovanou jedním až třemi atomy halogenů, neboii jeden z těchto symbolü znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a druhý představuje fenylovou skupinu, naftylovou skupinu nebo fenylalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, poprípade nesoucí jeden nebo dva substituenty vybrané ze skupiny zahrnující atomy halogenů, alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupiny s 1 až 4 atomy...

Způsob výroby derivátů 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245795

Dátum: 17.09.1985

Autori: Blunár Karol, Laco Vladimír

MPK: C07D 319/06

Značky: způsob, derivátů, 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových, výroby, kyselin

Text:

...4-fluoríenylový, tl-methylženylový nebo 2,6-dlflu 0 rfenylový.Výhodným zbytkem ve významu Rc je například hydroxylova skupina, methoxyskupina, ethoxyskupina, methansulfonamidoskupina nebo ethansulfonamidoskupina, z nichž je zvlášť výhodná hydroxylová skupina.Výhodným zbytkem ve významu A je vinylenová skupina, ve významu symbolu Y pak trimethylenová skupina. Index n představuje s výhodou číslo 1.Pokud A znamena vinylenovou skupinu je...

Způsob výroby derivátů 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245783

Dátum: 17.09.1985

Autori: Marcinein Anton, Samuhel Jozef

MPK: C07D 319/06

Značky: kyselin, způsob, 4-fenyl-1,3-dioxan-cis-5-ylalkenových, výroby, derivátů

Text:

...tvořené společně ~obě~ma těmito symboly se uvádějí napříkladhexamethylenová skupina, popřípadě substituovaná methylovou skupivnou. i Konkrétním benzenovým kruhem ve vy znamu symbolu B je například zbytekVýhodným zbytkem ve významu symbolu Rc je například hydroxylova skupina, methoxyskupina, eth-oxyskupina, methansulfonamldoskupina nebo ethansulfonamidoskupina, z nichž je zvlášť výhodná hydroxylová skupina. Výhodným zbytkem ve významu...