C07D 309/38

Pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 284407

Dátum: 24.02.2005

Autori: Gammill Ronald, Aristoff Paul Adrian, Morris Joel, Strohbach Joseph Walter, Anderson David John, Luke George, Romines Karen Rene, Thaisrivongs Suvit, Johnson Paul, Schwartz Theresa, Skaletzki Louis, Bundy Gordon, Skulnick Harvey Irving, Turner Steven Ronald, Tommasi Ruben

MPK: A61K 31/44, A61K 31/365, A61K 31/415...

Značky: infekcii, zlúčeniny, liečenie, retrovírusových, pyranónové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z etyl, n-propyl, cyklopropyl-(CH2)2-, F-fenyl-(CH2)2-, Het-SO2NH-fenyl, 2-metylpropyl, fenyl-(CH2)2-, a F3C-(CH2)2-, pričom R3 je cyklopropyl, etyl alebo butyl, R4 je het alebo kyanofenyl a het je 4-imidazolyl, 2-pyridinyl alebo 8-chinolinyl, pričom ktorýkoľvek z nich je výhodne substituovaný s CH3, CN, CF3,...

2-Tiokyanátometyl-5-benzyloxy-4H-pyrán-4-ón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278075

Dátum: 06.12.1995

Autori: Brtko Július, Filipčík Peter, Dobiáš Jozef, Hudecová Daniela, Bransová Janette, Uher Michal

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, přípravy, 2-tiokyanátometyl-5-benzyloxy-4h-pyrán-4-ón

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca I sa pripravuje z 5-benzyloxy-2-chlórmetyl-4H-pyrán-4-ónu reakciou s tiokyanátom sodným v acetóne za miešania pri teplote varu reakčnej zmesi. Uvedená zlúčenina má antimikrobiálne a cytostatické účinky.

5-Metoxy-2-aryloxymetylkarboxymetyl-4H-pyrán-4-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278063

Dátum: 06.12.1995

Autori: Konečný Václav, Uher Michal

MPK: C07D 309/38

Značky: přípravy, spôsob, 5-metoxy-2-aryloxymetylkarboxymetyl-4h-pyrán-4-óny

Zhrnutie / Anotácia:

5-Metoxy-2-aryloxymetylkarboxymetyl-4H-pyrán-4-óny všeobecného vzorca I, kde R1 je vodík, metyl, alebo chlór, R2 je vodík, metyl alebo chlór, R3 a R4 sú rovnaké, alebo rôzne a znamenajú vodík alebo chlór, sa pripravujú reakciou halogenidu aryloxymetylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca II s 5-hydroxymetyl-2-metoxy-4H-pyrán-4-ónom v prostredí organického rozpúšťadla, ako acetón, metyletylketón, dimetylformamid a iné, za použitia činidla...

Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277994

Dátum: 14.09.1995

Autori: Mišíková Eva, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 271/18, C07C 269/04, C07C 271/16...

Značky: spôsob, alkyl-n-(5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)metylkarbamáty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty všeobecného vzorca I, kde R1 je etyl a butyl, sa pripravujú reakciou (5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylamóniumbromidu s príslušnými alkylchlórformiátmi v prostredí acetónu za prítomnosti bezvodého uhličitanu draselného pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 hodín.

[(5-Substituované 4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277933

Dátum: 09.08.1995

Autori: Čižmáriková Ružena, Ďurinda Ján, Mišíková Eva

MPK: C07D 309/40, C07D 309/38

Značky: spôsob, přípravy, 5-substituované, 4-oxo-4h-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Substituované 4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]chlóracetáty všeobecného vzorca I, kde R je hydroxy a metoxy skupina, sa pripravujú reakciou 5-substituovaných-2-hydroxymetyl-4-pyrónov s chlóracetylchloridom a bezvodom xyléne pri teplote varu reakčnej zmesi počas 9 hodín. Uvedené látky môžu byť medziproduktami na prípravu látok s biologickou aktivitou.

[(5-Hydroxy-4oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl] karbaniláty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277932

Dátum: 09.08.1995

Autori: Mišíková Eva, Zámocká Jiřina

MPK: A01N 43/16, C07C 269/02, C07D 309/38...

Značky: karbaniláty, 5-hydroxy-4oxo-4h-pyrán-2-yl)metyl, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl] karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík, alkoxyskupina s 2 až 4 a 8 atómami uhlíka, sa pripravujú tak, že sa na 5-hydroxy-2-hydroxymetyl-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 8 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty vykazujú herbicídnu a fungicídnu účinnosť.

5-Hydroxy-2-(R-tiometyl)-4H-pyrán-4-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281408

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hudecová Daniela, Bransová Janette, Rajniaková Oľga, Brtko Július, Uher Michal

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, 5-hydroxy-2-(r-tiometyl)-4h-pyrán-4-óny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

5-Hydroxy-2-(R-tiometyl)-4H-pyrán-4-óny všeobecného vzorca (I), kde R je n-propyl, n-butyl, 4-chlórfenyl, 4-metylfenyl, fenyl a furfuryl, ktoré sa pripravujú reakciou 5-hydroxy-2-halogénmetyl-4H-pyrán-4-ónu so sodnými soľami tiolov v prostredí nepolárneho organického rozpúšťadla pri teplote 70 °C až do teploty varu použitého rozpúšťadla.

Protizápalový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277821

Dátum: 08.03.1995

Autori: Uher Michal, Kotuloá Daniela, Brtko Július

MPK: C07D 309/38, A61K 31/35

Značky: prostriedok, protizápalový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka protizápalového prostriedku, ktorý ako účinnú látku obsahuje deriváty kyseliny kójovej s možnosťou použitia v humánnej a veterinárnej medicíne vo forme tabliet, práškov, injekcií, mastí, krémov, gélov, roztokov a zásypov.

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2yl)metyl karbaniláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278018

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mišíková Eva, Zámocká Jiřina

MPK: C07C 269/02, A01N 43/16, C07D 309/38...

Značky: spôsob, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2yl)metyl, karbaniláty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

[(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metyl]karbaniláty všeobecného vzorca I, kde R je vodík alebo oktyloxyskupina, sa pripravujú tak, že sa na 2-hydroxymetyl-5-metoxy-4H-pyrán-4-ón pôsobí príslušnými fenylizokyanátmi všeobecného vzorca II v prostredí bezvodého xylénu, pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 až 26 hodín. Uvedené karbaniláty sú použiteľné v poľnohospodárstve a zdravotníctve.

(5-Metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269023

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Václav, Krätsmár-šmogrovič Juraj, Gregáň Fridrich, Varkonda Štefan

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, přípravy, 5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)meylamónium-bromid

Text:

...apôeob pripravy 5-natoxy-4-oxo-4 H-pyrán-2 yl/Ietylalőniuabronidu, podla vynálezu.02 Iol 2-chlőruetyl-5-eetoxy~ 4 H-pyrán-4-őnu aa rozpuati v 40 ca 3 bezvodćho dinotylfornaaidu e pridá aa po čaetiach roztok 0,2 Iol azidu eodnóho V 110 ci bezvodáho diaatylfornanidu tak, aby toplota raekčnej zleei napreetůpila 30 °C. Potom na zaea 24 h Iieäa pri teplote Iieatnoeti. vylúčený chlorid eodný ee odfiltruje a z roztoku se volna ne hodinových...

Deriváty 5-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-4H-pyrán-4-onu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269020

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kráľovičová Eva, Veverka Miroslav

MPK: C07D 309/38

Značky: spôsob, přípravy, 5-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-4h-pyrán-4-onu, deriváty

Text:

...pridáva po častiach 3,7 g 2-metyl-4-chlôrfenoxyacetylchloridu v 10 ml acetőnu pri teplotách 15 °c. Reakčná zmes sa mieša 5 hodin pri uvedenej teplote. vzniknutý trietylamin hydrochlorid sa následne odřiltruje a filtrát sa vákuovo zahusti. Kryštalizáciou z etanolu sa ziská 5,5 g 5-/2-mety 1-4-chlőrfenoxyacetoxyć-2-/hydroxymetyl/-4 H-pyrán-4-onu s .. 135 až 137 °c. IH NMR /DMSO-d 5/ d° 4,36/2 H,s,CH 2/. 5,1/2 H,s,cez/, 6,46/lH,s,H 3/, 7,4 -...

2,5,6-Trisubstituované 4-pyróny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264978

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Václav, Uher Michal

MPK: C07D 309/38

Značky: 2,5,6-trisubstituované, spôsob, přípravy, 4-pyróny

Text:

...bielej látky s t. t. 108,0 °C.Z 0,1 molu 2-chlôrmetyl-5-hydroxy-4 ~pyrônu a 0,05 molu sodnej soli etylén-bis-ditiokarbamidanu sodného v 100 ml metyletylketőnu sa postupom ako v príklade 1 pripravilo 14,8 gzmes 0,05 molu 2-ch 1 órmetyl~ 5-metoxy-4-pyrönu a 0,05 molu sodnej soli 1,2,4-triazolu v B 0 ml acetonitrilu sa miešala pri teplote varu 6 h, pridalo sa aktívne uhlie, odfiltrovala sa, rozpúštadlo sa oddelilo za zniženého tlaku. získalo sa...

Spôsob zvýšenia výtažnosti produkcie kyseliny kójovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252881

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bálini Štefan, Dobiáš Jozef, Forsthoffer Július, Brtko Július

MPK: C07D 309/38

Značky: kójovej, výtažnosti, kyseliny, produkcie, spôsob, zvýšenia

Text:

...pool jej p~rekurzorov, č-o vedie k zVýšeniu jej výťažnosti. Výhodou uvedeného postupu je, že jednoduchým zásohom do fermentačmeho rprocesu možno zvýšit Výtažnost kyseliny kójovej až na dvojnásobouk.2,5 litra média o zložení 10 0/0 glukózy,0,1 °/o chloridu amónneh-o, 0,1 močoviny,0,05 heptehydrátu sírenu l 1 or-ečn.atého,0,016 dihydrofosforečnanu draselného,0,007 0/0 chloridu clraselného, 0,002 terrahydrátu siranu -manganatého, 0,001 ...

Spôsob prípravy kyseliny kójovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 252880

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brtko Július, Forsthoffer Július, Bálini Štefan, Dobiáš Jozef

MPK: C07D 309/38

Značky: přípravy, kójovej, spôsob, kyseliny

Text:

...v médiu dosiahla hodnotu 30 g.l 1 pôvodnélho objemu média, t. j. 33 0/0 lkvasnéüio -vytažkuPripoeví sa 100 ml media takeho zloženia ako v ,príklade 1. Rozdelí sa po 50 ml do dvoch 250 ml E~rle~nmayerovy-c.~h buniek a ookuje sa 0,5 ml sucpenzie konidiospón kmeňa Aspergillurs tamarii mutant VIII vo vode o lk-otncetracii 107 spor na ml. BanJky sa uložia na rootečuú tre 5 pačk-u s počtom kyvov 210 za -minútu o výstredntysti 8 om a koltivujú...