C07D 305/14

Spôsob prípravy stabilnej farmaceutickej formy paklitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287850

Dátum: 19.12.2011

Autori: Janicka-kokitko Malgorzata (dedič), Janicki Stanislaw (zomrel), Sznitowska Malgorzata, Janicka Alicja Maria (dedič), Czarnecka Iwona, Mroczek Zdislaw, Karas Wladyslaw, Tyrala Andrzej

MPK: A61K 31/337, A61P 35/00, C07D 305/14...

Značky: paklitaxelu, stabilnej, farmaceutickej, formy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy stabilnej farmaceutickej formy paklitaxelu, ako liečiva proti rakovine, pri ktorom sa kryštalický paklitaxel rozpúšťa v neutrálnom organickom rozpúšťadle vybranom z acetonitrilu, dioxánu, etanolu alebo zmesi týchto rozpúšťadiel, s prípadným prídavkom vody, za predpokladu, že obsah jednotlivých rozpúšťadiel v zmesi je v rozmedzí od 5 % do 95 %, zatiaľ čo obsah vody je do 60 %, pričom výsledný roztok sa prípadne filtruje, zmrazuje...

Spôsob purifikácie 10-deacetylbakatínu III z 10-deacetyl-2-debenzoyl-2-pentenoylbakatínu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9218

Dátum: 07.04.2006

Autori: Gabetta Bruno, Gambini Andrea

MPK: A61K 31/337, C07D 305/14

Značky: purifikácie, 10-deacetyl-2-debenzoyl-2-pentenoylbakatínu, 10-deacetylbakatínu, spôsob

Text:

...zmesi pyridln - dichlórmetán ako rozpustadla. HPLC analýza ukazuje, že zlüčenina (lll) obsahuje ako nečistoty približne 2 zodpovedajúclch 10- a 7 monoacylovaných produktov, ako aj nečistotu (ll) JO-bls-trichlóracetát v množstve primeranom k množstvu látky (II) v 10-deacetylbakatine lIl, použitom ako východiskový materiál.0010 Prekvapivo sa zistilo, že bis-trichlóracetylový derivát nečistoty (ll) má významne odlišnú chromatograñckú povahu od...

Príprava taxánov z 9-dihydro-13-acetylbakatínu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12723

Dátum: 30.03.2006

Autori: Lourdusamy Mettilda, Caron Gaétan

MPK: A61K 31/337, C07D 305/14

Značky: 9-dihydro-13-acetylbakatínu, taxánov, príprava

Text:

...problémy a nízky výťažok deacetylácie 13-hydroxylovej skupiny, zlé zväčšovanie merítka reakcie a obmedzenú univerzálnosť syntetických medziproduktov.0009 Predchádzajúce spôsoby premeny 9-DHAB lII na 9-ketotaxány nesúce bočné reťazce zahŕña|i oxidáciu 9-hydroxylovej skupiny pred pripojením bočného reťazca ku kruhu A bakatínu. Hlavný problém tohoto prístupu je, že 13-acetoxylová skupina 7-chráneného-9-keto-bakatínu III odoláva hydrolýze....

Polosyntézny spôsob prípravy 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18350

Dátum: 07.10.2005

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno, Gambini Andrea, Fontana Gabriele

MPK: C07D 305/14

Značky: polosyntézny, 10-deacetyl-n-debenzoylpaklitaxelu, přípravy, spôsob

Text:

...vpoiohe 3 ahydroxyskupin v polohách 2, 7 a 10 z esterov vzorca (IV) poskytne syntón (i).0006 Konkrétne. podľa vyššie citovanej patentovej prihlášky, môžu byt skupinami R vodik, aIkyI,aikoxy alebo rozlične substituovaný fenyl a R 1 je aIkyI substituovaný jedným alebo viacerými atómami chlóru. Skupinami G sú alkyisilyl alebo R 1-O-CO-skupiny, v ktorých R, je také, ako bolodefinované vyššie. 0007 vychádzajúc z medziproduktov vzorca (IV) sa...

Spôsob výroby baccatínu, enzým, spôsob prípravy enzýmu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284676

Dátum: 29.07.2005

Autori: Bombardelli Ezio, Zenk Meinhart Hans, Menhard Birgitta

MPK: C12P 17/02, C12N 9/10, C07D 305/14...

Značky: spôsob, použitie, enzymů, výroby, přípravy, enzym, baccatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy baccatínu a/alebo baccatínových derivátov, pri ktorom reaguje 10-deacetylbaccatín alebo 10-deacetylbaccatínový derivát v prítomnosti izolovaného enzýmu a acetylového donora, pričom ako enzým sa používa acetyltransferáza s molekulovou hmotnosťou od 70 do 72 kD, stanovené SDS-PAGE, ktorá sa získa z Taxus chinensis.

Acetónový solvát dimetoxy-docetaxelu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13810

Dátum: 16.09.2004

Autori: Perrin Marc-antoine, Didier Eric

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: solvát, dimetoxy-docetaxelu, acetónový, přípravy, spôsob

Text:

...kPa, pri teplote medzi 30 a 60 °C, výhodne pri teplote blízkej 40 °C.Bola uskutočnená štúdia týkajúca sa sušenia produktu. Takéto vzorky acetónového solvátu 4-acetoxy-2 a-benzoyloxy-SB,20-epoxy-1-hydroxy-7 B,10 B-dimetoxy-9-oxotax- l 1 -én l 3 a-yl-(2 R,3 S)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátií zámeme spracované pri teplote vyššej než 70 °C (70 až 100 °C) vykazovali stratu obsahu acetónu rastúcu so zvyšujúcou sa teplotou....

Spôsob prípravy derivátov zo skupiny taxoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283932

Dátum: 03.05.2004

Autori: Didier Eric, Oddon Gilles, Riguet Didier, Pauze Denis, Leon Patrick

MPK: C07D 305/14

Značky: taxoidov, spôsob, derivátov, přípravy, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy dialkoxylových derivátov z triedy taxoidov pomocou priamej alkylácie dvoch polôh 7 a 10 deacetylbaccatinu alebo jeho derivátov esterifikovaných v polohe 13.

Analógy delta12,13-izotaxolu, farmaceutická zmes s ich obsahom a spôsob prípravy ich medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283780

Dátum: 22.12.2003

Autori: Wicnienski Nancy Anne, Wuts Peter, Kelly Robert

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: analogy, obsahom, spôsob, přípravy, medziproduktov, farmaceutická, delta12,13-izotaxolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa analógy delta12,13-izotaxolu všeobecného vzorca (I). Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú užitočné na liečenie rovnakých typov rakoviny, pre ktoré sa ukázal byť účinný taxol, vrátane ľudskej rakoviny vaječníkov, rakoviny pŕs a zhubných melanómov, ako aj rakoviny pľúc, rakoviny žalúdka, rakoviny hrubého čreva, rakoviny hlavy a šije a leukémie.

Taxánové deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13174

Dátum: 05.09.2003

Autori: Fontana Gabriele, Pocar Donato, Gelmi Maria Luisa, Carenzi Giacomo, Guerrini Andrea, Baldelli Eleonora, Bombardelli Ezio, Battaglia Arturo

MPK: C07D 305/14

Značky: deriváty, taxánové, přípravy, spôsob

Text:

...na enolát lV vhodným elektrotilom, ktorý môže byť konvertovaný na E skupinu, čím sa poskytne zlúčenina vzorca ll.0012 Tvorba enolátu v kroku a) sa môže ľahko dosiahnuť pomocou opracovania chráneného ta-ketobakatinu lll so zásadou, ako je napríklad tem-butoxid draselný, bis(trimetylsilyl)amid draselný,dlizopropylamln Iítny v inertných rozpúšťadlàch, ako je napríklad tetrahydrofurán alebo dietyléter, tiež v zmesi s hexametylfosfor-amidom (HMPA)...

Medziprodukty na prípravu taxánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15013

Dátum: 05.09.2003

Autori: Pocar Donato, Baldelli Eleonora, Fontana Gabriele, Carenzi Giacomo, Guerrini Andrea, Battaglia Arturo, Gelmi Maria Luisa, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 305/14

Značky: přípravu, medziprodukty, derivátov, taxánových

Text:

...-N(COR 7)NHCO 2 R 7, CH-R 3 môžu byť získané z vhodných chránených derivátov 13-ketobakatínu III vzorca I pomocou postupu, ktorý je uvedený na nasledujúcej schéme a zahrnujea) pôsobenie zásadou, čim sa tvorí enolát vzorca IV, kde M je alkalický kov b) pôsobenie na enolát IV vhodným elektrofilom, ktorý môže byť konvertovaný na E skupinu, čím sa poskytne zlúčenina vzorca II.0014 Tvorba enolátu v kroku a) sa môže ľahko dosiahnut pomocou...

Príprava taxánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14839

Dátum: 05.09.2003

Autori: Battaglia Arturo, Carenzi Giacomo, Gelmi Maria Luisa, Pocar Donato, Fontana Gabriele, Baldelli Eleonora, Guerrini Andrea, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 305/14

Značky: taxánových, príprava, derivátov

Text:

...na E skupinu, čim sa poskytne zlúčenina vzorca II.0014 Tvorba enolátu v kroku a) sa môže ľahko dosiahnuť pomocou opracovania chráneného 13-ketobakatínu III so zásadou, ako je napríklad terc-butoxid draselný. bis(trimetylsiIyl)amíd draselný,diizopropylamín Iítny v inertných rozpúšťadlách, ako je napríklad tetrahydrofurán alebo dietyléter, tiež v zmesi s hexametylfosfor-amidom (HMPA) alebo 1,3-dimetyI-3,4,5,6-tetrahydro-21...

Taxánové deriváty, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283199

Dátum: 17.02.2003

Autori: Ali Shaukat, Mayhew Eric, Janoff Andrew

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: prostriedok, obsahom, deriváty, použitie, taxánové

Zhrnutie / Anotácia:

Taxánový derivát, ktorý má uhľovodíkový reťazec pripojený v 2 a/alebo 7 polohe, kde v alfa polohe uhľovodíkového reťazca sa nachádza skupina podporujúca hydrolýzu. Substitúcia tejto skupiny za metylénovú jednotku, obvykle sa nachádzajúcu v alfa polohe, umožňuje zvýšiť terapeutickú aktivitu taxánu. Tiež sú opísané prostriedky obsahujúce taxánové deriváty a ich použitie na liečenie rakoviny.

Trihydrát (2R,3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1beta,7beta,10beta- trihydroxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-2-hydroxypropionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282842

Dátum: 22.11.2002

Autori: Durand André, Gerbaud Alain, Margraff Rodolphe

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: 2r,3s)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1beta,7beta,10beta, trihydrát, trihydroxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-2-hydroxypropionátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je trihydrát (2R,3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1beta,7beta,10beta- trihydroxy-9-oxo-11-taxen-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-3-fenyl-2-hydroxypropionátu, ktorý sa môže získať napríklad čistením Taxoteru odstredivou rozdeľovacou chromatografiou.

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície tieto taxoidy obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 282835

Dátum: 22.11.2002

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335, C07D 493/08...

Značky: farmaceutické, tieto, kompozície, spôsob, taxoidy, přípravy, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent Z je atóm vodíka alebo skupina všeobecného vzorca (II), spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Taxoidy podľa vynálezu, v ktorých substituent Z znamená skupinu všeobecného vzorca (II), majú protinádorové a protileukemické vlastnosti.

Dihydrát 4,10beta-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-19- nor-cyklopropa[g]tax-11-én-13alfa-yl-(2R,3S)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282512

Dátum: 09.09.2002

Autori: Lavigne Michel, Authelin Jean-rené, Didier Eric

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: spôsob, dihydrát, přípravy, 4,10beta-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-19, nor-cyklopropa[g]tax-11-én-13alfa-yl-(2r,3s)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je dihydrát 4,10beta-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1-hydroxy-9-oxo-19- nor-cyklopropa[g]tax-11-én-13alfa-yl-(2R,3S)-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu a spôsob jeho prípravy kryštalizáciou z vodno-alkalického alebo vodno-ketónového roztoku.

Taxány, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282317

Dátum: 20.11.2001

Autori: Ojima Iwao, Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/335, A61K 31/35, A61K 31/34...

Značky: použitie, výroby, spôsob, báze, taxány, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Taxány všeobecného vzorca (A), kde X znamená atóm vodíka alebo skupinu vzorca (C) a Y znamená R5 alebo skupinu vzorca (C), pričom v zlúčenine všeobecného vzorca (A) len jeden zo symbolov X a Y môže znamenať a skutočne znamená skupinu vzorca C R1 je fenyl alebo izobutyl R2 je fenyl alebo terc. butoxy R3 je H R4 je H alebo acetyl R5 a R6 je každý jednotlivo H alebo sú spojené za vzniku cyklickej štruktúry, v ktorej R5 a R6 dokopy znamenajú...

Spôsob prípravy derivátov taxánu, deriváty taxánu, deriváty oxazolínu ako medziprodukty na prípravu derivátov taxánu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282162

Dátum: 24.09.2001

Autori: Commerçon Alain, Paris Jean-marc, Bourzat Jean-dominique

MPK: A61K 31/335, C07D 263/04, C07D 305/14...

Značky: deriváty, derivátov, přípravu, taxanu, medziprodukty, spôsob, oxazolinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) a takto získané deriváty. Vo všeobecnom vzorci (I) R znamená terc-butoxyskupinu alebo fenylovú skupinu, R1 znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu a Ar znamená substituovanú fenylovú skupinu alebo prípadne substituovanú alfa alebo beta-naftylovú skupinu. Tieto deriváty taxánu sú použiteľné ako protinádorové a antileukemické činidlá.

Taxoidy, spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutická kompozícia obsahujúca taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282139

Dátum: 17.09.2001

Autori: Bourzat Jean-dominique, Bouchard Hervé, Commerçon Alain

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: farmaceutická, taxoidy, spôsob, medziprodukty, kompozícia, obsahujúca, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny. Vo všeobecnom vzorci (I) znamená Ar arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka, acetylovú skupinu, alkoxyacetylovú skupinu alebo alkylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu vzorca R2 -O -CO-, v ktorom znamená R2 prípadne substituovanú alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu,...

Taxoidy, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282047

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain, Bourzat Jean-dominique

MPK: C07D 405/12, C07D 305/14, A61K 31/335...

Značky: farmaceutická, spôsoby, obsahujúca, přípravy, kompozícia, tieto, taxoidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená substituovanú alkylovú skupinu alebo alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú alebo cykloalkenylovú skupinu, prípadne substituovanú, alebo fenylovú skupinu, alebo 5-, alebo 6-člennú aromatickú alebo nearomatickú heterocyklickú skupinu a Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu, tenoylovú skupinu alebo...

Trihydrát (2R, 3S) -4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 20-epoxy-1, 7beta-dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy- 3-fenylpropionátu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281958

Dátum: 19.07.2001

Autori: Leveiller Franck, Taillepied Isabelle, Didier Eric, Authelin Jean-rené

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: 4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 3-fenylpropionátu, trihydrát, výroby, 7beta-dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy, 20-epoxy-1, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je trihydrát (2R,3S)-4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta20-epoxy-1,7beta- dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu a spôsob jeho prípravy, ktorý spočíva v tom, že sa (2R,3S)-4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta- dihydroxy-9-oxo-tax-11-en-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionát nechá vykryštalizovať zo zmesi vody a alifatického alkoholu obsahujúceho 1 až 3 atómy...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281928

Dátum: 09.07.2001

Autori: Bourzat Jean-dominique, Commerçon Alain, Bouchard Hervé

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: obsahujúce, farmaceutické, tieto, přípravy, spôsob, taxoidy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú. Vo všeobecnom vzorci (I) Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkenylovú skupinu, bicykloalkylovú skupinu, prípadne...

Taxoidy, spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a medziprodukt na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281927

Dátum: 09.07.2001

Autori: Bouchard Hervé, Commerçon Alain, Bourzat Jean-dominique

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: taxoidy, kompozície, farmaceutické, medziprodukt, přípravy, spôsoby, přípravu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nové taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú a medziprodukt na ich prípravu. Vo všeobecnom vzorci (I) Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu, tenoylovú skupinu alebo furoylovú skupinu, alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú,...

Analógy 7-deoxy-taxolu a ich farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 281897

Dátum: 02.07.2001

Autori: Johnson Roy, Hester Jackson, Midy Eldon, Kelly Robert, Skulnick Harvey Irving

MPK: C07D 263/04, C07D 305/14, C07D 413/12...

Značky: 7-deoxy-taxolu, analogy, kompozície, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy 7-deoxy-taxolu vzorca (I). Zlúčeniny vzorca (I) sú použiteľné na rovnaké typy rakoviny, pre ktoré sa ukázal byť aktívny taxol, vrátane ľudskej rakoviny vaječníkov, rakoviny prsníka a zhubných melanómov, ako aj pľúcnej rakoviny, rakoviny žalúdka, rakoviny hrubého čreva, rakoviny hlavy a krku a leukémie.

Spôsob výroby derivátov bakatínu III a 10-deacetylbakatínu III

Načítavanie...

Číslo patentu: 281560

Dátum: 03.03.2001

Autor: Hittinger Augustin

MPK: C07D 305/14

Značky: derivátov, spôsob, bakatínu, 10-deacetylbakatínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby derivátov taxánu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená acetylovú skupinu alebo chrániacu skupinu, G1 znamená chrániacu skupinu a R znamená skupinu terc-butoxylovú alebo fenylovú, pri ktorom sa na východiskovú zlúčeninu všeobecného vzorca (VI), v ktorom R, R1 a G1 majú uvedený význam a R2 znamená skupinu chrániacu hydroxylovú skupinu vybranú zo skupiny obsahujúcej metoxymetyl, 1-etoxyetyl, benzyloxymetyl,...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281556

Dátum: 08.10.1997

Autori: Zucco Martine, Bourzat Jean-dominique, Bouchard Hervé, Commerçon Alain, Terrier Corinne

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: přípravy, spôsob, farmaceutické, kompozície, obsahujúce, tieto, taxoidy

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra znamená vodík, hydroxy-skupinu, alkoxy-skupinu, acyloxy-skupinu, alkoxyacetoxy-skupinu, Rb znamená vodík alebo Ra a Rb tvoria spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, ketónovú skupinu, Z znamená vodík alebo skupinu vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovaný benzoyl, tenoyl, furoyl alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkenyl,...

Semisyntetický taxán, spôsob jeho prípravy a medziprodukt, semisyntetický sekotaxán, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281526

Dátum: 06.08.1997

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio, Bellis Paolo

MPK: C07D 305/08, C07D 305/14

Značky: taxán, použitie, spôsob, sekotaxán, přípravy, obsahom, prostriedok, medziprodukt, farmaceutický, semisyntetický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný semisyntetický taxán získaný oxidáciou a stereošpecifickou redukciou 10-deacetylbakatínu III a postupnou esterifikáciou substituovaným izoserínovým reťazcom pri príprave analógov taxolu. Produkty podľa vynálezu majú cytotoxické a antitumorózne účinky a pri vhodnej formulácii ich možno podávať injekčne a/alebo perorálne.

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia tieto taxoidy obsahujúca

Načítavanie...

Číslo patentu: 280950

Dátum: 04.06.1997

Autori: Bouchard Hervé, Bourzat Jean-dominique, Commerçon Alain

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: spôsob, přípravy, tieto, farmaceutická, obsahujúca, kompozícia, taxoidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa taxoidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré tieto taxoidy obsahujú. Vo všeobecnom vzorci (I) R znamená alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkenylovú skupinu, fenylovú skupinu, nenasýtenú 5- alebo 6-člennú heterocyklickú skupinu, Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú benzoylovú...

Spôsob prípravy trihydrátu (2R, 3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, 20-epoxy-1,7beta,10beta-trihydroxy-9-oxo-tax-11-én-13alfa-yl- -3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280520

Dátum: 04.06.1997

Autori: Doveze Jacques, Mandard Bernadette, Authelin Jean-rené, Fouque Elie, Taillepied Isabelle

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: trihydrátu, 3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu, 3s)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta, spôsob, přípravy, 20-epoxy-1,7beta,10beta-trihydroxy-9-oxo-tax-11-én-13alfa-yl

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy trihydrátu (2R,3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta,10beta- trihydroxy-9-oxo-tax-11-én-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu spočívajúci v tom, že sa (2R,3S)-4-acetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,20-epoxy-1,7beta,10beta- trihydroxy-9-oxo-tax-11-én-13alfa-yl-3-terc-butoxykarbonyl-amino-2-hydroxy-3-fenylpropionát nechá vykryštalizovať zo zmesi vody a alifatického alkoholu obsahujúceho 1 až 3...

Spôsob prípravy 7-hydroxytaxánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281075

Dátum: 07.05.1997

Autori: Commerçon Alain, Bourzat Jean-dominique, Leconte Jean-pierre, Bastart Jean-pierre

MPK: C07D 305/14, C07D 413/12

Značky: přípravy, 7-hydroxytaxánov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 7-hydroxytaxánov všeobecného vzorca (I) zo 7-trialkylsilyltaxánov všeobecného vzorca (II). Vo všeobecných vzorcoch (I) a (II) R1 znamená atóm vodíka, alkoxy-skupinu, acyloxy-skupinu alebo alkoxyacetoxy-skupinu a Z znamená atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca (III), v ktorom R2 znamená prípadne substituovanú benzoylovú skupinu alebo skupinu R2' -O-CO-, v ktorej R2' znamená alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú,...

Spôsob čistenia 10-desacetylbaccatinu III a Taxoteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281542

Dátum: 10.01.1996

Autori: Gerbaud Alain, Margraff Rodolphe, Durand André

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: čistenia, spôsob, 10-desacetylbaccatínu, taxoteru

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob čistenia 10-desacetylbaccatinu III a Taxoteru odstredivou rozdeľovacou chromatografiou medzi dve čiastočne miešateľné fázy tvorené vodou a nechlórovanými a netoxickými rozpúšťadlami zvolenými z množiny zahŕňajúcej alkoholy, étery, estery, ketóny a alifatické uhľovodíky, ktorého podstata spočíva v tom, že na čistenie 10-desacetylbaccatinu III sa použije zmes alifatického uhľovodíka, esteru, alkoholu a vody, ktorej rozdeľovací...

Spôsob prípravy derivátov taxánu, medziprodukt a deriváty taxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281045

Dátum: 11.10.1995

Autori: Greene Andrew, Denis Jean-noël, Kanazawa Alice

MPK: C07D 413/12, C07D 263/04, C07D 305/14...

Značky: deriváty, spôsob, medziprodukt, derivátov, přípravy, taxanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo chráneného 10-deacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (II), medziprodukt všeobecného vzorca (II) a deriváty taxánu všeobecného vzorca (I). Vo vzorcoch (I) a (II) Ar znamená arylovú skupinu, R1 a R2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, znamenajú atóm vodíka, alkylovú skupinu, fenylalkylovú skpinu, fenylovú skupinu, alkoxyfenylovú...

Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu beta-fenylizoserínu, deriváty beta-fenylizoserínu, N-karbonylamín ako medziprodukt na prípravu a použitie derivátov beta-fenylizoserínu na prípravu derivátovtaxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280576

Dátum: 14.09.1995

Autori: Denis Jean-noël, Greene Andrew, Kanazawa Alice

MPK: C07C 271/12, C07D 305/14, C07C 271/22...

Značky: přípravu, derivátovtaxánu, použitie, stereoselektívnej, n-karbonylamín, spôsob, přípravy, deriváty, medziprodukt, derivátů, derivátov, beta-fenylizoserínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu beta-fenylizoserínu vzorca (I) reakciou N-karbonylbenzylimínu vzorca (II) s opticky aktívnym amidom chránenej kyseliny hydroxyoctovej vzorca (III) a nasledujúcou hydrolýzou takto získaného produktu, deriváty beta-fenylizoserínu, medziprodukty vzorca (II) a použitie beta-fenylizoserínu na prípravu taxánov, význam všeobecných substituentov, R, Ar a G1 je uvedený v patentových nárokoch.

Spôsob prípravy esterov baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III, ester baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III a medziprodukt na uvedený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 281035

Dátum: 09.08.1995

Autori: Denis Jean-noël, Mas Jean-manuel, Greene Andrew

MPK: C07D 305/14, C07D 263/04, C07C 271/22...

Značky: medziprodukt, ester, esterov, baccatínu, spôsob, přípravy, 10-desacetylbaccatínu, uvedený

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III všeobecného vzorca (II) aktivovanou kyselinou všeobecného vzorca (III). Estery všeobecného vzorca (I) sú užitočné na prípravu derivátov taxánu, ktoré majú protileukemické a protinádorové vlastnosti. Vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) Ar znamená prípadne substituovanú fenylovú...

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III

Načítavanie...

Číslo patentu: 280949

Dátum: 09.08.1995

Autori: Margraff Rodolphe, Mandard Bernadette, Gaullier Jean-claude

MPK: C07D 305/14

Značky: 10-deacetylbaccatinu, získania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III z rôznych častí tisu (Taxus sp.) extrakciou a selektívnou kryštalizáciou metanolického extraktu rastlinnej masy.

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 280627

Dátum: 09.08.1995

Autori: Massonneau Viviane, Mas Jean-manuel

MPK: C07D 305/14, C07D 263/06, C07D 413/12...

Značky: taxanu, medziprodukty, přípravy, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), odstránením ochranných skupín získaného esteru a následnou acyláciou aminoskupiny bočného reťazca, kyselina všeobecného vzorca (VII) a medziprodukt, ktorý vzniká pri tomto spôsobe. Vo vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 280624

Dátum: 09.08.1995

Autori: Didier Eric, Commerçon Alain, Fouque Elie

MPK: C07D 305/14, C07D 413/12, C07D 263/04...

Značky: přípravy, derivátov, spôsob, medziprodukty, taxanu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), deprotekciou bočného reťazca a odstránením ochranných skupín hydroxylových funkčných skupín kyselina všeobecného vzorca (VII) a medziprodukt vznikajúci pri tomto spôsobe. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280577

Dátum: 09.08.1995

Autori: Fouque Elie, Didier Eric, Commerçon Alain

MPK: C07D 263/04, C07D 413/12, C07D 305/14...

Značky: taxanu, spôsob, medziprodukty, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), odstránením ochranných skupín a následnou acyláciou amínovej skupiny bočného reťazca. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú,...

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III

Načítavanie...

Číslo patentu: 280335

Dátum: 09.08.1995

Autor: Margraff Rodolphe

MPK: C07D 305/14

Značky: 10-deacetylbaccatinu, získania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III z rôznych častí tisu (Taxus sp.) z vodného roztoku získaného po pôsobení vody na príslušnú časť tisu extrakciou vhodným organickým rozpúšťadlom alebo adsorpciou vodného roztoku na príslušný nosič a desorpciou 10-deacetylbaccatinu III vhodným rozpúšťadlom a následnou selektívnou kryštalizáciou 10-deacetylbaccatinu III.

Taxán s protinádorovou aktivitou, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280873

Dátum: 11.07.1995

Autori: Bombardelli Ezio, Gabetta Bruno

MPK: A61K 31/337, C07D 305/14

Značky: přípravy, taxán, farmaceutický, aktivitou, spôsob, prípravok, protinádorovou

Zhrnutie / Anotácia:

Taxán vzorca (1), spôsob jeho izolácie z kôry koreňov rastlín Taxus genu sa farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje. Látka vzorca (1) má protinádorovú aktivitu vyššiu, ako je aktivita taxolu, na rozdiel od ktorého má tiež aktivitu proti adriamicínu odolným bunkám, a ako liečivo proti leukémii.

Spôsob prípravy derivátov taxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280012

Dátum: 12.04.1995

Autori: Fouque Elie, Mas Jean-manuel

MPK: C07D 305/14

Značky: derivátov, přípravy, spôsob, taxanu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty taxánu všeobecného vzorca (I) pripravené esterifikáciou derivátu baccatínu alebo 10-deacetylbaccatínu všeobecného vzorca (II) kyselinou všeobecného vzorca (III) pri teplote -10 až 60 °C, s výnimkou 60 °C a následným nahradením chrániacich skupín G1, G2 a R2 získaného produktu atómami vodíka. Vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) Ar znamená aryl, R znamená vodík alebo acetyl, R1 znamená benzoyl alebo terc.butoxykarbonyl, G1 znamená...