C07D 303/04

Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254032

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gömöry Juraj, Štyráková Lýdia Ing, Bošanský Miloš, Kacina Roman

MPK: C07D 303/04

Značky: spôsob, přípravy, r,s)-(e)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Text:

...vynálezu. Vychádza sa pritom z trimetylsulfóniovej solia a beta-jonönu, kedy v prostredí dlchlórmetánu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítom 4nosti medzifázového katalyzátora benzyltrietylamöniumchloridu, alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C vzniká epoxid I. Podstatou vynálezu je použitie trimetylsulfónium metylsíranu, ktorý sa priprav.í zmiešaním dimetylsulfidu a dimetylsulfátu. Ešte vyššie...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef, Glevitzký Edmund, Adam Valér, Mitter Ladislav, Mikula Gustáv

MPK: C07D 303/04

Značky: spôsob, alkénoxidov, výroby

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240965

Dátum: 14.08.1987

Autori: Krejcar Miloš, Pľutová Mária, Bobovský Jaroslav

MPK: B01J 23/66, C07D 303/04, C07D 301/10...

Značky: stříbrný, výroby, katalyzátor, způsob

Text:

...zveřejněné přihlášky vynálezu DOS číslo 24 54 972, 26 40 540, 2723 918, 28 19 595 a 28 20 170, kde se uvádí, že se získajínové stříbrné katalyzátory na nosiči s vysokou účinnosti, jestliže se kromě stříbra na nosičový materiál nanáší více speciálních promotorových kovů, přičemž je lhostejno, v jakém sledu se stříbro a promotor na nosičovém materiálu vylučují.známý stav techniky, týkající se způsobu nanášení stříbra a promotoru na nosičový...

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Adam Valér, Papp Jozef, Macho Vendelín, Hudák Michal, Patušová Elena, Rendko Tibor

MPK: C07D 303/04, C07D 301/19

Značky: selektivity, spôsob, diénov, olefínov, epoxidácie, zvýšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kopernický Ivan, Dérer Tibor, Hlinšťák Karel, Stuchlík Jiří, Vanko Anton, Šnajdr Václav, Huba František, Kiss Gabriel, Bučko Miloš, Harach Milan, Zajačik Anton, Macho Vendelín

MPK: C07D 303/04, B01J 23/90

Značky: etylénoxid, oxidácie, etylénu, reaktivácie, katalyzátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....