C07D 277/74

N-acylsulfónamidové promotéry apoptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16592

Dátum: 12.11.2004

Autori: Park Cheol-min, Tu Noah, Lynch Christopher, Bruncko Milan, Mcclellan William, Elmore Steven, Song Xiaohong, Wendt Michael, Kunzer Aaron, Wang Xilu, Petros Andrew, Ding Hong

MPK: C07D 205/04, C07C 323/25, C04B 35/632...

Značky: n-acylsulfónamidové, apoptózy, promotéry

Text:

...SO 2 R 5 °, CO(O)R 5 ° alebo OCFJ,kde R 50 je fenyl, Ci-alkyl, Cz-alkyl, Cg-alkyl alebo C 4-alkylčasti predstavované R 7 sú nesubstituované alebo substituované jedným alebo dvomi nezávisle vybranými substituentmi R 50, OR, C(O)NHSO 2 R 5 °, CO(O)R 5 °, C(O)R 5 °,C(O)OH, C(O)NHOH, OH, NHz, F, Cl, Br alebo I, kde R 50 je fenyl, tetrazolyl alebo R 54, kde R 54 je Cn-alkyl, Cz-alkyl alebo C 3-alkyl, každý z nich je nesubstituovaný alebo...

Tiazolidíndiónové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280914

Dátum: 05.03.1997

Autori: Wrobel Jay Edward, Li Zenan, Dietrich Arlene Joan

MPK: C07D 277/74, C07D 277/36, A61K 31/425...

Značky: použitie, deriváty, farmaceutický, tiazolidíndiónové, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Tiazolidíndiónové deriváty všeobecného vzorca (I) v ktorom: Ar je fenyl, 2-naftyl, C1-3alkylovou skupinou substituovaný fenyl, C1-3alkoxy skupinou substituovaný fenyl, halogénom substituovaný fenyl, 2-pyridinyl, sulfanylom substituovaný 2-pyridinyl, 3-pyridinyl, 4-pyridinyl, 2-chinolinyl, 2-pyrimidinyl, 2-benzoxazolyl, 2-benztiazolyl, 2-benzimidazolyl, 2-furanyl, 2-benzo-[b]-furanyl, 2-tienyl, 2-benzo-[b]-tienyl n je 0 alebo 2 a Ar' je fenyl,...

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278076

Dátum: 06.12.1995

Autori: Kráľová Katarína, Bujdáková Helena, Sidóová Eva

MPK: C07D 417/12, C07D 277/74, C07D 277/70...

Značky: 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec so 4 až 9 atómami uhlíka alebo 2-hydroxyetyl, boli pripravené reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzotiazolíntiónu a 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v acetóne za varu. Zlúčeniny sú antialgálne, antifungálne a protikvasinkovo účinné.

2-Alkyltio-6-/4-chlórbenzoylamino/benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 277816

Dátum: 08.03.1995

Autori: Sidóová Eva, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 277/74

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené 2-alkyltio-6-/4-chlórbenzoylamino/benzotiazoly, kde R znamená alkyl s 2 až 9 atómami uhlíka, cyklopentyl, alyl alebo benzyl, reakciou draselnej soli 6-/4-benzoylamino/-2-merkaptobenzotiazolu s alkylhalogenidmi v zmesi etanolu a vody pri teplote varu rozpúšťadla. Zlúčeniny sú antihelmenticky účinné proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

Algicídny prostriedok typu 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277815

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kráľová Katarína, Šeršeň František, Sidóová Eva

MPK: A01N 43/78, C07D 277/74

Značky: 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov, algicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje účinnú látku všeobecného vzorca I, kde R znamená nerozvetvený alifatický reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 7, izopropyl alebo benzyl.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278131

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: C07D 263/58, C07D 413/12, C07D 277/74...

Značky: spôsob, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená cyklopentyl, alyl, benzyl alebo nasýtený reťazec s 2 až 8 atómami uhlíka. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzoxazolíntiónu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antialgálne účinné.

Nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 272778

Dátum: 12.02.1991

Autor: Braig Adalbert

MPK: C23F 11/14, C09D 5/08, C07D 277/74...

Značky: nátěrová, hmota

6-Maileinimido-2-n-propyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 270146

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zemanová Mária, Cigáneková Veronika, Sidóová Eva, Kallová Janka

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-maileinimido-2-n-propyltiobenzotiazol

Text:

...6. doň kultivdcie, u Saecharoaycea cerevisiae na 4. deň, kedy kontroly dosiahli Iaxinílny rast.Účinnooť zlúčeainypodfa vynñlezu proti vláknitýl aikroskopickýa huián v porovnaní e účinnosťou 2-aerkaptobonsotíozolu /2-MBT/- -6 Liu MIG /10 nol u 3/ Anporgillýgz Peniciląiua Alternaria ndgor cyulopiul alternata 4. don 6. doň 7,ągi 14. dei 14. dei 14. má Zlúčenina podĺu 1000 1 ooo zoo príkladu 1 hooo 1 ooo 1000 2-MBT 1000 1000 200 71000 1000...

6-Benzylidénamino-2-n-hexyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 270145

Dátum: 13.06.1990

Autori: Waisser Karel, Odlerová Želmíra, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-benzylidénamino-2-n-hexyltiobenzotiazol

Text:

...1 otanolo aa,1 Iru.Naaledujúce príklady hlillio oovotĺuaú, ale nijako noobledaujú pąípravu a vlastnosti zlúčeniny podľa vzndleru.6-Aaino-2-hexyltioionsotiazol /5,3 g, 0,02 nol/ na roapuetil v otanole /20 ą 3/, k reztoku sa pridal benzaldohyd /2,1 3, 0,02 aol/ a reakčad non oa sahriala na 5 iinut do varu. K reakčnoj znení po oohladení do teplotu nieotnoeti aa pridala etudend ýoda /10 cas/ a po J hodindch aa izoloval eurový produkt o...

Leskutvorná přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 267515

Dátum: 12.02.1990

Autori: Toman Jaromír, Havránek Milan, Švehla Pavel, Aufart Jaroslav, Matoušová Alena

MPK: C25D 3/38, C07D 277/74, C07C 155/08...

Značky: leskutvorná, prísada

Text:

...sírová s přísadou chloridových iontů. do 80 Ing/l.Leskuh-onzá přisadu se používá jednak pro nasazení galvanickó mědíci Liu/ně, Jednak pro Její údržbu podle vzhledu povlaku nebo prošlýoh ampérhodin. Přisada neni citliwí na předávkovúni. Vyloučená mčč je tažné, při aplikaci na. plošnýcl) spcjich uedochází. při. toplotü 260 OC po dobu 20 sekund k porušení. vrstvy. Hloubková účinnost v ofrvoreoh,je 90 až 100 při lurůmäru otvoru 0,8 mm a...

Dithioderiváty 0-karbamoylmethyl-4-hydroxybutan-sulfonové kyseliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267501

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matoušová Alena, Toman Jaromír, Aufart Jaroslav, Havránek Milan, Švehla Pavel

MPK: C07D 277/74, C07C 155/08, C07D 513/04...

Značky: dithioderiváty, přípravy, kyseliny, jejich, způsob, 0-karbamoylmethyl-4-hydroxybutan-sulfonové

Text:

...a xmclmruktorizovatohxó bčžnými matodnni.Jako Výchozí látky slouží buč totraajlqltlúuxwusulrid, dlnlkyldithiokarbnzxovú kyselina či Její soli, v připudö dinlłšylditłuioknrbnmové bquoliny rcnxci v oxidąčnim pro.gtřodi může totrmmyltłxiurmndinnufid Äntonnuąliâhlč vznlknt a ihned dále reagovat. De rivútouzn dithlořmx-bnnoŠró kyseliny Jo L Z-morkąptobonzthinzol, ktorý může umlofioky ronçoyat. Ronkco probíhâ v přitomnosti hydroxyloxýcłx iontú vo...

6-Amino-2-n-pentyltiobenzotiazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 261699

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zemanová Mária, Sidóová Eva, Kuchta Tomáš, Straková Helena

MPK: C07D 277/74

Značky: 6-amino-2-n-pentyltiobenzotiazol

Text:

...do prvého zfrkalu a zmes sa odfarbila aktívnym uh« lím. Filtrát po vychladnutí sa vylial na ľad,pričom sa počitado 50 g ladu na 1 g vzorky. Získal sa čistý 6-amIno-Z-n-pentyltiobenzotiazol s t. t. 35 až 37 °C.P r í k 1 a d 2 Protikvaslnková účinnosť zlúčeniny podľa3. deň 4. deň Zlúčenlna podľa vynálezu 19 231 431ED 5 o z koncentrácia látky, ktorá brzdí rozmnožovanie kvasirnky práve 11 a 50 0/0, opro ti kontrole.Pre stanovenie...

2-Alkyltio-6-formamidobenzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257398

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sidóová Eva, Odlerová Želmíra

MPK: C07D 277/74

Značky: 2-alkyltio-6-formamidobenzotiazoly

Text:

...surověx ho produktu o t. t. 56 až 59 °C činil 7,3 g(91,3 0/01. Látka bola prekryštalizovaná zo zmesi e~ tanol ~ voda v pomere 2 1 za použitiaaktívneho uhlia. Získal sa čistý 2 «n~butyltio 6-formamidobenzotiazol o t. t. 58 až 59 stupňov Celsia.Príprava bola Llskutočnenä podľa príkladu 2 za použitia 6-amíno-Zizobutyltiobenzotiazolu 7,15 g, 0,03 molu). výťažok surového produktu o t. t. 81 až 83 °C činil 7,8 gramov. (97,5 0/0).Látka bola...

2-Alkyltio-6-(2-chlórbenzoylamino)benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 250557

Dátum: 15.04.1987

Autori: Odlerová Želmíra, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/74

Značky: 2-alkyltio-6-(2-chlórbenzoylamino)benzotiazoly

Text:

...4 1 za použitia ak 4tívneho uhlia. Získal sa čistý G-Z-chlórbenzoyliamino-2-mety 1 tiobenzotiazo 1 s t. t. 154 až 155,5 °c.Príprava bola uskutočnené podľa prikladu 1 za použitia etyljodidu (4,7 g, 0,030 mól a polovičného množstva vody 10 ml a etanolu 50 ml v porovnaní s príkladom 1. Výťažok činil 77,4 .Látka bola prekryštalizována podľa príkladu 1.Príprava bola uskutočnená podľa príkladu 1 za použitia n-propyljodidu (5,1 g, 0,030 1 nó 1....

2-alkoxykarbonylmetyltio-3-alkylbenzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233443

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Sohlerová Rosemarie, Sutoris Viktor

MPK: C07D 277/74

Značky: 2-alkoxykarbonylmetyltio-3-alkylbenzotiazóliové, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy nových látok 2-alkoxykarbonylmetyltio-3-alkylbenzotiazóliových solí všeobecného vzorca I, kde R znamená metoxy, etoxy, propoxy, izopropoxy, alyloxy R1 znamená metyl, etyl, alyl, propyl, butyl, benzyl a X- znamená bróm. Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že deriváty 3-R1-2-benzotiazolíntiónu, kde R1 znamená to isté ako vo vzorci I, reagujú s XCH2COR, kde R a X znamená to isté, ako vo...