C07D 277/68

Chinolinylfenylsulfónamidová zlúčenina, jej použitie ako liečivo a farmaceutické prípravky obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288236

Dátum: 24.11.2014

Autori: Hagiwara Atsushi, Rubenstein Steven, Mcgee Lawrence, Furukawa Noboru, Houze Jonathan, Shinkai Hisashi

MPK: A61K 31/428, A61K 31/4439, A61K 31/47...

Značky: farmaceutické, túto, použitie, liečivo, obsahujúce, přípravky, zlúčenina, zlúčeninu, chinolinylfenylsulfónamidová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty, kde A je vybrané zo skupiny obsahujúcej Cl a CF3, B je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a Cl, D je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a CH3, V je vybrané zo skupiny obsahujúcej F a Cl, X je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H, CH3 a CO2CH3, a Y je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H a CO2CH3, ktorá je vhodná na použitie na liečbu alebo...

Piperidínové a piperazínové deriváty na liečenie nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12817

Dátum: 19.09.2008

Autori: Kober Ingo, Schiemann Kai, Schultz Melanie, Blaukat Andree

MPK: A61K 31/416, A61K 31/404, A61K 31/4184...

Značky: deriváty, liečenie, piperidínové, nádorov, piperazinové

Text:

...241). Okrem toho ovplyvňuje autotaxín spoločne s ďalšími angiogenetickými faktormi V rámci angiogenézy tvorbu krvných ciev (Nam et al. 2001, Rak Res, zv., strana 61.6.938). Angiogenéza predstavuje dôležitý proces pri rastenádoru, pretože zaisťuje zásobovanie nádoru živinami. Z tohto dôvodu je inhibícia angiogénneho faktoru dôležitým východiskovým bodom V terapii rakoviny a nádorových ochorení,pri ktorej sa má nádor vyhladovať (Folkman, 2007,...

Piperidínové a piperazínové deriváty na liečbu nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15140

Dátum: 19.09.2008

Autori: Blaukat Andree, Schultz Melanie, Schiemann Kai, Kober Ingo

MPK: A61K 31/404, A61K 31/4184, A61K 31/416...

Značky: piperazinové, nádorov, piperidínové, liečbu, deriváty

Text:

...et al. 2000, Oncogene, zv. 19 strana 241). Okrem toho autotaxín spôsobuje spoločne s ďalšími angiogenetickými faktormi v rámci angiogenêzy tvorbu krvnýchAngiogenéza je dôležitý proces pri raste nádoru, ktorýzaisťuje zásobovanie nádoru živinami.0006 Z tohto dôvodu je inhibícia angiogenézy dôležitým východiskovým bodom v terapii rakovinových a nádorových ochorení, pri ktorej sa má nádor vyhladovať (Folkman, 2007, Nature Reviews Drug Discovery...

5-Hydroxybenzotiazolové deriváty s agonistickým účinkom na beta-2-adrenoreceptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10433

Dátum: 28.11.2005

Autor: Fairhurst Robin Alec

MPK: A61P 11/00, C07D 277/68, A61K 31/428...

Značky: beta-2-adrenoreceptor, účinkom, agonistickým, deriváty, 5-hydroxybenzotiazolové

Text:

...dokumente, znamená monovalentnú karbocyklickú aromatickú skupinu, ktorá obsahuje 6 až 10 atómov uhlíka a ktorou môže byt napríklad monocyklická skupina, ako je fenyl, alebo bicyklícká skupina, ako je naftyl. Výhodne je Cs-Cm-arylom Cs-Cg-aryl, obzvlášť fenyl.Cg-Cu-karbocyklická skupina, ako sa používa v tomto dokumente, znamená karbocyklickú skupinu, ktorá má 3 až 15 atómov uhlíka V kruhu, napríklad monocyklickú skupinu, bud aromatíckú...

N-alkynyl-2-(substituované aryloxy)alkyltioamidové deriváty ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Crowley Patrick Jelf, Bacon David Philip, Sageot Olivia Anabelle, Salmon Roger, Langford David William

MPK: C07C 317/46, C07C 323/22, A01N 43/40...

Značky: deriváty, fungicídy, n-alkynyl-2-(substituované, aryloxy)alkyltioamidové

Text:

...C 14 alkyl, kde alkylová skupina je prípadne substituovaná halogénom, hydroxy, CH, alkoxy, kyano, alebo R 5 je prípadne substituovaný fenyl, prípadne substituovaný tienyl, kde prípadne substituované fenylové alebo tienylově kruhy alebo častí skupín R 5 sú prípadne substítuované jedným, dvomi alebo tromi substituentami vybranými z halogénu, hydroxy, CM alkylu, (31.4 alkoxy, kyano, nitro a nje O, l alebo 2.Aby sme sa vyhli pochybnostiam,...

Deriváty benzotiazolónu, spôsoby ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282394

Dátum: 17.12.2001

Autori: Ince Francis, Pairaudeau Garry, Bonnert Roger Victor, Brown Roger Charles, Cage Peter Alan

MPK: C07C 311/04, A61K 31/425, C07C 311/03...

Značky: použitie, benzotiazolónu, medziprodukty, deriváty, přípravu, přípravy, kompozície, spôsoby, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty benzotiazolónu všeobecného vzorca (I) vrátane ich opticky aktívnych izomérov, kde X predstavuje -SO2NH- alebo -NHSO2-, p, q a r nezávisle od seba znamenajú 2 alebo 3, Y znamená tienyl, prípadne substituovaný C1-6-alkylom alebo halogénom, alebo fenyltioskupinu alebo fenyl, prípadne substituovaný C1-6-alkylom alebo halogénom a každý R nezávisle od seba znamená H alebo C1-6-alkyl, alebo farmaceuticky prijateľné soli, estery alebo amidy...

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278190

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kráľová Katarína, Daněk Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-salicylidénamino-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-amino-2-benzotiazolinónu so salicylaldehydom v etanole za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana a zároveň je účinná aj ako stimulátor rastu rastlín.

3-[(N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278189

Dátum: 06.03.1996

Autori: Perjésy Alexander, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, 3-[(n-benzoyl-n-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-((N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl(-6-bróm-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu a N-hydroxymetylbenzamidom v 85 %-nej kyseline mravčej za varu. Zlúčenina inhibuje rast a syntézu chlorofylu rias Chlorella vulgaris, ako aj rast koreňov kukurice.

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278061

Dátum: 06.12.1995

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Sutoris Viktor, Mikulášek Slavoj, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68

Značky: 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu, spôsob, přípravy, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená NO2 a R2 znamená H, alebo R1 znamená NO2 a R2 znamená Cl, alebo R1 znamená H a R2 znamená Cl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou príslušne substituovaného 2-benzotiazolinónu s príslušným benzoylchloridom v acetóne za prítomnosti trietylamínu pri teplote miestnosti.

3-Benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278011

Dátum: 11.10.1995

Autori: Sidóová Eva, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: spôsob, přípravy, 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinónu sa uskutočňuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu s benzoylchloridom v suchom pyridíne pri teplote varu. Zlúčenina je účinná ako regulátor rastu rastlín a zelených rias a ovplyvňuje fotosyntetickú aktivitu chloroplastov.

7-(2-Aminoetyl)benzotiazolóny, spôsob ich výroby, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a medziprodukt spôsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281282

Dátum: 07.06.1995

Autori: Cheshire David Ranulf, Brown Roger Charles, Ince Francis, Bonnert Roger Victor

MPK: C07D 277/68, A61K 31/426

Značky: farmaceutická, medziprodukt, obsahom, kompozícia, spôsob, spôsobu, 7-(2-aminoetyl)benzotiazolóny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 7-(2-aminoetyl)benzotiazolóny všeobecného vzorca (I), v ktorom X a Y nezávisle od seba predstavujú skupinu -S(O)n- alebo -O-, n má hodnotu 0, 1 alebo 2, p, q a r nezávisle od seba majú hodnotu 2 alebo 3 a Z znamená fenylovú skupinu prípadne substituovanú halogénom, hydroxylovou skupinou, metoxyskupinou, nitroskupinou alebo aminoskupinou, alebo znamená pyridyl alebo tienyl alebo ich farmaceuticky prijateľné soli. Ďalej sa opisuje...

2-(4-Chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277947

Dátum: 15.10.1991

Autori: Varkonda Štefan, Konečný Václav, Lácová Margita, Tichá Ester

MPK: C07D 277/68, C07D 277/40, C07D 417/12...

Značky: 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát, ktorého syntéza sa uskutočňuje reakciou 2,4-dichlórbenzotiazolu a sírouhlíka v prostredí dimetylsulfoxidu a vodného roztoku hydroxidu sodného. Zlúčenina je fungicídne účinná proti Alternaria species, Botrytis cinerea a Fusarium nivale.

3-Alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270539

Dátum: 12.07.1990

Autori: Blanáriková Viťazoslava, Kráľová Katarína, Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: spôsob, 3-alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón, přípravy

Text:

...koncentrácia /1.l 04 mof.dm 3/ pâsobila inhibične na dĺžku koreňs, ktoreho priemerná dlžka dosahovala iba 24,75 3 1,50 mm, čo je 52,67 kontroly. Dĺžka etonky hole iba mierne pod hodnotou kontroly /20,30 1 1,24 mm/ oproti 22,03 1 0,31 mm u kontroly, čo predstavuje 92,15 3 5,53 kontroly.Všetky oetetnć použite koncentrácie zlúčeniny podla vynálezu pâsobili stimulač na a to vo väčšej miere na nadzemnú časť ako na korene. Najvyššia stimulácio...

Spôsob prípravy 6-bróm-2-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265777

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, přípravy, 6-bróm-2-benzotiazolinónu

Text:

...g, 0,1 mol) sa pridal chloroform (50 cms) a reakěná zmes sa ząhriale do varu. Po rozpustení tuhého podielu sa reflux udržiaval ešte 5 minút, počas ktorej doby vypadával Éuhý produkt. Po ochladnutí zmesi na teplotu miestnosti surový 6-brôm-2-benzotiazolinôn sa odsal a pramyl ohloridom uhličitým.Po vyaušení sa produkt zahrinl do varu s vodou (200 cma) a ihned sa odsal a premyl studenou vodou. získal sa surový...

Spôsob prípravy 6-nitro-2-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265776

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, 6-nitro-2-benzotiazolinónu, přípravy

Text:

...príklady bližšie osvetlujú, ale nijako neobmedzujú spôsob prípravy 6-nitro-2-benzotiazolinônu zo 6-nitro 2-benzotiazolíntičnu oxidáciou s následnou hydrolýzou.6-nitro-2-benzotiazclíntiőn (25,4 g, 0,12 mol) sa rozpustil v roztoku hydroxídu draselného (18 g, 0,32 mol) vo vode (300 cma). zmes sa zahriala do vyčírenia, potom sa k naj pomalých dávkach pridaval roztok manqanistanu draselného (40 g, 0,25 mol) rozpustený vo vode(800...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sidóová Eva, Henselová Mária, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Hýblová Oľga, Lácová Margita

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

3-Aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259274

Dátum: 17.10.1988

Autori: Chovancová Jarmila, Sidóová Eva, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Hýblová Oľga, Lácová Margita

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, spôsob, 3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...0/0 inhiboval rast rastlín Sinapis alba, Amaranthus retrotlexus, Linum usitatissimum v dávke 5 kg/ha, a 1,58 kg/ha a pri postemergentnej aplikácii V dávke 3,16 kg/ha.Nasledujúce príklady ilustrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Zmes Z-benzotiazolinóiiii 50 ITHHÓMDV chloridu kyseliny fenoxyoctovej 55 mmolov) a dimetylformamidu 20 cm 3) sa V priebehu 10 minút zahrieva na teplotu 40-60 stupňov Celsia potom sa ochladí a pri teplote miestnosti...

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mues Volker, Eue Ludwig, Förster Heinz, Santel Hans-joachim, Schmidt Robert, Hänssler Gerd

MPK: A01N 43/78, C07D 266/58, A01N 43/76...

Značky: 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů, způsob, nových, výroby

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

6-bróm-3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246247

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kuznicová Valerija Konstantinovna, Ljukšin Jegor Nikolajevie, Libman Josif Simonovie

MPK: C07D 277/68, A01N 43/78

Značky: 6-bróm-3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...mol) a dimetylformamiduPo ukončení reakčnej doby (1 až 2 h.) reakčná zmes sa ochladí, zriedi 50 cm 3 zenina sa odsaje, prekryštalizuje z etanolu, benzénu alebo kyseliny octovej. Teplota topenia 139-141 OC. Analýza pre C 15 H 1 DBrN 03 S (M 364,0)Reaktanty sú 6-brőm-benzotiazolinón a chlorid kyseliny 4-chlörfenoxyetánovej. Postup prípravy ako v príklade 1. Teplota topenia 191-192 °C. Analýza pre C 15 H§BrClNo 3 S (M 39,91)Postup prípravy ako V...