C07D 277/62

Premostené spiro [2.4] heptánové deriváty ako agonisty receptora ALC a/alebo FPRL2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14981

Dátum: 17.05.2010

Autori: Cren Sylvaine, Richard-bildstein Sylvia, Corminboeuf Olivier, Grisostomi Corinna, Leroy Xavier, Bur Daniel

MPK: C07C 233/63, C07C 233/58, C07C 233/60...

Značky: receptora, 2.4, fprl2, agonisty, premostené, heptánové, deriváty, spiro

Text:

...tomu sa radí neurotoxicíta sprostredkovaná tromi mutantnými génmi, ktoré vyvolávajú F AD a tiež Abeta(Hashimoto et al., Biochem. Biophys. Res. Commun., 2001, 283, 460-468). Uvádza sa tiež, že humanín má účinnosť chrániacu neuróny pred sérovou depriváciou (Takahashi et al.,Neuroreport, 2002, 13, 903-907) a pred excitotoxickou smrťou (Caricasole et al., FASEB J.,2002, 1331-1333). Tiež sa ukázalo, že humanín ochraňuje kortikálne neuróny pred...

Tricyklická zlúčenina a jej farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17681

Dátum: 18.06.2007

Autori: Hoashi Yasutaka, Takai Takafumi, Koike Tatsuki, Uchikawa Osamu

MPK: A61K 31/4184, A61K 31/425, A61K 31/423...

Značky: použitie, zlúčenina, tricyklická, farmaceutické

Text:

...1,2 disubstituovanú cyklopropylovú skupinu m znamená l alebo 2 a n znamená l až 9, ktorá má añnitu k melatoninovćmu receptoru a je užitočné ako terapeutické činidlo pre poruchy súvisiace s denným rytmom.0005 US patent č. 6 034 239 opisuje zlúčením reprczentovanú vzorcomv ktorom R znamená prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, pripadne substítuovanú aminovťi skupinu alebo prípadne substituovanťl heterocyklickú skupinu R 2 znamená atóm...

N-alkynyl-2-(substituované aryloxy)alkyltioamidové deriváty ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Sageot Olivia Anabelle, Langford David William, Crowley Patrick Jelf, Bacon David Philip, Salmon Roger

MPK: C07C 317/46, A01N 43/40, C07C 323/22...

Značky: aryloxy)alkyltioamidové, n-alkynyl-2-(substituované, fungicídy, deriváty

Text:

...C 14 alkyl, kde alkylová skupina je prípadne substituovaná halogénom, hydroxy, CH, alkoxy, kyano, alebo R 5 je prípadne substituovaný fenyl, prípadne substituovaný tienyl, kde prípadne substituované fenylové alebo tienylově kruhy alebo častí skupín R 5 sú prípadne substítuované jedným, dvomi alebo tromi substituentami vybranými z halogénu, hydroxy, CM alkylu, (31.4 alkoxy, kyano, nitro a nje O, l alebo 2.Aby sme sa vyhli pochybnostiam,...

Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a technických frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278714

Dátum: 13.05.1992

Autori: Hodúr Oskar, Ungvarský Cyril, Bystrický Ľubor, Beška Emanuel

MPK: C07D 277/62

Značky: surových, spôsob, frakcií, benzotiazolu, technických, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Destiláciou predčistený benzotiazol sa nechá reagovať s chloridom zinočnatým v molárnom pomere 1 : 0,2 až 0,6 v prostredí vody alebo jej zmesi s inertným organickým rozpúšťadlom pri teplote od 5 °C do teploty varu reakčnej zmesi, na vzniknutú komplexnú zlúčeninu sa za rovnakých podmienok pôsobí rozkladným činidlom zo skupiny zahŕňajúcej alkalické a amónne uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sulfidy a hydrogensulfidy, hydroxidy...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Hejda Ivan, Sabadoš Július, Holčík Ján, Hronec Milan

MPK: C07D 277/64, C07D 277/62

Značky: přípravy, 2-benzotiazolsulfénamidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Způsob přípravy benzothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263891

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svobodová Gabriela, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 277/62

Značky: přípravy, způsob, benzothiazolu

Text:

...sulfaktivním kattalyzâtorem, kdy byl získán Ibenzothladol a ÁZ-amlnothlofenol v poměru 11 1 US č. 2 4012 642.Postupom podle USA č. 2 402 642 lze připrovit pouze směs Z-.amlnothiofenolu s benzothiazolem, které pro získání čistého benzothiazolu musí být vákuové rektifíkovân-o. Vzhledemk blízkým teplotám bodů varu jetato operace technicky velice náročná a složitá..podmínek lze tímto způsobem získat snadno ve vysokém výtěžku a čistotě...

Spôsob izolácie benzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246439

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vladyka Jaroslav, Hyláková Zlata, Štylárek Leoš

MPK: C07D 277/62

Značky: izolácie, spôsob, benzotiazolu

Text:

...xylén a vzniknutá heterogén 4ná zmes sa vyhreje na vyššiu teplotu, prípadne až k teplote varu použitého rozpúšťadla. Adíčnä zlúčenina sa za zvýšenej teploty rozpadne na benzotiazol, ktorý prejde do roztoku a na chlorid vápenatý, ktorý sa za horúca odfiltruje a recylkluje. Z ľiltrátu sa po odąparení rozpúšťadla získa benzotiazol.Čistota získaného benzotiazolu zavisi na spôsobe premývania adulktu a na množstve rozpúšťaldla použitého na...

4-X-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxobenzotiazolíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252502

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír, Konečný Václav, Mikulášek Slavoj

MPK: C07D 277/62

Značky: 4-x-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxobenzotiazolíny, spôsob, přípravy

Text:

...SZN, Praha, 1977DNA - -RNA~»~L»- L auxím- ny pôsobia na posun iónovej rovnováhy sil,aktlvujú syntézu m-RNA, stimulujú syntézu enzýmov, modifikujú zloženie bunkových stien, ich zmäknutie a roztahovnanie bunky v dôsledku odvápnenia bunkových stien. Giberelíny pôsobia na syntézu nových RNA v jadre, syntézu bielkovín, enzýmov a aktivujú rast bunky. Cytokiníny bezprostredne vplývavjú na syntézu m-RNA a syntézu enzýmov, aktivujú rast...

Prostriedok s antimikróbnou účinnosťou na G+ baktérie skupiny Staphylococcus

Načítavanie...

Číslo patentu: 237709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halgaš Ján, Foltínová Pavla, Sutoris Viktor

MPK: C07D 277/62, A01N 43/78

Značky: skupiny, antimikróbnou, prostriedok, staphylococcus, účinnosťou, bakterie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prostriedku s antimikróbnou účinnosťou ne G+ baktérie skupiny Staphylococcus. Prostriedok podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pozostáva z roztoku 3-R-Y-R1-substituovanej benzotiazóliovej soli všeobecného vzorca I o koncentrácii 3,125 až 25 (g/ml vo vode alebo organických rozpúšťadlách ako dimetylsulfoxid, metylalkohol, trietylénglykol, dimetylformamid. Prostriedok podľa vynálezu m(že nájsť uplatnenie ako liečivo s antimikróbnou...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Varkonda Štefan, Halgaš Ján, Sutoris Viktor, Konečný Václav, Bajči Pavol, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/62, A01N 43/78

Značky: cukrov, rastlinách, obsahu, prostriedok, produkujúcich, cukor, zvyšovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prostriedku na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor podľa vynálezu spočíva v tom, že ako účinnú látku obsahuje 3-R-substituovanú benzotiazóliovú soľ rozpustenú vo vode, alebo organických rozpúšťadlách ako metylalkohol, dimetylsulfoxid, trietylénglykol, dimetylformamid. 3-R-substituovaná benzotiazóliová soľ je charakterizovaná všeobecným vzorcom I, kde R znamená metyl, alyl, propargyl, benzyl, metoxykarbonylmetyl,...

Sposob výroby 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250034

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Argaláš Peter, Leška Štefan

MPK: C08K 5/47, C07D 277/62

Značky: spôsob, 2,2´-dibenztiazolyldisulfidu, výroby

Text:

...forsme hemihydrátu.Po ukončení oxidácie kaptaxu na altax sa prebytoíčná kyselina sírová zneutralizuje s uhličitanom vápenatým. Molárny .pomer uhličitanu vápenatého ku »kyselina sírovej je 0,01 1 až 101. Pri m-olárnom pomere väčšom alko 11 obsahuje 2,2-di~be~nztiazolyltdisulfid i nezreagovaný uhličitan väpenatý.Po- ukon-čení oxiudácie kaptaxu na .altax sa preebytočna kyselina sírová -neutralizuje s hydroxidom alebo kynsličxníkom...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232714

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chupp John Paul

MPK: A01N 43/78, A01N 43/76, A01N 47/08...

Značky: složky, herbicidní, výroby, účinné, prostředek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačený tím, že obsahuje jako účinnou složku sloučeninu obecného vzorce I, kde znamená R cyklohexenylovou skupinou nebo fenylovou skupinu, přičemž jsou tyto skupiny popřípadě na sobě nezávisle jednou či dvakrát substituovány alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku nebo methoxyskupinou, Y atom kyslíku nebo síry, R1 atom vodíku, halogenu nebo ethoxyskupinou.

3-R-Y-R1-substituované benzotiaozóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231229

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sekerka Vladimír, Sutoris Viktor, Halgaš Ján

MPK: C07D 277/62

Značky: 3-r-y-r1-substituované, benzotiaozóliové, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

3-R-Y-R1-substituované benzotiazóliové soli všeobecného vzorca I kde R znamená metyl, alyl, propargyl, metoxykarbonylmetyl, etoxykarbonylmetyl, propoxykarbonylmetyl, alyloxykarbonylmetyl, benzyl, 2-metylbenzyl, 3-metylbenzyl, 4-metylbenzyl, 2-chlórbenzyl, 3-chlórbenzyl, 4-chlórbenzyl, 2-nitrobenzyl, 3-nitrobenzyl, 4-nitrobenzyl, 3-brómbenzyl, 4-brómbenzyl, 3-fluórbenzyl, 4-fluórbenzyl, 4-metoxybenzyl, 4-kyanobenzyl, 4-sulfoamoylbenzyl, R1...

2-R-3-R1 substituované deriváty benzotiazóliových solí a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231212

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sutoris Viktor, Halgaš Ján, Sekerka Vladimír

MPK: C07D 277/62

Značky: solí, benzotiazóliových, deriváty, přípravy, substituované, 2-r-3-r1, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nových látok 2-R-3-R1 substituovaných derivátov benzotiazóliových solí všeobecného vzorca I Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že derivát 2-R benzotiazolu obecného vzorca II reaguje so zlúčeninou obecného vzorca III. Látky podľa vynálezu môžu nájsť uplatnenie ako agrochemikálie.

Spôsob usmernenej dediferenciačnej transformácie rastlinného organizmu pomocou 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245313

Dátum: 16.12.1985

Autori: Horváth Ágnes, Szász György, Breining Tibor

MPK: C07D 277/62

Značky: spôsob, usmernenej, dediferenciačnej, 3-benzyloxykarbonylmetyl-3-benzotiazolinónu, transformácie, organizmu, rastlinného, pomocou

Text:

...organizácie.Amorfné kalusy vznikajú dediferenciáciou v podmienkach in vitro. V štádiu primokalusu pletivo je rozpadavé na bunky. Po preočkovani na čerstvé médium analogického zloženia ako bolo médium počas dediferenciácie, kalus zachováva typický neorganizovaný rast. Po aplikácii predmetnej látky na kalusové bunky čerstvá hmotnosť biomasy počas pretrvávajúcej dediferenciácie sa zvyšuje v závislosti od koncentrácie a času pôsobenia látky...

Substituované benzotiazóliové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239422

Dátum: 13.06.1985

Autori: Klouda Viktor, Ždánský Tomáš

MPK: C07D 277/62

Značky: benzotiazóliové, substituované, přípravy, spôsob

Text:

.../0,035 mlu) dtnotylsulfitu a ruka-Mine aa 30 minút e i hodinu sahrieva na 60 al H 0 ° 0. čo vychladnutí eo pridá acetőn, pevný podiel sa odfiltruaa a dobre presne acetőnou.(0,035 molu) dinetylaulfútu sa reakčnd nee alu-love na peplotu varu rannej neni 2 a 3 hodiny. Po ochladení sa include kryitelický podiel.0,03 molu 3-a 1 kyl-Z-benzotiasolíntiónu ee rozpuetí v 25 al tetrełxydrofurlnu a za niohnia se prikvapká 3,4 g (0,035 molu) E 2804....

2-oxo-3-R-benzotiazolinylmetylamóniové soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239421

Dátum: 13.06.1985

Autori: Soldát Petr, Ždánský Tomáš

MPK: C07D 277/62

Značky: 2-oxo-3-r-benzotiazolinylmetylamóniové, spôsob, přípravy

Text:

...írietylanín, tributy 1 anin,pyridin, B-metylpyridin knetylpyridin, ieochinolin v prostredi orgmiokýohrospulťadiai,ako sú benzén, aceiőn, natyletylketón, aetenol, nosi dinatyltonuidu a anténu pri teplote 18 a 80 °c po dobu 2 až 35 hodin, pričon ee produkt čieti aahrievanta v hondu a odfiltrovenin sa teple. Uvedená reakciu naanečuàe nasledovne ohnePostup pre prípravy 2-oxo-J-R-benzotiasolinylaetylanóniových solí.l( 3,99 g (0,02 molu)...