C07D 261/12

Nové kryštály 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2- benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8153

Dátum: 25.05.2007

Autori: Baba Yasutaka, Tada Yukie, Yonezawa Kenji, Kotsubo Hironori

MPK: A61K 31/42, C07D 261/12, A61P 19/02...

Značky: benzisoxazol-6-yl)metoxy]fenyl}propiónovej, nové, krystaly, 3-{5-[4-(cyklopentyloxy)-2-hydroxybenzoyl]-2-[(3-hydroxy-1,2, kyseliny

Text:

...sa ľahko manipuluje, (4) ktoré sa vyrábajú za použitiarozpúšťadla, ktoré je bezpečné pre organizmus človeka, (5) ktoré sa vyrábajú za podmienoknízkej záťaže pre životné prostredie a (6) ktoré je možné vyrábať vo veľkom merítku, súužitočné pre účinnú farmaceutíckú zložku. NAJVÝHODNEJŠIE USKUTOČNENIE VYNÁLEZU Nasleduje podrobnejší opis vynálezu.Vynález sa týka kryštálu typu II, ktorý má v práškovom rentgenovom difraktograme píky V polohe...

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, spôsob jeho prípravy, agrochemické prípravky a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280972

Dátum: 08.12.1993

Autori: Sabi Hiroshi, Fujimoto Masahiko, Hosoda Hitoshi, Tanizava Kinji, Yasui Kenji, Kobayashi Kozo, Takahi Yukiyoshi, Kato Shigehiro, Ohkouchi Takeo, Kondo Yasuhiko

MPK: A01N 43/80, C07D 261/12

Značky: přípravy, přípravky, vápenatej, agrochemické, použitie, spôsob, dihydrát, 3-hydroxy-5-metylizotiazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizoxazolu sa vyznačuje dobrým fungicídnym účinkom. Jeho príprava spočíva v reakcii vápenatej zlúčeniny, napr. hydroxidu vápenatého s 3-hydroxy-5-metylizoxazolom. Uvedený dihydrát v kombinácii s antimikrobiálnym činidlom, vybraným zo skupiny obsahujúcej 1,5-pentándial, 1,2-benzizotiazolín-3-ón, 2,5-dimetoxytetrahydrofurán, benzalkóniumchlorid, 1,2-benzizoltiazolín-3-ón, hydroxid meďnatý,...

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováeek Jindoich, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: A61K 31/42, C07D 261/16, C07D 261/12...

Značky: výroby, kyseliny, 5-methylisoxazol-3-karboxylové, amidů, způsob

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...