C07D 251/52

Amínované deriváty dihydro-1,3,5-triazínu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287647

Dátum: 06.04.2011

Autori: Cravo Daniel, Doare Liliane, Kergoat Micheline, Mesangeau Didier, Moinet Gérard

MPK: C07D 251/10, A61P 3/10, A61K 31/53...

Značky: amínované, použitie, obsahom, farmaceutické, dihydro-1,3,5-triazínu, deriváty, kompozície, terapeutické

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú použiteľné na liečenie patológií súvisiacich so syndrómom rezistencie na inzulín
spôsob ich prípravy
ich použitie a farmaceutické prípravky s ich obsahom.

Nové sEH inhibítory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15869

Dátum: 10.10.2008

Autori: Marino Joseph Paul, Thalji Reema, Ding Yun

MPK: A61P 9/00, A61K 31/53, C07D 251/18...

Značky: použitie, nové, inhibitory

Text:

...indazolyl, purinyl, chinolinyl, izochinolinyl, chinoxalinyl,chinazolinyl, pteridinyl, cinnolinyl, benzimidazolyl, benzopyranyl, benzoxazolyl, benzizoxazolyl, benzofuranyl,izobenzofuranyl. benzotiazolyl, benzizotiazolyl. benzotienyl, furopyridinyl a naftyridinyl.0018 Heteroatóm znamená duslkový. sírový alebo kyslíkový atóm.0019 Heterocykloalkyl znamená nasýlený alebo nenasýlený kruh obsahujúci od 1 do 4 heteroatómov ako členských alómov v...

Spôsob prípravy 2,4-di (alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282246

Dátum: 25.10.2001

Autori: Grace Henry, Wood Mervin

MPK: C07D 251/46, C07D 251/52

Značky: 2,4-di, přípravy, alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4-di(alkylamino)-6-alkyltio-s-triazínov, pri ktorom sa nechá reagovať kyanurchlorid v postupných operáciách s dvoma vhodnými alkylamínmi a s alkylmerkaptánom, pričom sa používa jediné s vodou nemiešateľné rozpúšťadlo a katalyzátor fázového prenosu v operácii adície merkaptánu.

Fluóralkoxyaminotriazíny potláčajúce buriny v cukrovej repe a prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279884

Dátum: 07.05.1999

Autor: Moon Marcus

MPK: A01N 47/36, C07D 251/52

Značky: buriny, cukrovej, fluóralkoxyaminotriazíny, prostriedky, obsahom, potláčajúce

Zhrnutie / Anotácia:

Fluóralkoxyaminotriazíny všeobecného vzorca (I), kde R znamená C1-C4 alkyl, CH2CH=CH2, CH2C-trojitá väzba-CH, cyklopropylmetyl alebo CH2CH2R2, R1 znamená C1-C2 alkyl, C1-C2 halogénalkyl, CH2CN, CH2OCH3, C1-C3 alkoxy- alebo alkyltioskupinu, alebo NR3R4, R2 znamená C1-C2 alkoxy alebo alkyltioskupinu, CN, halogén, R3, R4 znamenajú vzájomne nezávisle od seba H alebo CH3, X znamená NHCH3, N(CH3)2 alebo N(CH3)OCH3, pričom ak R1 znamená OCH2CH3 alebo...

Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mislovičová Danica, Biely Peter

MPK: C07D 251/52

Značky: trojsodná, amino, galaktomananů, 3,6-bissulfonaft-1-yl, přípravy, spôsob, 1,3,5-triazín-2-yl, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny...

Způsob výroby bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254988

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wolf Siegfried, Schwarze Werner, Lambertz Horst, Remmel Hans

MPK: C07D 251/52

Značky: bis(2-thylamino-4-diethylamino-striazin-6-yl)tetrasulfidu, výroby, způsob

Text:

...zesítění při optimální vulkanizaci a rovněž silně klesá optimální hustota zesitění při často nevyhnutelíié převulkanizaci. Ke stejnému jevu dochází, i kdyžv menší míře, při použití ostatních urychlovačů benzthiazolové skupiny sloučenin.. Tyto nevýhody Jenzthiazolových urychlovačü oníezují jejich použitelnost při vyšších vulkalnzačnítxh teplotách a obecně omezují snahu pracovníků prüníyslíi zpracnjícího kaučuk zvýšit Jroduktivitít produkce...

Spôsob prípravy 2-aikyltio-4, 6-diamino-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245065

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tere Jioí, Bartoš Arnošt, Kožíšek Pavel, Eerný Antonín, Eervinková Jana

MPK: C07D 251/52

Značky: 2-aikyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov, spôsob, přípravy

Text:

...z vody resp. zo zmesi acetón - voda. Ziskalo sa 118,0 g produktu t. t. 101-103 °C, ktorý podla analýzy plynovou chromatografiou obsahoval 98,0 Z-etylamíno-é-metyimerkapto-G-tercbutylamíno-s-triazín.K 93,1 g 99 O/o-ného kyanurchloridu (0,5 molu sa pridalo 500 cm 5 toluénu a za intenzívneho miešania sa k roztoku pridalo 66,2 g 44,7 Vo-ného izopropylamínu (0,5 môlu a 133,4 g 15 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného 0,5 mólu pri...

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kubíeek Jaroslav, Vaneura Václav, Budín Jioí, Nykl Ilja, Reoucha František, Hofbauer František

MPK: C07D 251/50, C07D 251/52

Značky: 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi, 6-diamíno-s-triazínov, zmesí, výroby, 2-alkyltio-4, spôsob

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...