C07D 251/00

1,3-Disubstituované močoviny, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287385

Dátum: 30.07.2010

Autori: Kakalík Ivan, Schmidtová Ľudmila, Valachovič Pavol

MPK: A61K 31/17, A61K 31/44, A61K 31/47...

Značky: použitia, močoviny, 1,3-disubstituované, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1,3-disubstituované močoviny všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu farmaceutických kompozícií. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú inhibítormi enzýmu acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (ACAT) a sú využiteľné ako hypocholesterolemické a antiaterogénne činidlá.

Kompozícia a spôsob bielenia papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9211

Dátum: 11.06.2008

Autori: Klug Günter, Kraemer Michael, Hunke Bernhard, Tauber Andrei

MPK: C07D 251/00, D21H 21/30, C09K 11/06...

Značky: spôsob, bielenia, kompozícia, papiera

Text:

...obsahujúceho zmes troch rôznych triazínylamíno-stilbéndisulľonových kyselín, jeho prípravy a použitia. VO~A-9600220 opisuje špecifické optické zjasňovacie prípravky tetrasulfónového typu, ktoré sú z hľadiska partikulárnej schopnosti vyťahovania na vlákno porovnateľné s optickýmí zjasňovacími0005 S prekvapením bolo zistené, že špecifické bis-triazinylaminostilbénovć zlúčeniny, obsahujúce taurínové skupiny, nevykazujú pri použití...

Derivát pyrimidinylbenzimidazolu alebo triazinylbenzimidazolu, medziprodukty na jeho prípravu a poľnohospodársky/záhradnícky fungicíd s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286264

Dátum: 23.05.2008

Autori: Kawai Kiyoshi, Kawashima Takahiro, Shibata Masaru, Makihara Takechi, Yonekura Norihisa, Muramatsu Norimichi, Sakai Junetsu

MPK: A01N 43/48, A01P 3/00, A01N 43/64...

Značky: medziprodukty, fungicid, obsahom, přípravu, derivát, pyrimidinylbenzimidazolu, triazinylbenzimidazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty pyrimidinylbenzimidazolu a triazinylbenzimidazolu s fungicídnymi účinkami reprezentované všeobecným vzorcom (I), fungicíd obsahujúci ako aktívnu zložku tieto deriváty a medziprodukty so všeobecnými vzorcami (XV) a (XVII) na ich prípravu.

Deriváty substituovaného diamino-1,3,5-triazínu, spôsob výroby týchto zlúčenín, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny a takisto použitie týchto zlúčenín ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285241

Dátum: 21.08.2006

Autori: Kukla Michael Joseph, Moereels Henri Emiel Lodewijk, Janssen Paul Adriaan, Heeres Jan, Ludovici Donald

MPK: C07D 403/00, C07D 251/00, C07D 405/00...

Značky: výroby, substituovaného, takisto, farmaceutické, uvedené, zlúčenín, diamino-1,3,5-triazínu, zlúčeniny, obsahujúce, liečivá, deriváty, použitie, týchto, spôsob, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich farmaceuticky prijateľné kyselinové adičné soli a stereochemicky izomérne formy, na výrobu liečiva na liečenie subjektov trpiacich infekciou HIV. Ďalej sa opisujú zlúčeniny, ktoré sú podskupinou zlúčenín so všeobecným vzorcom (I), ich príprava a kompozície, ktoré ich obsahujú.

Enantioselektívna príprava derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7015

Dátum: 21.06.2005

Autori: Vogel Caspar, Lohse Olivier

MPK: C07D 251/00, C07D 215/00

Značky: príprava, derivátov, enantioselektívna, chinolinu

Text:

...avšak môže byť substituovaný, napríklad jedným alebo viacerými, napríklad dvoma alebo troma, zvyškami,napríklad zvolenými z množiny halogén, Cl-Cm-alkyl, halogén-Cl-Clo-alkyl, Cz-Clg-alkenyl,Cl-Clo-alkoxyskupina, hydroxyskupina, -CHO, Cl-Cmsubstituovaná oxyskupína, C 2-C 10 alkanoyl-oxyskupina, fenyl, fenoxyskupina, halogén-substituovaná fenoxyskupina,aminoskupina, Cl-Cw-alkylaminoskupina, di(C 1-Clo-alkybaminoskupina,...

2,4,6-tris(dineopentyl-4´ -amino-benzalmalonát)-s-triazín, prostriedok na ochranu pred slnečným žiarením s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2402

Dátum: 09.04.2004

Autor: Richard Hervé

MPK: C08K 5/00, A61Q 17/04, C07D 251/00...

Značky: 2,4,6-tris(dineopentyl-4´, ochranu, použitie, žiarením, obsahom, slnečným, prostriedok, amino-benzalmalonát)-s-triazín

Text:

...rozpustnosť V mastných látkach, vylepšenúVynález sa týka derivátov s-triazinu nesúcich 3 jednotlivé paraamino-benzalmalonátové skupiny so vzorcom (1), ktorý detailnevynález sa tiež týka kozmetického alebo dermatologického prostriedku obsahujúceho V kozmeticky prijateľnom prostredí aspoň zlúčeninu. so vzorcom (1) a určeného na ochranu látok 2keratínu pred slnečným žiarením.Ďalšie predmety budú objasnené ďalej V opise.Zlúčeniny podľa...

Spôsob optického štepenia 2,4-diamino-3,6-dihydro-1,3,5-triazínov užitočných pri liečbe porúch združených so syndrómom inzulínovej rezistencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5671

Dátum: 06.04.2004

Autori: Passemar Thierry, Moinet Gérard, Cravo Daniel

MPK: C07B 57/00, C07D 251/00

Značky: združených, rezistencie, inzulínovej, poruch, syndrómom, štěpenia, spôsob, užitočných, liečbe, 2,4-diamino-3,6-dihydro-1,3,5-triazínov, optického

Text:

...spôsobov je možné uviesť separáciu na základe rozdielnych fyzikálnych vlastností,separáciu založenú na použití biotechnologických metód (celé bunky, enzýmy atd.),separáciu založenú na použití chromatograñckých metód, separáciu založenú na tvorbe diastereoizomérov (soli, pridanie centra chirality).Úkolom vynálezu je teda vyvinúť spôsob delenia racemickej zmesi aminoderivátovdihydro-l,3,5-tríazínov, ktoré sú definované vyššie.Pri separácií...

Heterosubstituované blokátory sodíkového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5456

Dátum: 18.02.2004

Autor: Johnson Michael

MPK: A61K 31/50, A61K 31/4965, A01N 43/64...

Značky: heterosubstituované, sodíkového, blokátory, kanálu

Text:

...vo vývoji. Avšak žiadne z týchto liečiv účinne nelieči základný problém spočívajúci v zlyhaní odstraňovania hlienov z pľúc. Pre cystickú ñbrózu je používané rovnaké spektrum farmakologických činidiel. Tieto stratégie boli v poslednom čase doplnené stratégiami navrhnutými na vyčistenie CF pľúc od DNA (Pulmozyme Genentech), ktorá bolavylučovaná v pľúcach neutrofilmi márne sa pokúšajúcimi zabiť baktérie rastúce v priliehajúcejmukóznej hmote a...

Dvojstupňový reaktor na syntézu melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7832

Dátum: 16.01.2004

Autori: Rahn Ralf-thomas, Danz Eckehard, Hölzle Markus, Steiner Wolfgang, Kuhrs Christian, Grassler Thomas, Geier Reiner, Harth Klaus

MPK: C07D 251/00

Značky: melaminu, reaktor, dvojstupňový, syntézu

Text:

...2001, zväzok 26, strany 23 až 25 (citované podľa CA 1361135396) je uverejnené, že aktívne katalyzátory na syntézu melamínu je možné získat zmiešaním AI 2 O 3 so zeolitmi alebo zeolitov s katiónmi kovov. Získaná aktivitaje pripísovaná kyslým centrám katalyzátora.DE 12 O 9 570 B uverejňuje spôsob katalytickej výroby melamínu rozkladom močoviny na pevnom lôžku katalyzátora. Termický rozklad močoviny sa tuuskutočňuje v dvoch stupňoch v...

Spôsob výroby substituovaných fenylsulfonylmočovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3022

Dátum: 16.04.2003

Autori: Kuebel Boerries, Vermehren Jan, Ort Oswald, Ford Mark James, Schlegel Guenter

MPK: C07D 251/00

Značky: substituovaných, spôsob, fenylsulfonylmočovín, výroby

Text:

...SO 2 NH sulfonylmočoviny nahradený katiónom, výhodne fyziologicky prijateľným a vochrane rastlín použiteľným katiónom, obzvlášť katiónom alkalického kovu alebo kovu alkalickej zeminy alebo prípadne substituovaný amóniovým iónom pri zahrnutí kvartérnych amóniových iónov. Príkladmi katiónov sú ióny sodné, draselné a amónne.Soli zlúčenín vzorca (l) sa môžu vytvorit adíciou vhodnej anorganickej alebo organickej kyseliny, ako je napr. HCl, HBr,...

Zmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245347

Dátum: 15.12.1988

Autori: Staub Theodor, Eberle Jürg, Urech Pierre

MPK: C07D 251/00

Značky: syntézy, rozpúšťadlový, organické, zmesný, systém

Text:

...pár, čo spôsobuje nebezpečie tvorby výbušných zmesí.I keď je chlórbenzén relatívne dobre dostupný a nie velmi drahý, je ho možné nahradiť. je to potrebné hlavne V prípadoch,ked sú dodávatelske ťažkosti a má to význam aj z cenového hladiska.Zmesný rozpúštadlový system pre organické syntézy v rozsahu teplôt 20 až 120 C pozostáva z halogénovaných uhľovodíkov nasýtených alebo .nenasýtených s počtom uhlíkov V molekule až 4 so špecifickou...