C07D 249/14

N-(tetrazol-5-yl)- a N-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy a ich použitie ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16900

Dátum: 29.08.2011

Autori: Häuser-hahn Isolde, Ahrens Hartmut, Dörner-rieping Simon, Willms Lothar, Gatzweiler Elmar, Köhn Arnim, Heinemann Ines, Van Almsick Andreas, Braun Ralf, Rosinger Christopher Hugh

MPK: A01N 43/653, A01N 43/40, A01N 43/713...

Značky: herbicidy, n-(tetrazol-5-yl, n-(triazol-5-yl)arylkarboxamidy, použitie

Text:

...halogén-(Ci-CQ-alkyl, (Cz-CQ-alkenyl, halogén-(Cz-CQ-alkenyl, (Cz-CQ-alkinyl, halogén-(Cz-Cd-alkinyl, CHzRó, heteroaryl, heterocyklylalebo fenyl, pričom 3 posledné zvyšky sú vždy substituované zvyškami vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, nitroskupiny, kyanoskupiny, (Cu-CQ-alkylu, halogén-(Cl-CQ-alkylu,(Cg-Cg-cykloalkylu, S(O)-(C|-C 5)-alkylu, (Cn-CQ-alkoxyskupiny, halogén-(Cl-CQ-alkoxyskupiny, (Ci-Cd-alkoxy-(Cx~C 4)-a 1 kylu, R...

Triazoly, substituované premosteným bicyklickým arylom a premosteným bicyklickým heteroarylom, použiteľné ako inhibítory AXL

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13877

Dátum: 28.12.2007

Autori: Litvak Joane, Singh Rajinder, Yu Jiaxin, Ding Pingyu, Goff Dane, Holland Sacha, Zhang Jing

MPK: C07D 249/14, A61K 31/4196, A61P 19/00...

Značky: triazoly, heteroarylom, bicyklickým, arylom, premosteným, použitelné, inhibitory, substituované

Text:

...rôznych iných chorobných stavoch vrátane endometriózy, vaskulámeho poškodenia a choroby obličiek, a signalizácia Axl je funkčne zahrnutá pri dvoch posledne menovaných índíkácíách. Axl - Gasó signalizácia zvyšuje odozvu doštičiek a zúčastňuje sa tvorby trombov. Axl môže teda potenciálne reprezentovať terapeutický ciel pre mnoho rôznych patologických stavov vrátane solídnych nádorov, vrátane (bez toho aby bol počet obmedzujúci) nádorov prsníka,...

Deriváty 2-adamantylmočoviny ako selektívne inhibítory 11-beta-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15186

Dátum: 22.11.2006

Autori: Roche Didier, Carniato Denis, Hock Bjoern, Gleitz Johannes, Charon Christine

MPK: C07C 275/30, C07C 275/26, C07C 275/34...

Značky: 2-adamantylmočoviny, 11-beta-hsd1, inhibitory, selektivně, deriváty

Text:

...u pacientov, ktorí trpia Cushíngovým syndrómom, čo je metabolické ochorenie, pre ktoré sú charakteristické vysoké hladiny kortízolu v krvnom obehu. U pacientov s Cushingovým syndrómom sa často vyvinie NlDDM.Nadmemá hladina kortízolu súvisí s obezitou pravdepodobne na základe zvýšenej glukoneogenézie v pečení. Abdominálna obezita úzko súvisí s intoleranciou glukózy,diabetom, hyperinsulinémiou, hypertriglyceridémiou a inými faktormi...

Triazoly použiteľné ako inhibítory proteínkináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8548

Dátum: 21.10.2005

Autori: Wang Jian, Arnost Michael, Davies Robert, Forster Cornelia

MPK: A61P 35/00, A61P 37/08, A61K 31/4196...

Značky: triazoly, použitelné, inhibitory, proteínkináz

Text:

...regulátorov FLT-3 a c-Kitreceptorové signalizácie zahrňujú PLCy, Pl 3 kinázu, Grb-2, SHIP a Srcpríbuzné kinázy Scheijen, B, Griftin JD, Oncogene, 2002, 21, 3314-3333 j. Bolo ukázané, že obe receptorové tyrozínkinázy majú úlohu vcelom rade hemopoetických a nehemopoetických malignít. Mutácie, ktoré indukujú na Iigande nezávislú aktiváciu FLT-3 a c-Kit, sú zapojené do akútnej myelogénnej leukémie (AML), akútnej Iymfocytárnej leukémie (ALL),...

Arylsulfónanilidmočoviny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284757

Dátum: 12.10.2005

Autor: Houze Jonathan

MPK: A61K 31/33, C07C 311/21, A61K 31/18...

Značky: prostriedok, obsahom, použitie, farmaceutický, arylsulfónanilidmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde X je člen volený zo skupiny pozostávajúcej z O, S, NH, R1 aj R2 je člen nezávisle volený zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C1-C6) alkylu a (C1-C6)heteroalkylu, R3 je člen volený zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C1-C6)alkylu a (C1-C6)heteroalkylu, alebo je v kombinácii s Y a s atómom dusíka, na ktorý je každý z nich napojený, čím vznikne 5-, 6- alebo 7-členný...

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Lindig Markus, Müller Klaus-helmut, Findeisen Kurt, Strang Harry, Schmidt Robert, Santel Hans-joachim, Feucht Dieter

MPK: C07D 249/12, A01N 43/653, A01N 47/38...

Značky: obsahom, spôsob, herbicídny, výrobu, substituované, použitie, prostriedok, triazolinóny, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253739

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barkóczy József, Pongó László, Krajcsi Péter, Görgényi Frigyes, Reiter József

MPK: C07D 249/14

Značky: způsob, 3,5-diamino-1,2,4-triazolu, výroby, derivátů

Text:

...symbolu Z, jejíž přítomnost má za účel eliminovat vznik isomerního triazolového derivátu obecného vzorce IX v reakčnim stupni, v němž probíhá cyklizace za vzniku triazolového kruhu. Je totiž známo, že analogická reakce dimetyl-N-kyanimino-díthiokarbamátu a N~metylhydrazinu vede k vzniku isomerů typu sloučenin obecných vzorců I a IX viz J. org. Chem. 33, 1 522 (1974.Podle další reakce popsané v belgickém patentovém spisu č. 875 846 se...

Způsob přípravy 3-aminotriazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229077

Dátum: 15.04.1986

Autor: Arient Josef

MPK: C07D 249/14

Značky: způsob, 3-aminotriazolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby 1. č. chemikálií a výroby fotoingrediencí do fotografických emulzí, řeší ekonomičtější a technicky jednodušší způsob výroby 3-aminotriazolu. Podstata vynálezu spočívá v přímé formylaci aminoguanidinsulfátu kyselinou mravenčí na formylaminoguanidinsulfát bez předchozího převádění aminoguanidinsulfátu na karbonát a v další cyklizaci vzniklého formylderivátu na 3-aminotriazol. Vynálezu může být použito při přípravě některých...

Způsob výroby dihydroaryloxyalkylamino-1,2,4-triazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244830

Dátum: 17.09.1985

Autori: Forejt Jioí, Rádl Josef

MPK: A61K 31/425, C07D 249/14, C07D 401/12...

Značky: derivátů, výroby, dihydroaryloxyalkylamino-1,2,4-triazolových, způsob

Text:

...hospodárně v počeíteční fázl eyntézy.a/ 19,8 /0,425 mol/ ethanolu se pŕidá k 19,9 g /O,O 85 mol/ S-S-ll-pyrrolidinylmethyll- fenoxyJ-l-propanaminu a 500 ml amoniaku v plynné formě ae akondenzuje v roztoku. Reakčnísun/če se ochladí na teplotu -85 °c v láznl tvořené acetonem se suchým ledem a po čátech se přldává 10,00 g /0,425 mol/ rozdrceněho kovového eodíku tak, že druhý a každý další podílse płidá po úplném odbarveni roztoku.Poté, co...