C07D 239/88

Medziprodukty pre chinazolínové deriváty ako inhibítory angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288365

Dátum: 25.05.2016

Autori: Mckerrecher Darren, Ple Patrick, Stokes Elaine Sophie Elizabeth, Hennequin Laurent François André

MPK: C07D 231/12, A61K 31/505, A61K 31/517...

Značky: inhibitory, chinazolínové, medziprodukty, deriváty, angiogenézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú indolové deriváty: 4-fluór-5-hydroxy-2-metylindol, 4-fluór-5-hydroxyindol, 6-fluór-5-hydroxy-2-metylindol a 6-fluór-5-hydroxyindol alebo ich soli. Tieto indolové deriváty sú medziproduktmi v spôsoboch prípravy zlúčenín, ktoré sa môžu použiť na výrobu liečiv na vyvolanie účinku zníženia antiangiogénnej a/alebo vaskulárnej permeability u teplokrvných živočíchov, ako je človek.

Deriváty naftalén karboxamidu ako inhibítory proteínkinázy a histondeacetylázy, spôsoby prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17139

Dátum: 05.03.2010

Autori: Li Zhibin, Ning Zhiqiang, Yu Jindi, Lu Xianping, Shan Song

MPK: A61K 31/517, A61K 31/444, A61K 31/438...

Značky: přípravy, deriváty, spôsoby, použitie, proteínkinázy, histondeacetylázy, naftalen, karboxamidu, inhibitory

Text:

...je sekretovaný takmer všetkými solidnymi nádormi a nádorom spojeným so strómou v odozve na hypoxiu. Tento rastový faktor je vysoko špecifický pre vaskulárny endotel areguluje ako vaskulárnu proliferáciu, tak permeabilitu. Nadmerná expresiahladín VEGF koreluje so zvýšenou mikrovaskulárnou hustotou, opätovným výskytom rakoviny a zníženým pomerom prežitia (Parikh, A-A., 2004 Hematol. OncoI. Clin. N. Am., 182951-971). Existuje ôrôznych Iigandov...

Aryl-metyl-benzochinazolinón ako pozitívny allosterický modulátor M1 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13071

Dátum: 19.11.2009

Autori: Beshore Douglas, Kuduk Scott, Greshock Thomas, Di Marco Christina Ng

MPK: C07D 239/88, A61K 31/517, A61P 25/28...

Značky: aryl-metyl-benzochinazolinón, pozitívny, receptora, allosterický, modulátor

Text:

...V patofyziológii Alzheimerovej choroby. Pozri Eglen a spol.,TRENDS in Pharmacological Sciences, 2001, 22 8, 409-414. Navyše, na rozdiel od inhibítorov acetylcholínesterázy, o ktorých je známe, že poskytujú len symptomatické liečenie, M 1agonisty majú tiež potenciál liečiť zásadný mechanizmusochorenia Alzheimerovou chorobou. Cholinergná hypotéza Alzheimerovej choroby súvisí ako s B-amyloidným tak hyperfosforylovanýnL tau proteínom. Tvorba...

Makrocyklické chinazolínové deriváty ako antiproliferatívne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11608

Dátum: 25.05.2004

Autori: Perera Timothy Pietro Suren, Willems Marc, Buijnsters Peter Jacobus Johannes Antonius, Freyne Eddy Jean Edgard, Rombouts Frederk Jan Rita, Diels Gaston Stanislas Marcella, Schulz-fademrecht Carsten, Embrechts Werner Constant Johan, Ten Holte Peter

MPK: A61K 31/529, C07D 239/88, A61P 35/00...

Značky: chinazolínové, antiproliferatívne, deriváty, činidla, makrocyklické

Text:

...klinickým skúškam, zahŕňajúcim ErbituxTM (tiež nazývaný C 225, Cetuximab), ktorý bol vyvinutý Imclone Systems a je v 3. fáze klinických skúšok na liečenie niektorých rakovín. Taktiež je vklinických skúškach niekoľko sľubných perorálne aktívnych liečiv, ktoré sú silnými a relatívne špeciñckými inhibítormi EGFR tyrozínkinázy. zlúčenina fy AstraZeneca,ZDl 839, ktorá sa teraz nazýva IRESSA® a ktorá je schválená na liečenie vyvinutých...

Chinazolínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282443

Dátum: 31.12.2001

Autori: Hennequin Laurent François André, Lohmann Jean-jacques Marcel, Thomas Andrew Peter

MPK: C07D 239/94, C07D 239/88, A61K 31/505...

Značky: přípravy, použitie, prostriedky, farmaceutické, chinazolínové, obsahujú, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Chinazolínové deriváty vzorca (I), kde y1 je -O-, -S-, CH2-, -SO-, SO2, -NR5CO-, CONR6-, -SO2NR7-, -NR8SO2- alebo -NR9-, kde R5, R6, R7, R8 a R9 sú nezávisle vodík, alkyl alebo alkoxyalkyl R1 je vodík, hydroxyskupina, halogén, nitroskupina, trifluórmetyl, kyanoskupina, alkoxyskupina, alkyltioskupina, aminoskupina alebo alkylaminoskupina R2 je vodík, hydroxyskupina, halogén, alkyl, alkoxyskupina, trifluórmetyl, kyanoskupina, aminoskupina alebo...

Trisubstituované fenylové deriváty, spôsoby ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282155

Dátum: 18.09.2001

Autor: Nussbaumer Peter

MPK: C07D 215/22, C07C 229/56, C07C 237/30...

Značky: prostriedky, deriváty, farmaceutické, tieto, spôsoby, trisubstituované, použitie, fenylové, obsahujúce, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I)
spôsoby ich prípravy
farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny a ich použitie pri prevencii alebo ošetrovaní zápalových a proliferačných ochorení kože a rakoviny.

2,6-substituovaná 3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-bifenyl]-4-yl]-metyl-4(3H)- chinazolinónová zlúčenina, spôsob a medziprodukty na jej prípravu a farmaceutický prostriedok na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279004

Dátum: 12.08.1992

Autori: Venkatesan Aranapakam, Jeremy Levin

MPK: C07D 239/88, A61K 31/455, A61K 31/505...

Značky: spôsob, zlúčenina, farmaceutický, 2,6-substituovaná, prostriedok, báze, chinazolinónová, 3-[[2'-(1h-tetrazol-5-yl)[1,1'-bifenyl]-4-yl]-metyl-4(3h, medziprodukty, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je 2,6-substituovaná 3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-bifenyl]-4-yl]metyl-4(3H)- chinazolinónová zlúčenina so všeobecným vzorcom (I), kde X je priamy alebo rozvetvený alkyl, n je 1 až 3, R6 je skupina so vzorcom (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) alebo (viii), kde R9 je H, alkyl s priamym reťazcom, fenyl, monosubstituovaný fenyl, kde substituent je vybraný zo skupiny zahrnujúcej alkyl, -CF3, nitro, O-alkyl alebo -NH2 a...

Estery 3-(2-hydroxyethyl)-4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247557

Dátum: 15.01.1987

Autori: Roubal Zdeněk, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich

MPK: C07D 239/88

Značky: 3-(2-hydroxyethyl)-4(3h)-chinazolinonu, estery

Text:

...inertního organického rozpoultödla typu chlorovaného alkanu s 1 až 2 atomy uhliku, napriklad dichlornetanu. pil toplotł míltnosti. všechny použité výchozi látky a meziprodukty jsou známá a lze je pfipravit pontupy známymi z literatury.Při farmakologickém hodnocení esterů obecného vzorce I prokázal zojnňnl enter 3-(2-hydri-xyetyl)-4(3 H)-chinazonlinonu a kyseliny 2-(2-benzimidazolyl)benzoově vo Irovnlní s aminofenazonem jako standardem tak...