C07D 239/46

Použitie pyrimidínovej zlúčeniny, táto pyrimidínová zlúčenina, farmaceutické kompozície túto zlúčeninu obsahujúce, spôsob prípravy tejto kompozície a tejto zlúčeniny a kombinácie a produkt obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287996

Dátum: 27.08.2012

Autori: Andries Koenraad Jozef Lodewijk Marcel, De Corte Bart, Van Aken Koen Jeanne Alfons, Ludovici Donald William, Heeres Jan, Janssen Paul Adriaan Jan, De Jonge Marc René, Janssen Marcel August Constant, Ho Chih Yung, Kukla Michael Joseph, Koymans Lucien Maria Henricus

MPK: A61K 31/505, C07D 239/42, C07D 239/46...

Značky: túto, zlúčeniny, obsahujúce, použitie, spôsob, produkt, pyrimidínovej, táto, zlúčenina, kombinácie, farmaceutické, tejto, kompozície, přípravy, zlúčeninu, pyrimidínová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie pyrimidínových zlúčenín na prípravu liečiva určeného na liečenie subjektov, ktoré trpia infekciou HIV, a pyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú schopné inhibovať replikáciu HIV, spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutických kompozícií, kombinácií a produktov, ktoré uvedené zlúčeniny obsahujú.

Dihydrogenfosforečnanová soľ antagonistu receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14205

Dátum: 12.10.2006

Autori: Orton Edward, Langevin Beverly, Sherer Daniel

MPK: A61K 31/505, C07D 239/47, C07D 239/46...

Značky: dihydrogenfosforečnanová, receptora, prostaglandinů, antagonistu

Text:

...odpovede pri stavoch, ako je astma, alergická nádcha, alergický zápal spojiviek,alergická dermatitída a iné ochorenia Brightling C. E., Bradding P., Pavord I. D., Wardlaw A. J., New insights into the role of the mast cell in asthma, Clin. Exp. Allergy 33, 550-556,20031Mnohé z účinkov PGD 2 sú sprostredkované prostredníctvom jeho účinku na prostaglandínový receptor typu D (DP), receptor spriahnutý s proteínom G exprimovaný na epiteli a...

Spôsob prípravy 4-[(1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15303

Dátum: 24.05.2006

Autori: Schils Didier Philippe Robert, Stappers

MPK: C07D 239/46

Značky: 4-[(1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrilu, spôsob, přípravy

Text:

...jej tautomémou formou (ľ)sa môže pripraviť podľa postupu opísaného v Synthetic Communications, 27 (l 1), 1943-1949Reakcia (E) s (F) má za následok uvoľňovaníe metylmerkaptánu, toxickej a extrémne zapáchajúcej zlúčeniny, ktorý sa dá zacítiť V koncentráciách len 2 ppb. Úplné odstránenie tohto merkap tánu je z tohto dôvodu požiadavkou, ktorá predstavuje veľmi zložítý problém. To spôsobuje, žetento proces je pre výrobu vo veľkom meradle...

2,6-substituované-4-monosubstituované aminopyrimidíny ako antagonisty receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13023

Dátum: 14.10.2005

Autori: Gillespy Timothy, Boffey Ray, Lim Sungtaek, Harris Keith John, Dechaux Elsa, Cao Bin, Gardner Charles, Aguiar Joacy, Hunt Hazel, Stefany David

MPK: C07D 239/46, C07D 409/04, C07D 403/04...

Značky: receptora, prostaglandinů, 2,6-substituované-4-monosubstituované, antagonisty, aminopyrimidíny

Text:

...že inhibujú antigénom-indukovanú nazálnu kongesciu, najpreukázateľnejší príznak alergickej nádchy Jones, T. R., Savoíe, C.,Robichaud, A., Sturino, C., Scheigetz, J., Lachance, N., Roy, B., Boyd, M., Abraham, W.,Studies with a DP receptor antagonist in sheep and guinea pig models of allergic rhinitis, Am. J. Resp. Crit. Care Med. 167, A 218, 2003 andArimura A, Yasui K, Kishino J, Asanuma F,Hasegawa H, Kakudo S, Ohtani M, Arita H...

Derivát acylpiperazinylpyrimidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284675

Dátum: 29.07.2005

Autori: Corbera Arjona Jordi, Frigola Constansa Jordi, Vańo Domenech David

MPK: C07D 239/42, A61K 31/505, C07D 239/46...

Značky: spôsob, derivát, kompozícia, báze, přípravy, acylpiperazinylpyrimidínu, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty acylpiperazinylpyrimidínov všeobecného vzorca (I), kde X znamená O alebo S, R1 znamená C1-4alkoxylovú alebo trifluórmetylovú skupinu, R2 znamená C1-6alkyl, C3-6cykloalkyl, heterocykloalkyl, fenyl, arylalkyl, heteroaryl alebo heteroarylalkyl, ktoré sú vhodné na liečbu porúch centrálneho nervového systému. Opísaný je spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Monocyklické heterocykly ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9396

Dátum: 22.04.2005

Autori: Borzilleri Robert, Cornelius Lyndon, Kim Kyoung, Schmidt Robert, Schroeder Gretchen

MPK: C07D 213/68, A61K 31/44, A61P 35/00...

Značky: monocyklické, kinázy, heterocykly, inhibitory

Text:

...alkinylu, cykloalkylu, substituovaneho cykloalkylu,alkoxykarbonylu, arylu, substituovaného arylu,heteroarylu, substituovaného heteroarylu, heterocyklo,substituovaného heterocyklo, heterocykloalkylu alebo0004 Uvedený opis stanovuje zlúčeniny vzorcov I a II tu definované, farmaceutické prostriedky využívajúce tieto zlúčeniny a spôsoby použitia týchto zlúćenin na liečbu rakoviny,sa môže chápať, že zlúčeniny podľa vzorca II s...

Spôsob prípravy aminopyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10050

Dátum: 29.03.2005

Autori: Larsson Ulf, Radevik Kajsa

MPK: C07D 239/46

Značky: přípravy, spôsob, aminopyrimidínov

Text:

...na vhodnom nosiči, napríklad na0011 Vhodným rozpúšťadlom pre hydrogenizáciu zlúčeniny vzorca (II) je C 1.6 alifatický alkohol (ako je etanol a izopropylalkohol), eter (napríklad di(C 1.6 alkyl)éter, ako je dietyleter alebo metyl terc-butylćter alebo cyklický éter ako je tetrahydrofurán), ester (napríklad etylacetát) alebo uhľovodíkové rozpúšťadlo (ako je aromatický uhľovodík, napríklad benzěn, toluén alebo xylén).0012 V ďalšom...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Gyertyán István, Gacsáliy István, Miklósné Kovács Anikó, Simig Gyula, Blaskó Gábor, Németh Gábor, Bilkei Gorzó András, Schmidt Éva, Bózsing Dániel, Jakóczi Iván, Tihanyi Károly, Szénasi Gábor, Rátzné Simonek Ildikó, Egyed András

MPK: A61K 31/505, C07D 239/38, C07D 239/22...

Značky: obsahom, farmaceutické, piperazinylalkyltiopyrimidínové, kompozície, spôsob, přípravy, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Spôsob výroby substituovaných derivátov pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283285

Dátum: 25.04.2003

Autori: Stucky Gerhard, Bessard Yves

MPK: C07D 239/46, C07D 239/52, C07D 239/34...

Značky: spôsob, substituovaných, výroby, derivátov, pyrimidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substituovaných derivátov pyrimidínu všeobecného vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa nechá reagovať halogénpyrimidín v prítomnosti sulfinátu so zlúčeninou všeobecného vzorca (III)a, (IIIb) alebo (IIIc). Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú medziprodukty napr. herbicídne účinných zlúčenín.

Pyrimidínové deriváty inhibujúce HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10167

Dátum: 09.08.2002

Autori: Guillemont Jérome Emile Georges, Heeres Jan, Vinkers Hendrik Maarten, Janssen Paul Adriaan Jan, Koymans Lucien Maria Henricus, De Jonge Marc René, Palandjian Patrice, Lewi Paulus Joannes, Daeyaert Frederik Frans Desiré, Van Aken Koen Jeanne Alfons

MPK: C07C 211/00, A61K 31/505, C07D 233/96...

Značky: deriváty, pyrimidinové, inhibujúce

Text:

...formy adíčných solí s bázou zahŕňajú napríklad amóniové solí, soli s alkaliekými kovmi a kovmi alkalických zemín napr. lítne, sodné, draselné, horečnaté,vápenaté a podobne, solí s organickými bázami napr. primárnymi, sekundámymi a terciárnymi alifatickými a aromatickými amínmi, ako je metylamín, etylamín, propylamín, izopropylamín,štyri izoméry butylamínu, dimetylamín, dietylamín, dietanolamín, dipropylamín, diizopropylamín, di-n-butylamín,...

Pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279988

Dátum: 11.06.1999

Autori: Hyde Richard Martin, Nobbs Malcolm Stuart, Miller Alistair Ainslie, Leach Michael John

MPK: A61K 31/535, A61K 31/505, C07D 239/42...

Značky: prostriedok, spôsob, použitie, farmaceutický, výroby, obsahom, pyrimidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená NH2,N-(C1-6alkyl)aminoskupinu alebo N,N-di-(C1-6alkyl)aminoskupinu, R2 znamená NH2, R3 znamená trifluórmetyl alebo -CH2X, kde X je hydroxyskupina, C1-6alkoxyskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo atóm halogénu, R4 a R5 sú každý atóm halogénu a R6 až R8 sú každý atóm vodíka, a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy...

4-Amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, jeho adičné soli s kyselinami, spôsob jeho prípravy a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279977

Dátum: 11.06.1999

Autori: Leach Michael John, Nobbs Malcolm Stuart, Miller Alistair Ainslie, Hyde Richard Martin

MPK: A61K 31/535, C07D 239/42, A61K 31/505...

Značky: spôsob, kyselinami, přípravy, prostriedky, obsahom, farmaceutické, 4-amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, adičné

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pyrimidínový derivát, a to 4-amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, jeho adičné soli s kyselinami. Ďalej je opísaný spôsob prípravy tejto látky a farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ktoré sú vhodné na liečbu ochorení centrálneho nervového systému, ako je prevencia ischemického poškodenia mozgu.

Substituované fenylsulfonylamidopyrimidíny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279006

Dátum: 16.12.1992

Autori: Ramuz Henri, Fischli Walter Biochemik, Hirts Georges Chemik, Neidhart Werner Chemik, Burri Kaspar, Löffler Bernd-michael, Clozel Martine

MPK: C07D 239/46, A61K 31/505, C07D 239/52...

Značky: substituované, fenylsulfonylamidopyrimidíny, použitie, spôsob, báze, výrobu, medziprodukty, farmaceutické, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka substituovaných fenylsulfonylamidopyrimidínov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu a medziproduktov na ich výrobu, ich použitia a farmaceutických prípravkov na ich báze. Tieto zlúčeniny je možné používať ako liečivá vhodné na liečbu chorôb obehového systému, najmä hypertónie, ischémie, vazospazmy a anginy pectoris.

Herbicídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279496

Dátum: 11.04.1991

Autori: Yoshikawa Harutoshi, Ohta Kazunari, Ishida Yasuo

MPK: C07C 311/56, C07C 311/52, A01N 47/36...

Značky: herbicídny, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje sulfonylmočovinové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Q znamená skupinu -CH=CH- alebo skupinu -S-, R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka a X znamená skupinu -OCH3 alebo skupinu -CH3, alebo jeho poľnohospodársky prijateľné soli. Je vhodný na reguláciu nežiaducej psiarky poľnej, stoklasu plstnatého, harmančeka pravého, horčice roľnej a hviezdice veľkokvetej na poli s malozrnnými obilninami.

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249150

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 2,5-disubstituovaných, výroby, 4(3h)-pyrimidonů, způsob

Text:

...zkoušení cimetidínu, který je .a-ntagoinisbou Hz-receptorů histaminu, bylo zjištěn-o, že tato látka je účinným terapeutickým činidlem při léčbě peptických vředů Gray a spol., Lancet, 1,8 001 1977. jedna z výhodných sloručenin podle vynälezu byla v různých testech srovnavána s cimetidmem, přičemž bylo zjištěoo, že jako antagonlsta Hz-recept-orů hista 8minu je účinnější než cimetidin. Toto konstatování vyplýva z výsledků uvedených v...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249149

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: výroby, 4(3h)-pyrimidonů, 2,5-disubstituovaných, způsob

Text:

...maji m, n, A a Z shora uvedený význam.Symbol R 3 znamená snadno odštěpitelnou skupinu, jako atnom fluoru, chloru, bromu či jodu, alkylthíoskupinu, nitroaminoskupinu, fenoxyskupinu, substituovanou fenoxy« skupinu, alkoxyskupinu apod. Vhodné odštěpitelné skupiny jsou v daném oboru známe.Shora uvedené reakce se prová-dějí V inertnim rlozpouštědle, jako v methanolu či ethanolu. Zahajovací reakce se s výhodou uskutečňuje záhřevem reakčnich...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných 4(3H)-pyrimidonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249147

Dátum: 12.03.1987

Autor: Algieri Aldo

MPK: C07D 239/46

Značky: 2,5-disubstituovaných, 4(3h)-pyrimidonů, způsob, výroby

Text:

...vhodného katalyzatoru,jako Raney-nniklu, nemo redukujiciho katalyzátoru, jako dithzioničitamu scudnêho.K terapeutickému použití se farmakolo gicky účinné sloučeniny obecného vzorce I normálně aplikují ve formě farmaceutických prostředků obsahujicich jako základní účinnou složku alespoň jednu z těchto sloučenin ve formě volné báze nebo ve fourmě netoxické, farmaceutický upotřebitelnê adični soli s kyselinou, V kombinaci s farmaceutický...

Farmakologicky účinné deriváty kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231636

Dátum: 01.05.1986

Autori: Grimová Jaroslava, Křepelka Jiří, Kotva Rudolf

MPK: C07D 239/46

Značky: kyseliny, farmakologicky, deriváty, účinné, 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-al)propanové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových farmakologicky účinných derivátů kyseliny 2-(4-oxo-3,4-dihydropyrimidin-5-yl) propanové, substituovaných v polohách 2 a 6 pyrimidinového skeletu. Látky vykazují protizánětlivou aktivitu na screeningových modelech.