C07D 231/00

1-Arylpyrazoly, kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na potláčanie parazitov na alebo vo zvieratách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287275

Dátum: 12.04.2010

Autori: Ribeill Yves, Huber Scot Kevin, Perez De Leon Adalberto, Mccomb Susan Marie, Chou David, Malaska Michael James

MPK: A61K 31/415, A01N 43/48, A01N 47/02...

Značky: parazitov, kompozícia, použitie, potláčanie, liečivá, obsahom, 1-arylpyrazoly, přípravu, zvieratách

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-arylpyrazoly na potláčanie parazitov na alebo vo zvieratách, ktoré sú podávané v paraziticky účinnom neemetickom množstve.

Kompozícia obsahujúca (S) a (R) fipronil a jej použitie, (S) fipronil a jeho použitie a (R) fipronil

Načítavanie...

Číslo patentu: 287099

Dátum: 06.11.2009

Autor: Huber Scot Kevin

MPK: A01N 47/02, A61P 33/00, A01N 43/48...

Značky: použitie, kompozícia, fipronil, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozícia obsahujúca (S)-5-amino-3-kyano-1-(2,6-dichlór-4-trifluórmetylfenyl)-4- trifluórmetyl-sulfinylpyrazol a (R)-5-amino-3-kynao-1-(2,6-dichlór-4-trifluórmetylfenyl)-4- trifluórmetylsulfinylpyrazol, pričom hmotnostný pomer S/R je aspoň 1,05. Ďalej sa opisuje použitie tejto kompozície na prípravu pesticídne účinného liečiva na ničenie škodcov vo veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve a zdravotníctve. Opisuje sa tiež...

4,5-Dihydro-1H-pyrazolové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287074

Dátum: 14.10.2009

Autori: Kruse Cornelis, Tulp Martinus, Van Vliet Bernardus, Tipker Jacobus, Lange Josephus

MPK: A61K 31/41, A61K 31/4155, A61K 31/415...

Značky: přípravy, medziprodukty, použitie, 4,5-dihydro-1h-pyrazolové, spôsoby, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

4,5-Dihydro-lH-pyrazolové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R1 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú fenylovú, tienylovú alebo pyridylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť substituované 1, 2 alebo 3 substituentmi Y alebo R a/alebo R1 znamenajú naftylovú skupinu, R2 znamená atóm vodíka, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, acetyloxyskupinu alebo propionyloxyskupinu, Aa znamená jednu zo skupín všeobecných...

Deriváty imidazo[1,2-a]pyridínu a pyrazolo[2,3-a]pyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287033

Dátum: 16.09.2009

Autori: Beattie John Franklin, Thomas Andrew Peter, Jewsbury Phillip John, Breault Gloria Anne

MPK: A61K 31/4353, A61K 31/5375, A61K 31/506...

Značky: farmaceutický, prostriedok, deriváty, imidazo[1,2-a]pyridínu, spôsob, ktorý, přípravy, pyrazolo[2,3-a]pyridínu, použitie, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny vzorca (I), kde kruh A je imidazo[1,2-a]pyrid-3-yl alebo pyrazolo[2,3-a]pyrid-3-yl R2 je definované v opise m je 0 až 5 kde významy R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne R1 je definované v opise n je 0 až 2, kde významy R1 môžu byť rovnaké alebo rôzne kruh B je fenyl alebo fenyl kondenzovaný k C5-7cykloalkylovému kruhu R3 je definované v opise p je 0 až 4 kde významy R3 môžu byť rovnaké alebo rôzne R4 je definované v opise q je 0...

Derivát indazolu, jeho použitie na liečenie chorobného stavu cicavca a farmaceutický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286936

Dátum: 29.06.2009

Autori: Palmer Cynthia Louise, Tempczyk-russell Anna Maria, Braganza John, Collins Michael Raymond, Johnson Theodore Otto, Luu Hiep The, Kania Robert Steven, Teng Min, Cripps Stephan James, Hua Ye, Varney Michael David, Thomas Christine, Wallace Michael Brennan, Reich Siegfried Heinz, Johnson Michael David, Bender Steven Lee, Borchardt Allen

MPK: A61K 31/4196, A61K 31/416, A61K 31/4164...

Značky: použitie, chorobného, cicavca, obsahom, farmaceutický, indazolu, liečenie, derivát, prípravok, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát indazolu všeobecného vzorca (I(a)), jeho použitie na liečenie chorobného stavu cicavca a farmaceutický prípravok s jeho obsahom. Tento derivát moduluje a/alebo inhibuje aktivitu niektorých proteínkináz a je schopný sprostredkovať tyrozínkinázovú signálnu transdukciu, a tým modulovať a/alebo inhibovať nežiaducu bunkovú proliferáciu.

Substituované N-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286615

Dátum: 21.01.2009

Autori: Spada Alfred, Pauls Heinz, Mcgarry Daniel, Gong Yong, Guertin Kevin, Klein Scott

MPK: A61K 31/403, A61K 31/415, A61K 31/21...

Značky: n-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované N-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy, ktoré sú účinné ako inhibítory koagulačného faktora Xa, a farmaceutický prostriedok s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na antikoagulačnú terapiu pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach.

Glukopyranozyloxypyrazolové deriváty, farmaceutická zmes s ich obsahom a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286600

Dátum: 12.01.2009

Autori: Fujioka Minoru, Fujikura Hideki, Hiratochi Masahiro, Nishimura Toshihiro, Isaji Masayuki, Katsuno Kenji, Iyobe Akira

MPK: A61K 31/7042, C07D 231/00, A61P 3/00...

Značky: obsahom, deriváty, glukopyranozyloxypyrazolové, medziprodukty, výrobu, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je glukopyranozyloxypyrazolový derivát všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje atóm vodíka C1-6-alkylovú skupinu, jeden z Q1 a T1 predstavuje skupinu vzorca (i), kým druhý predstavuje C1-6-alkylovú skupinu alebo halogén (C1-6-alkylovú) skupinu a R2 predstavuje atóm vodíka, C1-6-alkylovú skupinu, C1-6-alkoxylovú skupinu, C1-6-alkyltioskupinu, halogén (C1-6-alkylovú) skupinu alebo atóm halogénu, alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ....

Spôsob prípravy 1-substituovaných 5- alebo 3-hydroxypyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286367

Dátum: 21.07.2008

Autori: Rack Michael, Aiscar Bayeto Juan Jose, Becker Heike, Götz Norbert, Steinmetz Adrian, Maywald Volker, Götz Roland, Henkelmann Jochem

MPK: C07D 231/00

Značky: spôsob, 1-substituovaných, přípravy, 3-hydroxypyrazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 1-substituovaných 5- a/alebo 3-hydroxypyrazolov vzorcov (I) a (II), v ktorých R1 znamená C1-C6-alkylovú skupinu, C2-C6-alkenylovú skupinu, C2-C6-alkinylovú skupinu, C3-C6-cykloalkylovú skupinu alebo C1-C4-alkoxylovú skupinu, pričom tieto skupiny môžu byť substituované substituentom, ako je halogén, C1-C4-alkoxylová skupina, fenoxyskupina, C1-C6-alkoxykarbonylová skupina, C1-C6-alkyltiokarbonylová skupina, alebo...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Walter Helmut, Misslitz Ulf, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Wagner Oliver, Engel Stefan, Witschel Matthias, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Rheinheimer Joachim, Mayer Guido, Westphalen Karl-otto

MPK: A01N 43/02, A01N 43/48, A01N 43/72...

Značky: použitie, kompozície, přípravy, spôsob, obsahom, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, herbicídov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

Substituované heterocyklické močoviny, farmaceutický prípravok ich obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286213

Dátum: 30.04.2008

Autori: Paulsen Holger, Johnson Jeffrey, Wood Jill, Lowinger Timothy, Sibley Robert, Riedl Bernd, Scott William, Hatoum-mokdad Holia, Khire Uday, Renick Joel, Lee Wendy, Smith Roger, Miller Scott, Redman Aniko, Dumas Jacques

MPK: A61K 31/38, A61K 31/17, A61K 31/34...

Značky: farmaceutický, močoviny, prípravok, použitie, heterocyklické, substituované, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje použitie substituovaných močovín na prípravu liečiva na ošetrenie nádorov sprostredkovaných raf kinázou, ako aj tieto zlúčeniny samotné a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny.

Inhibítory biosyntézy cholesterolu a ergosterolu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286076

Dátum: 14.02.2008

Autori: Furdík Mikuláš, Zemánek Marián, Popovičová Ľudmila, Oremus Vladimír, Kakalík Ivan, Schmidtová Ľudmila, Fáberová Viera

MPK: A61K 31/38, A61K 31/343, A61K 31/40...

Značky: spôsob, biosyntézy, přípravy, cholesterolu, inhibitory, ergosterolu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované N-alkyl pyrolidín-benzoheterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, metyl, etyl, propyl a alyl, R2 je halogén (F, Cl, Br, I), metoxy, nitro, kyano, amino a trifluórmetyl, Y je N alebo CH a Z je CH2, CH2CH2, CH=CH, O, S, SO, SO2 a NCH3 a ich farmaceuticky akceptované adičné soli
spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov biosyntézy cholesterolu a ergosterolu.

Pyrazolopyrimidinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické a veterinárne kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285991

Dátum: 10.12.2007

Autori: Bunnage Mark Edward, Street Stephen Derek Albert, Wood Anthony, Mathias John Paul

MPK: A61K 31/513, A61K 31/519, A61K 31/4162...

Značky: použitie, spôsob, výrobu, veterinárne, farmaceutické, medziprodukty, kompozície, pyrazolopyrimidinóny, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa pyrazolopyrimidinóny so všeobecnými vzorcami (IA) a (IB), spôsoby ich prípravy, ich použitie na výrobu liečiv pre ľudí aj zvieratá a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Tiež sú opísané medziprodukty na ich prípravu so všeobecnými vzorcami (IIA), (IIB), (IVA), (IVB), (IXA), (IXB) a spôsoby ich prípravy. Pyrazolopyrimidinóny so všeobecnými vzorcami (IA) a (IB) sú selektívnymi inhibítormi fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5), čo ich robí...

Spôsob prípravy pyrazolových zlúčenín a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285917

Dátum: 08.10.2007

Autor: Ancel Jean-erick

MPK: C07C 255/00, C07C 243/00, C07C 251/00...

Značky: medziprodukty, pyrazolových, přípravy, spôsob, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde W je skupina -CR4 R1 je atóm halogénu, halogénalkylová skupina, halogénalkoxyskupina, skupina -SF5 R2 je atóm halogénu R3 je atóm vodíka alebo skupina R6S(O)m- R4 je atóm halogénu R5 a R6 sú alkylová skupina alebo halogénalkylová skupina a m a n sú 0, 1 alebo 2, pričom tento spôsob zahrnuje v kroku (a) reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca (V) so zlúčeninou všeobecného vzorca (VI)...

1-Arylpyrazolové zlúčeniny, pesticídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné látky a spôsob ničenia škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285866

Dátum: 10.09.2007

Autori: Phillips Jennifer, Pilato Michael, Wu Tai-teh

MPK: A01N 47/02, A01N 43/48, C07D 231/00...

Značky: ničenia, látky, prostriedky, pesticídne, účinné, obsahujúce, škodcov, spôsob, tieto, zlúčeniny, 1-arylpyrazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skupina 1-arylpyrazolových zlúčenín, pesticídny prostriedok s ich obsahom a spôsob ničenia hmyzu.

1-Arylpyrazoly, pesticídna kompozícia s ich obsahom, spôsob kontroly škodcov a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285808

Dátum: 27.07.2007

Autori: Wu Tai-teh, Manning David Treadway

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72, C07D 231/00...

Značky: 1-arylpyrazoly, obsahom, kompozícia, pesticídna, škodcov, spôsob, kontroly, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 1-arylpyrazoly vzorca (I), kde R31 a R32 sú nezávisle od seba OCH3 OC2H5 SCH3 SC2H5 R31 a R32 sú tiež spojené, pričom vznikne OCH2CH2O O(CH2)3O S(CH2)2S S(O)(CH2)2S S(O)(CH2)2S(O) S(O)2(CH2)2S(O) S(O)2(CH2)2S(O)2 S(CH2)2O S(O)(CH2)2O S(O)2(CH2)2O O(CH2)[CH(CH2OH)]O O(CH2)[C(CH2OH) (CH2OH)]OOCH(COOCH3)CH(COOCH3)O OCH(COOC2H5)CH(COOC2H5)O OCH2C (COOCH3)-(COOCH3)CH2O OCH2C(COOC2H5)(COOC2H5)CH2O OCH2CH(CH3)O SCH2CH2NH OCH2CH(CH2CH2OH) O...

Zlúčenina derivátov cyklických amínov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285729

Dátum: 13.06.2007

Autori: Sogawa Ryo, Sudoh Masaki, Morita Takuya, Shiota Tatsuki, Imai Minoru, Muroga Yumiko, Teig Steven, Tarby Christine, Moree Wilna, Takenouchi Osami, Hada Takahiko, Endo Noriaki, Furuya Monoru, Kataoka Ken-ichiro, Tsutsumi Takaharu

MPK: A61K 31/41, A61K 31/435, A61P 11/00...

Značky: amínov, použitie, cyklických, derivátov, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), jej farmaceuticky prijateľná adičná soľ vzniknutá adíciou kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ vzniknutá adíciou C1-C6 alkylovej skupiny k tejto zlúčenine a jej použitie na prípravu liečiva na inhibíciu väzby chemokínov, ako sú MIP-1alfa a/alebo MCP-1, k ich receptorom na cieľových bunkách.

Agonisty FXR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7692

Dátum: 22.05.2007

Autori: Stites Ryan Edward, Lander Peter Ambrose, Stelzer Lindsay Scott, Ochoada Jason Matthew, Manninen Peter Rudolph, Qu Fucheng, Genin Michael James, Doti Robert Anthony, Bell Michael Gregory, Warshawsky Alan, Ma Tianwei

MPK: C07D 231/00, A61P 3/00, C07D 401/00...

Značky: agonisty

Text:

...pyridinyl, pyrazolyl, oxazolyl, benzoizoxazolyl, benzofuranyl, pyrolyl,tiazolyl, benzoizotiazolyl, indazolyl a furanyl, pričom každá ztýchto skupín je pripadne substituovaná jednou alebo dvomi skupinami vybranými nezávisle od seba zo súboru zahrñujúceho hydroxyskupinu, C 1-C 5 alkyi, C 1-Cs halogénalkyl,halogén, Cz-Cs alkenyl, Cz-Cs alkinyl. C 1-C 5 alkoxyskupinu, -OC 1-C 2 alkylfenyl,N(R°)SOgC 1-C 5 alkyl, -C(O)R° a NHC(O)R 1 °R 7 je...

Guanidínový derivát, jeho použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285685

Dátum: 16.05.2007

Autori: Fevig John Matthew, Li Renhua, Dominguez Celia, Pruitt James Russell, Han Qi, Lam Patrick, Clark Charles, Pinto Donald Joseph Phillip, Quan Mimi Lifen

MPK: A61K 31/42, C07D 231/00, A61K 31/47...

Značky: použitie, derivát, guanidínový, obsahom, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Guanidínový derivát všeobecného vzorca (I), ktorý je užitočný ako inhibítor faktora Xa. Jeho použitie ako liečiva na liečbu tromboembolických chorôb a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom.

Benzoylpyrazoly a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285580

Dátum: 12.03.2007

Autori: Schmitt Monika, Willms Lothar, Van Almsick Andreas, Thürwächter Felix, Bieringer Hermann, Preuss Rainer, Auler Thomas

MPK: A01N 43/48, C07D 231/00

Značky: použitie, herbicídov, benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylpyrazoly všeobecného vzorca (I) a ich soli, ktoré sú vhodné ako herbicídy na selektívne hubenie burín a burinových tráv v kultúrach úžitkových rastlín
spôsob hubenia neželaných rastlín a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na hubenie neželaných rastlín.

Derivát pyrazolínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285550

Dátum: 26.02.2007

Autori: Contijoch-llobet María Montserrat, Berrocal-romero Juana Maria, Frigola Constansa Jordi, Cuberes-altisent Maria Rosa

MPK: C07D 231/00, A61K 31/41

Značky: použitie, prostriedok, spôsob, obsahuje, farmaceutický, pyrazolínu, přípravy, derivát, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát pyrazolínu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú významy uvedené v opise, a jeho fyziologicky prijateľné soli sú vhodné na výrobu liečiv na ošetrovanie zápalov a na ošetrovanie porúch spojených so zápalmi a procesov sprostredkovávaných cyklooxygenázou-2 alebo procesov ovplyvniteľných inhibíciou cyklooxygenázy-2 v prípade cicavcov vrátane ľudí.

Amidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečbu stavov sprostredkovaných cytokínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285520

Dátum: 12.02.2007

Autori: Brown Dearg Sutherland, Brown George Robert

MPK: C07D 231/00, C07D 215/00, C07D 213/00...

Značky: použitie, prostriedok, obsahom, amidové, liečbu, přípravu, cytokínmi, stavov, sprostredkovaných, spôsob, přípravy, liečivá, deriváty, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa amidové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R3 je alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka alebo halogén m je 0 až 3, p je 0 až 2 a q je 0 až 4 každé R1 a R2 sa zvolí zo súboru, ktorý zahŕňa hydroxyskupinu, atóm halogénu, trifluórmetylovú skupinu a kyanoskupinu a R4 je zásaditá skupina, ako je aminoskupina, alkylaminoskupina, di(alkyl) aminoskupina s 1 až 6 atómami uhlíka v každej alkylovej časti, di(alkyl) aminoalkylskupina s 1 až...

Spôsob prípravy arylamínových medziproduktov použiteľných na výrobu pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285458

Dátum: 03.01.2007

Autori: Ancel Jean-erick, Vangelisti Manuel, Versproumy Pierre, Perrin-janet Gilles

MPK: C07C 211/00, C07D 213/00, C07C 209/00...

Značky: použitelných, přípravy, výrobu, medziproduktov, spôsob, arylamínových, pesticídov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy arylamínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-3-halogénalkylovú skupinu, C1-3-halogénalkoxyskupinu alebo skupinu -SF5 W znamená atóm dusíka alebo skupinu CR3 a R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo atóm chlóru, alebo jej adičnej soli s kyselinou, ktorý zahŕňa hydrogenolýzu zlúčeniny všeobecného vzorca (II), alebo jej adičnej soli s kyselinou, s kovom alebo zlúčeninou kovu za redukčných...

Substituované benzénsulfónamidy ako proliečivá COX-2 inhibítorov, farmaceutická kompozícia a spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285353

Dátum: 30.10.2006

Autori: Carter Jeffery, Xu Xiangdong, Li Jinglin, Rogier Donald, Brown David, Nagarajan Srinivasan, Talley John, Graneto Matthew, Weier Richard, Khanna Ish, Penning Thomas, Bertenshaw Stephen, Malecha James

MPK: A61K 31/415, A61K 31/42, C07C 311/00...

Značky: cox-2, přípravy, farmaceutická, použitia, kompozícia, inhibítorov, benzénsulfónamidy, spôsob, proliečivá, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka substituovaných benzénsulfónamidov všeobecných vzorcov (I), (II) a (III) ako proliečiv COX-2 inhibítorov, ktoré sú použiteľné pri liečbe zápalu a so zápalom súvisiacich porúch. Riešenie sa týka aj spôsobu prípravy substituovaných benzénsulfónamidov, farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje, a ich použitia.

Hexahydrocyklooktylpyrazoly ako modulátory kanabinoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7244

Dátum: 22.09.2006

Autori: Wachter Michael, Mingde Xia, Meng Pan, Huajun Lu, Liotta Fina

MPK: A61K 31/416, A61P 3/00, A61P 25/00...

Značky: kanabinoidov, modulátory, hexahydrocyklooktylpyrazoly

Text:

...pretrvávajúca potreba pre identifikáciu a vývoj modulátorov kanabinoidných CBl alebo CB 2 receptorov pri liečbe radu syndrómov, chorôb alebo ochorení0010 Tento vynález sa týka zlúčeniny vzorca (I)prerušovaná čara medzi polohami 2-3 a pozíciami 3 a-9 a vo vzorci (I) predstavuje umiestnenie pre každú z dvoch prítomných dvojných väzieb, pokiaľ je skupina XIR, prítomnáprerušovaná čara medzi pozíciami 3-3 a a polohami 9 a-1 vo vzorci (I)...

Spôsob prípravy sildenafilu a jeho medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285215

Dátum: 02.08.2006

Autori: Levett Philip Charles, Dunn Peter James

MPK: C07D 487/00, C07D 239/00, C07D 231/00...

Značky: spôsob, sildenafilu, přípravy, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (IA) reakciou zlúčeniny vzorca (IIA), v ktorej X je odstupujúca skupina a znamená atóm halogénu a metoxyskupinu, v prítomnosti -OR, kde R znamená CH2CH3.

Deriváty pyrazolu, spôsob ich výroby, kompozície na ich báze, ich použitie a spôsob ochrany rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285203

Dátum: 26.07.2006

Autor: Banks Bernard Joseph

MPK: C07D 231/00, C07D 401/00, A01N 43/48...

Značky: ochrany, použitie, báze, pyrazolů, deriváty, kompozície, spôsob, výroby, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje 2,4,6-trisubstituovanú fenylskupinu alebo 3,5-disubstituovanú pyridín-2-ylskupinu R3 predstavuje alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovanú hydroxyskupinou alebo jedným, alebo viacerými atómami halogénu kyanoskupinu, alkanoylskupinu s 1 až 5 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R5 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, aminoskupinu alebo halogén R2 a R4...

Spôsob prípravy 5-alkyltioalkylamino-1-fenylpyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5402

Dátum: 25.04.2006

Autori: Maier Michael, Schnatterer Stefan, Lochhaas Friederike, Seeger Karl, Knauf Werner

MPK: C07D 231/00

Značky: 5-alkyltioalkylamino-1-fenylpyrazolov, spôsob, přípravy

Text:

...na celkové množstvo rozpúšťadla).Východiskové látky pre nárokovaný spôsob sú dobre známe. Fenylpyrazolové zlúčeniny vzorca (II), kde R 2 je alkyl, sú známe napríklad z US 6 531 501 B 1. Spôsoby prípravy 1-fenyl-5-alkylaminopyrazolov sú známe z US 6 531 501 B 1, DE 3719732 a GB 2123420.Z postupu známeho V stave techniky (W 0 03/074493) sa S-alkylsulfanylalkylatnino-l-fenylpyrazoly vzorca (I) sa pripravia z príslušných východískových látok, s...

Deriváty tienylazolylalkoxyetánamínu, spôsob ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiv, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285039

Dátum: 05.04.2006

Autori: Andaluz-mataro Blas, Frigola Constansa Jordi, Merce-vidal Ramon

MPK: A61K 31/38, C07D 231/00, C07D 333/00...

Značky: spôsob, tienylazolylalkoxyetánamínu, použitie, obsahom, medziproduktov, prostriedok, medziprodukty, přípravy, deriváty, farmaceutický, výrobu, přípravu, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Tienylazolylalkoxyetánamíny všeobecného vzorca (I), v ktorom je skupina R1 atóm vodíka, atóm halogénu alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka R2, R3 a R4 sú nezávisle atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka a Az je dusíkatý N-metylsubstituovaný heterocyklický aromatický päťčlenný kruh, ktorý obsahuje 1 až 3 atómy dusíka. Tieto zlúčeniny majú u cicavcov vrátane človeka analgetické účinky. Opísaný je aj...

Spôsob prípravy zlúčenín podporujúcich sekréciu rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284982

Dátum: 01.03.2006

Autori: Chiu Charles Kwok-fung, Rose Peter Robert, Meltz Clifford Nathaniel, Post Ronald James, Busch Frank Robert

MPK: C07D 471/00, C07D 231/00, C07D 221/00...

Značky: zlúčenín, přípravy, hormonu, sekréciu, rastového, spôsob, podporujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (II) a zlúčenín všeobecného vzorca (III), symboly R1, R2, R3 a Prt majú významy uvedené v opise.

Pyrazolylkarboxanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4541

Dátum: 21.02.2006

Autori: Greul Jörg Nico, Dunkel Ralf, Seitz Thomas, Dahmen Peter, Gayer Herbert, Wachendorff-neumann Ulrike, Elbe Hans-ludwig

MPK: A01N 43/48, C07D 231/00

Značky: pyrazolylkarboxanilidy

Text:

...bróm alebo jód.v prvom stupni s derivátom díboránu vzorca (VI)- (VI) si-OP ąo-ď. v ktorom G 3 a G 4 znamenajú alkyl alebo spoločne znamenajú alkándiyí, za prítomnosti katalyzátora, pripadne za prítomnosti látky viažucej kyseliny a prípadne za prítomnosti zriedovadIa a bez spracovania sa v druhom stupni nechajú reagovať s derivátmi halogénbenzénu vzorca (VII)v ktorom R má vyššie uvedený význam a X 3 znamená bróm, jód alebo...

Heterocyklicky substituované fenylmetanóny ako inhibítory glycínového transportéra 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6809

Dátum: 30.01.2006

Autori: Pinard Emmanuel, Narquizian Robert, Jolidon Synese, Norcross Roger David

MPK: C07D 231/00, C07D 235/00, C07D 209/00...

Značky: heterocyklicky, substituované, glycínového, inhibitory, transportéra, fenylmetanóny

Text:

...a ich použitia na prípravu liečiva na použitie pri liečbe0005 Prekvapivo bolo zistené. že zlúčeniny všeobecného vzorca l sú dobrými inhibítormi glycínového transportéra l (GlyT-l ). a že mąiú dobrú selektívnosť k inhibítorom glycínového0006 Schizofrénia je progresívne a devastułiúce neurologické ochorenie charakterizované epizodickými pozítívnymi symptómami, ako sú napríklad ilúzie, halucinàcie, poruchyInyslenia a psychóza. a trvalými...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Kardorff Uwe, Westphalen Karl-otto, Witschel Matthias, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Walter Helmut, Mayer Guido, Engel Stefan, Rack Michael, Reinheimer Joachim, Hill Regina Luise, Otten Martina, Baumann Ernst, Götz Norbert

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Tetralínové a indánové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7118

Dátum: 15.12.2005

Autori: Greenhouse Robert, Harris Iii Ralph New, Stabler Russell Stephen, Jaime-figueroa Saul, Kress James, Repke David Bruce

MPK: C07C 317/00, C07D 209/00, C07D 207/00...

Značky: použitie, indánové, tetralínové, deriváty

Text:

...D. R. Sibley et al., M 01. Pharmacol., 1993, 43, 320-327, AJ. Sleight et al., Neurotransmission. 1995, ll, l 5 a A. J. Sleight et al., Serotonin ID Research Alert, 1997,26), 1 15-8. V US 2003/060498 sú opísané deriváty 5-arylsulfonylindolových a 5-arylsulfonylindolinových zlúčenín užitočné priliečení ochorení centrálneho nervového systému, ako úzkosti a depresie.Aj ked sú niektoré modulátory 5-HT 6 a 5-TH 2 A známe, sú zlúčeniny užitočné...

Spôsob prípravy N-fenylpyrazol-1-karboxamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4681

Dátum: 06.12.2005

Autori: Shapiro Rafael, Taylor Eric De Guyon, Zimmerman William Thomas

MPK: C07C 255/00, C07D 231/00, C07C 233/00...

Značky: n-fenylpyrazol-1-karboxamidov, spôsob, přípravy

Text:

...všeobecného vzorca 2,(2) anilínovej zlúčeniny všeobecného vzorca 3, RI WHť mmm 3 a (3) sulfonylchloridu za vzniku zlúčeniny všeobecnéhovzorca 1. Tento vynález sa rovnako týka anilínovejzlúčeniny všeobecného vzorca 3, kde R 1 znamená CH 3 alebo Cl R 2 znamená Br, Cl, I alebo CN a(b) pokiaľ R 1 znamená CH 3 a R 2 znamená Cl, Br alebo CN, potom má R 3 iný význam ako CH 3 alebo CH(CHý 2(C) pokiaľ R 1 znamená Cl a R 2 znamená Cl alebo Br,...

3-Fenyl-pyrazolové deriváty ako modulátory 5-HT-2A serotonínového receptora užitočné na liečenie chorôb s ním súvisiacich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4831

Dátum: 17.11.2005

Autori: Jones Robert, Lehmann Juerg, Dosa Peter, Casper Martin, Teegarden Bradley, Choi Jin Sun Karoline, Feichtinger Konrad, Unett David, Jayakumar Honnappa, Strah-pleynet Sonja, Xiong Yifeng

MPK: C07D 231/00

Značky: receptora, modulátory, chorôb, deriváty, 3-fenyl-pyrazolové, 5-ht-2a, serotonínového, súvisiacich, liečenie, užitočné

Text:

...kyano, C 57 cykloalkyl, C 25 dialkylkarboxamid, C 25 dialkylsulfónamid. halogén, C 15 halogénalkoxy,C 15 halogénalkyl, C 15 halogénalkylsulfínyl, C 15 halogénalkylsulfonyl, C 15 halogénalkyltio, heterocyklus,hydroxyl, riol, nitro. fenoxy a fenylR 5 je C 15 alkyl, C 25 alkenyl, aryl, C 57 cykloalkyl alebo heteroaryl, každý voliteľné substituovaný substituentami vybratými nezávisle zo skupiny zahmujúcej C 15 acyl, C 15 acy|oxy, C 25...

Indozolónové deriváty ako inhibítory 11b-HSD1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5267

Dátum: 21.09.2005

Autori: Mayweg Alexander, Cai Jianping, Amrein Kurt, Goodnow Robert Alan, Neidhart Werner, Kühn Bernd, Hunziker Daniel

MPK: A61K 31/4245, A61K 31/416, A61K 31/4427...

Značky: indozolónové, inhibitory, 11b-hsd1, deriváty

Text:

...ako 1 lbeta~ dehydrogenázy, tak l lbeta-reduktázy, pričom aktivita dehydrogenázy je stabilnejšia (PM. Stewart a Z.S. Krozowski, Vítam. Horm. 57 (1999), str. 249-324). Pri testoch na intaktných bunkách však prevažuje aktivita l lbeta-reduktázy, ktorá regeneruje aktívne glukokortikoidy z inertných ll-keto foriem. Taká regenerácia glukokortikoidov bude zvyšovať účinnú koncentráciu glukokortikoidov V bunke, a tým zvyšovať aktivitu...

Inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4033

Dátum: 15.06.2005

Autori: De Dios Alfonso, Shih Chuan, Pobanz Mark Andrew, Wang Yong, Martin Cabrejas Luisa Maria, Li Tiechao, Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, Blas Jesus Andres, Zhong Boyu

MPK: C07D 231/00, A61K 31/4427, A61K 31/415...

Značky: kinázy, inhibitory

Text:

...tumor nekrotizujúci faktor o (TNF-a). Ako taký sa vynález tiež týka zlúčeniny vzorca I alebo jej farmaceuticky prijateľnejsoli na použitie pri potláčaní produkcie tumor nekrotízujúceho faktora a (TNF-o).0007 Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorcal alebo jejfarmaceuticky prijateľnú soľ na použitie pri inhibícii rastu citlivých nádorov.0008 Predkladaný vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorcal alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol...

Pyrazolové deriváty, kompozície, ktoré také zlúčeniny obsahujú a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3968

Dátum: 31.05.2005

Autori: Brockunier Linda, Parmee Emma, Liang Rui, Guo Jian, Xiong Yusheng

MPK: C07D 231/00

Značky: také, obsahujú, pyrazolové, zlúčeniny, kompozície, deriváty, použitia, spôsoby

Text:

...na pokles hladiny glukózy. Tento hormón sa viaže k špecifickým receptorom V pečeňových bunkách,ktoré spúšťajú glykogenolýzu a zvýšenie glukoneogenezie prostredníctvom javov sprostredkovaných CAMP. Pri týchto odozvách je tvorená glukózy (napríklad produkcia pečeňovej glukózy), ktorá napomáha udržať euglykémiu tým, že bráni výraznému poklesu glukózy V krvi. Okrem zvýšenej hladiny cirkulujúceho inzulínu je u diabetikov typu 2 zvýšená hladina...

2H- alebo 3H benzo[e]indazol-1-ylkarbamátové deriváty, ich príprava a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4880

Dátum: 10.05.2005

Autori: Evanno Yannick, Maloizel Christian, Sevrin Mireille, Dubois Laurent

MPK: C07D 231/00

Značky: deriváty, použitie, benzo[e]indazol-1-ylkarbamátové, príprava

Text:

...skupinou je vyššie definovaná alkylová skupina- výrazom heterocyklus cyklická skupina obsahujúca 4 až 7 členov a obsahujúca atóm dusíka a prípadne ďalší heteroatóm, akým je dusík, kyslík alebo síra. Ako príklady heterocyklov je možné uviesť azetidinylovú skupinu, pyrolidinylovú skupinu, piperidinylovú skupinu, morfolinylovú skupinu, tiomorfolinylovú skupinu, azepinylovú skupinu,piperazinylovú skupinu alebo homopiperazinylovú skupinu- výrazom...