C07D 215/38

Pyrazolochinolínové deriváty ako inhibítory DNA-PK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17932

Dátum: 24.06.2011

Autori: Mederski Werner, Zenke Frank, Fuchss Thomas

MPK: A61K 31/4745, C07D 215/38, A61P 35/00...

Značky: dna-pk, pyrazolochinolínové, deriváty, inhibitory

Text:

...aberácie, ktoré následne môžu viesť k odumretiu buniek. Na pôsobenie proti závažným hrozbám, ktoré vyplývajú z dvojvláknových zlomov DNA,vyvinuli eukaryotické bunky niekoľko mechanizmov na ich opravu. Vyššie eukaryotické organizmy používajú pri tom prevažne takzvané nehomológne spájanie koncov (non-homologoushrá kľúčovú úlohu. Biochemické výskumy ukázali, že DNA-PK sa najúčinnejšie aktivuje prostredníctvom vzniku DNA~DSB. Bunkové...

3,8-Diaminotetrahydrochinolínový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16670

Dátum: 06.02.2009

Autori: Watanabe Takeshi, Terauchi Masaru, Tanaka Kouichirou, Nagasawa Masaaki, Washiduka Masataka

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4709, A61K 38/00...

Značky: 3,8-diaminotetrahydrochinolínový, derivát

Text:

...aktivita grelínu uvolňujúca GH zlepšuje dysfunkcie súvisiace s GH, čo podporuje, že grelín je výhodný akoprofylaktické a terapeutické činidlo proti starnutiu.0008 Grelín je jediný humorálny faktor vykazujúci silnú orexigénnu aktivitu pri orálnom podávaní (nepatentový dokument ll). U človeka je úroveň grelínu vkrvi vysoká počas hladovania a znižuje sa po jedle. Preto sa predpokladá, že grelín je hormón, ktorý iníciuje spotrebu potravy...

Benzylamíny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11083

Dátum: 16.07.2007

Autori: Dahmen Jan, Berger Markus, Rehwinkel Hartmut, Jaroch Stefan, Schaecke Heike

MPK: A61K 31/136, C07C 215/16, C07C 217/78...

Značky: benzylamíny, spôsob, použitie, činidiel, přípravy, protizápalových

Text:

...dusíka, 1-2 atómy kyslíka a/alebo 1-2 atómy síry a ktorý je prípadnesubstituovaný na jednom alebo viacerých miestach skupinou vybranou zosúboru, ktorý tvorí karbonyl, halogén, hydroxy, alebo (C 1-C 5)-alkyl, ktorý môže byť substituovaný 1-3 hydroxy skupinami, 1-3 (C-C 5)alkoxy skupinami,1-3 COORG skupinami, 1-3 COOH skupinami, 1-3(C 1-C 5)alk 0 xy, l-3 (C-C 5)alkyltio, 1-3(C 1-C 5)-perŕluóra 1 kyl, 1-3 kyano a/alebo 1-3 nitro, alebo dva...

Deriváty tetrahydronaftalénu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10301

Dátum: 15.03.2007

Autori: Berger Markus, Schaecke Heike, Baeurle Stefan, Schmees Norbert, Rehwinkel Hartmut

MPK: A61K 31/517, A61K 31/502, A61K 31/47...

Značky: činidiel, deriváty, přípravy, protizápalových, spôsob, použitie, tetrahydronaftalenu

Text:

...stereoizoméry všeobecného vzorca Ia podľa vynálezu môžu byť prítomné ako stereoizoméry. Predložený vynález zahŕňa všetky možné stereoízoméry (napr. RRR, RRS, RSR, SRR, RSS, SRS, SSR, SSS), ako racemáty, tak v enantioméme čistej forme. Výraz stereoizoméry tiež zahŕňa všetky možné diastereoméry a regioizoméry a tautoméry (napr. keto-enol-tautomér) v ktorých sa môžu stereoizoméry podľavynálezu nachádzať a ktore sú tiež poskytnuté...

Způsob výroby nových substituovaných amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253730

Dátum: 17.12.1987

Autori: Roussel Gérard, Guyon Claude, Cotrel Claude, Taurand Gérard

MPK: C07D 215/38, C07D 401/12, A61K 31/47...

Značky: výroby, substituovaných, nových, amidů, způsob

Text:

...metod, které budou dále uvedeny nebo analoqickými metodami. X- H. D. Hartough the Chemistry of heterocyklic compounds, thiphen and its derivatives,Interscience Publishers Inc., New York, str. 363 (1952)- J. W. MASON, The Chemistry of heterocyklic compounds, Pyridazine carboxylic acids,John Wiley and sons Inc., New York, str. 407 (1973- E. P. OLIVETO, The Chemistry of heterocyklic compounds Pyridinecarboxylic acids. Interscience...

Způsob přípravy N-/(2.alfa.,4a.beta.,10b.alfa.)/-7-amino-1,2,3,4,4a,5,6,10b-oktahydro- 4-alkyl-6-oxo-benzo/f/chinolin-2-yl/-N’,N’-diethylmočovin a jejich 7-formylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245200

Dátum: 16.12.1985

Autori: Kováo Valter, Kropáeek Jaroslav, Sedláeek Vlastimil

MPK: C07D 215/38, C07D 215/20

Značky: způsob, jejich, 7-formylderivátů, přípravy

Text:

...manganistanu kvarterní amoniově báze, jako je manganistan tetraethylamonný, za vzniku produktů obecného vzorce I.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se užije molárního poměru jodistanu ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II 3 až 8, s výhodou 3 a molární poměr shora uvedeného katalyzátoru ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II činí o,ooo 1 až 0,02,s výhodou 0,001.3. Způsob podle bodu 2 vyznačující se tím, že se jako...