C07D 215/20

Chinolinylfenylsulfónamidová zlúčenina, jej použitie ako liečivo a farmaceutické prípravky obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288236

Dátum: 24.11.2014

Autori: Furukawa Noboru, Shinkai Hisashi, Mcgee Lawrence, Rubenstein Steven, Hagiwara Atsushi, Houze Jonathan

MPK: A61K 31/428, A61K 31/4439, A61K 31/47...

Značky: farmaceutické, obsahujúce, použitie, túto, chinolinylfenylsulfónamidová, zlúčenina, přípravky, zlúčeninu, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty, kde A je vybrané zo skupiny obsahujúcej Cl a CF3, B je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a Cl, D je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a CH3, V je vybrané zo skupiny obsahujúcej F a Cl, X je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H, CH3 a CO2CH3, a Y je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H a CO2CH3, ktorá je vhodná na použitie na liečbu alebo...

Zlúčeniny s aktivitou antagonistov muskarínových receptorov a agonistov beta2-adrenergných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19925

Dátum: 07.06.2012

Autori: Linney Ian, Amari Gabriele, Rancati Fabio, Biagetti Matteo, Rizzi Andrea

MPK: A61K 31/4709, A61K 9/00, A61K 31/439...

Značky: aktivitou, antagonistov, zlúčeniny, agonistov, muskarínových, receptorov, beta2-adrenergných

Text:

...(C 1 C 6)alkylu, (C 1-C 5)aIkoxy a aryl(C 1-C 5) aIkyIuC je neprítomné alebo je vybrané zo skupiny pozostávajúca z -O-, -CO-, -OC(O)-, -C(OO)-, -S-, S(O)-, -S(O)2- a -N(R 7)- alebo je jednou z nasledujúcich skupín C 1-C 18kde R 7 je H alebo je vybrané zo skupiny pozostávajúca z lineárnaho aleob rozvetveného (C 1 Ca)alkylu, (Cg-Cgcykloalkylu, (C 3-Ca)heterocykloalkylu, arylu. ary|(C 1-Ce)aIkyIu, (C 1-C 5)aIkoxy(C 1 C 5)aIkyIu a heteroarylu a...

Nové substituované chinolínové zlúčeniny ako inhibítory S-nitrózoglutatión reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20158

Dátum: 07.10.2011

Autori: Sun Xicheng, Qiu Jian, Stout Adam

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4709, A61K 31/47...

Značky: zlúčeniny, s-nitrózoglutatión, substituované, inhibitory, chinolínové, nové, reduktázy

Text:

...medzi rýchIostami GSH syntézy,GSH a GSSG efluxu, GSH reakcií s reaktívnymí formami kyslíka a s reaktívnymí formami dusíka a využitie GSH peroxidázy. GSNO a takisto aj GSNOR zohrávajú úlohu v regulácii proteínového redoxného stavu pomocou GSH.0012 Predávkovania acetamínofénom sú hlavnou príčinou akútneho zlyhania pečene (ALF) vSpojených štátoch, Veľkej Británii a väčšine Európy. Viac ako 100 000 volaní na US toxikologické centrum, 56 000...

Bicyklické arylové analógy sfingozín-1-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19041

Dátum: 05.08.2010

Autori: Lin Edward Yin-shiang, Thomas Jermaine, Zheng Guo Zhu, Caldwell Richard, Guckian Kevin, Kumaravel Gnanasambandam, Taveras Arthur, Ma Bin, Liu Xiaogao

MPK: A61P 3/10, A61P 11/06, A61P 29/00...

Značky: arylové, bicyklické, sfingozín-1-fosfátu, analogy

Text:

...čo vedie k zosilnenej bunkovej odpovedi. Všeobecne sa zlúčeniny môžu prepínať z antagonistov na agonistov v závislostí na tom, ktorý G proteín je za receptorom. Keď Gq je za zlúčeninou cieliacou S 1 P 4 receptor, môže pôsobiť ako antagonista. Je možné, že s iným G proteínom (Gi) za agonistom, zlúčenina môže byť agonista.0005 SlP receptory sú dobré ciele liekov, pretože jednotlive receptory sú aj tkanivovo, aj odpoveďovo špecifické. Tkanivová...

4-Cykloalkylom substituované tetrahydrochinolínové deriváty a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11922

Dátum: 15.12.2005

Autori: Vakalopoulos Alexandros, Wuttke Martina, Thutewohl Michael, Bischoff Hilmar, Weber Olaf, Li Volkhart, Gielen-haertwig Heike, Schmeck Carsten

MPK: A61P 3/04, A61K 31/47, A61P 25/28...

Značky: 4-cykloalkylom, použitie, substituované, tetrahydrochinolínové, liečivá, deriváty

Text:

...R predstavuje cyklopentylovú alebo izopropylovú skupinu, rovnako ako ich0008 Predmetom predloženého vynálezu je predovšetkým zlúčenina so systémovým názvom (SS)-4-cyklohexyl-Z-cyklopentyl-S- (S)-tluór 4-(trifluónnetyl)feny 1 metyl) -7,7-dimetyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolin-5-ol a štruktúmeho vzorca (la)rovnako ako jej soli, solváty a solváty týchto solí.0009 Predmetom predloženého vynálezu je predovšetkým tiež zlúčenina so systémovým...

Cykloalkanopyridíny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284213

Dátum: 11.10.2004

Autori: Schmidt Günter, Bremm Klaus-dieter, Bischoff Hilmar, Paulsen Holger, Angerbauer Rolf, Lögers Michael, Müller-gliemann Matthias, Schuhmacher Joachim, Schmidt Delf, Stoltefuss Jürgen, Conrad Michael, Giera Henry, Brandes Arndt, Naab Paul, Schmeck Carsten

MPK: C07D 215/20, A61K 31/435, C07D 221/04...

Značky: prostriedky, látky, spôsob, obsahujúce, farmaceutické, použitie, cykloalkanopyridíny, výroby, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cykloalkanopyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ich použitie na výrobu liečiv na liečenie artériosklerózy a dyslipidémie, a tiež medziprodukty na ich výrobu.

N-alkynyl-2-(substituované aryloxy)alkyltioamidové deriváty ako fungicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Langford David William, Bacon David Philip, Crowley Patrick Jelf, Salmon Roger, Sageot Olivia Anabelle

MPK: C07C 323/22, C07C 317/46, A01N 43/40...

Značky: aryloxy)alkyltioamidové, deriváty, n-alkynyl-2-(substituované, fungicídy

Text:

...C 14 alkyl, kde alkylová skupina je prípadne substituovaná halogénom, hydroxy, CH, alkoxy, kyano, alebo R 5 je prípadne substituovaný fenyl, prípadne substituovaný tienyl, kde prípadne substituované fenylové alebo tienylově kruhy alebo častí skupín R 5 sú prípadne substítuované jedným, dvomi alebo tromi substituentami vybranými z halogénu, hydroxy, CM alkylu, (31.4 alkoxy, kyano, nitro a nje O, l alebo 2.Aby sme sa vyhli pochybnostiam,...

Substituované chinolíny ako herbicídne medziprodukty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283842

Dátum: 17.02.2004

Autor: Wu Wen-xue

MPK: C07D 215/20, A01N 43/42, C07D 215/26...

Značky: herbicídne, spôsob, chinolíny, medziprodukty, substituované, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované chinolínové medziprodukty, ktoré sa používajú na prípravu herbicídnej kyseliny 2-(4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolidinyl)-5- metoxymetylnikotínovej a spôsob prípravy herbicídneho medziproduktu 3-metoxymetyl-7- alebo 8-hydroxychinolínu.

Substituované benzyloxykarbonylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282010

Dátum: 03.08.2001

Autori: Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Scholz Wolfgang

MPK: A61K 31/27, A61K 31/155, A61K 31/17...

Značky: liečivá, výroby, obsahujú, použitie, substituované, spôsob, benzyloxykarbonylguanidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom symboly R1, R2 a R3 majú definovaný význam v opise, symboly R4 a R5 sú vždy vodík, (C1-C6)alkyl, fluór, chlór, hydroxyl, (C1-C3)alkoxyl, aminoskupina, prípadne (C1-C3)-alkylsubstituovaná alebo (C1-C4)-perfluóralkylová skupina, symboly R6 a R7 sú vždy vodík alebo (C1-C4)-alkyl a X je kyslík, iminoskupina alebo (C1-C4)-alkyliminoskupina, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob výroby...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Petersen Uwe, Endermann Rainer, Bremm Klaus-dieter, Schenke Thomas

MPK: C07D 209/02, A61K 31/33, C07D 209/44...

Značky: tieto, chinolónkarboxylovej, kyseliny, spôsob, naftyridónkarboxylovej, obsahujúce, deriváty, liečivá, látky, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.

Způsob výroby derivátů 7-hydroxychinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240772

Dátum: 01.08.1987

Autori: Švecová O1ga, Vasilko Karol, Svitok Laurenc

MPK: C07D 215/20

Značky: výroby, derivátů, 7-hydroxychinolinu, způsob

Text:

...dvouhrdlé baňce opatřené míchadlem a zpětnym chladičem byly smíeeny 0,2 molu 3-aminofenolu a 0,2 molu acetylacetonu. Za íntenzívního míchání byly přidány pomalu 0,4 molu kone. H 2 S 04. Reakce probíhá silně exothermicky, za vyloučení soli 24 dímethyl-7-hydroxychínolínu. K vyloučení volné báze se surový produkt rozpustí v malém množství vody a upraví se pH roztokem louhu sodného na slabě alkalickou reakci. Vyloučená báze se překrystaluje z...

Způsob štěpení trans-dl-1-n-propyl-6-oxodekahydrochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234050

Dátum: 15.09.1986

Autori: Schaus John Mehnert, Booher Richard Nolan

MPK: C07D 215/20

Značky: štěpení, způsob, trans-dl-1-n-propyl-6-oxodekahydrochinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob štěpení trans-dl-1-n-propyl-6-oxodekahydrochinolinu na příslušné optické isomery a jejich adiční soli s kyselinami, vyznačující se tím, že se roztok recemátu uvede do styku s roztokem obsahujícím nejméně 0,5 ekvivalentu opticky aktivní di-p-toluoylvinné kyseliny, vzniká sůl opticky aktivního isomeru trans-1-n-propyl-5-oxo-dekahydrochinolinu s opticky aktivní di-p-toluoylvinnou kyselinou se oddělí, působí se na ni bází, opticky aktivní...

Způsob přípravy N-/(2.alfa.,4a.beta.,10b.alfa.)/-7-amino-1,2,3,4,4a,5,6,10b-oktahydro- 4-alkyl-6-oxo-benzo/f/chinolin-2-yl/-N’,N’-diethylmočovin a jejich 7-formylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245200

Dátum: 16.12.1985

Autori: Sedláeek Vlastimil, Kováo Valter, Kropáeek Jaroslav

MPK: C07D 215/20, C07D 215/38

Značky: jejich, způsob, přípravy, 7-formylderivátů

Text:

...manganistanu kvarterní amoniově báze, jako je manganistan tetraethylamonný, za vzniku produktů obecného vzorce I.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se užije molárního poměru jodistanu ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II 3 až 8, s výhodou 3 a molární poměr shora uvedeného katalyzátoru ku ergolinovému prekursoru obecného vzorce II činí o,ooo 1 až 0,02,s výhodou 0,001.3. Způsob podle bodu 2 vyznačující se tím, že se jako...