C07D 213/00

Deriváty 4-fenylpyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia tieto deriváty obsahujúca a použitie týchto derivátov na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 287912

Dátum: 27.02.2012

Autori: Branca Quirico, Godel Thierry, Galley Guido, Hoffmann Torsten, Schnider Patrick, Bös Michael, Hunkeler Walter, Stadler Heinz

MPK: A61P 25/00, A61K 31/00, A61P 29/00...

Značky: 4-fenylpyridínu, přípravy, tieto, farmaceutická, derivátov, týchto, kompozícia, obsahujúca, liečiv, deriváty, použitie, výrobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 4-fenylypridínu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé všeobecné substituenty majú definované špecifické významy, ako aj ich farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami. Tieto zlúčeniny všeobecného vzorca (I) majú vysokú afinitu k receptoru NK-1, a môžu byť preto použité na liečenie chorôb, ktoré súvisia s antagonistami receptora NK-1.

Deriváty pyridínu a ich farmaceutická kompozícia tieto deriváty obsahujúca, spôsob prípravy týchto derivátov a použitie týchto derivátov na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287911

Dátum: 27.02.2012

Autori: Bös Michael, Branca Quirico, Hoffmann Torsten, Godel Thierry, Galley Guido, Stadler Heinz, Hunkeler Walter, Schnider Patrick

MPK: A61K 31/44, A61P 25/00, A61P 29/00...

Značky: deriváty, použitie, derivátov, přípravu, liečivá, obsahujúca, přípravy, týchto, pyridinu, tieto, spôsob, farmaceutická, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty pyridínu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty špecifické významy uvedené v 1. nároku, farmaceuticé kompozície, ktoré tieto deriváty obsahujú ako účinnú látku, opísaný je spôsob prípravy týchto derivátov a ich použitie na výrobu liečiva určeného na liečenie chorôb, s implikáciou antagonistov receptora NK-1.

Substituované pyridíny, spôsob ich prípravy, herbicídna a rast rastlín inhibujúca kompozícia a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287483

Dátum: 21.10.2010

Autori: Lüthy Christoph, Schaetzer Jürgen, Edmunds Andrew, De Mesmaeker Alain

MPK: A01N 43/00, C07D 213/00, C07D 401/00...

Značky: inhibujúca, kompozícia, rastlín, substituované, použitie, přípravy, spôsob, pyridíny, herbicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty sa definujú v nároku 1, ktoré sú vhodné na použitie ako herbicídy a na reguláciu rastu rastlín.

N-(2-aryletyl)benzylamíny ako antagonisty receptora 5-HT6

Načítavanie...

Číslo patentu: 287463

Dátum: 17.09.2010

Autori: Miller Shawn Christopher, Gillig James Ronald, Chen Zhaogen, Schaus John Mehnert, Giethlen Bruno, Mccowan Jefferson Ray, Cohen Michael Philip, Fisher Matthew Joseph

MPK: A61K 31/4402, A61K 31/403, A61K 31/4406...

Značky: receptora, n-(2-aryletyl)benzylamíny, 5-ht6, antagonisty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a (II), ich použitie na prípravu liečiv na liečenie ochorení súvisiacich s receptormi 5-HT6 a farmaceutické kompozície s ich obsahom.

Použitie derivátov 2-aminonikotínamidu, deriváty 2-aminonikotínamidu, farmaceutický prípravok s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287426

Dátum: 23.08.2010

Autori: Manley Paul William, Bold Guido

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/44, A61K 31/455...

Značky: spôsob, deriváty, derivátov, farmaceutický, prípravok, obsahom, 2-aminonikotínamidu, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie ochorenia vybraného z retinopatií, diabetickej retinopatie, psoriázy, hemangioblastómu, proliferatívnych porúch mezangiálnych buniek, ako sú chronické alebo akútne renálne ochorenia, malígnej nefrosklerózy, trombotických mikroangiopatických syndrómov, odmietnutia transplantátov, zápalového renálneho ochorenia, hemolyticko-uremického syndrómu,...

Použitie difenylových močovín substituovaných omega-karboxyarylovou skupinou ako inhibítorov rafkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287419

Dátum: 18.08.2010

Autori: Lowinger Timothy, Riedl Bernd, Wood Jill, Khire Uday, Renick Joel, Sibley Robert, Monahan Mary-katherine, Dumas Jacques, Natero Reina, Smith Roger, Scott William

MPK: A61K 31/40, A61K 31/34, A61K 31/17...

Značky: skupinou, difenylových, rafkinázy, močovin, inhibítorov, omega-karboxyarylovou, použitie, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú arylmočovinové deriváty a ich použitie na prípravu liečiv na liečenie karcinogénneho bunkového rastu sprostredkovaného Raf kinázou.

1,3-Disubstituované močoviny, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287385

Dátum: 30.07.2010

Autori: Schmidtová Ľudmila, Valachovič Pavol, Kakalík Ivan

MPK: A61K 31/44, A61K 31/17, A61K 31/47...

Značky: přípravy, použitia, močoviny, spôsob, 1,3-disubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1,3-disubstituované močoviny všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a ich použitie na prípravu farmaceutických kompozícií. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú inhibítormi enzýmu acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (ACAT) a sú využiteľné ako hypocholesterolemické a antiaterogénne činidlá.

Kryštalická forma adičnej soli kyseliny monometánsulfónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 287276

Dátum: 12.04.2010

Autori: Bürger Hans Michael, Zimmermann Jürg, Sutter Bertrand

MPK: C07D 213/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: adičnej, krystalická, kyseliny, forma, monometánsulfónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalická forma adičnej soli metánsulfónovej kyseliny 4-(4-metylpiperazin-1-ylmetyl)-N-{4-metyl-[3-(4-pyrid-3-yl)pyrimidin- 2-ylamino]fenyl}benzamidu vzorca (I), ktorá sa môže použiť napríklad pri liečení nádorov.

Deriváty amidov N-arylantranilovej kyseliny, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a ich použitie ako inhibítorov VEGF receptora tyrozínkinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287259

Dátum: 24.03.2010

Autori: Wood Jeanette Marjorie, Altmann Karl-heinz, Thierauch Karl-heinz, Seidelmann Dieter, Menrad Andreas, Bold Guido, Furet Pascal, Manley Paul William, Haberey Martin, Hofmann Francesco, Huth Andreas, Mestan Jürgen, Krüger Martin, Ferrari Stefano

MPK: A61K 31/44, A61K 31/415, A61K 31/47...

Značky: ktorý, spôsob, deriváty, inhibítorov, amidov, použitie, n-arylantranilovej, přípravy, receptora, farmaceutický, obsahuje, kyseliny, prostriedok, tyrozínkinázy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde W je O
X je NH
Y je CH2 alebo jej N-oxid, alebo jej farmaceuticky prijateľné soli na prípravu farmaceutického produktu na liečbu neoplastického ochorenia, ktoré reaguje na inhibíciu aktivity VEGF receptora tyrozínkinázy. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa môžu použiť na liečbu napríklad neoplastického ochorenia, ako je rakovina, retinopatia alebo od veku závislá makulárna degradácia.

Farmaceutický prípravok s obsahom benzamidového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287252

Dátum: 24.03.2010

Autori: Ishibashi Masahiko, Sakai Ikuo, Ando Tomoyuki, Suzuki Tsuneji, Sakabe Masahiro

MPK: A61K 31/4406, C07D 213/00, A61P 35/00...

Značky: derivátů, prípravok, benzamidového, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je farmaceutický prípravok s obsahom benzamidového derivátu vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli so zvýšenou rozpustnosťou, kde uvedené zlúčeniny sú vhodné ako liečivá a najmä ako protinádorové prostriedky.

Použitie (R)-enantiomérov amidov 2-arylpropiónových kyselín, farmaceutický prostriedok, (R)-enantioméry amidov 2-arylpropiónových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287224

Dátum: 08.03.2010

Autori: Gandolfi Carmelo, Sabbatini Vilma, Cesta Maria Candida, Allegretti Marcello, Colotta Francesco, Bertini Riccardo, Caselli Gianfranco, Cinzia Bizzarri

MPK: C07C 233/00, A61K 31/165, A61K 31/395...

Značky: 2-arylpropionových, prostriedok, r)-enantiomérov, použitie, amidov, farmaceutický, spôsob, r)-enantioméry, kyselin, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa N-(2-aryl-propionyl)amidy všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na prevenciu a liečbu poškodených tkanív v dôsledku dráždivého účinku polymorfonukleových neutrofilov (leukocytov PMN) v miestach zápalov. Ďalej sa opisujú R-enantiomérov N-(2-aryl-propionyl)amidov všeobecného vzorca (I), ich použitie na inhibíciu chemotaxie neutrofilov vyvolanej IL-18....

Polymorfná forma V 5-chlór-3-(4-metánsulfonylfenyl)-6′-metyl-[2,3']bipyridinylu, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287174

Dátum: 07.01.2010

Autori: Davies Ian, Osifchin Richard, Kotliar Andrew, Crocker Louis

MPK: A61P 1/00, A61P 15/00, A61K 31/4427...

Značky: obsahom, forma, výroby, farmaceutický, 5-chlór-3-(4-metánsulfonylfenyl)-6'-metyl-[2,3']bipyridinylu, polymorfná, prostriedok, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polymorfná forma V 5-chlór-3-(4-metánsulfonylfenyl)-6'-metyl[2,3']-bipyridinylu vzorca (A), ktorá je užitočná na liečenie cyklooxygenázou-2 sprostredkovaných chorôb
jej použitie
farmaceutické prostriedky na liečenie cyklooxygenázou-2 sprostredkovaných chorôb, ktoré obsahujú polymorfnú formu V zlúčeniny (A), a spôsob výroby polymorfnej formy V zlúčeniny (A).

Deriváty N-hydroxyformamidov substituované piperidínom a piperazínom, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287071

Dátum: 14.10.2009

Autori: Barlaam Bernard Christophe, Dowell Robert Ian, Tucker Howard, Waterson David, Newcombe Nicholas John, Finlay Maurice Raymond Verschoyle

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/495, A61K 31/496...

Značky: deriváty, spôsob, substituované, kompozícia, piperazínom, piperidínom, farmaceutická, ktorá, obsahuje, přípravy, n-hydroxyformamidov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) vhodné ako inhibítory metaloproteináz, najmä ako inhibítory MMP13
spôsob ich prípravy
farmaceutické kompozície obsahujúce ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a ich použitie.

Chlorid N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridín-1-oxid-3-karboximidoylu, jeho použitie na liečenie inzulínovej rezistencie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287063

Dátum: 30.09.2009

Autori: Barabás Mihály, Mogyorósi Tamás, Nagy Zoltán, Kürthy Mária, Csákai Zita, Török Magdolna, Nagy Melinda, Márványos Ede, Szilbereky Jenö, Nagy Károly, Komáromi András, Biró Katalin, Kardos Mihályné, Korányi László, Ürögdi László

MPK: C07D 213/00, A61K 31/44, A61P 3/00...

Značky: kompozícia, chlorid, rezistencie, farmaceutická, n-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridín-1-oxid-3-karboximidoylu, použitie, obsahom, inzulínovej, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný chlorid N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)-propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboximidoylu, jeho stereoizoméry a jeho adičné soli s kyselinami na použitie na liečenie patologickej inzulínovej rezistencie a na liečenie patologických stavov spojených s inzulínovou rezistenciou.

Fenylalanínenamidové deriváty, farmaceutický prostriedok obsahujúci tento derivát a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286991

Dátum: 17.08.2009

Autori: Brand Stephen, Bailey Stuart, Head John Clifford, Porter John Robert, Brown Julien Alistair, Johnson James Andrew

MPK: A61P 37/00, C07D 213/00, C07C 229/00...

Značky: derivát, obsahujúci, farmaceutický, deriváty, použitie, prostriedok, fenylalanínenamidové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú fenylalanínenamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu Ar1L2Ar2Alk- a soli, solváty, hydráty a N-oxidy týchto zlúčenín, ako aj farmaceutický prostriedok obsahujúci tento derivát, ďalej etylester kyseliny (2S)-2-(2-bróm-3-oxo-spiro[3.5]nón-1-én-1-ylamino)-3-{4-[(3,5- dichlórizonikotinoyl)amino]fenyl}propánovej, farmaceutický prostriedok obsahujúci tento etylester a použitie etylesteru kyseliny...

Substituované deriváty propán-1,3-diamínu, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286980

Dátum: 27.07.2009

Autori: Sundermann Bernd, Buschmann Helmut, Merla Beatrix, Kögel Babette-yvonne, Risch Nikolaus

MPK: A61K 31/4406, A61K 31/137, A61K 31/165...

Značky: použitie, obsahujúce, tieto, propán-1,3-diamínu, spôsob, výroby, liečivá, deriváty, látky, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované deriváty propán-1,3-diamínu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a použitie týchto látok na výrobu liečiv na ošetrenie a/alebo profylaxiu bolesti, močovej inkontinencie, svrbenia, tinnitus aurium a/alebo diarei, ako i farmaceutické prípravky tieto látky obsahujúce.

Karbamátový derivát a fungicídny prostriedok s jeho obsahom na použitie v poľnohospodárstve a v záhradníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 286881

Dátum: 11.06.2009

Autori: Nagayama Kouzou, Muramatu Norimichi, Ozaki Masami, Fukumoto Shunichiro, Yonekura Norihisa, Sakai Junetsu, Ikegaya Kazuhiro, Takagaki Makikazu, Kawashima Takahiro, Tamai Ryuji

MPK: A01N 47/28, A01N 47/10, A01P 3/00...

Značky: prostriedok, derivát, obsahom, záhradníctve, poľnohospodárstve, použitie, fungicídný, karbamátový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbamátový derivát, ktorý znázorňuje všeobecný vzorec (I), kde X znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej halogén, C1-C6alkyl alebo podobne, n znamená 0 alebo celé číslo 1 až 4, R1 znamená C1-C6alkylovú skupinu, R2 znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej atóm vodíka, C1-C6alkyl alebo podobne, R3 znamená atóm vodíka alebo C1-C6alkylovú skupinu, G znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo podobne, Y znamená vodík, C1-C10alkylovú skupinu,...

Bicyklické zlúčeniny, antagonistické receptoru vitronektínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286882

Dátum: 10.06.2009

Autori: Saint-dizier Dominique, Perron-sierra Françoise, Tucker Gordon, Casara Patrick, Atassi Ghanem

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/426, A61K 31/4353...

Značky: spôsob, zlúčeniny, prostriedky, farmaceutické, obsahujú, receptoru, vitronektínu, antagonistické, přípravy, bicyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde G znamená fenylovú skupinu, G1 a G2 znamenajú atóm uhlíka, T1 znamená skupinu vybranú z -CH2-CH2-, -CH=CH- a =CH-CH2- a T2 znamená väzbu, R5 znamená skupinu -(CH2)m-COOR6, R6 znamená atóm vodíka alebo alkyl, prípadne substituovanú arylovú alebo prípadne substituovanú arylalkylovú skupinu, A znamená skupinu -CH2- alebo =CH- a W znamená -CH-, =C alebo -C=, X znamená -CO-X1-, -CO-NR6-X1-, -NR6-CO-X1, -O-X1-,...

Substituované N-fenyl-2-hydroxy-2-metyl-3,3,3-trifluórpropánamidové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286774

Dátum: 20.04.2009

Autori: Butlin Roger John, Pease Janet Elizabeth, Block Michael Howard, Burrows Jeremy Nicholas, Nowak Thorsten

MPK: A61K 31/167, A61P 9/00, C07C 317/00...

Značky: přípravy, ktorý, obsahuje, farmaceutický, spôsob, deriváty, substituované, n-fenyl-2-hydroxy-2-metyl-3,3,3-trifluórpropánamidové, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde n je 1 alebo 2 R1 je chlór, fluór, bróm, metyl alebo metoxyskupina R2 sa definuje podľa opisu R3 sa definuje podľa opisu a R4 je vodík alebo fluór alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, alebo in vivo hydrolyzovateľné estery. Opisuje sa aj použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na dosiahnutie zvýšenia aktivity PDH u teplokrvných živočíchov, ako je človek. Opisujú sa aj farmaceutické...

2′-Substituované 1,1′-bifenyl-2-karboxamidy, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286756

Dátum: 14.04.2009

Autori: Schmidt Wolfgang, Brendel Joachim, Below Peter

MPK: A61P 9/00, C07C 233/00, A61K 31/165...

Značky: přípravy, prostriedky, 2'-substituované, farmaceutické, 1,1'-bifenyl-2-karboxamidy, obsahujú, spôsob, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R30 a R31 sú definované v nárokoch, ktoré sú vhodné ako antiarytmické účinné látky, zvlášť na liečbu a profylaxiu predsieňových arytmií, napríklad atriálnych fibrilácií (AF) alebo atriálneho fluttera.

Deriváty N-(arylsulfonyl)-beta-aminokyseliny obsahujúce aminometylovú skupinu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286753

Dátum: 01.04.2009

Autori: Sarran Lionel, Perreaut Pierre, Ferrari Bernard, Muneaux Yvette, Gougat Jean

MPK: A61K 31/40, A61K 31/4164, A61K 31/435...

Značky: obsahujú, skupinu, deriváty, přípravy, spôsob, obsahujúce, kompozície, farmaceutické, použitie, aminometylovú, n-(arylsulfonyl)-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré majú afinitu k bradykinínovým receptorom so selektivitou k B1 receptorom a môžu sa použiť na prípravu liečiv, ktoré sú určené na liečbu a prevenciu perzistentných alebo chronických zápalových chorôb a zápalových patológií.

Spôsob prípravy substituovanej imidazopyridínovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286717

Dátum: 11.03.2009

Autori: Elman Björn, Thiemermann Eric, Erback Silke

MPK: C07D 471/00, C07D 213/00

Značky: spôsob, přípravy, imidazopyridínovej, substituovanej, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy substituovanej imidazopyridínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkoxyskupinu alebo skupinu NH2, reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (2) s 3-halo-2-butanónovou zlúčeninou v cyklohexanóne, ktorý je vhodný na priemyselnú prípravu.

Orto- a meta-substituované bisarylové zlúčeniny, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286708

Dátum: 02.03.2009

Autori: Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Peukert Stefan, Hemmerle Horst

MPK: A61K 31/325, A61K 31/4406, A61K 31/4402...

Značky: farmaceutické, zlúčeniny, použitie, meta-substituované, prostriedky, liečiv, orto, obsahujú, bisarylové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú orto- a meta-substituované bisarylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Tieto zlúčeniny sú vhodné na použitie ako antiarytmiká, najmä na liečenie a prevenciu atriálnych arytmií, ako sú atriálne fibrilácie a atriálne fluttery.

Deriváty karboxylovej kyseliny ako inhibítory väzby integrínov na svoje receptory, farmaceutická kompozícia obsahujúca ich a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286696

Dátum: 25.02.2009

Autori: Chen Qi, Li Wen, Biediger Ronald, Kassir Jamal, Scott Ian, Holland George, Wu Chengde, Market Robert

MPK: A61K 31/21, A61K 31/335, A61K 31/38...

Značky: deriváty, integrínov, obsahujúca, použitie, karboxylovej, svoje, kompozícia, farmaceutická, receptory, kyseliny, väzby, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (III), ktoré sú inhibítorom väzby integrínov alfa4beta1 na svoje receptory, napr. VCAM-1, ich použitie na prípravu liečiv na selektívnu inhibíciu väzby integrínu alfa4beta1 u cicavca a farmaceutická kompozícia s jej obsahom. Vzhľadom na inhibičné účinky zlúčenín všeobecného vzorca (III) na väzbu integrínov alfa4beta1 môžu byť tieto zlúčeniny užitočné pri liečbe ochorení, ako sú napríklad ateroskleróza,...

Heterocyklické zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie alebo prevenciu ochorení súvisiacich s p38

Načítavanie...

Číslo patentu: 286689

Dátum: 25.02.2009

Autori: Bemis Guy, Galullo Vincent, Bellon Steven, Salituro Francesco, Cochran John

MPK: A61K 31/435, A61K 31/17, A61K 31/44...

Značky: kompozícia, súvisiacich, heterocyklické, liečenie, ochorení, farmaceutická, použitie, liečivá, prevenciu, zlúčeniny, přípravu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa inhibítory p38, čo je proteínkináza cicavcov zahrnutá do proliferácie buniek, bunkovej smrti a reakcie na extracelulárnu stimuláciu. Ďalej sa opisujú farmaceutické kompozície obsahujúce inhibítor podľa vynálezu a spôsoby použitia týchto kompozícií pri liečení a prevencii rôznych ochorení.

Sulfónamidy, spôsob ich výroby, medziprodukty, liečivo a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286687

Dátum: 25.02.2009

Autori: Lassalle Gilbert, Matrougui Mostafa, Altenburger Jean-michel, Cremer Gérard

MPK: A61K 31/506, C07D 213/00, A61P 7/00...

Značky: obsahom, farmaceutická, výroby, medziprodukty, spôsob, kompozícia, sulfonamidy, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-(heterocyklyl)benzén- alebo -pyridínsulfónamidy vzorca (I) ako antitrombotické a antikoagulačné činidlá, pričom vo vzorci (I) W reprezentuje -(CH2)2-, -(CH2)-C///C- alebo -CH2-CH=CH- skupiny R je piperidinylová skupina, prípadne substituovaná 1,2,3,6-tetrahydropyridylová skupina, hexahydro-1H-azepinylová skupina, prípadne substituovaná piperazinylová skupina alebo morfolinylová skupina R3 je skupina -COR1 A môže byť prípadne...

Arylpiperazíny, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286658

Dátum: 18.02.2009

Autori: Tucker Howard, Newcombe Nicholas John, Barlaam Bernard Christophe, Waterson David

MPK: A61K 31/44, A61K 31/495, C07D 213/00...

Značky: přípravy, obsahuje, použitie, farmaceutický, spôsob, ktorý, arylpiperazíny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú arylpiperazíny všeobecného vzorca (I), ktoré sú užitočné ako inhibítory metaloproteinázy, najmä inhibítory MMP13.

Substituované deriváty 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286617

Dátum: 21.01.2009

Autori: Sundermann Bernd, Buschmann Helmut, Maul Corinna, Heller Barbara

MPK: C07D 213/00, A61K 31/435, A61P 25/00...

Značky: výroby, použitie, spôsob, 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu, tieto, deriváty, látky, liečivá, substituované, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované deriváty 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie substituovaných derivátov 2-pyridín-cyklohexán-1,4-diamínu na výrobu liečiv.

Substituované N-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286615

Dátum: 21.01.2009

Autori: Mcgarry Daniel, Guertin Kevin, Spada Alfred, Pauls Heinz, Klein Scott, Gong Yong

MPK: A61K 31/403, A61K 31/415, A61K 31/21...

Značky: substituované, n-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované N-[(aminoiminometyl)fenyl]propylamidy, ktoré sú účinné ako inhibítory koagulačného faktora Xa, a farmaceutický prostriedok s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na antikoagulačnú terapiu pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach.

Substituované arylmočoviny ako inhibítory rafkinázy a farmaceutický prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286564

Dátum: 12.12.2008

Autori: Miller Scott, Osterhout Martin, Rodriguez Mareli, Riedl Bernd, Wang Ming, Turner Tiffany, Lowinger Timothy, Gunn David, Smith Roger, Khire Uday, Dumas Jacques, Brennan Catherine, Scott William, Wood Jill

MPK: A61K 31/44, A61K 31/17, A61K 31/38...

Značky: obsahom, inhibitory, arylmočoviny, prípravok, substituované, farmaceutický, rafkinázy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v nárokoch. Opísané sú substituované arylmočovny ako inhibítory rafkinázy a farmaceutický prípravok s ich obsahom.

Kryštalická modifikácia derivátov N-fenyl-2-pyrimidínamínu, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a použitie kryštalickej modifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286551

Dátum: 27.11.2008

Autori: Bürger Hans Michael, Sutter Bertrand, Zimmermann Jürg

MPK: A61K 31/505, C07D 213/00, C07D 239/00...

Značky: modifikácie, spôsob, n-fenyl-2-pyrimidínamínu, krystalická, přípravy, modifikácia, kompozícia, farmaceutická, kryštalickej, použitie, obsahom, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalická forma adičnej soli metánsulfónovej kyseliny s 4-(4-metylpiperazín-1-ylmetyl)-N-{4-metyl-[3-(4-pyrid-3- yl)amino]fenyl}benzamidom vzorca (I), ktorá sa môže použiť na liečenie nádorov.

Amidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286446

Dátum: 17.09.2008

Autori: Brown Dearg Sutherland, Brown George Robert

MPK: A61K 31/167, A61K 31/165, A61K 31/402...

Značky: prostriedok, použitie, přípravy, obsahuje, spôsob, farmaceutický, amidové, ktorý, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané amidové deriváty všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je opísaný v nárokoch. Je opísaný aj spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie na liečbu chorôb alebo stavov sprostredkovaných cytokínmi.

Dihydropyrimidíny, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286407

Dátum: 20.08.2008

Autori: Weber Olaf, Krämer Thomas, Graef Erwin, Lottmann Stefan, Stoltefuss Jürgen, Deres Kark, Schlemmer Karl-heinz, Niewöhner Ulrich, Stölting Jörn, Goldmann Siegfried, Paessens Arnold

MPK: A61K 31/506, A61P 31/00, A61P 1/00...

Značky: liečivá, obsahujúce, spôsob, látky, tieto, výroby, dihydropyrimidíny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané dihydropyrimidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), prípadne (Ia), spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu a ich použitie na výrobu liečiv obzvlášť na ošetrenie a profylaxiu vírusových ochorení, obzvlášť hepatitídy B.

N-2-Arylpropionylsulfónamidy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286372

Dátum: 23.07.2008

Autori: Mantovanini Marco, Sabbatini Vilma, Cesta Maria Candida, Allegretti Marcello, Bertini Riccardo, Gandolfi Carmelo, Caselli Gianfranco, Colotta Francesco, Porzio Stefano, Bizzarri Cinzia

MPK: A61K 31/165, A61K 31/16, A61K 31/18...

Značky: obsahom, farmaceutické, použitie, n-2-arylpropionylsulfónamidy, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-2-arylpropionylsulfónamidy všeobecného vzorca (I), farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na inhibíciu chemotaxie a degranulácie neutrofilov indukovaných interleukínom 8 (IL-8). Na inhibíciu chemotaxie a degranulácie neutrofilov indukovaných IL-8 je opísané aj použitie R-(-)-2-[(4-izobutyl)fenyl]propiónamidu.

Použitie derivátov 2-pyridylmetylamínu, deriváty 2-pyridylmetylamínu a fungicídny prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286310

Dátum: 27.06.2008

Autori: Saville-stones Elizabeth Anne, Moloney Brian Anthony, Hardy David

MPK: C07D 213/00, A01P 3/00, A01N 43/34...

Značky: obsahuje, 2-pyridylmetylamínu, prostriedok, derivátov, ktorý, fungicídný, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich soli, kde A1 je 2-pyridylová skupina substituovaná len v polohe 3 a/alebo 5, A2 je prípadne substituovaná fenylová skupina, L je -(C=O)-, -SO2- alebo -(C=S)-, R1 a R2 sú atómy vodíka
použitie derivátov 2-pyridylmetylamínu ako fytopatogénnych fungicídov
fungicídny prostriedok obsahujúci zlúčeniny vzorca (I) a spôsob hubenia fytopatogénnych húb.

Azapeptidové deriváty ako inhibítory HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6728

Dátum: 12.06.2008

Autori: Tung Roger, Harbeson Scott

MPK: C07D 213/00, A61K 31/4402, A61P 31/00...

Značky: proteázy, inhibitory, deriváty, azapeptidové

Text:

...podľa tohto0011 Obr. 3 je graf znázorňujúci relatívnu stabilitu zlúčenín podľa tohto0012 Obr. 4 je graf znázorňujúci relatívne plazmatické koncentrácie zlúčenín podľa tohto vynálezu po perorálnej aplikácii šimpanzovi, v porovnani s atazanavirom.0013 Obr. 5 je graf znázorňujúci relatívne plazmatické koncentrácie zlúčenín podľa tohto vynálezu po perorálnej aplikácii šimpanzovi, v porovnaní s atazanavirom.0014 Výrazy zlepšiť a liečiť sa...

Agonisty prostaglandínu, ich použitie samotných alebo v kombináciách a farmaceutické kompozície a kity s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286136

Dátum: 17.03.2008

Autori: Lefker Bruce Allen, Cameron Kimberly O'keefe, Rosati Robert Louis

MPK: A61K 31/18, A61K 31/40, A61K 31/415...

Značky: obsahom, použitie, agonisty, prostaglandinů, samotných, kompozície, farmaceutické, kombináciach

Zhrnutie / Anotácia:

Agonisty prostaglandínu všeobecného vzorca (I), ich použitie samotných alebo v kombináciách na výrobu liečiv na liečenie chorôb, predovšetkým chorôb kostí, ako je osteoporóza
farmaceutické kompozície a kity s ich obsahom.

Benzamidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie chorôb sprostredkovaných cytokínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286123

Dátum: 10.03.2008

Autori: Brown Dearg Sutherland, Brown George Robert

MPK: A61K 31/18, A61K 31/167, A61K 31/165...

Značky: chorôb, deriváty, přípravy, cytokínmi, spôsob, kompozícia, liečivá, liečenie, benzamidové, použitie, sprostredkovaných, farmaceutická, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzamidové deriváty všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a použitie týchto derivátov pri liečení zdravotných stavov sprostredkovaných cytokínmi.

Orto-substituované bisarylové zlúčeniny obsahujúce dusík, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 286056

Dátum: 09.01.2008

Autori: Hemmerle Horst, Kleemann Heinz-werner, Peukert Stefan, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/4965, A61K 31/4418, A61K 31/4427...

Značky: prostriedky, orto-substituované, farmaceutické, použitie, obsahujú, dusík, bisarylové, obsahujúce, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Orto-substituované bisarylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Zlúčeniny podľa vynálezu možno použiť ako antiarytmiká predovšetkým na liečenie a prevenciu atriálnych arytmií, napr. atriálnych fibrilácií alebo atriálnych flutterov.

Zlúčeniny na liečbu kožných ochorení, ich použitie a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285869

Dátum: 10.09.2007

Autori: Gebicki Jerzy, Sysa-jedrzejowska Anna, Adamus Jan

MPK: A61K 31/4425, A61K 31/455, A61K 31/4406...

Značky: zlúčeniny, obsahom, kožných, použitie, ochorení, liečbu, přípravky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R znamená skupinu NR2R3 alebo OR4 R1 znamená metylovú skupinu R2 a R4 každý nezávisle znamená vodík alebo C1-4 alkylovú skupinu R3 znamená vodík, C1-4 alkylovú skupinu alebo CH2OH a X' znamená fyziologicky prijateľný protianión na prípravu liečiva na liečenie kožných chorôb alebo porúch, strát vlasov, spálenín slnkom, spálenín, oparenín a pri hojení rán liečivé prípravky obsahujúce...