C07D 211/94

Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287826

Dátum: 27.10.2011

Autori: Kavala Miroslav, Matisová Marta, Halmo František, Peterková Júlia, Komora Ladislav

MPK: B01J 21/18, C07D 211/00, B01J 21/00...

Značky: přípravy, 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-n-oxylu, spôsob, derivátov, 4-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 20 až 100 °C. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý a sodná alebo draselná soľ kyseliny fosforečnej až polyfosforečnej ako stabilizátor peroxidu vodíka.

Spôsob prípravy amínéterov a použitie organického hydroperoxidu na prípravu aminoéteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287611

Dátum: 16.03.2011

Autori: Schwarzenbach Franz, Kirner Hans Jürg, Hafner Andreas, Van Der Schaaf Paul Adriaan, Nesvadba Peter

MPK: C07D 211/94, C07D 217/26, C07D 209/44...

Značky: spôsob, organického, přípravy, hydroperoxidu, aminoéteru, amínéterov, použitie, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy amínéterov všeobecného vzorca (A) zahŕňajúci reakciu N-oxylamínu všeobecného vzorca (B) so zlúčeninou všeobecného vzorca (IV) alebo (V) v prítomnosti organického hydroperoxidu a katalytického množstva medi alebo zlúčeniny medi. Opisuje sa tiež použitie organického hydroperoxidu spoločne s katalyzátorom na báze medi a zlúčeninou všeobecného vzorca (IV) alebo (V) na prípravu aminoéteru vzorca (A) z jeho N-oxylového...

Spiroheterocyklické N-oxypiperidíny ako pesticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16395

Dátum: 09.12.2009

Autori: Godfrey Christopher Richard, Edmunds Andrew, Hall Roger Graham, Jeanguenat André, Maienfisch Peter, Stoller André, Pitterna Thomas, Corsi Camilla, Carter Neil Brian, Muehlebach Michel, Cassayre Jérôme Yves, Schaetzer Jürgen Harry, Loiseleur Olivier, El Qacemi Myriem

MPK: C07D 471/10, A01N 43/90, C07D 211/94...

Značky: n-oxypiperidíny, spiroheterocyklické, pesticídy

Text:

...(pričom fenyl môže byť prípadne substituovaný Cl-Csalkylom, Ci-Cghalogćnalkylom,Ci-Cgallcoxyskupinou, Ci-Cghalogénalkoxyskupinou, Cr-Cgalkyltioskupinou, C 1-C 3 alkylsulf 1 nylom, Ci-Caalkylsulfonylom, halogénom, kyanoskupinou alebo nitroskupinou), heteroarylCl-Cgalkyl (pričom heteroaryl môže byť prípadne substituovaný Cl-Csalkylom, Ci-Cshalogénalkylom,Cr-Cgalkoxyskupinou, C 1-Cghalogénalkoxyskupinou, Cr-Cgalkyltioskupinou,...

Spiroheterocyklické pyrolidíndiónové deriváty užitočné ako pesticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12312

Dátum: 13.10.2008

Autori: Maienfisch Peter, Pitterna Thomas, Hueter Ottmar, Zambach Werner, Muehlebach Michel, Wenger Jean, Goeghova Marcela

MPK: A01N 43/38, A01N 43/90, C07D 211/94...

Značky: deriváty, pesticídy, užitočné, pyrolidíndiónové, spiroheterocyklické

Text:

...Cl-CsalkyltíoCl-Csalkyl, Cl-CsallcylsulñnylCg-Csalkyl,C.-CsalkylsulfonylCl-C 5 alkyl, Cg-Cgalkylidénaminoxyů-Csalkyl, Cg-CsalkylkarbonylClCsallcyl, C 1-csalkoxykarbonylC 1 C 5 alkyl, aminokarbonylCl-Csalkyl, Cl-CsalkylaminokarbonylCi-Csallcyl, Cz-CgdialkylaminokarbonylCl-Csalkyl, Cl-CsalkylkarbonylamínoClCsalkyl, N-Cl-Cgakylkarbonyl-N-C,-CsalkylaminoClCsalkyl, Cg-CótrialkylsilylCl-Csalkyl,fenyICI-Cgallcyl (kde fenyl môže byt...

N-oxidové a/alebo di-N-oxidové deriváty stabilizátorov/modulátorov dopamínového receptora, ktoré prejavujú zlepšené profily kardiovaskulárnych vedľajších účinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16566

Dátum: 11.04.2008

Autor: Wikström Hakan

MPK: A61P 25/06, A61K 31/451, A61P 25/14...

Značky: kardiovaskulárnych, dopamínového, di-n-oxidové, profily, n-oxidové, účinkov, deriváty, receptora, prejavujú, zlepšené, vedľajších

Text:

...senzorickej, emocionálnej a autonómnej (napríklad regulácia apetítu, telesnej teploty, spánku) funkcie. Modulácia dopaminergnej funkcie môže byť teda užitočná na liečenie širokej škály porúch ovplyvňujúcich funkcie mozgu. V skutočnosti sú neurologické a psychiatrické poruchy liečené liekmi na báze interakcii s dopamínovými systémami a dopamínovými receptormi v mozgu.0016 Lieky, ktoré pôsobia, priamo alebo nepriamo, na centrálne...

Postup syntézy N-alkoxyamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20022

Dátum: 24.10.2005

Autori: Alvisi Davide, Rast Valérie, Frey Markus, Martinez Francisco

MPK: C07D 251/44, C07D 211/44, C07D 211/94...

Značky: syntézy, postup, n-alkoxyamínov

Text:

...vjednom reakčnom kroku môže ušetriť jeden reakčný krok amôže vyžadovať menej rozpúštadiel ačinidiel než postup podľa doterajšieho stavu techniky, teda tátoreakcia uskutočnená v dvoch osobitných reakčných krokoch.Predložený vynález sa týka postupu prípravy stéricky bráneného aminoéteruG 1 a G 2 sú nezávisle C 1 C 4 alkyl R 2 je Cg-Cjgalkyl alebo Cs-Cjgcykloalkyl T 1 je hydroxy, -NTZTS, -OTZZ, T alebo skupina vzorca 102T 3 je vodík, 05-012...

Spôsob prípravy 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridín-N-oxylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282429

Dátum: 21.12.2001

Autor: Kaufhold Manfred

MPK: C07D 211/94

Značky: přípravy, 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridín-n-oxylu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6,6-tetrametylpyridín-N-oxylu katalytickou oxidáciou 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridínu, pri ktorom sa 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridín oxiduje vo vodnom prostredí v prítomnosti soli alebo hydroxidu kovu alkalickým zemín ako katalyzátora. Produkt je polymerizačným inhibítorom pre monoméry.

Estery a fenolétery, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a použitie týchto esterov a fenoléterov ako stabilizátorov organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280399

Dátum: 12.04.1995

Autor: Steinmann Alfred

MPK: C08K 5/3432, C07D 211/94, C07D 211/44...

Značky: týchto, látok, obsahom, kompozície, stabilizátorov, fenoléterov, spôsob, estery, přípravy, použitie, esterov, organických, fenolétery

Zhrnutie / Anotácia:

Estery alebo fenolétery všeobecného vzorca (I) alebo (II), v ktorých jednotlivé symboly majú význam uvedený v opisnej časti, sú vhodné na stabilizáciu organických látok proti škodlivému vplyvu svetla, kyslíka a/alebo tepla. Spôsob prípravy esterov alebo fenoléterov všeobecného vzorca (I) alebo (II) reakciou piperidínovej zlúčeniny s karboxylovou kyselinou alebo fenolom pri teplote v rozsahu 30 až 180 °C. Kompozícia obsahuje uvedený ester alebo...

Spôsob prípravy 4-substituovaných-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260755

Dátum: 12.01.1989

Autori: Karvaš Milan, Göghová Marcela, Durmis Július, Toma Štefan, Kaliská Viera

MPK: C07D 211/94

Značky: přípravy, 4-substituovaných-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-n-oxylov, spôsob

Text:

...pôsobeniu ultrazvuku. Približne po 20 minúnach teplota vody v ultrazvukovej vani dosiahla 50 °C. Po zvolenom reakčnom čase rozpúštadluo sa vakuove oddestilovalo, orgnanický materiál sa vyextrahoval do benzénu. Po prefiltrovaní roztoku sa benzén vakuovo odparil a v odparku sa kalibračnou krivkou EPR stanovil obsah 2,2,6,6-tetrametyl-4-stearoyloxypiperidín-N-oxylu výsledky sú uvedené v tabułľke 1.Produkt...

4-(2,3-epoxypropoxy)-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254699

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smiešková Edita, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/94

Značky: přípravy, 4-(2,3-epoxypropoxy)-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl, spôsob

Text:

...ktorý se použije v mnozstve 110 mo 0/0 ia 1 nnoc 7 «stvo z-lŕčeniny ll v rozmedzí teplôt 10 až 100 stupňrorv Celzia.8,61 g 0,05 mölu 2,2,6,6-tetrametyl-3-hyd~ r.oxypiperi~dín.-l-oxylu, 1,61 g 0,005 ~ mölu tetrobutylamonium bromidu, 23 g 0,25 móluj epichlórhydrínu, 20 ml benzénu a 20 ml 50 ľ/o-nsho vodného roztoku hydrnoxidu sodněho sa intenzívne mieša pri laboratórnej teplote 24 hodín. Potom sa oddelí organickú vrstva, prepiera sa vodou...