C07D 211/90

Spôsob výroby amorfného hydrochloridu lerkanidipínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15688

Dátum: 01.08.2007

Autori: Leonardi Amedeo, Jacquet Luc, Motta Gianni

MPK: C07D 211/90

Značky: lerkanidipínu, výroby, spôsob, hydrochloridu, amorfného

Text:

...Ierkanidipínu. Teplotaje zvyčajne v rozmedzí približne 10 C až približne 60 °C, výhodne približne 20 až približne 40 °C.0018 Podľa jedného uskutočnenia sa krok (a) uskutočňuje najprv rozpustením voľnej bázy Ierkanidipínu v okysličenom organickom rozpúštadIe, vybranom z (Cj-Cg-alkanolov, výhodne metanolu a etanolu, (C 3-C 7)-ketónov, výhodne (Ca-Cą-ketónov, výhodne acetónu.0019 Podľa výhodného uskutočnenia jeden hmotnostný diel voľnej bázy...

Metóda na prípravu amorfného lerkanidipínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19399

Dátum: 26.10.2005

Autori: Lee, Lee Won Jung, Moon Young Il, Choo So Mi, Byun Young-seok, Ha Hong Joo, An Jung Gi

MPK: C07D 211/90

Značky: metoda, amorfného, přípravu, lerkanidipínu

Text:

...hexánu a petroléteru s následným zamiešaním, a (3) následnou ñltráciou precipitátu, premývanlm precípitátu s organickým rozpúšťadlom použitým v kroku (2) a vákuové sušenie.0019 V kroku (l) tohto vynálezu sa používa organické rozpúšťadlo na rovnomerné rozpustenie lerkanidipínu. Ako organické rozpúšťadlo sa môže napríklad použiť zmes organických rozpúšťadiel metylćn chloridu a t-butyl alkoholu alebo zmiešané organické rozpúšťadlo obsahujúce...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Junge Bodo, De Jonge Maarten, Meier Heinrich, Schmidt Bernard, Gao Zhan, Schuurman Teunis, Hartwig Wolfgang, Schohe-loop Rudolf

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: 1,4-dihadropyridíny, fenylsubstituované, výroby, liečiv, výrobu, použitie, spôsob, fenylsubstituovaných, 1,4-dihydropyridínov

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Spôsob prípravy lerkanidipínhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283321

Dátum: 29.04.2003

Autori: Leonardi Amedeo, Motta Gianni

MPK: C07D 211/90

Značky: lerkanidipínhydrochloridu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy metyl 1,1,N-trimetyl-N-(3,3-difenylpropyl)-2-aminoetyl 1,4-dihydro-2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-pyridín-3,5-dikarboxylátu (lerkanidipínu) zahŕňa reakciu halogenidu kyseliny 2,6-dimetyl-5-metoxykarbonyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridín-3- karboxylovej s 2,N-dimetyl-N-(3,3-difenylpropyl)-1-amino-2-propanolom v aprotickom rozpúšťadle. Výsledný produkt možno izolovať priemyselne využiteľnými kryštalizačnými postupmi, ktoré...

Farmaceutický prípravok vo forme emulzie na intravenózne podanie na krátkodobé zníženie krvného tlaku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283271

Dátum: 24.03.2003

Autori: Westerlund Rolf Christer, Hansson Anna-carin, Nordlander Margareta, Byröd Eva Kristina, Andersson Kjell Hjalmar

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: spôsob, tlaku, intravenózne, výroby, zníženie, krátkodobé, podanie, emulzie, prípravok, krvného, formě, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok vo forme emulzie na intravenózne podanie na krátkodobé zníženie krvného tlaku počas chirurgického zákroku alebo pooperatívne a vtedy, keď je orálna terapia neľahká alebo nežiaduca, ktorý obsahuje a) krátkodobo pôsobiacu dihydropyridínovú zlúčeninu majúcu polčas životnosti v plazme menší ako 30 minút, vybranú zo skupiny zahrnujúcej 1,4-dihydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné...

Spôsob prípravy amlodipín benzénsulfonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282736

Dátum: 28.10.2002

Autori: Wieczorek Maciej, Włostowski Marek

MPK: C07D 211/90

Značky: benzénsulfonátu, spôsob, přípravy, amlodipín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amlodipín benzénsulfonátu vzorca (I), kde soľ amlodipínu s anorganickou alebo organickou kyselinou reaguje s benzénsulfonátom alkalického kovu vo vodnom prostredí alebo v zmesi vody s alkoholom C1 až C2. Amlodipín benzénsulfonát sa používa na prípravu liečiva pôsobiaceho ako blokátor vápnikového kanálu, užitočného pri liečení koronárnych ochorení a arteriálnej hypertenzie.

Farmaceutické prípavky obsahujúce kryštalickú formu (I) lerkanidipín hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19774

Dátum: 05.08.2002

Autori: Bonifacio Fausto, De Iasi Gianluca, Leonardi Amedeo, Campana Francesco

MPK: C07D 211/90, A61P 9/12, A61K 31/4422...

Značky: lerkanidipín, kryštalickú, prípavky, farmaceutické, hydrochloridu, formu, obsahujúce

Text:

...vlastnosť pevného produktu ziskaného procesom opísaným v Príklade 3 US patentu 5,767,136 186-188 °C. Táto variabilita saprejavila v zdanlivo nepredvídateInom sa objavení (a vymiznutí) rozdielov v jednom alebo viacerých ako vzhľad výrobku (napríklad farba), bod topenia a rozpustnosť. To vyvolalo otázky, či sa môže zabezpečiť čistota a/alebo reprodukovateľnost (napríklad pre regulačné orgány), že výrobok je vždy rovnaký.0010 Ďalší výskum...

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Fey Peter, Meier Heinrich, Mittendorf Joachim, Junge Bodo, Van Laak Kai, Schohe-loop Rudolf, Kaulen Johannes

MPK: C07D 211/90

Značky: enantiomérne, spôsob, derivátov, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, fenylsubstituovaných, kyseliny, výrobu, túto, medziprodukty, čistých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6- dimetylpyridín-3,5- -dikarboxylát, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok, použitie a 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 282399

Dátum: 17.12.2001

Autori: Gao Zhan, Meier Heinrich, Hartwig Wolfgang, Schuurman Teunis, Schmidt Bernard, Schohe-loop Rudolf, De Jonge Maarten, Junge Bodo

MPK: C07C 255/56, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: prostriedok, spôsob, 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd, výroby, použitie, dikarboxylát, farmaceutický, izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro-2,6, medziprodukt, dimetylpyridín-3,5

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rac-izopropyl-(2-metoxyetyl)-4-(2-chlór-3-kyano-fenyl)-1,4-dihydro- 2,6-dimetylpyridín-3,5-di-karboxylát vzorca (I) a jeho čisté enantioméry, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu liečiva na potláčanie cerebrálnych a neuronálnych ochorení, ako i medziprodukt na výrobu tejto zlúčeniny, ktorým je 2-chlór-3-kyano-benzaldehyd vzorca (II).

Spôsob výroby felodipínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281989

Dátum: 26.07.2001

Autori: Källström Áke, Palmér Sven, Gustavsson Anders

MPK: C07D 211/90

Značky: výroby, spôsob, felodipínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby felodipínu reakciou 2,3-dichlórbenzylidénu a etyl-3-aminokrotonátu použitím alkoholu ako rozpúšťadla v prítomnosti pyridínu ako katalyzátora.

Spôsob stereošpecifickej hydrolýzy derivátov piperidíndiónu a spôsob výroby paroxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281767

Dátum: 28.05.2001

Autori: Powell Lawson William, Curzons Alan David, Keay Alan Martin

MPK: C07D 405/12, C07D 211/90

Značky: spôsob, derivátov, stereošpecifickej, paroxetínu, výroby, hydrolýzy, piperidíndiónu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob stereošpecifickej hydrolýzy zmesi (+) a (-) izomérov látky vzorca (II), v ktorom R je C1-6 alkyl s použitím karboxylesterázy pri teplote 0 až 50 °C a pH 4 až 8 (i) na tvorbu látky vzorca (IIIA), a potom separovanie výslednej látky vzorca (IIIA) od zostávajúceho (-) izoméru vzorca (II) alebo na tvorbu látky vzorca (IIIB) a potom separovanie výslednej látky vzorca (IIIB) od zostávajúceho (+) izoméru vzorca (II). Tento...

Krátko pôsobiace dihydropyridíny, spôsoby ich prípravy, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281467

Dátum: 04.12.1996

Autori: Westerlund Rolf Christer, Andersson Kjell Hjalmar, Nordlander Margareta

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: obsahom, krátko, farmaceutické, použitie, přípravy, přípravky, spôsoby, pôsobiace, dihydropyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Krátko pôsobiace dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajúcej vodík, chlór, bróm, nitro, kyano, trifluórmetyl a R3 a R4 nezávisle predstavujú priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1 až 5 atómov uhlíka a zahŕňajú všetky optické izoméry, s tou podmienkou, že ak je R3 metyl a R4 je terc-butyl, potom R1/R2 nie sú vodík/vodík, vodík/2'-trifluórmetyl, 2'-chlór/3'-chlór, a ak je R3 metyl...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-(+-)-2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-chlórfenyl) -1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridíndikarboxylát-benzén-sulfonátu a medziprodukt na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279353

Dátum: 09.11.1994

Autori: Čopar Anton, Furlan Borut, Jeriha Alenka

MPK: C07D 211/90

Značky: přípravu, medziprodukt, 1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridíndikarboxylát-benzén-sulfonátu, spôsob, 3-etyl-5-metyl-(+-)-2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-chlórfenyl, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-(+/-)-2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-chlórfenyl)-1,4- dihydro-6-metyl-3,5-pyridínkarboxylát-benzén-sulfonátu všeobecného vzorca (I) (amlodipínbenzénsulfonátu), pri ktorom sa nechá reagovať 3-etyl-5-metyl-)+/-)-2-(2-(N-tritylamino)etoxymetyl)-4-)2-chlórfenyl)- 1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridínkarboxylát s benzénsulfónovou kyselinou v metanolickom alebo vodnom metanolickom prostredí pri teplote v rozsahu od...

4-aryl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxyláty a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278327

Dátum: 17.06.1992

Autor: Borthwick Alan David

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: obsahom, farmaceutické, prostriedky, 4-aryl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxyláty

Zhrnutie / Anotácia:

4-Aryl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxyláty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R4 znamenajú nezávisle od seba alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 1 až 6 atómami uhlíka, prípadne prerušený atómom kyslíka a R5 znamená alkyl s 1 až 13 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka, prípadne substituovaný alkylovým zvyškom s...

Bezylátová soľ amlodipínu a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278435

Dátum: 15.04.1992

Autori: Davison Edward, Wells James Ingram

MPK: A61K 31/44, C07D 211/90

Značky: prostriedok, amlodipínu, obsahom, farmaceutický, bezylátová

Zhrnutie / Anotácia:

Bezylátová soľ amlodipínu, t.j. 3-etyl 5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-1,4-dihydro-6- metylpyridín-3,5-dikarboxylátu. Táto látka je vhodná na prípravu farmaceutických prostriedkov vo forme tabletiek, kapsúl a sterilných vodných roztokov, ktoré slúžia na liečenie srdcových ochorení a hypertenzie.

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270592

Dátum: 12.07.1990

Autori: Cooper Kelvin, Steele John, Richardson Kenneth, Fray Michael

MPK: C07D 413/10, C07D 211/90, C07D 401/10...

Značky: 1,4-dihydropyridinu, způsob, výroby

Text:

...atom vodíku, alkylovou skupinu 5 1 ažŕâ atomy uhlíku, pyridylovou skupinu, jako skupinu pyrid-2-ylovou, thiazolyluvou skupinu, jako skupiňu thiazo 1-2-y 1 ovou, 1-(teny 1)ethy 1 nvou skupinu, 4- nebo 6-methylpyrid-2-ylovuu skupinu, 4- nebo 5-methylthiazoi-Zlyluvou skupinu, 5-methyloxadiazo 1 ~ 3-ylovou skupinu, 5-methy 11 soxazol-3-ylnvou skupinu, benzothiazol-Z~y 1 ovuu skupinu S-etho×ybenzuthiazo 1-2-ylovou skupinu nebo...

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270242

Dátum: 13.06.1990

Autori: Alker David, Cross Peter

MPK: C07D 211/90

Značky: dihydropyridinů, výroby, způsob

Text:

...-CUDH, reak cí s amoníakem.Alternativně je možno ty sloućeniny obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu-CDNHZ, připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce IIIR. R 1 a R 2 mají shore uvedený význam aQ představuje snadno odštěpitelnou skupinu, s amcniakem. Symbol D může znamenat napríklad atom chloru nebo methoxyskupinu.Príprava výchozíoh látek obecných vzorců II a III je popsána v evropské ptihlúšce vynálezu č. 85303304 (zverejnená pod...

Způsob přípravy derivátu asymetrického heterocyklického esteru kyseliny 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268828

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pruneau Didier, Bellamy Francois, Robin Jacques

MPK: C07D 491/113, C07D 211/90

Značky: 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové, způsob, přípravy, esterů, asymetrického, kyseliny, derivátů, heterocyklického

Text:

...význam s aminokrotonàtem obecnéh vzorce 111ve kterém R 2 má výše uvedený význao, v polárnin organłckěw rozpouštědle, zejména v al-kanolu s celkovým počtom uhlłkových atonů 1 až 4, po dobu 1 až 24 hodín ři teplotě mezi teplogoulmistnosti a teplotou zpětného toku reakčnł směsi, načež se získaný derivàt obecného vzorce I případně převede na edični sůl působení kyseliny, s výhodou působenłm biologicky přijatelné silné kyseliny, jakou je například...

Způsob výroby soli 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro- 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu s kyselinou benzensulfonovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265237

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wells James Ingram, Davidson Edward

MPK: C07D 211/90

Značky: kyselinou, benzensulfonovou, výroby, 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro, 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu, způsob

Text:

...nejstabilnější solí, zatímco hydrochlorid je solí nejméně stabilní.besylát nejstabilnější mesylát tosylát sukcinát salioylát maleát acetát hydroohloridJ. K tomu, aby se získaly stabilní prostředky, je žádoucí mít k dispozici sůl, která není hygroskopická. V pevném stavu, kde obsah účinné látky je vysoký, může absorbovaná vlhkost působit jako činidlo napomáhající a způsobující hydrolýzu a chemický rozklad. Je to právě hyqŕoskopický charakter...

Způsob výroby nových 1,4-dihydropyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259877

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ramos Galiano Joagun, Casanova Verde Maria

MPK: C07D 211/90

Značky: výroby, způsob, derivátů, 1,4-dihydropyridinových, nových

Text:

...se zahřívá až do úplného rozpuštění složek a pak se přidá 0,1 ml piperldí-nu a 0,3 ml ledové kyseliny octové. Směs se zahřívá 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chlwadičem, po této době se již nevylučuje žáťná vnoda. Po rachlazení se směs zředí benzenem a dvakrát so promyje 25 m 1 kyseliny ch 1 ormnodík~ové o koncentraci 5 a pak 25 mllilitry 5 hydrogenuhličitanu sodného a nakonec vodou. Organická vrstva. se vysuší bezvodým síranem...

Způsob výroby 3-methyl-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyl-4- (2, 3-dichlorfenyl)-1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241038

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fedotyeev Boris Petrovie, Todorov Milko Angelov, Alexaddov Dobromir Charalanov, Chomjakov Anatolij Nikolajevie

MPK: C07D 211/90, A61K 31/435

Značky: 6-dimethyl-4, kyseliny, 5-dikarboxylové, 3-dichlorfenyl)-1, výroby, způsob, 4-dihydropyridin-3, 3-methyl-5-ethylesteru

Text:

...účinné sloučeniny pohybuje mezi 0,1 a 99 hmot. prípravku, vhodně mezi 0,5 a 20 hmot. u injekčního přípravku a mezi 2 a 50 hmot., u přípravků pm orální podávání.Při výrobě farmaceutických prípravku obsahujících sloučeninu podle vynálezu ve formě dávkových jednotek pro orální podání může být sloučenina smíchána s pevným,práškovitým nosičem, například laktôzou,sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem,například s bramborovým škrobem,...

Způsob výroby 3-methyi-5-ethylesteru kyseliny 2, 6-dimethyi-4- (2, 3-dichlorfenyl ) -1, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241021

Dátum: 15.08.1987

Autori: Griehl Volker, Voigtová Kerstin, Stoye Hartmut, Antonová Elisabeth

MPK: A61K 31/435, C07D 211/90

Značky: kyseliny, 4-dihydropyridin-3, 5-dikarboxylové, 3-methyi-5-ethylesteru, 6-dimethyi-4, výroby, způsob, 3-dichlorfenyl

Text:

....Při výrobě farmaceutický/ch přípravků ob sahujících sloučeninu podle vynálezu veiC-rníě dávkových jednotek pro orální p 0 clání může být zvolená SIOLIČGDÍlÍIä smíchána s pevným, práškovítým nosičem, například laktózou, sacharózou, sorbitem, manitem, škrobem, například s bramborovýmškrobem, kukuřičným škrobem, amy 1 opek tinem, s deriváty celulözy nebo želatinou,právě tak s kluznou látkou, například stearatem hořečnatýní, stearáteín...

Deriváty 1,4-dihydropyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245083

Dátum: 16.10.1985

Autori: Zdinek Dalibor, Maloušek Antonín, Klikorka Jioí

MPK: C07D 211/90

Značky: 1,4-dihydropyridinu, deriváty

Text:

...sa oddestiluje z reakčnej zmesi za zníženého tlaku. Ku výslednému oleju sa pridá octan etylový a vzniklý roztok sa nechá stát v chladničke po dobu 3 dní. vylúčené svetložlté kryštály sa odsajú, premyjü na filtri studeným metanolom a prekryštalizujú. Získaný čistý produkt má teplotu topenia 182 až 184 Celsia.10,6 g čerstvo predestilovaného benzal 245083dehyclu, 15,05 g 4-chlóracetoctanu metylového a 11,5 S-amínolkrotoňanu metylového...

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243591

Dátum: 17.09.1985

Autori: Viterna Zdenik, Novák Karel, Horák Alois, Schustr Pavel, Matonohová Zdenka, Podsedník Hubert, Mackerle Karel, Ježdík Martin, Vysloužil Miloslav

MPK: C07D 211/90

Značky: kyseliny, 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, spôsob, přípravy, diesterov

Text:

...a IV. Pri teplote spätného toku použitého rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel je reakčná doba 4 až 10 hod. Izolácia zlúčením všeobecného vzorca l sa uskutoční odfiltrovaním alebo odstredením vykryštalizovaného produktu po vychladnutí reakčnej zmesi. Surové produktysa čistia prekryštalizovaním z vhodného rozpúštadla.Výhodou postupu podľa vynálezu oproti väčšine doposial popísaných postupov je použitie vpodstatne lacnejšieho 0-, resp....

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243590

Dátum: 17.09.1985

Autori: Coufal Mojmír, Sequens Jioí, Polák Jaroslav, Frank Helmar, Reljie Jakša, Nimeík Stanislav, Ordáo Jan, Krema Alen, Burian František

MPK: C07D 211/90

Značky: přípravy, spôsob, 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, kyseliny, diesterov

Text:

...Pri teplote spätného toku použitého rozpúštadla alebo zmesi rozpúšťadiel je reakčná doba 4 až 10 hod. Izolácia zlúčením všeobecného vzorca I sa uskutoční odfiltrovaním alebo odstredením vykryštalízovaného produktu po vychladnutí reakčnej zmesi. Surové produkty sa řistia prekryštalizovaním z vhodného rozpüšťadla.Výhodou postupu podľa vynálezu oproti väčšine doposial popísaných postupov je použitie podstatne lacnejšieho o-, resp....

Nové substituované deriváty 1,4-dihydropyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242016

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hraško Miloš, Baráni Vladimar, Dobrucký Branislav, Mancovie Milan

MPK: C07D 211/90

Značky: deriváty, nové, substituované, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...Ú, alebo transesterifikáciou acetoctanu etylového s príslušným alkoholom Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. VIII, 527. Druhý spôsob podla vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa zmes 1 mol. dielu aldehydu všeobecného vzorca ll, v ktorom A, X a n majú ten istý význam ako vo vzorci I, 0,8 až 1,2 mol. dielu esteru acetoctovej kyseliny všeobecného vzorce Ill, V ktonoín R má ten istý význam ako vo vzorci I, 0,8 až 1,2 mol. dielu esteru...

Spôsob prípravy diesterov 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239449

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Paleeek Jaroslav, Drahooovský Jan, Votava Vladimír, Krušina Bohuslav, Stanik Jan, Kubelka Vladislav Rdd, Líbal Stanislav

MPK: C07D 211/90

Značky: diesterov, přípravy, kyseliny, 4-aryl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, spôsob

Text:

...kyselín možno použit propionan anonný, máselňan amonný, valeran amonny, s výhodou octan amőnny. ÍPostup podľa vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa ester scetoctovej kyseliny všeobecného vzorce II zahrieva so substituovaným aldehyddiacetátom všeobecného vzorce III s niektorou z uvedených amőnnych solí v prostredí vyššie uvedených inertných organických rozpúšťsdiel na vyššie uvedenú teplotu za tlaku 0,1 až 2,5 MPa.Reakcia sa uskutočňuje výhodne...