C07D 211/52

Piperidinylový derivát ako modulátor aktivity chemokínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16058

Dátum: 25.06.2009

Autor: Santella Joseph

MPK: C07D 211/52, A61K 31/451, A61P 19/02...

Značky: piperidinylový, receptora, chemokínového, aktivity, derivát, modulátor

Text:

...chemokínový makrofágový zápalový proteín-l (MIP-la) a jeho receptor CC chemokínový receptor 1 (CCR-1) hrá kľúčovú úlohu pri priťahovaní leukocytov k miestam zápalu a pri následnom aktivovaní týchto buniek. Keď sa chemokín MIP-la viaže na CCR 1, vyvoláva rýchle zvýšenie intracelulárnej koncentrácie vápnika, zvýšenú expresiu celulárnych adhéznych molekúl,degranuláciu buniek a podporu migrácie leukocytov.0006 Navyše, experimentálne bola...

Spôsob výroby [fenylsulfanylfenyl]piperidínov a ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11125

Dátum: 02.03.2009

Autori: Rock Michael Harold, Brandes Sebastian

MPK: C07D 211/52

Značky: výroby, spôsob, fenylsulfanylfenyl]piperidínov, solí

Text:

...Podľa predmetného vynálezu bolo celkom neočakávane zistené, že pri použití prípadne substituovanej benzylovej skupiny ako N-piperidinovej chrániacej skupiny je možno realizovať uskutočnenie tohto postupu tak, aby bol získaný chránený piperidín-4-ol, pri vyšších teplotách, čo dáva možnosť zvýšenia celkových výťažkov a rovnako to umožňuje uskutočnenie tohto postupu jednoduchším spôsobom a s pohodlným izolovaním a čistenim medziproduktov...

Aryl- a heteroarylpiperidínkarboxylátové deriváty, ich príprava a ich použitie ako inhibítorov enzýmu FAAH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10311

Dátum: 25.02.2005

Autori: Marguet Frank, Hoornaert Christian, Almario Garcia Antonio, Lardenois Patrick, Abouabdellah Ahmed

MPK: C07D 211/36, C07D 211/52, A61K 31/4523...

Značky: heteroarylpiperidínkarboxylátové, enzymů, použitie, deriváty, inhibítorov, príprava, aryl

Text:

...FR 2850377 A, WO 2004/020430 A 2 resp. WO 2005/077898 a ktoré sú inhibítormi enzýmu FAAH (Fatty Acid Amino Hydrolase). Existuje stále potreba nájsť a vyvinúť produkty, ktoré inhibujú enzým FAAH. Zlúčeniny podľa vynálezu zodpovedajú tejto potrebe.Zlúčeniny podľa vynálezu zodpovedajú všeobecnému vzorcu (I)a sú zvolené zo zlúčenín uvedených V nasledujúcej tabuľkeb-i »ą 4 ««««« m n n m n m D n n m NNNNNNNNNN ďďďďďďďďďď NWWUNNDWNŘ l 7...

Trihydrát metánsulfonátu (1S,2S)-1-(4-hydroxyfenyl)-2-(4-hydroxy-4-fenylpiperidin-1-yl)-1- propanolu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284209

Dátum: 08.10.2004

Autori: Sinay Terry Gene, Andino Marta Maria, Fiese Eugene Fred

MPK: C07D 211/52, A61K 31/445

Značky: prostriedok, 1s,2s)-1-(4-hydroxyfenyl)-2-(4-hydroxy-4-fenylpiperidin-1-yl)-1, propanolu, obsahom, farmaceutický, metánsulfonátu, trihydrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I) a farmaceutický prostriedok na liečbu porúch zvolených zo súboru zahŕňajúceho degeneratívne poruchy centrálneho nervového systému CNS, ako je mŕtvica, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, epilepsiu, úzkosť, cerebrálnu ischémiu, svalové kŕče, multiinfarktovú demenciu, traumatické poškodenie mozgu, bolesť, demenciu spojenú s AIDS, hypoglykémiu, migrénu, amyotrofickú...

4-Aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínová zlúčenina, spôsob jej prípravy, medziprodukty a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283707

Dátum: 18.11.2003

Autori: Fournier Jacqueline, Badone Domenico, Cardamone Rosanna, Guzzi Umberto, Baroni Marco, Ielmini Alessandra

MPK: C07D 211/70, C07D 211/52, A61K 31/445...

Značky: přípravy, medziprodukty, spôsob, zlúčeninu, obsahujúci, farmaceutický, zlúčenina, 4-aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínová, túto, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4-aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), soli, solváty a kvartérne amónne soli odvodené od týchto zlúčenín, postup prípravy týchto zlúčenín a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny. Uvedené zlúčeniny majú neurotrofné a neuroprotektívne účinky.

1-(1,2-Disubstituovaný piperidinyl)-4-substituované deriváty piperidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283555

Dátum: 11.08.2003

Autori: Sommen François Maria, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria, Janssens Frans Eduard

MPK: C07D 211/46, A61K 31/445, C07D 211/44...

Značky: báze, farmaceutické, spôsob, 1-(1,2-disubstituovaný, piperidinyl)-4-substituované, deriváty, výroby, použitie, prostriedky, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperidínu vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2 m je 1 alebo 2 s tým, že keď m je 2, potom n je 1 p je 0, 1 alebo 2 =Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo -O-, -S-, NR3- R1 je Ar1C1-6alkyl R2 je Ar2 Ar2C1-6alkyl Het alebo HetC1-6alkyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl R4 je vodík C1-4alkyl C1-4alkyloxyC1-4alkyl hydroxyC1-4alkyl...

Metanoantracénové deriváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280356

Dátum: 10.12.1999

Autori: Klimas Michael Thaddeus, Jacobs Robert Toms, Terpko Marc Ornal, Ohnmacht Cyrus John

MPK: A61K 31/445, C07D 211/44, C07D 211/48...

Značky: přípravu, medziprodukty, spôsob, deriváty, obsahujúce, farmaceutické, přípravy, tieto, kompozície, metanoantracénové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa metanoantracénové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú použiteľné pri liečení neuropsychiatrických porúch, akými sú psychózy. Ďalej sú opísané farmaceutické kompozície obsahujúce metanoantracénové deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo nosič na liečenie neuropsychiatrických porúch, spôsob prípravy uvedených metanoantracénových derivátov a medziprodukty...

4-Aryl-1-(indánmetyl,dihydrobenzofuránmetyl alebo dihydrobenzotiofénmetyl)piperidínové, tetrahydropyridínové alebo piperazínové zlúčeniny, ich použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280824

Dátum: 06.08.1997

Autori: Stenberg John Willie, Hansen Bitten, Perregaard Jens Kristian

MPK: C07D 211/52, C07D 211/18, C07D 211/10...

Značky: farmaceutický, dihydrobenzotiofénmetyl)piperidínové, použitie, prostriedok, 4-aryl-1-(indánmetyl,dihydrobenzofuránmetyl, tetrahydropyridínové, piperazinové, obsahom, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde jeden z X a Y je CH2 a druhý je jeden z CH2, O a S Z je N, C, CH alebo COH Ar je voliteľne substituovaná arylová skupina R1 je vodík, alkyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, aryl, arylalkyl, acyl, tioacyl, alkylsulfonyl, trifluórmetylsulfonyl, arylsulfonyl, skupina R9VCO, kde V je O alebo S a R9 je alkyl alebo aryl, alebo skupina R10R11NCO- alebo R10R11NCS-, pričom R10 a R11 sú vodík, alkyl alebo...

Způsob přípravy nových 4-(methylthiofenoxy) piperidinů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268650

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrubantová Marta, Šindelář Karel, Metyšová Jiřina, Protiva Miroslav

MPK: C07D 211/52

Značky: solí, 4-(methylthiofenoxy, přípravy, způsob, piperidinů, nových, jejich

Text:

...vzorcl I. Tyto reakce probíhaji za přítomnost hydrldu aodného v dlnethylfornauidu při tąplotách 70 až 120 °c. Výchozi látky vzorců II a III byly popuóny v literatuřc, ktoré je citována v přikladech. Příklady uvàději dalipodrobnosti o přípravě látek vzorce I, avšak jsou jen ilustraci možnosti vynálezu. Získané base vzorce I se převedou neutrnlisacl Farnaceuticky nezávadnýul anorgonlckýní nebo organickými kyeelínnml na přĺsluěné soli. Všechny...