C07D 201/00

Uracilové spirooxetánové nukleozidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16641

Dátum: 11.05.2010

Autori: Van Hoof Steven Maurice Paula, Jonckers Tim Hugo Maria, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Hu Lili, Vandyck Koen, Tahri Abdellah

MPK: C07D 201/00, A61K 31/7072, C07D 493/10...

Značky: uracilové, nukleozidy, spirooxetánové

Text:

...RdRp,ale napriek tomu, že sa niekoľko zlúčenín dostalo do fázy klinických skúšok, žiadna neprešla celú cestu až do štádia registrácie. Spomedzi problémov, s ktorými sa doteraz potýkali nukleozidy zamerané na HCV, sa môže uviesť toxicita, mutagénnosť, nedostatočná selektivíta, zlá účinnosť, zlá biologická dostupnosť, horšie než optimálne režimy dávkovania a z toho vyplývajúca vysoká záťaž pacientov veľkým množstvom užívaných tabliet a...

Zlúčenina derivátov cyklických amínov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285729

Dátum: 13.06.2007

Autori: Morita Takuya, Muroga Yumiko, Endo Noriaki, Tsutsumi Takaharu, Takenouchi Osami, Furuya Monoru, Sogawa Ryo, Sudoh Masaki, Shiota Tatsuki, Kataoka Ken-ichiro, Moree Wilna, Teig Steven, Tarby Christine, Imai Minoru, Hada Takahiko

MPK: A61K 31/41, A61K 31/435, A61P 11/00...

Značky: zlúčenina, použitie, derivátov, amínov, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), jej farmaceuticky prijateľná adičná soľ vzniknutá adíciou kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ vzniknutá adíciou C1-C6 alkylovej skupiny k tejto zlúčenine a jej použitie na prípravu liečiva na inhibíciu väzby chemokínov, ako sú MIP-1alfa a/alebo MCP-1, k ich receptorom na cieľových bunkách.

Amidometyl-substituované deriváty 2-(4-sulfonylamino)-3-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromén-6-ylu pôsobiace ako blokády draslíkového kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4387

Dátum: 14.10.2004

Autori: Moloney Brian, Ziegler Dieter, Mlinaric Michael, Brueckner Reinhard, Witte Klaus, Fischer Yvan, Boecker Christiane, Weske Michael, Marrison Lester, Sykes David

MPK: C07D 201/00

Značky: pôsobiace, draslíkového, amidometyl-substituované, kanála, 2-(4-sulfonylamino)-3-hydroxy-3,4-dihydro-2h-chromén-6-ylu, blokády, deriváty

Text:

...halogénom, C 14-alkylom, C 14-alkoxyskupinou alebo triflu órmetylom. R 3 znamená obzvlášť fenyl substituovaný jedným Cualkylom. Ak Raznamená halogénom substituovaný fenyl, prichádzajú ako halogény do úvahy fluór, chlór, bróm a jód. V zvlášť výhodnom prípade je R 3 4 etylfenyl.R 4 znamená prednostne vodik, C 35-alkyl alebo cyklopropyl-C 4 alkyl, zvlášť cyklopropylmetyl. Ak je R 4 Cyg-alkyl, je zvlášť rozvetvený a prednostne ním je neopentyl,...

Spôsob získavania kaprolaktámu z odpadov obsahujúcich polyamid čistením pomocou UV žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3221

Dátum: 22.07.2004

Autori: Seelig Joachim, Kämpf Rudolf, Wolf Reinhard

MPK: C07D 201/00

Značky: polyamid, čištěním, získavania, kaprolaktamu, obsahujúcich, spôsob, žiarenia, odpadov, pomocou

Text:

...je oblečenie. Materiál s obsahom polyamidu, ktorý sa privádza k depolymerizácií, môže okrem toho obsahovat nepolyméry a cudzorodé prímesi.Pred depolymerizáciou V stupni a) spôsobu podľa tohto vynálezu sa odpady obsahujúce polyamid môžu výhodne najprv vytriediť, takže tieto obsahujú prevažne polyamid 6 a ostatné iné látky sa odseparuj ú.Kaprolaktám je monomér, ktorý sa používa na výrobu polyamidu 6, z ktorého sa potom zhotovujú diely pre...

Spôsob destilácie amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283702

Dátum: 18.11.2003

Autori: Houssier Patrick, Bocquenet Gérald

MPK: C07D 201/00, C01C 1/10

Značky: amoniaku, spôsob, destilácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob destilácie amoniaku zo zmesi, najmä zo zmesi rezultujúcej z reakcie medzi aminonitrilom a vodou, táto reakcia je tiež označovaná ako cyklizačná hydrolýza. Riešenie sa týka špecificky spôsobu destilácie amoniaku, obsiahnutého vo vodnom roztoku kaprolaktámu, a jeho podstata spočíva v tom, že sa destilácia uskutočňuje s použitím kolóny s teplotou v päte kolóny nižšou alebo rovnou 160 °C a pri absolútnom tlaku nižšom alebo rovnom...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228914

Dátum: 15.08.1986

Autori: Aya Masahiro, Kakabu Shinzo, Saito Junichi, Yasui Kazuomi, Yamaguchi Naoko, Kamochi Atsumi

MPK: C07D 201/00, A01N 43/40, A01N 37/22...

Značky: látek, účinných, způsob, výroby, prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden 2-pyridyloxyacetanilid obecného vzorce I ve kterém X znamená atom vodíku, atom halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxyskupinu, s 1 až 4 atomy uhlíku nebo halogenalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a n je číslo o...