C07C 9/04

Zariadenie na výrobu bioplynu kontinuálnou suchou anaeróbnou fermentáciou biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7298

Dátum: 03.12.2015

Autor: Forró Vojtech

MPK: C02F 11/04, C07C 9/04, C12M 1/107...

Značky: anaeróbnou, bioplynu, zariadenie, kontinuálnou, výrobu, suchou, fermentáciou, biomasy

Text:

...dusíka vo fugáte, čo by mohlo zabrzdiť proces anaeróbnej digescie.Správne spracovaný a dostatočne vyzretý di gestát, resp. fugát je pre rastliny výborným hnojivom a Vďaka vysokému obsahu vody súčasne aj Závlahou. Aplikácia na pole počas suchých období, najmä keď sú rastliny ešte malé, je pre poľnohospodárske plodiny veľmi prospešná.Na základe prispôsobovania sa mnohých poľnohospodárskych podnikov sa dobytkárstvo zredukovalo na minimum,...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: B01D 53/00, C07C 9/04, C07C 7/11...

Značky: metan, surových, spôsob, metanu, najmä, bioplynu, spracovanie, zariadenie, obsahujúcich, uhličitý, získanie, plynov

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Spôsob syntetickej prípravy metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9334

Dátum: 24.01.2005

Autori: Biollaz Serge, Stucki Samuel, Seemann Martin

MPK: C07C 1/10, C07C 1/04, C07C 9/04...

Značky: metanu, přípravy, syntetickej, spôsob

Text:

...toluén a naftalên (BTN), je vyžadovaným procesom, ktorý je rovnako nutný ako odstraňovanie amoniaku NH 3 a sírovodíka HZS. Nanešťastie tieto požiadavky na dalšie procesy majú tendenciu zvyšovať náklady na syntetickú výrobu metánu z dreva a0008 Z hore uvedených dôvodov je kľúčovou základnoupožiadavkou pre účinné využitie dreva pri syntetickej výrobemetánu nájsť optimálny súlad medzi procesmi splyňovania,purifikáciou surovêho syntézneho plynu...

Prekurzor katalyzátora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279145

Dátum: 08.07.1998

Autori: Reynolds Timothy John, Wilson John David, Wragg Roger Derek, Komodromos Costa, Jones Stephen David, Williams Alan

MPK: B01J 23/86, B01J 21/16, B01J 23/74...

Značky: výroby, katalyzátora, prekurzor, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzor katalyzátora na použitie pri metanizácii plynov obsahujúcich vodík a oxidy uhlíka, obsahujúci kalcinovaný reakčný produkt zmesi a) nekalcinovaného hlinitokremičitanového ílovitého minerálu, b) aspoň jednej stabilizačnej prísady na zníženie úniku kremíka, kde táto prísada je zlúčenina kovu alkalických zemín a/alebo kovu vzácnych zemín a c) Feitknechtovej zlúčeniny, Ni2+x Me3+y (OH-)2x + 3y - 2z(A2-)z . nH2O, kde Me3+ je tvorený Al3+...