C07C 7/10

Olej pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264806

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kavec Ján, Kotek Jiří, Guldan Ludovít, Jex Ján, Baxa Jozef, Revúc Miloš

MPK: C08K 5/01, C08L 9/06, C07C 7/10...

Značky: účely, gumárenské

Text:

...i výsledného produktu,vzhľadom na vztahy medzi štruktúrou a vlastnostami látok, zabezpečujú požadovanú aromatickost a dalšie vlastnosti oleja. Výhodou oleja pre gumárenská účely podľa tohoto vynálezu je jeho široký frakčný rozsah, lebo sa skladá z máloviskózneho olejového extraktu so strednou teplotou varu okolo 400 °Ľ a velmi visközneho reextraktu so strednou teplotou varu okolo 480 °C, vyrobeného následnou extrakciou extraktu...

Spôsob čistenia alkylbenzénu pre detergenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263396

Dátum: 11.04.1989

Autori: Majerčík Michal, Lazar Ľubomír

MPK: C07C 2/54, C07C 7/10

Značky: spôsob, detergenty, alkylbenzenu, čistenia

Text:

...parametre. Potom sa všetka voda vypustí a nahradí novou.Výhodnejší je kontinuálny spôsob.Spočiatku sa pracuje ako v šaržovitom postupe. Ked číslo kyslosti premývacej vody dosiahr ne hodnotu približne 200 mg Naon/g, časť vody sa zo systému začne kontínuálne odpúšťať a nahradí sa rovnakým množstvom čerstvej vody. Číslo kyslosti premývacej vody sa udržuje v rozsahu 160 až 200 mg Na 0 H/g.V prípade, že je k dispozícii kyselina...

Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245333

Dátum: 15.12.1988

Autori: Aubigny Enartois, Schedwin Sven-erik, Decroix Jean-claude, Mitkov Atanas Leshkov, Bully Les Mines

MPK: C08L 9/06, C07C 7/10, C08K 5/01...

Značky: spôsob, gumárenské, obsahom, vysokým, účely, výroby, aromátov, oleja

Text:

...teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce...

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Harňák Ján, Šesták Dušan, Čellár Peter, Masarovič František, Křižka Pavel, Kovaľ Ján, Ciffrová Marta

MPK: C07C 7/10, B01D 11/04

Značky: trojzložkové, rozpúšťadlo, aromátov, extrakciu

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Způsob extrakce aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kvíeala Jaroslav, Paleta Oldoich, Doubal Karel

MPK: C07C 15/02, C07C 7/10

Značky: aromatických, uhlovodíku, extrakce, způsob

Text:

...nádrž lg odtahu aromátů je spojene potrubím gl kapalných aromátů s odsazovací nádrží gg směsi aromátů. Ve schématu nejsou zahrnuty teplovýměnnéUhlovodíková směs je zbavena téměř dokonale frakce vroucí v rozmezí 60 až 100 OC před vstupem do extrakčního stupně, např. reaktifikací v rektifikační koloně l úpravy suroviny. Takto upravená surovina je potrubím 3 suroviny do extraktoru zaváděna do extraktoru à. V extraktoru dochází V protiproudém...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Svoboda Jiří, Marek Miloš, Černý Jaroslav, Vitvar Milan, Kvapil Zdeněk, Oháňka Vlastimil, Schöngut Jiří, Eckert Egon

MPK: C07C 7/10, C10G 55/04

Značky: pyrolýzou, uhlovodíku, zpracování, aromatických, uhlovodíkové, rozpouštědlovou, způsob, suroviny, předúpravy, extrakci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...