C07C 69/54

Způsob oddělení a čištění metanolu při reesterifikaci metylmetakrylátu butanoly a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270612

Dátum: 12.07.1990

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54, C07C 67/03

Značky: čištění, provádění, zařízení, tohoto, metylmetakrylátu, butanoly, oddělení, způsobu, reesterifikaci, metanolu, způsob

Text:

...teoretických peter, při poměru zpětného toku ku destilátu až 51, kolona 5 až 20 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilá tu až 31 a kolona É až 25 teoretických pater při poměru zpětného toku ku destilátu až 51.Jako rozpouštědla případají v úvahu z výše uvedených typů látek např. dimetylpentany,haxan, heptan, cyklohexan, motyl-a dimetylcyklopentany, petroleter apod.Pri postupu prípravy butylmetakrylátu pod 1 e°tohoto vynálezu...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rylek Milan, Veselý Václav, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, 2-hydroxyetoxyetylesteru, etylendiglykolu, způsob, kontinuálního, dělení, kyseliny

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264489

Dátum: 14.08.1989

Autori: Beránek Jan, Fiala Jiří

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, způsob

Text:

...rozpouití v organické tázi. síran železnatý zajištuje inhibici polymerace zejména pri amidsci. Płíznivě se zde projevuje také jeho působení na potlačení vedlejäích reskcí, které je zřejmě 2 porovnání kvalitstivnich analýz na tenkých vrstvách. Musí však být zajištěno. aby použitá surovina obeahovele jen zanodbetelné množství síranu železitého nebo aby nedošlo k jeho kvantitativnímu vzniku přímo při reekci oxidací prítomných vzdušným...

Způsob přípravy hydroxyetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262589

Dátum: 14.03.1989

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: přípravy, způsob, hydroxyetylmetakrylátu

Text:

...Tím se zvýši rychlost reesterifikace a využití reesterifikačního reaktoru. Pro izolací metanolu ze systému je možno využít postupu jehož podstata spočíva V kontaktu destilátu s vodou, která extrahuje metanol a uhlovodíkprakticky prostý metanolu se vrací na hlavu rektifikační kolony reesterifíkačního reaktorujako zpětný tok. Z vodně metanolického roztoku lze regenerovat čistý metanol v několika rektifikačních stupních.V popsané...

Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245334

Dátum: 15.12.1988

Autori: Radulov Peter Todorov, Schurter Rolf, Meyer Willy, Pissiotas Georg, Georgiev Ivan Nikolov, Atanassov Atanas Kolev, Le Kong Hung, Töpfl Werner, Murbach Erwin, Gass Karl

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: reakčnej, zmesí, spôsob, výrobe, inhibície, polymerizácie, metylmetakrylátu

Text:

...zo- súboru zahŕňajúcehuo N-izopnopyl-Nľdifenyl-p-iľenylendiamín, 4-amíoodifenylamín a destilačné zbytky získané ooddestilovaním -i-aminodiiřenylamínu z reakčnej zmesi získanej reakciou 4-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.Výhodou tohoto- postupu inhibovania v porovnaní s doterajším je okrem už uvedenejnízkej koncentrácie asi Z-krát vyššia účinnosť, Tá sa zvyšuje synergickým pôsobením vedľajších produktov, ktoré sú prítomné vI...

Způsob přípravy vyšších esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259978

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, kyseliny, přípravy, esterů, akrylové, vyšších, způsob

Text:

...při přípravě butylmetakrylátu je možné provést 5 až 10 operací, než ee zastaví destilace a zařízení je nutno vyčietit. Při přípravě cetostearylmetakrylátu le takto možné po sobě.Předložený vynález se klade za úkol vyvinout takový postuppřípravy vyšších estarů kyseliny akrylové a metakrylové, který by zabránil poklesu aktivity hořačnatého alkoholátu, používa ného jako katalyzátorą a závažným poruchám ve výměně tepla při daatia lačním...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové a metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259635

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kantor Milan, Seifert Jan, Beneš Radomír, Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, přípravy, esterů, akrylové, způsob, metakrylové

Text:

...při zvýšené teplotě a zvýši se tak stabilita reakční směsi, což umožňuje snižit ttčinné množství inhibitorů polymerace. Za těchto podmínek nedocházi proti očekávání ve spojení s katalyzátorem roesteriiikace na bázi alkoholátu hořčíku prakticky ke snížení rychlosti reesteritikace a naopak bylo možné množství katalyzátoru proti údajům patentové literatury snížit.Uvedené inhibitory, 2,6-di-terc.butyl-p-metyllenol dále DTBMF a...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259632

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beneš Radek, Kantor Milan, Beránek Jan, Machová Marta, Gutwirth Karel

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, přípravy, akrylové, esterů, metakrylové, kyseliny

Text:

...kyslíkom, aby se zabránil.o polymeraci. nenasycených esterů. Na druhé straně zředění oxidu uhličitého se v důsledku pornalejších difúzních pochodů projeví V jeho zhoršeném využití a ve vyšších nákladoch na jeho spotřebu.zdrojem oxidu uhličitého může být stlačený plyn z ocelových tlakových nádob nebo plyn získaný tepelným či chemickým rozkladem uhličitanů, popřípadě i kouřové plyny vzniklé spalováním nejlépe čistých kapalných paliv...

Fotopolymerovatelný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257798

Dátum: 15.06.1988

Autori: Ohngemach Jörg, Köhler Manfred, Pötsch Eike

MPK: C08F 2/50, C09D 11/10, C07C 69/54...

Značky: fotopolymerovatelný, systém

Text:

...aminem. Tak se může připravit iniciátor podle vynálezu fenyl-Z-akryloyloxy-Z-propylketon z fenyl-Z-hydroxy-Z-propylketonu fenyl-Z-hydroxy-Z-metlíylpropan-1-on Darocur 1 173, Fy. E. Merck es tertiikací směsi chloríd kyseliny akrylové/ ĺtriethylamin.Sloučenlny vzorce I, ve kterých R 4 obsahuje nenasycenou skupinu Z, se mohou získat tak, že se vhodné fenylové deriváty, které obsahují Z nebo skupinu, do které se snadno zavede Z, acylují pro...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256715

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02, C07C 69/54, C07C 101/18...

Značky: kyseliny, dusíkaté, esterov, akrylovej, deriváty

Text:

...esterov kyseliny akrylovej obecného vzorcaPripravu zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietylamínu na pentaeritritoltriakrylát v mo-lárnom pomere 1 1. Neutralizaciou s kyselinou mravčou alebo octnovou je ich možné v pripade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrol konečného produktu je možné najpresnejšie určovať stanovením obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.vynález je dalej objasnený formou príklsadov.Do...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256714

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02, C07C 69/54, C07C 101/18...

Značky: deriváty, kyseliny, esterov, dusíkaté, akrylovej

Text:

...odstraňovanie buď vody, alkoholu, kyseliny či soli príslušného halogenidu za účelom získaniačistého produktu, čo ešte komplikuje slabáTieto problémy sa v podstatnej miere odstránia pri výrobe zlúčenln podla vynálezu,ktorých synteza je založená na. edícii aktiv p neho vodíka aminu na akrylátovú skupinu.Predmetom v-ynálezu sú dusíkaté deriváty esterov. kyseliny akrylovej obecného vzorcanajpresnejšie určovat stanovovanim obsahu nenesýrtených...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256713

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07D 207/08, C03C 25/02, C07C 69/54...

Značky: dusíkaté, kyseliny, deriváty, esterov, akrylovej

Text:

...1 1. Neutralizáciou s kyselinou mravčou a octovou je ich možné v pri pade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrolu koneč~ ného produktu je možné najpresnejšie určovat stanovovaníln obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.zlúčeniny vyrobitelné podľa vynálezu sú vhodné ako surovina k príprave polymérov.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do banky sa predložilo 40 g 5 D (Vo-ného roztoku...

Sposob čistenia 2-hydroxyetylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254237

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tlusťáková Marie, Vacík Jiří, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/54, C07C 69/54

Značky: spôsob, 2-hydroxyetylmetakrylátu, čistenia

Text:

...a pri dobrej výťažnosti získat čistý monomér, zbavený vody, cudzích monomérov a stabilizát-ora, s dobrou a reprodukovateľnou polymerizovateľnostou a s požadovanými Vlastnostíami polyméru. vykonanie destilácie V krátkocestnej odparke v tenkom stieranom filme znamená jednak výrazné skrátenie doby-vystavenia tervmolabilnej látky účinku zvýšených teplôt, jednak krátkocestné usporiadanie prakticky bez tlakových gnadiéntov umožňuje využívat...

Sposob inhibovania polymerizácie metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254236

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čučiak Jozef, Čučiaková Alžbeta, Kaláb Vladimír, Chovanec František, Skačániová Zuzana, Grenčár Milan

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: syntézy, metylmetakrylátu, priebehu, polymerizácie, inhibovania, spôsob

Text:

...je zmesou fenotiazínu a jednej zložky zo súboru látok N-izopropyl-Nídifenyl-p-fenyléndiamítnu alebo destilačných zbytkov získaných z destilácie 4-amíno-difenylamínu v hmot. pomere 10,5 až 12, s výhodou 1 1.Proti známym spôsobom inhíbovavnia reakčnej zmesi, vyznačuje sa postup podľa v-ynálezu vyšším, synergickým účinkom v porovnaní s pridávalním samotného tenotiazínu, či niektorej z popísaného- súboru látok na báze 4-»amíno-udifenylamínu.Vplyv...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubín Sáva, Bieánek Bedoich, Ondoej Antonín, Prskavec Josef

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: metylmetakrylátu, výroby, spôsob

Text:

...po-mere 12,46 pri teplote max. 80 stupňov Celsia, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C s výhodou na 135 °C pri zádrži 5 až 30 minút s výhodou 15 minútj. Reakčná zmes sa ochladí na 50 až 80 °C s výhodou 70 °Cj a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu. Zmes sa vy 4hreje na 120 až 150 °C s výhodou 135 °C pri zádrži 20 až 50 minút s výhodou 30 m 1 nüt. Potom sa prevedie o sebe známym spôsobom esteriľikácia vo vodnom prostredí. Z...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Ján, Havlín Vladimír, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: rafinace, kontinuální, kyseliny, způsob, metakrylové, 2-hydroxyetylesteru

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Ján, Veselý Václav, Šenkýřová Jarmila, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, 2-hydroxyetylesteru, tohoto, metylmetakrylové, způsob, provádění, zařízení, způsobu, výroby

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Způsob přípravy směsí vícefunkčních esterů kyseliny akrylové její přímou esterifikací pentaerythritolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253156

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kociánová Marcela, Pařízek Rudolf, Havlíček Wolfgang

MPK: C07C 69/54

Značky: přípravy, pentaerythritolem, kyseliny, esterů, akrylové, vícefunkčních, přímou, esterifikaci, způsob, směsi, její

Text:

...filtrovatelnéPostup, jehož principem je zpracování produktů esterifikace po přidání supenze oxidů nebo uhličitanů alkalických kovů, či kovů žíravých zemin, uváděním přehřáté vodní páry za zvýšeného či naopak sníženého tlaku, je předmětem patentu NSR č. 2 112 492.Taktéž při tomto způsobu provedení následuje filtrace vyloučených solí jako konečná operace výrobního cyklu. Nevýhodou je skutečnost, že k neutralizaci zbytkových kyselín je nutno...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252800

Dátum: 15.10.1987

Autori: Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, kontinuální, kyseliny, 2-hydroxyetoxyetylesteru, způsob, rafinace

Text:

...předloženého vynálezu epočívá v tom, že se reakční produkt zředěný vodou v hmotnostním poměru 12 přivádi kontinuálním způsobem do těeného protiproudého styku s organiokám rozpouštědlem typu alkanů nemisitelným s vodou s teplotou varu 40 až l 20 °C, tim, že se vodná fáze rozptyluàe v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřitom kapky vodné fáze klesají dolů, protože maji speoifickou hmotnost vyšší než organické...

Katalyzátor pro esterifikaci kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252797

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jeřábek Karel, Šrejber Josef, Martinec Alexandr, Musil Václav, Setínek Karel, Havlíček Werner

MPK: C07C 69/54

Značky: kyseliny, akrylové, esterifikaci, katalyzátor

Text:

...hodinách provozuą Rovněž íonex KASTEL - C - 351 italské firmy Montedison udržuje při esterifi kací kyseliny akrylové etanolem po dlouhou dobu ustálenou akti vitu. Přesto je žádoucí dále zvýšit odolnost ionexů pro ti zaná 252 797šemí a tím prodloužit dobu jejich použitelnosti v katalytickém reaktoru.Zvýšení odolnosti ionexovéhoíkatelyzátoru proti zanášení po lymery e tím zvýšení jeho životnosti při katalytické esterifikaci kyseliny akrylové...

Způsob čištění 2-hydroxyethylesteru kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241810

Dátum: 15.09.1987

Autori: List Jaroslav, Soueek Jioí

MPK: C07C 69/54, C07C 67/48

Značky: methakrylové, způsob, čištění, kyseliny, 2-hydroxyethylesteru

Text:

...kvartálnich .almonioivýzch bárzí, například tetrameühyla-rnoiniilníhydroxidu, za prísady iinhjibiłtor~u ,polymlera.oe, například fenothialziinu, po zředění reafkční směsi vodou, oddělení nezreagovanêlho vlýchozího esteru kyseliny niet.ha~ksryllo~vé uneljprve extrokcí peltroletherem a (potom po ~nasycení ohlląořritdlem sodtným delší extnaíłucí ethherem a odlpaířeąním extraktu.Podlsltata způsobu pordle vynálezu slpočívá v tom, že se odlparek...

Způsob odstraňování zbytkové kyseliny a fenolických inhibitorů z hydrofilníchakrylátových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimsa Vladimír, Remeš Miroslav, Kudrna Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: zbytkové, hydrofilníchakrylátových, fenolických, odstraňování, inhibitorů, monomerů, způsob, kyseliny

Text:

...zbytkové kyseliny a fenolických inhibitorů z hydrofilních monomerů typu esterů kyseliny akrylové nebo kyseliny methakrylové s vícesytnými alkoholy obsahujícími dvě až čtyři hydroxylové funkce a s oligo- a polyethylenglykoly, například 2-hydroxyethylmethakrylátu, 2,3-dihydroxypropylmethakrylátu, diethylen-x glykolakrylátu, polyethylenqlykolakrylátu, vyznačený tím, že se na směs hydrofilního monomeru s vodou v hmotnostním poměru 90 10 až...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235570

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudec Zdeno, Čučiaková Alžbeta, Grečnár Milan, Kaláb Vladimír

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu amidáciou kyselinou sírovou a nasledujúcou esterifikáciou metanolom v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni sa pridá pri 50 až 70 °C metanol v množstve 1 až 2 moly na 1 mol acetónkyanhydrídu a voda v množstve 3 až 5 molov na 1 mol acetónkyanhydrínu, zmes sa vyhreje k varu a nechá 1 až 2 hodiny refluxovať. Potom sa pridá v druhom stupni ďalší metanol v množstve 0,5 až 1 mol na...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Grečnár Milan, Čučiak Jozef, Čučiaková Alžbeta, Chovanec František, Letz Štefan

MPK: C01C 1/24, C07C 69/54

Značky: síranových, metylmetakrylátu, spôsob, kyslých, lúhov, esterifikácii, spracovania, výroby, etyl, odpadných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236998

Dátum: 01.10.1986

Autori: Polievka Milan, Letz Štefan, Balák Jiří

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom je východiskovou surovinou acetónkyanhydrin. Z neho pripravený metakrylamidsulfát sa esterifikuje v prvom stupni 1,5 až 2 mólmi metanolu, počítané na acetónkyanhydrin, v druhom stupni sa esterifikuje 0,05 až 1 mólom metanolu. Za kontinuálneho oddestilovánia metylmetakrylátu. Ďalej sa esterifikačná zmes riedi vodou v hmotnostnom pomere 3 : 1 až l : 1 za vydestilovania metylmetakrylátu a...

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229851

Dátum: 15.04.1986

Autori: Halmová Anna, Grečnár Milan, Uhlár Ladislav, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 69/54, C09K 15/02, C09K 15/26...

Značky: obmedzenia, spôsob, vstupných, surovin, polymerizácie, rozkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Systém inhibície polymerizácie nenasýtených zlúčenín pri výrobe metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu a kyseliny sírovej. Dávkovanie inhibičného systému sa uskutočňuje v časti zmiešavania acetonkyanhydrínu s kyselinou sírovou pri teplote 80 až 90 stupňov Celzia. Inhibičná zmes, síran meďnatý a fenotiazín, sa dávkuje v práškovej forme. Inhibítor možno použiť aj pre syntézu akrylátov z akrylonitrilu.