C07C 69/14

Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283806

Dátum: 12.01.2004

Autori: Bailer Oliver, Macek Vladimír, Hanika Jiří, Morávek Pavel, Smejkal Quido, Lederer Jaromír, Levering Willem, Kolena Jiří

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: tohto, výroby, izobutylacetátu, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Smejkal Quido, Bailer Oliver, Macek Vladimír, Hanika Jiří, Lederer Jaromír, Morávek Pavel, Kolena Jiří, Levering Willem

MPK: C07C 69/14, C07C 67/08

Značky: butylacetátu, spôsob, výroby, vykonávanie, tohto, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

6-amidíno-2-naftylestery a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280657

Dátum: 08.02.1995

Autori: Maliar Tibor, Zlatoidský Pavol

MPK: C07C 69/017, C07C 69/00, C07C 69/14...

Značky: 6-amidíno-2-naftylestery, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam R je uvedený v opise, sa pripravujú zo 6-amidino-2-naftol mesilátu reakciou s chloridom karboxylovej kyseliny, v ktorej R má už uvedený význam, v prítomnosti organickej bázy. Vzniknutý medziprodukt sa hydrogenuhličitanom alkalického kovu a kyselinou metánsulfónovou v metanole prevedie na mesilát 6-amidino-2-naftyl-esteru.

Sposob kontinuálnej výroby butylacetátu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254048

Dátum: 17.12.1987

Autori: Komora Ladislav, Vanko Milan, Antalík Ján

MPK: C07C 69/14

Značky: zariadenie, spôsobu, butylacetátu, spôsob, kontinuálnej, tohto, výroby, uskutočňovanie

Text:

...v tomto výrobnom uzle. Prevádzka esteriiikácie a rektitikácie je pri tomto spôsobe prekvaptrjjfizeo Stabilná, pravdepodobne v dôsledku. vyttžitta semzorreeulacných vlastností tejto vetlmi zloží-tej sústavy so vzájomným ovp-lyvňovaním rýchlosti rektifikacie a rýchlosti esterifikáłcle. Z toho vyplýva, že pri novom spôsobe sú nájdené také technologické podmienky, pri ktorých aj napriek vysokej citlivosti procesu je na minimum eliminovaný...

Sposob regenerácie neutralizačného roztoku pri výrobe butylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249909

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sedlařík Antonín

MPK: C07C 69/14, C01D 7/12

Značky: výrobe, butylacetátu, neutralizačného, regenerácie, roztoku, spôsob

Text:

...sodného ako ukazuje rovnicaTýmto je umožnené jeho opätovné použitie vo výrobe. Neutralizácia butylacetátu prebieha pri teplote 20 až 25 °C, kedy rozpustnost octanu sodného dovoľuje pri pätnúsťpercentnej východzej koncentrácii uhličitanu sodného previesť regeneráciu ne 4utnalizačného roztoku najmenej štyrikrát. Koncentrácie octanu sodného v neutralizačnom roztoku sa týmto zvýši na hodnotu umožñujúcu jeho výhodné využitie k výrobe octanu...