C07C 67/00

Spôsob prípravy esterov a derivátov cyklopropylkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287215

Dátum: 24.02.2010

Autori: Larsson Ulf, Jones Elfyn, Clark Adrian, Minidis Anna

MPK: C07C 67/00, C07C 233/00, C07C 61/00...

Značky: přípravy, cyklopropylkarboxylových, esterov, derivátov, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R znamená fenyl substituovaný jedným alebo viacerými halogénmi?Y predstavuje OR1, kde R1 znamená alkylovú skupinu s lineárnym reťazcom, alkylovú skupinu s rozvetveným reťazcom, cykloalkylovú skupinu alebo substituovanú bicykloheptylovú skupinu, pri ktorom sa zlúčenina vzorca (II), kde R a Y majú uvedené významy, nechá reagovať s dimetylsulfoxóniummetylidom v prítomnosti...

Spôsob prípravy 5- a/alebo 6-substituovaných esterov kyseliny hydroxybenzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286835

Dátum: 21.05.2009

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07C 45/00, C07C 51/09, C07C 49/00...

Značky: kyseliny, hydroxybenzoovej, spôsob, esterov, přípravy, 6-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednostupňový spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je C1-C6 alkyl a R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, pri ktorom sa uvedie do reakcie zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde R je C1-C6 alkyl a X je halogén alebo OCOCH3, so zlúčeninou všeobecného vzorca (III), kde R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, v prítomnosti soli C1-C4 karboxylovej kyseliny a rozpúšťadla. Zlúčeniny vzorca (I) sa môžu...

Spôsob úpravy neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286146

Dátum: 25.03.2008

Autori: Pokorný Juraj, Rotheneder Heinz, Cvengrošová Zuzana, Paligová Jarmila, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: metylesterov, mastných, kyselin, úpravy, spôsob, neštandardných, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín s konverziou acylglycerolov na metylestery od 80 do 96 % spočíva v tom, že neštandardné metylestery sa zmiešajú s roztokom alkalického katalyzátora v metanole, zmes sa premieša, ponechá v pokoji a potom sa extrahuje buď samotným polárnym rozpúšťadlom, ktorým je glycerol alebo glycerolová fáza, alebo s výhodou s prídavkom malého množstva vody. Po extrakcii a rozdelení dvoch kvapalných...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286091

Dátum: 20.02.2008

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengrošová Zuzana, Paligová Jarmila, Cvengroš Ján, Pokorný Juraj

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00

Značky: metylesterov, vyšších, úpravy, spôsob, mastných, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, pripravené alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom, sa upravujú tak, že s cieľom znížiť obsah alkálií v reakčnej zmesi po transesterifikácii sa k nej pridá polárne rozpúšťadlo, nerozpustné v metylesteroch, a po extrakcii sa sústava nechá usadiť. Polárnym rozpúšťadlom je glycerol alebo vlastná glycerolová fáza z procesu.

Hyperforínové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286049

Dátum: 07.01.2008

Autori: Bombardelli Ezio, Morazzoni Paolo

MPK: A61K 31/12, A61K 31/21, A61K 31/045...

Značky: obsahom, použitie, hyperforínové, deriváty, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Hyperforínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená aromatický acylový zvyšok, kde aromatický zvyšok má voliteľne jeden alebo viac substituentov, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, vybrané z hydroxyskupiny, metoxyskupiny, aminoskupiny, majú výhodné farmakologické vlastnosti a dobrú stabilitu.

Spôsob získania vysokočistých inhibítorov HMG-CoA reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285868

Dátum: 10.09.2007

Autori: Bastarda Andrej, Milivojevič Dušan, Grahek Rok

MPK: A61K 31/21, A61K 31/40, A61K 31/351...

Značky: spôsob, vysokočistých, reduktázy, hmg-coa, získania, inhibítorov

Zhrnutie / Anotácia:

Lovastatín, pravastatín, simvastatín, mevastatín, atorvastatín a ich deriváty a analógy sú známe ako inhibítory HMG-CoA reduktázy a nachádzajú použitie ako antihypercholesterolové agensy. Väčšina z nich je produkovaná fermentáciou s použitím mikroorganizmov rôznych druhov, medzi ktoré patria druhy Aspergillus, Monascus, Nocardia, Amycolatopsis, Mucor alebo Penicilium, niektoré sú získané spracovaním fermentačných produktov použitím spôsobu...

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285727

Dátum: 13.06.2007

Autor: Wang Tao

MPK: B01J 23/89, C07C 67/00

Značky: přípravy, spôsob, vinylacetátu, výrobu, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahŕňa impregnovanie pórovitého nosiča, ktorého pórovité povrchy obsahujú katalyticky účinné množstvá predredukovaného paládia a medi, s roztokom zlatitanu draselného a následné redukovanie zlatitanu draselného na katalyticky účinné množstvo kovového zlata. Alternatívne môže byť pórovitý nosič najprv impregnovaný s roztokom zlatitanu...

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285649

Dátum: 23.04.2007

Autori: Bírová Andrea, Cvengrošová Zuzana, Hóka Csaba, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: alkoholmi, esterov, spôsob, nižšími, vyšších, mastných, přípravy, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi súbežnou esterifikáciou a transesterifikáciou, vyznačujúci sa tým, že na zmes voľných vyšších mastných kyselín C12 až C22 a ich metylesterov s číslom kyslosti 15 až 150 mg KOH/g sa pôsobí nižším alkoholom C2 až C6 pri mólovom pomere alkohol : kyselina 2 : 1 až 10 : 1.

Spôsob výroby bionafty z rastlinných olejov, najmä z repkového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 285614

Dátum: 10.04.2007

Autori: Machek Jaroslav, Komers Karel, Skopal František, Koropecký Igor

MPK: C10L 1/00, C07C 67/00, C11C 3/00...

Značky: řepkového, výroby, rastlinných, olejov, bionafty, oleja, spôsob, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Rastlinné oleje sa spracovávajú alkoholýzou katalyzovanou hydroxidom alkalického kovu a do kvapalnej reakčnej zmesi vzniknutej po alkoholýze sa počas intenzívneho miešania vháňa plynný oxid CO2 tak dlho, kým sa nedosiahne hodnota pH 8 až 9. Zo vzniknutej reakčnej zmesi sa po skončení vháňania oxidu uhličitého CO2 odstráni alkohol a zostávajúca kvapalná reakčná zmes sa po dealkoholizácii rozdelí na bionaftu a glycerínovú fázu. Dealkoholizácia...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285613

Dátum: 02.04.2007

Autori: Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana

MPK: B01D 3/00, C07C 67/00, C07C 69/00...

Značky: spôsob, spôsobu, vyšších, úpravy, metylesterov, vykonávanie, zariadenie, mastných, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa upravujú tak, že zo surových metylesterov po druhom stupni transesterifikácie sa odstráni nezreagovaný metanol, zmes sa schladí, vyzrážaná ťažšia alkalická fáza sa oddelí a ľahšia metylesterová fáza sa uvedie do kontaktu s vodou v hmotnostnom pomere metylestery : voda od 1 : 0,01 do 1 : 0,40 a po rozsadení sa suší.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285542

Dátum: 16.02.2007

Autori: Rothneder Heinz, Cvengrošová Zuzana, Bírová Andrea, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C07C 69/00, C11C 3/00...

Značky: spôsob, přípravy, metylesterov, mastných, vyšších, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov so zvýšeným obsahom voľných mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou a následnou alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou metanolom. Po zmiešaní oleja a/alebo tuku s metanolom a kyslým katalyzátorom pri zvýšenej teplote sa reakčná zmes po esterifikácii rozdelí na vodno-metanolovú vrstvu a esterovú vrstvu. Esterová vrstva sa vysuší a...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285541

Dátum: 16.02.2007

Autori: Cvengroš Ján, Cvengroš Martin

MPK: C07C 69/00, C07C 67/00, C11C 3/00...

Značky: spôsob, úpravy, metylesterov, vyšších, mastných, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín, pripravených alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom v dvoch stupňoch po odstránení druhostupňovej glycerolovej fázy, spočíva v tom, že metylesterová fáza sa po odstránení metanolu zmieša s vodou s podielom 0,2 až 5,0 % hmotn. vzhľadom na hmotnosť metylesterovej fázy a vzniknutá heterogénna zmes sa rozdelí odstredením.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285486

Dátum: 22.01.2007

Autor: Cvengroš Ján

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00, C07C 69/00...

Značky: metylesterov, přípravy, kyselin, vyšších, mastných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou tak, že vyššie mastné kyseliny a/alebo zmes ich metylesterov s číslom kyslosti 40 až 200 mg KOH/g sa miešajú s metanolom pri zvýšenej teplote v mólovom pomere voľná mastná kyselina : metanol 1 : 2 až 1 : 10, pričom pri dosiahnutí čísla kyslosti 2 až 20 mg KOH/g sa z reakčnej zmesi odstráni metanol a voda a zmes sa zmieša s glycerolovou fázou v hmotnostnom...

Spôsob intenzifikácie prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285485

Dátum: 22.01.2007

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00, C07C 27/00...

Značky: spôsob, metylesterov, vyšších, přípravy, mastných, kyselin, intenzifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom tak, že reakčná zmes prechádza priehradkou s kanálmi s priemerom 0,1 až 100 um.

Spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6185

Dátum: 16.01.2007

Autor: Germani Maurizio

MPK: C07C 67/00, C10G 21/00, C07C 69/00...

Značky: výroby, bionafty, spôsob

Text:

...v prítomnosti nadbytku metanolu aaspoň jedneho bázickeho katalyzátora.0008 V predloženom opise pojem biolipid označuje panenský a/alebo odpadový (napr. použitý olej, recyklovaný olej, odpad z porážok) rastlinný olej alebo živočíšny tuk z akéhokoľvek zdroja. Konkrétne sa biolipid vyberie zo skupiny zahŕňajúcej marhulový olej, olej z kešu orieškov, podzemnicový, avokádový,konopný, repkový, bavlnikový, z ryžových otrúb, slnečnicový,ľanový, z...

Spôsob úpravy zmesových metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285189

Dátum: 14.07.2006

Autori: Považanec František, Polonec Daniel, Cvengroš Martin, Cvengroš Ján, Hóka Csaba, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 67/00

Značky: metylesterov, vyšších, zmesových, kyselin, úpravy, mastných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, využívané ako alternatívne palivo pre dieselové motory, sa po alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom miešajú s 0,1 až 4,0 % hm. zeminy pri teplote 30 až 120 °C počas 1 až 30 minút.

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285123

Dátum: 02.06.2006

Autor: Wang Tao

MPK: C07C 67/00, B01J 23/89

Značky: vinylacetátu, přípravy, spôsob, katalyzátora, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora obsahujúceho paládium, meď a zlato na výrobu vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej zahrnujúci predpokrytie pórovitého nosiča s vo vode nerozpustnou formou medi, tvorbu na predpokrytom nosiči vo vode nerozpustnej zlúčeniny paládia, redukovanie zlúčeniny paládia a ak nebola skôr redukovaná, aj vo vode nerozpustnej formy medi na katalyticky účinné množstvo voľného kovu, impregnovanie tohto...

Spôsob výroby opticky aktívnych derivátov kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich následných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6762

Dátum: 16.03.2006

Autori: Völkert Martin, Jäkel Christoph, Bey Olivier, Hettche Frank

MPK: C07C 51/347, C07C 17/00, C07C 19/00...

Značky: 3-fenylpropiónovej, derivátov, aktívnych, kyseliny, opticky, výroby, následných, spôsob, produktov

Text:

...znamenajú vodík, C 1-C 5-alkyl,halogén-C 1-Cs-alkyl, hydroxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-Cs-alkoxy,hydroxy-C 1-Cs-alkoxy, C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-aIkyl, hydroxy-C 1-C 5-alkoxy-C 1-Cs-alkyl, C 1-C 5-aIkoxy-C 1-C 5-aIkoxy alebo hyd roxy-C 1-Cs-a|koxy-C 1-C 5-alkoxy, znamená C 1-C 5-alkyI, C 5-Ca-cykloalkyl, fenyl alebo benzyl, a znamená vodík alebo katiónový ekvivalent, pri ktorom sa- cis-izomér alebo zmes cis/trans-izomérov zlúčenín všeobecného vzorca lIv...

Spôsob prípravy meta- alebo parasubstituovaných alfa-arylalkánových kyselín a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284949

Dátum: 13.02.2006

Autori: Nicolini Luca, Mantovanini Marco, Allegretti Marcello, Cesta Maria Candida

MPK: C07C 51/347, C07C 59/00, C07C 333/00...

Značky: medziprodukty, alfa-arylalkánových, kyselin, parasubstituovaných, meta, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy meta- alebo parasubstituovaných alfa-arylalkánových kyselín všeobecného vzorca (I) zahrnujúci a) transformáciu zlúčenín všeobecného vzorca (II) na zlúčeniny všeobecného vzorca (III), b) tepelné preskupenie zlúčeniny všeobecného vzorca (III) za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (IIIb), c) katalytickú hydrogenáciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IIIb) za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (IIIc) a d) transformáciu zlúčeniny...

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu a spôsob výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284905

Dátum: 16.01.2006

Autori: Broussard Jerry, Wang Tao

MPK: C07C 67/00, B01J 23/48

Značky: spôsob, výrobu, vinylacetátu, přípravy, katalyzátora, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátora na výrobu vinylacetátu obsahujúceho pórovitý nosič, na pórovitých povrchoch ktorého je zachytené katalyticky účinné množstvo kovového paládia a zlata, pri ktorom sa pórovitý nosič impregnuje zlatinanom draselným, ktorý sa potom redukuje na kovové zlato. Opísaný je aj spôsob výroby vinylacetátu pomocou reakcie etylénu, kyslíka a kyseliny octovej ako reaktantov, ktorý zahrnuje kontaktovanie týchto reaktantov s...

Spôsob prípravy aloe-emodínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7237

Dátum: 11.11.2005

Autori: Carlino Stefano, Di Napoli Guido

MPK: C07C 51/16, C07C 66/00, C07C 67/00...

Značky: spôsob, aloe-emodínu, přípravy

Text:

...al., Schwiez. Wochschr, vol. 47,1910, strana 717-21, je opísane, že IOOT aloín je rozložený zahrievaním skyselinou sírovou alebo chlorovodíkovou za0016 Avšak známe spôsoby prípravy aloe-emodínu majú niekoľko nevýhod spočívajúcich v tom, že známe syntetické procesy vyžadujú použitie kovových činidiel alebo iných škodlivých alebo toxických látok a sú nutné komplikované prečisťovacieprocesy na odstránenie zvyškov kovových alebo iných škodlivých...

Spôsob rafinácie glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284543

Dátum: 16.05.2005

Autori: Pollák Štefan, Bírová Andrea, Cvengroš Ján, Hóka Csaba

MPK: C07C 67/03, C07C 67/00, C11B 3/00...

Značky: glycerolů, spôsob, rafinácie

Zhrnutie / Anotácia:

Surový glycerol, získaný KOH katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov po rozklade glycerolovej fázy kyselinou chlorovodíkovou a po odstránení metanolu a vody sa rafinuje tak, že sa zmieša s nižším alkoholom C1 až C4 a vyzrážaná soľ sa oddelí.

Spôsob prípravy dialkyl-3-oxoglutarátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5230

Dátum: 13.04.2004

Autori: Morasz Tamás, Jákfalvi Elemér, Gregorné Boros Livia, Szabo Attila, Olah Sándor, Tóth Gábor, Töreki József

MPK: C07C 67/00, C07C 69/00

Značky: dialkyl-3-oxoglutarátov, přípravy, spôsob

Text:

...ktorá sa uskutoční s použitím zriedenej kyseliny chlorovodíkovej.0010 Nevýhoda vyššie uvedených dvoch metód spočíva v tom, že sa pri nich používajúureakčné činidlá a sú vyžadované reakčné teploty (reakcia s lítiumdiizoipropylamidom sa uskutočňuje pri teplote -45 °C, a na druhej strane použitie amidu sodného a kvapalného amoniaku), ktoré vyžadujú zvláštne zaobchádzanie nevhodné pre výrobu v priemyselnom meradle (ako je napríklad dokonalá...

Spôsob čistenia diacereínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4849

Dátum: 24.11.2003

Autor: Maggi Domenico

MPK: C07C 69/00, C07C 67/00

Značky: čistenia, diacereínu, spôsob

Text:

...vysokých objemov metoxyetanolu a dimetylacetamidu.0008 EP 520 414 a EP 554 880 informujú o získaní diacereínu s velmi nízkymi obsahmi aloeemodínu oddelením kvapaliny kvapalinou. Spôsoby sa uskutočnili jednotlivo na diacereíne a na rein-Q-antron-8-glykozide, ktorý sa postupne ziskal z Senna a následne transformoval na diacereín. Vobldvoch prípadoch sú výťažky vysoké, ale postup oddelenia kvapaliny kvapalinou vyžaduje použitie konkrétneho...

Spôsob výroby esterov kyseliny malónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283638

Dátum: 13.10.2003

Autori: Hanselmann Paul, Hildbrand Stefan

MPK: C07C 55/08, C07C 51/00, C07C 67/00...

Značky: spôsob, malónovej, výroby, esterov, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Estery kyseliny malónovej všeobecného vzorca (I), kde R znamená C1-10-alkyl, C3-10-alkenyl alebo aryl-C1-4-alkyl, sa vyrábajú tak, že sa na alkalickú soľ kyseliny malónovej pôsobí halogenidom všeobecného vzorca (II), kde R má uvedený význam a X znamená chlór, bróm alebo jód, v prítomnosti vody a fázovotransferového katalyzátora.

Deriváty substituovaného 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2430

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand Karine

MPK: C07C 281/00, C07C 251/00, C07C 323/00...

Značky: 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, príprava, substituovaného, použitie, deriváty

Text:

...rôzne druhy proteínov, ktoré zavádzajú odolnosťproti ischémii proteíny tepelného šoku, antioxidačné enzýmy a proteiny anti-apoptotické (Nandagopal, Dawson et al. 2001). 0008 Existuje teda reálna potreba zlúčenín, schopných predchádzať prejavu rizikových faktorov mozgovej cievnej príhody ako je ateroskleróza, cukrovka, obezita, atď., schopných vykonávať profylaktický účinok V zmysle neuroprotekcie, ale taktiež zaisťovať aktívnu neuroprotekciu v...

Prostriedky založené na substituovaných derivátoch 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2382

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand

MPK: A61K 31/185, A61P 25/00, A61K 31/21...

Značky: prostriedky, založené, použitie, derivátoch, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, substituovaných, príprava

Text:

...8(S)-hydroxyeikozatetraénová (Kliewer, Sundset et al. 1997).0005 PPAR receptory sú prevažne spojené s metabolizmom lipidov a glukózy. Aktivátory receptorov PPAR, napríkladfibráty, umožňujú pomocou aktivácie PPARQ regulovaťplazmatický cholesterol, rovnako ako koncentráciu triglyceridov (Hourton, Delerive et al. 2001). Pôsobenie fibrátov má za následok zvýšenie oxidácie mastných kyselín v pečeni. Dochádza tiež k zníženiu syntézy a...

Spôsob výroby dichlórhydrochinón éterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7916

Dátum: 03.01.2003

Autori: Yamamoto Noboru, Matsuo Sanshiro

MPK: C07C 43/00, C07C 67/00, C07C 41/00...

Značky: výroby, éterov, spôsob, dichlórhydrochinón

Text:

...má vyššie uvedený význam,do reakcie so soľou alkalického kovu kyseliny octovej v prítomnosti aromatickćho uhľo vodíka a katalyzátora fázového prenosu (v ďalšom uvedené ako spôsob výroby l podľaPredložený vynález tiež poskytuje spôsob výroby 3-fenoxypropanolovej zlúčeninykde R má nižšie definovaný význam, pričom tento spôsob zahrnuje uvedenie zlúčeniny deñnovanej vzorcom (2) ckde X znamená atóm chlóru alebo atóm brómu a R predstavuje...

Spôsob kontinuálnej výroby alkyl(met)akrylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4396

Dátum: 06.12.2002

Autori: Ackermann Jochen, Lunt-rieg Ingrid, Hiltner Horst, Siegert Hermann, Carloff Rüdiger, Lausch Hans-rolf, Gropp Udo

MPK: C07C 69/00, C07C 67/00

Značky: spôsob, kontinuálnej, alkyl(met)akrylátov, výroby

Text:

...smalým množstvom dialkylaminoalkyl(met)akrylátu a vpäte sa odvádza prúd pozostávajúci hlavne zdialkylaminoalkyl(met)akrylátu ako aj inhibítora(ov) polymerizácie, ktorý sa privádza do tretej destilačnej kolóny. V tretej destilačnej kolóne sa za zníženého tlaku uskutočňuje rektifikácía, pri ktorej sa vhlave odvádza požadovaný čistý dialkylaminoalkyl(met)akrylátový ester a v päte sa v podstate odvádza inhibítor polymerizácie alebo inhibítory...

Spôsob prípravy beta-ketoesterovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2599

Dátum: 14.10.2002

Autori: Shin Hyun-ik, Choi Bo-seung, Choi Sang-chul

MPK: C07C 67/00, C07D 213/00

Značky: přípravy, zlúčeniny, beta-ketoesterovej, spôsob

Text:

...vynálezu sa zjednoduší známa trojstupňová metóda prípravy na reakciu v jednej nádobe s aplikáciou Blaisovej reakcie (pozri J. Org. Chem., 1983, 48, 3833) a súčasne sa zlepšia ekonomické výhody tým, že sa dosiahne jednotný výťažok pri znižených množstvách kovového zinku a alfa-halogénacetátu priamou aktiváciou kovového zinku novým spôsobom v reakčnom roztoku.Autori predloženého vynálezu zistili, že nitrilová zlúčenina vzorca (2) reaguje...

Způsob výroby ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270272

Dátum: 13.06.1990

Autori: Aufart Jaroslav, Vystavěl Vladislav, Krajzl Jaroslav

MPK: C07C 67/00

Značky: ethylesteru, výroby, kyseliny, způsob, 3-ethoxy-3-iminopropionové

Text:

...je, vzhledem k nasycení roztoků chlorovodíkam, příp. i kysličníkem siřičitým, spojene s intenzívním zemořením precoviätě uvedenými plyny, které je nutno obtížně likvidovat.Jednodušší, ućně pracný a z hlediska ekologie výhodnějäí postup, ktorý současně poskytuje i vyšší výtěžky produktu v závislosti na době kryatalizaca hydrochlorldu ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové, spočívá v tom, že hydrochlorid ethylesteru kyseliny...

Způsob přípravy esterů kyseliny akrylové nebo metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262252

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havel Miroslav, Machová Marta, Seifert Jan, Beránek Jan

MPK: C07C 67/02, C07C 67/03, C07C 67/00...

Značky: akrylové, přípravy, esterů, kyseliny, způsob, metakrylové

Text:

...nebo je třeba k suspenzi předat pomocnou filtrační hmotu. Pro snazší manipulaci a zabránění rozprachu je také možné přlpravit a manipulovat se suspenzí či pastou uhličitanu vápenatého a hydroxidu vâpenatéhoNeutralizace přebytečné kyseliny a rozložení síranu hoŕečnatého se obvykle provádí za zvýšené teploty a za míchání postupným dávkováním sloučenin kovů ałkaliokých gemin za současného měření pH. pH suspenze po neutralizaci musí být...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ambrož Jaroslav, Pospíšil Josef, Prucha Jaroslav, Koleš Jioí, Toíska Vojtich, Holub Jaroslav, Hyka František, Tikovský Lubomír, Pšeolka Emil, Mlejnek Vladimír

MPK: C07C 67/00, C10M 109/02, C10M 105/32...

Značky: mazadla, syntetického, přípravy, spôsob

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...