C07C 59/105

Spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281397

Dátum: 06.12.1995

Autori: Kowalczyk Jörg, Kunz Markwart, Puke Hanjo, Scheiwe Linda, Recker Carla

MPK: C07C 51/215, C07C 51/235, C07C 59/105...

Značky: vykonávanie, zariadenie, cukrov, alkoholov, spôsob, kyselin, primárnych, výroby, derivátov, spôsobu, tohto, monokarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby monokarboxylových kyselín z cukrov, derivátov cukrov alebo primárnych alkoholov, pri ktorom sa cukry, deriváty cukrov alebo primárne alkoholy kontinuálne oxidujú vo vodnom roztoku a pri koncentráciách medzi 0,1 až 60 % kyslíkom alebo plynmi obsahujúcimi kyslík na katalyzátoroch zo vzácnych kovov alebo zmesových kovov. Objemový prúd produktov takto vytvorených sa zavádza do elektrodialýzneho stupňa a odstraňujú sa a...

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Antalová Silvia, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Major Milan

MPK: C07C 59/105

Značky: alfa-d-glukoheptónovej, laktónu, spôsob, kyseliny, výroby

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...

Způsob přípravy kyseliny D-glukonové značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240048

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bílik Vojtech

MPK: C07C 59/105

Značky: kyseliny, d-glukonové, radioisotopem, značené, přípravy, stabilním, způsob, isotopem

Text:

...uvedenými solemi byla oxidace navíc neúnosně pomalá v důsledku přitomnosti volné kyseliny bromovodikové.Hlavni přičinou nízkych výtěžků při použití metod obvyklých v oblasti neznačených cukrů je jejich metodické nevýhodnostpro práciss míligramovými kvanty při velkých zředěních, jak je tomu u znsčených cukrů.Výše uvedené nedostatky odstreuje způsob přípravy kyseliny D-glukonové znaćené radioisotopem 140 nebo stabilním isotopem 130 jehož...

Způsob výroby kyseliny glukonové a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250277

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marek Miroslav, Jarý Jiří, Šeflová Marcela, Hollerová Ida, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Novák Miroslav, Bárta Miroslav, Potáčová Miloslava

MPK: C07C 59/105

Značky: kyseliny, jejich, výroby, solí, glukonové, způsob

Text:

...a celkovým množstvím dusíkatého zdroje byl řízeu proces tak, aby byl optimální pro dva základní typy prípravy kyseliny glukonovea pro jednorázovou fermentaci glukózových rrolztioilšů, kdy je zapotřebí oo snejnienší množství buněčné hmoty s nejvyšší možnou specifickou aktivitou glukózaoxidázy z důvodu maximální výtěžnosii kyseliny glukonovéb pro fermentaci s opakovanym použitím odseparované huněčné hmoty, kdy pro racionální postup je zapotřebí...

Způsob přípravy kyseliny D-glukuronové značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231398

Dátum: 01.03.1987

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07C 59/105

Značky: kyseliny, isotopem, způsob, d-glukuronové, radioisotopem, stabilním, přípravy, značené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny D-glukuronové, značené radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že příslušným isotopem značený ?-D-glukan, isolovaný s výhodou z fotoautotrofních organismů nebo/a methyl - ?-D-glukopyranosid se oxidují na odpovídající 6-karboxyderiváty, které se hydrolysují kyselinou trifluoroctovou, s výhodou o 25 až 45 % koncentraci.