C07C 53/128

Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 288320

Dátum: 19.11.2015

Autori: Chromá Viola, Chromý Dušan, Grolmus Peter, Komora Ladislav

MPK: C07C 51/285, C07C 53/128, C07C 59/01...

Značky: kyseliny, izolácie, 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej (kyseliny hydroxypivalovej) z jej vodného roztoku, pripravenej oxidáciou hydroxypivalaldehydu. Izolácia sa uskutočňuje skoncentrovaním vodného roztoku bez prítomnosti organických látok vákuovou destiláciou pri teplote do 80 °C tak, aby bol obsah vody v destilačnom zvyšku nižší ako 20 % hmotn., a po ochladení destilačného zvyšku na teplotu nižšiu ako 30 °C sa vykryštalizovaná...

Způsob výroby technické kyseliny 2-etylhexanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239237

Dátum: 15.05.1985

Autori: Halaška Vlastimil, Mandel Martin, Nováková Helena, Marek Miroslav, Pecka Jan

MPK: C07C 53/128

Značky: 2-etylhexanové, kyseliny, výroby, technické, způsob

Text:

...oxiduje při teplotě 10 až 100 °c, výhodně 30 až so °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa. průtoku vzduą chu nebo kyslíku 0,3 až 5,0, výhodně 0,5 až 1,0 kmol kyslíkuna 1 m 3 reakčního prostoru a za katalytického působení vodného roztoku hydroxidu sodného nebo draeelného nebo 2-etylhexanoátu sodného při molárním poměru alkelíckého kovu k 2-etylhexanalu 0,001 až 0,11, výhodné 0,01 až 0.0821.vhodným rozpouštědlem 2-stylhexanalu při oxidačni reakci jsou kapslné...