C07C 51/16

Spôsob a zariadenie na vykonávanie reakcií v reaktore so štrbinovými reakčnými priestormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287336

Dátum: 16.06.2010

Autori: Balduf Torsten, Schütte Rüdiger, Bertsch-frank Birgit, Becker Catrin, Hemme Ina, Rollmann Jürgen, Wildner Werner, Markowz Georg

MPK: B01J 19/24, B01J 3/04, B01J 19/00...

Značky: štrbinovými, zariadenie, priestormi, reaktore, reakčnými, spôsob, reakcií, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Reakcia medzi aspoň dvomi tekutými reakčnými činidlami sa uskutočňuje v reaktore zahrnujúcom priehradkové prvky (1), štrbinové reakčné priestory (3) a dutiny (5) na vedenie tekutého nosiča tepla cez nich. V závislosti od spôsobu výrobnej kapacity sa volí konštrukčné uskutočnenie, keď sa zostaví ľubovoľný počet priehradkových prvkov (1) do pravouhlého rovnobežného bloku (24), reakčné priestory (3) sú vytvorené medzi bočnými povrchmi (2)...

Spôsob prípravy aloe-emodínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7237

Dátum: 11.11.2005

Autori: Di Napoli Guido, Carlino Stefano

MPK: C07C 51/16, C07C 67/00, C07C 66/00...

Značky: spôsob, aloe-emodínu, přípravy

Text:

...al., Schwiez. Wochschr, vol. 47,1910, strana 717-21, je opísane, že IOOT aloín je rozložený zahrievaním skyselinou sírovou alebo chlorovodíkovou za0016 Avšak známe spôsoby prípravy aloe-emodínu majú niekoľko nevýhod spočívajúcich v tom, že známe syntetické procesy vyžadujú použitie kovových činidiel alebo iných škodlivých alebo toxických látok a sú nutné komplikované prečisťovacieprocesy na odstránenie zvyškov kovových alebo iných škodlivých...

Spôsob oxidácie uhľovodíkov, alkoholov a/alebo ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283733

Dátum: 24.11.2003

Autori: Fache Eric, Costantini Michel

MPK: C07C 51/16, C07C 51/215, C07C 51/21...

Značky: oxidácie, alkoholov, spôsob, uhľovodíkov, ketónov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa oxidácia uhľovodíkov, a/alebo alkoholov, a/alebo ketónov na zodpovedajúce karboxylové kyseliny kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík. Spôsob oxidácie uhľovodíkov, alkoholov a/alebo ketónov na karboxylové kyseliny s použitím kyslíka alebo plynu obsahujúceho kyslík, kvapalnej fáze v rozpúšťadle vybranom z polárnych protických rozpúšťadiel a polárnych aprotických rozpúšťadiel v prítomnosti katalyzátora rozpustného v reakčnom...

Oxidácia halogénovaných orto-xylénov v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3013

Dátum: 11.03.2003

Autori: Koch Péter, Oeckel Gerald, Hall David Bruce, Colborn Robert Edgar

MPK: C07C 51/54, C07C 51/16, C08G 73/00...

Značky: kvapalnej, orto-xylénov, fáze, oxidácia, halogenovaných

Text:

...milión (ppm) halogénftalidu odstránenie kyseliny octovej a všetkej vody vytvorenej v dôsledku reakcie pomocou destilácie a dehydratácia kyseliny halogénftalovej za vzniku anhydridu kyseliny halogénftalovej.0006 V rámci iného uskutočnenia spôsob prípravy kyseliny halogénftalovej zahŕňa vytvorenie reakčnej zmesi obsahujúcej zmes približne 7 až približne 3 hmotnostných dielov kyseliny octovej na l hmotnostný diel halogén-orto-xylénu, približne...

Spôsob výroby kyseliny akrylovej dvojstupňovou katalytickou oxidáciou propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278383

Dátum: 05.02.1997

Autori: Harkreader Gordon Gene, Etzkorn William George

MPK: C07C 51/25, C07C 57/04, C07C 51/16...

Značky: výroby, akrylovej, katalytickou, kyseliny, dvojstupňovou, propylenu, spôsob, oxidáciou

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom stupni sa vyrába hlavne akroleín a v druhom stupni hlavne kyselina akrylová, a prípadne sa používa recyklovanie aspoň jedného nástrekového prúdu do jedného alebo do obidvoch stupňov, pričom v obidvoch stupňoch sa používajú nástrekové prúdy, ktoré obsahujú kyslík a pridávaný inertný riediaci plyn. Do prvého stupňa sa privádza jeden alebo viacero inertných riediacich plynov s nízkym obsahom vodnej pary menším ako 0,4 mólu na 1 mól...

Katalyzátor pro výrobu maleinanhydridu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264284

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franchetti Victoria, Keppel Robert

MPK: C07C 51/16, B01J 27/195, B01J 27/18...

Značky: maleinanhydridu, výroby, výrobu, způsob, katalyzátor

Text:

...nizsi než 180 °C po dobu 1 až 10 hodin.Kalalyzüiorový prekursor se s výhodou vysuší při teplotě 100 až 150 °C.Kaialyzátorový prekursor se s výhodou praží při teplotě 200 až 290 °C po dobu alespoň dvou hodin.Kalalyzátorový preknrsor se s výhodou před pražením tvaruje na požadovanvou strukturu.líalcinace katalyzátorového prekursoru se s výhodou provádí tak, že se pražený katalyzátioroivý prekursor zahřivá v suché atmosiéře při teplotě 100 až...

Způsob přípravy katalyzátoru na bázi směsného oxidu vanadu a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229939

Dátum: 15.11.1986

Autori: Lenz Günther, Alpers Heinz-jürgen, Heller Karl-heinz

MPK: B01J 27/18, C07C 51/16

Značky: bázi, oxidů, vanadu, směsného, fosforu, přípravy, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy katalyzátoru na bázi směsného oxidu vanadu a fosforu, vyznačený tím, že se za teploty 80 až 180 °C, popřípadě v přítomnosti vody nechává reagovat sloučenina pětimocného vanadu s kyselinou fosforečnou a/nebo se sloučeninou vytvářející kyselinu fosforečnou a pak se získaný reakční produkt zpracovává při teplotě 80 až 200 °C redukčně působícími organickými rozpouštědly a/nebo ředidly ze souboru zahrnujícího polární sloučeniny...