C07C 47/20

Spôsob a zariadenie na vykonávanie reakcií v reaktore so štrbinovými reakčnými priestormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287336

Dátum: 16.06.2010

Autori: Becker Catrin, Rollmann Jürgen, Markowz Georg, Balduf Torsten, Wildner Werner, Hemme Ina, Bertsch-frank Birgit, Schütte Rüdiger

MPK: B01J 19/00, B01J 3/04, B01J 19/24...

Značky: priestormi, reaktore, reakcií, reakčnými, spôsob, vykonávanie, štrbinovými, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Reakcia medzi aspoň dvomi tekutými reakčnými činidlami sa uskutočňuje v reaktore zahrnujúcom priehradkové prvky (1), štrbinové reakčné priestory (3) a dutiny (5) na vedenie tekutého nosiča tepla cez nich. V závislosti od spôsobu výrobnej kapacity sa volí konštrukčné uskutočnenie, keď sa zostaví ľubovoľný počet priehradkových prvkov (1) do pravouhlého rovnobežného bloku (24), reakčné priestory (3) sú vytvorené medzi bočnými povrchmi (2)...

Izomérne čistý tetradeka-8,10-dienál, spôsob jeho výroby, jeho použitie a jeho dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287049

Dátum: 30.09.2009

Autori: Kalinová Blanka, Kindl Jiří, Hrdý Ivan, Hoskovec Michal, Svatoš Aleš

MPK: A01N 31/00, A01N 35/00, A01M 1/02...

Značky: spôsob, izomérne, dávkovač, čistý, tetradeka-8,10-dienál, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa izomérne čisté tetradeka-8,10-dienály a ich použitie ako sexuálne priťahovače pre zamorovače listov stromov z rodu Gracillariridae (Lepidoptera, Insecta), najmä spôsoby výroby (E8, Z10)-tetradeka-8,10-dienálu a jeho použitie ako sexuálneho priťahovača pre zamorovača listov pagaštanu konského. Uvedené zlúčeniny sa pripravujú tak, že (E)-9-(terc-butoxy)-1-jodnon-1-én reaguje s 1-pentínom v zásaditom rozpúšťadle, výhodne v alkylamíne, v...

Spôsob prípravy derivátov 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286671

Dátum: 18.02.2009

Autori: Cabos Claude, Bernon Françoise, Aulombard Alain, Lucas Eric, Burgos Alain, Bonnefoy Sabrina

MPK: C07C 215/00, C07C 33/00, C07C 271/00...

Značky: 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu, spôsob, přípravu, derivátov, medziprodukty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú spôsoby prípravy enantiomérne čistých zlúčenín vzorca (I), kde X je atóm halogénu, ich solí s minerálnymi alebo organickými kyselinami, alebo ich soli s opticky aktívnymi kyselinami, medziprodukty zlúčenín vzorca (II), (IV), (V), (VII), (XIII), (XIV), (XIX) a (XX), ako aj enantiomérne čisté zlúčeniny vzorca (I) vo forme opticky aktívnych solí s opticky aktívnymi organickými kyselinami.

Nové vonné zlúčeniny, spôsob syntézy a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5689

Dátum: 13.01.2006

Autori: Mane Jean, Jaunky Piotr, Schroeder Martin

MPK: C07C 47/20

Značky: nové, použitie, zlúčenín, vonné, syntézy, zlúčeniny, uvedených, spôsob

Text:

...voči počiatočnemu množstvu alkénu.0015 Pri tomto spôsobe uskutočnenia sa reakcia uskutočňuje v autokláve, do ktoreho sa dôsledne odplynený 5,7 ~dimetyl-okta-1,6-dién dávkuje pod dusikom. Katalyzátor (A) a katalyzátor (B) sú dávkované tiež pod dusikom. Reakciu možno uskutočňovať s použitím 1 x 103 až 1 x 10 ekvivalentov, výhodne 2 x 104 až 5 x 104 ekvivalentov katalyzátora voči alkénu. Autokláv sa následne uzavrie a niekoľkokrát premyje...

Spôsob katalytickej aeróbnej oxidácie alkoholov za miernych podmienok s použitím stabilných voľných nitroxylových radikálov bez prítomnosti prechodného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3910

Dátum: 28.10.2005

Autori: Tanielyan Setrak, Korell Michael, Augustine Robert, Meyer Oliver

MPK: C07C 47/20, C07C 45/00, C07C 47/02...

Značky: použitím, přechodného, spôsob, stabilných, radikálov, katalytickej, miernych, aeróbnej, přítomnosti, nitroxylových, oxidácie, podmienok, volných, alkoholov

Text:

...meradle. Nedávno opisali Hu a kol. spôsob aeróbnej oxidácie primárnych a sekundárnych alkoholov s použitím katalytického systému na báze TEMPO, bez ko-katalyzátora na báze prechodného kovu (Liu,R. Liang, X. Dong, C. Hu, X. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 4112-4113). Pri tomto spôsobe autori používajú zmes TEMPO (1 mol ), dusitanu sodného (4-8 mol ) a brómu (4 mol ) ako aktívny katalyticky systém. Oxidácia sa uskutočňuje pri teplote pohybujúcej sa...

Polynenasýtené lineárne aldehydy a ich deriváty s antiradikálovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6249

Dátum: 06.05.2003

Autori: Stradi Riccardo, Pini Elena, Bertelli Aldo

MPK: A61K 31/045, A61K 31/21, A61K 31/11...

Značky: aldehydy, deriváty, polynenasýtené, aktivitou, antiradikálovou, lineárně

Text:

...mieša v dusíkovej atmosfére po dobu 18 hodin. Do červeného roztoku sa pridá500 ml etyléteru zrazenina je odfiltrovaná a potom rekryštalizovana z toulénu. získaná zrazenina je 2,4,6,8,10,12,14-hexadekaheptaenal (140 mg), zatial čo 2,4,6,8,1 OJZ-tetradekahexaenal (25 mg) sa izoluje z odparenej toluénovej fázy.0023 Červený éterový roztok sa premyje s 200 x 5 ml destilovanej vody, vysuši sa síranom sodným a ponechá sa stáť pri -20 °C po...

Ochranný prostriedok proti hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6928

Dátum: 23.07.2002

Autor: Bencsits Franz

MPK: C07C 35/00, A01N 37/02, A01N 35/00...

Značky: proti, ochranný, prostriedok, hmyzu

Text:

...na ochranu pred nepríjemnými zápachmi alebo aj hmyzom.Podľa toho má tento vynález za úlohu dat k dispozícii zlúčeninu, ktorá je vhodná ako účinný ochranný prostriedok proti hmyzu na nanášanie priamo na kožu a/alebo na odev a/alebo iné predmety a materiály, obklopujúce užívateľa, ktorý sa chce chrániť, na báze prírodných aprírodne identických surovín sminimálnym toxikologickým nebezpečenstvom, ktorá okrem toho vykazuje Vysokú účinnosť...

Spôsob výroby primárnych amínov z aldehydov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281672

Dátum: 30.04.2001

Autori: Lust Ernst, Kloimstein Engelbert, Hebesberger Friedrich, Haar Robert, Kos Carlo, Artner Eduard

MPK: C07C 209/26, C07C 47/02, B01J 25/02...

Značky: tohto, amínov, aldehydov, vykonávanie, spôsob, zariadenie, výroby, primárnych, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby primárnych amínov z aldehydov zmiešaním aldehydu s riedidlom, pričom v prípade alkoholu alebo vody ako riedidla môže byť zmiešavacia teplota najviac 5 °C, aby sa zabránilo tvorbe poloacetálu alebo aldehydhydrátu, a privedenie do styku zmesi so zmesou amoniaku, vodíka a hydrogenačného katalyzátora, čím sa zabráni tvorbe imínu, pri teplotách od 60 do 180 °C a tlakoch od 2 do 6 MPa, pričom na 1 mól aldehydovej skupiny sa...

Alkylidenmalonaldehydy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265498

Dátum: 13.10.1989

Autori: Arnold Zdenék, Dvořák Dalimil, Král Vladimír, Janovskaja Ludmila, Kryštal Galja

MPK: C07C 47/20

Značky: přípravy, alkylidenmalonaldehydy, jejich, způsob

Text:

...na plastince je viditelný pouze dihydropyran. TLC lsilufon, chloroform). získaný etherový roztok dihydropyranu byl vytřepán s roztokem NaHCo 3, vysušen,odpařeno rozpouštědlo po chromatografii na sílikagelu bylo získáno 0,21 q (40 ), dihydropyranu.d) Krystalický meziprodukt typu IV, R cH 3)2, Y N/CH 3/2, X Mgnr, byl charakterizovánK roztoku 0.381 g (3 mmol) dimethylaminomethylenmalonaldehydu v absolutním tetrahydrofuranu byly...