C07C 279/22

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Weichert Andreas

MPK: C07C 277/08, A61K 31/155, A01N 1/02...

Značky: použitie, přípravy, obsahujú, benzoylguanidíny, liečivá, orto-substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Guanididy fenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282632

Dátum: 23.09.2002

Autori: Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Jansen Hans-willi, Brendel Joachim

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155, C07C 277/08...

Značky: činidla, alkenylkarboxylovej, liečivá, obsahuje, fenylsubstituovanej, liečivo, použitie, spôsob, guanididy, přípravy, diagnostického, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Guanididyfenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom T je skupina všeobecného vzorca T, RA, RB, RC a RD sú vodík, halogén, kyanoskupina, prípadne substituovaná hydroxyskupina, (C1-C4)-alkyl, fluórsubstituovaný alkyl, (C3-C8)-cykloalkyl alebo substituovaná aminoskupina, x je 0, 1 alebo 2, y je 0, 1 alebo 2, RE a RF sú vodík, halogén, kyanoskupina, substituovaná hydroxyskupina, (C1-C8)-alkyl,...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo diagnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282628

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kleemann Heinz-werner, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: spôsob, obsahuje, benzoylguanidíny, výroby, orto-substituované, diagnostík, liečiv, liečivo, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam, ktorý je uvedený v opise a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na terapiu infarktu, na liečenie anginy pectoris a preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas, Albus Udo, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert

MPK: C07D 333/22, A61K 31/38, C07C 279/22...

Značky: přípravy, spôsob, kyseliny, liečivo, liečivá, použitie, obsahuje, substituované, diagnostika, tiofenylalkenylkarboxylovej, guanididy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282350

Dátum: 26.11.2001

Autori: Albus Udo, Scholz Wolfgang, Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Brendel Joachim, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: přípravy, použitie, benzoylguanidíny, obsahuje, orto-substituované, liečivo, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje trifluórmetylovú skupinu, jeden zo substituentov R2 a R3 znamená atóm vodíka a vždy druhý substituent R2 alebo R3 predstavuje skupinu -C(OH)-(CH3)CH2OH, -CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, a R4 znamená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako antiarytmické liečivá s...

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Schwark Jan-robert, Lal Bansi, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Gupte Ravindra Dattatraya, Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra, Weichert Andreas, Ghate Anil Vasantrao, Jain Arun Kumar

MPK: C07C 327/54, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: obsahujú, liečivá, diagnostika, indanylidínacetylguanidíny, substituované, spôsob, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Derivát benzoylguanidínu obsahujúceho fluór, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282052

Dátum: 21.08.2001

Autori: Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter

MPK: C07C 317/32, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: derivát, ktorý, benzoylguanidínu, obsahujúceho, spôsob, obsahuje, farmaceutický, přípravy, fluor, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 = CH3, R2 = CF3 alebo OCF3, R3 = SO2CH3 a jej farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na+/H+ antiporterov. Pripravujú sa reakciou guanidínu so zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde jednotlivé symboly majú uvedený význam a sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov, na liečbu, napríklad, arytmií, angíny pectoris, infarktu.

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Brendel Joachim, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Schwark Jan-robert

MPK: C07C 279/22, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: spôsob, použitie, guanididy, substituované, výroby, kyseliny, obsahuje, liečivo, diagnostika, liečivá, škoricovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Kulkarni Anagha Suhas, Ghate Anil Vasantrao, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, Scholz Wolfgang, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, More Tulsidas Sitaram, Lang Hans-jochen, Lal Bansi, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya

MPK: C07C 279/22, A61K 31/435, A61K 31/155...

Značky: indenoylguanidíny, liečivá, obsahujú, použitie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Derivát alkenylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281919

Dátum: 09.07.2001

Autori: Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Beier Norbert

MPK: A61K 31/165, A61K 31/155, C07C 279/22...

Značky: prostriedok, spôsob, farmaceutický, derivát, alkenylbenzoylguanidínu, obsahuje, použitie, přípravy, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, R2 SO2A, R3 -CR5=CR6R7, -C(R6R5)-CR7=CR9R8, -C(R6R5)-C(R7R8)-CR9=CR10R11 alebo C3-7cykloalkenyl alebo C4-8cykloalkenylalkyl, R4 A alebo Ph, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 od seba nezávisle H alebo A, A C1-6alkyl, Ph fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, OA, NR4R5, F, Cl, Br, J a CF3 a jej fyziologicky vhodné soli, ktoré majú antiarytmické vlastnosti a...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Albus Udo

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: spôsob, diagnostika, výroby, obsahuje, benzoylguanidíny, liečivo, použitie, ortosubstituované, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schölkens Bernward, Linz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Englert Heinrich Christian, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 277/00, C07C 279/22, C07D 295/14...

Značky: výroby, liečiv, výrobu, použitie, benzoylguanidíny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Beier Norbert, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/63, A61K 31/18, A61K 31/155...

Značky: přípravy, derivát, obsahuje, použitie, spôsob, arylbenzoylguanidínu, ktorý, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Beier Norbert, Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred

MPK: A61K 31/155, A61K 31/275, A61K 31/18...

Značky: alkylbenzolguanidínu, prostriedok, ktorý, použitie, farmaceutický, spôsob, přípravy, obsahuje, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.