C07C 279/22

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283934

Dátum: 03.05.2004

Autori: Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/155, A01N 1/02, C07C 277/08...

Značky: benzoylguanidíny, spôsob, liečivá, přípravy, orto-substituované, obsahujú, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, v ktorých R1 predstavuje vodík, halogén, kyano-skupinu, nitroskupinu, C1-8-alkyl, C1-8-alkoxyl, C3-8-cykloalkyl, C3-8-cykloalkoxyl alebo skupinu Xa-(CH2)b-(CF2)c-CF3, X predstavuje kyslík, síru alebo prípadne substituovanú skupinu NH a má hodnotu 0 alebo 1, b má hodnotu 0, 1 alebo 2 a c má hodnotu 0, 1, 2 alebo 3, alebo R1 predstavuje substituovanú...

Guanididy fenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického činidla a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282632

Dátum: 23.09.2002

Autori: Schwark Jan-robert, Lang Hans-jochen, Jansen Hans-willi, Weichert Andreas, Scholz Wolfgang, Brendel Joachim, Kleemann Heinz-werner

MPK: C07C 279/22, C07C 277/08, A61K 31/155...

Značky: kyseliny, liečivá, guanididy, přípravy, spôsob, použitie, fenylsubstituovanej, činidla, liečivo, obsahuje, alkenylkarboxylovej, diagnostického

Zhrnutie / Anotácia:

Guanididyfenylsubstituovanej alkenylkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom T je skupina všeobecného vzorca T, RA, RB, RC a RD sú vodík, halogén, kyanoskupina, prípadne substituovaná hydroxyskupina, (C1-C4)-alkyl, fluórsubstituovaný alkyl, (C3-C8)-cykloalkyl alebo substituovaná aminoskupina, x je 0, 1 alebo 2, y je 0, 1 alebo 2, RE a RF sú vodík, halogén, kyanoskupina, substituovaná hydroxyskupina, (C1-C8)-alkyl,...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo diagnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282628

Dátum: 23.09.2002

Autori: Kleemann Heinz-werner, Scholz Wolfgang, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Weichert Andreas, Lang Hans-jochen, Brendel Joachim

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22

Značky: použitie, spôsob, liečivo, výroby, diagnostík, benzoylguanidíny, obsahuje, orto-substituované, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam, ktorý je uvedený v opise a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na terapiu infarktu, na liečenie anginy pectoris a preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Weichert Andreas, Schwark Jan-robert, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen

MPK: A61K 31/38, C07D 333/22, C07C 279/22...

Značky: tiofenylalkenylkarboxylovej, obsahuje, substituované, guanididy, liečivá, spôsob, diagnostika, liečivo, použitie, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282350

Dátum: 26.11.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Brendel Joachim, Weichert Andreas

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: použitie, obsahuje, spôsob, benzoylguanidíny, orto-substituované, přípravy, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje trifluórmetylovú skupinu, jeden zo substituentov R2 a R3 znamená atóm vodíka a vždy druhý substituent R2 alebo R3 predstavuje skupinu -C(OH)-(CH3)CH2OH, -CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, a R4 znamená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako antiarytmické liečivá s...

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Jain Arun Kumar, Weichert Andreas, Ghate Anil Vasantrao, Schwark Jan-robert, Lal Bansi, Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra, Gupte Ravindra Dattatraya, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya

MPK: C07C 327/54, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: obsahujú, substituované, použitie, liečivá, přípravy, indanylidínacetylguanidíny, spôsob, diagnostika

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Derivát benzoylguanidínu obsahujúceho fluór, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282052

Dátum: 21.08.2001

Autori: Gericke Rolf, Beier Norbert, Dorsch Dieter, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto

MPK: C07C 317/32, A61K 31/16, C07C 279/22...

Značky: fluor, obsahuje, benzoylguanidínu, obsahujúceho, spôsob, derivát, přípravy, prostriedok, ktorý, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 = CH3, R2 = CF3 alebo OCF3, R3 = SO2CH3 a jej farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na+/H+ antiporterov. Pripravujú sa reakciou guanidínu so zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde jednotlivé symboly majú uvedený význam a sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov, na liečbu, napríklad, arytmií, angíny pectoris, infarktu.

Substituované guanididy kyseliny škoricovej, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282018

Dátum: 10.08.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert, Scholz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Albus Udo

MPK: A61K 31/44, A61K 31/155, C07C 279/22...

Značky: spôsob, použitie, liečivá, diagnostika, škoricovej, guanididy, kyseliny, výroby, liečivo, obsahuje, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom najmenej jeden zo substituentov R1, R2, R3 , R4 a R5 je dusíkatý heterocyklus. Sú to liečivá srdcových a obehových ochorení. Získavajú sa reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s guanidínom.

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Scholz Wolfgang, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, More Tulsidas Sitaram, Kulkarni Anagha Suhas, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Lang Hans-jochen, Lal Bansi, Ghate Anil Vasantrao

MPK: C07C 279/22, A61K 31/435, A61K 31/155...

Značky: indenoylguanidíny, liečivá, použitie, spôsob, obsahujú, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.

Derivát alkenylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281919

Dátum: 09.07.2001

Autori: Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Beier Norbert

MPK: A61K 31/165, C07C 279/22, A61K 31/155...

Značky: obsahuje, použitie, farmaceutický, přípravy, ktorý, spôsob, prostriedok, derivát, alkenylbenzoylguanidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, R2 SO2A, R3 -CR5=CR6R7, -C(R6R5)-CR7=CR9R8, -C(R6R5)-C(R7R8)-CR9=CR10R11 alebo C3-7cykloalkenyl alebo C4-8cykloalkenylalkyl, R4 A alebo Ph, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 od seba nezávisle H alebo A, A C1-6alkyl, Ph fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, OA, NR4R5, F, Cl, Br, J a CF3 a jej fyziologicky vhodné soli, ktoré majú antiarytmické vlastnosti a...

Ortosubstituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281753

Dátum: 25.05.2001

Autori: Schwark Jan-robert, Albus Udo, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Weichert Andreas

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155

Značky: benzoylguanidíny, obsahuje, výroby, liečivá, diagnostika, ortosubstituované, liečivo, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R2 a R3 majú význam uvedený v nárokoch, sú vhodné ako antiarytmické liečivo s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu a na liečenie infarktu a na liečenie angíny pectoris. Tieto zlúčeniny preventívne inhibujú patologické pochody pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vyvolávaní ischemicky indukovaných srdcových arytmií.

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Englert Heinrich Christian, Linz Wolfgang, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Schölkens Bernward

MPK: C07D 295/14, C07C 279/22, C07C 277/00...

Značky: výroby, použitie, spôsob, výrobu, benzoylguanidíny, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto

MPK: A61K 31/63, A61K 31/155, A61K 31/18...

Značky: ktorý, derivát, arylbenzoylguanidínu, spôsob, farmaceutický, obsahuje, prostriedok, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Beier Norbert

MPK: A61K 31/155, A61K 31/18, A61K 31/275...

Značky: prostriedok, alkylbenzolguanidínu, spôsob, přípravy, derivát, použitie, obsahuje, ktorý, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.